Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Deoxiribonukleas I100+ 
2Dexametason91+ 
3Aerosoler87+ 
4Alfa 1-antitrypsin86+ 
5Glukokortikoider83+ 
6Syrgas76+ 
7Etambutol73+ 
8Aminoacyl-tRNA-syntetaser71+ 
9Leukocytelastas65+ 
10Histidin-tRNA-ligas61+ 
11Lungsurfaktantassocierade proteiner58+ 
12Binjurebarkshormoner57+ 
13Pankreatisk elastas55+ 
14Kväveoxid51+ 
15CFTR51+ 
16Cyklofosfamid50+ 
17Ribonukleoproteiner, små nukleära U146+ 
18Teknetium Tc 99m-pentetat44+ 
19Alanin-tRNA-ligas44+ 
20DEAD-box RNA Helicases44+ 
21Viomycin41+ 
22Steroider41+ 
23Epithelial Sodium Channels41+ 
24Kolmonoxid39+ 
25Amilorid38+ 
26Teofyllin38+ 
27Enviomycin37+ 
28Rifabutin36+ 
29Antinukleära antikroppar36+ 
30Fettalkoholer34+ 
31Albuterol33+ 
32Prednisolon33+ 
33Makrolider32+ 
34Arsenamid32+ 
35Furosemid32+ 
36Terbutalin32+ 
37S-nitrosotioler32+ 
38Vitronektin32+ 
39Kollektiner31+ 
40Helium31+ 
41Ipratropium30+ 
42Precipitiner30+ 
43Proteinase Inhibitory Proteins, Secretory30+ 
44Biologiska produkter29+ 
45Elastin29+ 
46Prednison29+ 
47Lungsurfaktantassocierat protein C29+ 
48Autoantikroppar28+ 
49Lungsurfaktantassocierat protein D28+ 
50Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 428+ 
51Interleukin-828+ 
52Klofazimin28+ 
53Xenonisotopoer27+ 
54Fosforylkolin27+ 
55Deoxicytosinnukleotider27+ 
56Beklometason27+ 
57Aminofenoler26+ 
58Fenoterol26+ 
59Koldioxid26+ 
60Galliumradioisotoper25+ 
61Cytokiner25+ 
62Azitromycin25+ 
63Quinazolines23+ 
64Uteroglobin23+ 
65Rifampin23+ 
66Cykliskt AMP-receptorprotein23+ 
67Erytromycin23+ 
68Interleukin-1323+ 
693´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras23+ 
70Karbocystein23+ 
71Tropoelastin22+ 
72Receptors, Purinergic P2Y222+ 
73Klaritromycin22+ 
74Elafin22+ 
75Lipopolysackarider21+ 
76Bleomycin21+ 
77Acetylcystein20+ 
78Mucin-120+ 
79Thymic Factor, Circulating20+ 
80Ovalbumin20+ 
81Streptomycin20+ 
82Proteiner19+ 
83Antibodies, Monoclonal, Humanized19+ 
84Monoklonala antikroppar19+ 
85Puriner19+ 
86Azatioprin19+ 
87Vitamin A19+ 
88Almitrin19+ 
89Aminofyllin19+ 
90Fluorkarboner18+ 
91Rekombinanta proteiner18+ 
92RNA, budbärar18+ 
93Ibuprofen17+ 
94Receptor, epidermal tillväxtfaktor17+ 
95Sulfoner17+ 
96Budesonid17+ 
97Metylprednisolon17+ 
98Immunglobulin G17+ 
99Tumörnekrosfaktor-alfa16+ 
100Androstadiener16+ 
101Cystein16+ 
102DNA16+ 
103Skopolaminderivat16+ 
104Blodproteiner16+ 
105Interleukin-115+ 
106Ciklosporin15+ 
107Glutation14+ 
108Peroxidas14+ 
109Peptidyl-dipeptidas A14+ 
110Sulfonamider14+ 
111Immunglobulin E14+ 
112Piperaziner14+ 
113Peptider14+ 
114Indometacin13+ 
115NF-kappa B13+ 
116Transforming Growth Factor beta113+ 
117Isoniazid13+ 
118Endotelinreceptorer12+ 
119Metakolinklorid12+ 
120Immunglobuliner, intravenösa12+ 
121Mykofenolsyra12+ 
122Etanolaminer11+ 
123Kollagen11+ 
124Epoprostenol11+ 
125Nifedipin11+ 
126Cisplatin11+ 
127Hydrokortison10+ 
128Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived10+ 
129Natrium8+ 
130Proteolipider8+ 
131Paklitaxel8+ 
132Karboplatin8+ 
133Vinblastin8+ 
134Etoposid8+ 
135Morfin7+ 
136Glutamater7+ 
137Benspyren7+ 
138Deoxicytidin7+ 
139Lungsurfaktantassocierat protein A7+ 
140Teknetium6+ 
141CXCL1-kemokin6+ 
142Nitrosaminer6+ 
143CXCL2-kemokin6+ 
144Lungsurfaktantassocierat protein B6+ 
145Fosfatidylkoliner6+ 
146Taxoider6+ 
147RNA, Small Interfering5+ 
1481,2-dipalmitoylfosfatidylkolin5+ 
149Doxorubicin5+ 
150Teknetium Tc 99m aggregerat albumin5+ 
151Guanin5+ 
152Fenyletrar5+ 
153Asbest5+ 
154Uretan5+ 
155Kväveoxidsyntas typ II5+ 
156DNA-bindande proteiner5+ 
157Receptorprotein-tyrosinkinaser5+ 
158Interleukin-65+ 
159CXC-kemokiner4+ 
160Interferon Type II4+ 
161Tumör-DNA4+ 
162Hydroxiprolin4+ 
163Kolväten, fluorerade4+ 
164Natriumperteknetat Tc 99m4+ 
165Vindesin4+ 
166Ozon4+ 
167Protonkogenproteiner4+ 
168Betametason4+ 
169Pyrazoler4+ 
170Malondialdehyd4+ 
171Intercellulär adhesionsmolekyl-14+ 
172Protein-tyrosinkinaser4+ 
173Histamin4+ 
174Plutonium4+ 
175Pyridiner4+ 
176Isotoper4+ 
177Membranproteiner4+ 
178Albuminer4+ 
179Fosfopyruvathydratas4+ 
180Peroxiddismutas4+ 
181Benspyrener4+ 
182Växtextrakt4+ 
183Fosfolipider4+ 
184Ambroxol4+ 
185Kamptotecin4+ 
186Protonkogenproteiner c-akt4+ 
187Parakvat3+ 
188Interleukin-53+ 
189Kryptonradioisotoper3+ 
190Trombocytaktiveringsfaktor3+ 
191Aquaporin 13+ 
192Interleukin-1beta3+ 
193Platinaföreningar3+ 
194Particulate Matter3+ 
195DNA-primrar3+ 
196Kinoliner3+ 
197Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A3+ 
198Fosfatidylglyceroler3+ 
199CC-kemokiner3+ 
200Oljesyra3+ 
201Protonkogenproteiner c-met3+ 
202Topotecan3+ 
203Platina3+ 
20415-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra3+ 
205Interleukin-8B-receptorer3+ 
206Jodradioisotoper3+ 
207Ribonukleotidreduktaser3+ 
208Antikroppar3+ 
209Reaktiva syreradikaler3+ 
210Endonukleaser3+ 
211ras proteiner3+ 
212Monokiner3+ 
213Polyetylenimin3+ 
214Glykoproteiner3+ 
215Rekombinanta fusionsproteiner3+ 
216Pentoxifyllin3+ 
217Nitriter3+ 
218Interleukin-103+ 
219Membranglykoproteiner3+ 
220HMGB1-protein3+ 
221Matrixmetalloproteinas 93+ 
222Protonkogenproteiner p21(ras)3+ 
223Oligopeptider3+ 
224L-laktatdehydrogenas3+ 
225Transkriptionsfaktor ReIA3+ 
226Papain3+ 
227Dextraner3+ 
228Blockerande antikroppar3+ 
229Interleukin-43+ 
230STAT3-transkriptionsfaktor3+ 
231Kaspas-33+ 
232Acyltransferaser3+ 
233Matrixmetalloproteinas 23+ 
234CCL11-kemokin3+ 
235Multiresistensassocierade proteiner3+ 
236Luciferaser3+ 
237Damm3+ 
238Interleukin-23+ 
239Kolradioisotoper2+ 
240Interleukin-122+ 
241Dietylentriaminpentaättiksyra2+ 
242DNA-addukter2+ 
243Immunsera2+ 
244p38 mitogenaktiverade proteinkinaser2+ 
245Toll-liknande receptor 42+ 
246Fibronektiner2+ 
247Kobragifter2+ 
248Kadheriner2+ 
249Kol2+ 
250Tumörsuppressorprotein p532+ 
251Glutationtransferas2+ 
252Protonkogenproteiner c-bcl-22+ 
253Fosfatidyletanolaminer2+ 
254Indoler2+ 
255Uranföreningar2+ 
256Isotiocyanater2+ 
257Bryggade föreningar2+ 
258Nitrater2+ 
259Cyklooxygenas 22+ 
260Anilinföreningar2+ 
261Mikrotubulusassocierade proteiner2+ 
262Organoteknetiumföreningar2+ 
263Protein-serin-treoninkinaser2+ 
264Alprostadil2+ 
265Kvävedioxid2+ 
266Glycin2+ 
267NAD+ ADP-ribosyltransferas2+ 
268SRS-A2+ 
269Saltsyra2+ 
270Transforming growth factor beta2+ 
271Tiourea2+ 
272Bakterieproteiner2+ 
273Leukotrien B42+ 
274Isoenzymer2+ 
275Teniposid2+ 
276Fosfolipaser A2+ 
277Keratin-192+ 
278Katalas2+ 
279P-glykoprotein2+ 
280CD18-antigener2+ 
281Peptidfragment2+ 
282Cellcykelproteiner2+ 
283Imidazoler2+ 
284Bakteriella vacciner2+ 
285Mutantproteiner2+ 
286Iloprost2+ 
287Tubulin2+ 
288Cancervacciner2+ 
289Cellytereceptorer2+ 
290Mitogenaktiverade proteinkinaser2+ 
291Radiojod i serumalbumin2+ 
292Kurkumin2+ 
293Bakteriella antikroppar2+ 
294Pregnendioner2+ 
295Gaser2+ 
296Xantin2+ 
297Organoplatinaföreningar2+ 
298Prokollagenprolindioxygenas2+ 
299Krokidolitasbest2+ 
300Polyetylenglykoler2+ 
301Sfingomyeliner2+ 
302Bensodioxoler2+ 
303Betagalaktosidas2+ 
304Natriumkromoglikat2+ 
305Organometallföreningar2+ 
306Kaspaser2+ 
307Aktiner2+ 
308Tuberkulosvaccin2+ 
309Hemoxygenas-12+ 
310Zymosan2+ 
311Bärarproteiner2+ 
312Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor2+ 
313Podofyllotoxin2+ 
314Kväveoxidsyntas2+ 
315Grönfluorescerande proteiner2+ 
316MikroRNA2+ 
317beta-2-adrenerga receptorer2+ 
318STAT6-transkriptionsfaktor2+ 
319Metylkolantren2+ 
320Flavonoider2+ 
321Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser2+ 
322Koksalt2+ 
323Radioisotoper2+ 
324Silikondioxid2+ 
325ABC-bärare2+ 
326Integriner2+ 
327Indiumradiosotoper2+ 
328Inhibitor of Apoptosis Proteins2+ 
329Ceriumradioisotoper2+ 
330Alkaloider2+ 
331Ammoniakföreningar2+ 
332Klorfluorkarbonater2+ 
333Cyklin D12+ 
334Amidiner2+ 
335Protoner2+ 
336Talk2+ 
337Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-22+ 
338Phosphatidylinositol 3-Kinases2+ 
339Immunglobulin A2+ 
340Peptidhydrolaser2+ 
341Aquaporin 52+ 
342Amfotericin B2+ 
343Luftförorenande ämnen, radioaktiva2+ 
344Xantinoxidas2+ 
345Karcinoembryonalt antigen2+ 
346Komplementproteiner2+ 
347Rök2+ 
348GTPas-aktiverande proteiner2+ 
349Leukotrienblockerare2+ 
350Serumalbumin2+ 
351DNA, komplementärt2+ 
352Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos2+ 
353Tuberkulosvacciner2+ 
354Protein-lysin 6-oxidas2+ 
355Tromboxan A22+ 
356Transkriptionsfaktorer2+ 
357Tyrosin2+ 
358Svavelväte2+ 
359Indazoler2+ 
360Raffinos2+ 
361Virusantikroppar2+ 
362Betakaroten2+ 
363Amifostin2+ 
364Razoxan2+ 
365Fosfolipaser A22+ 
366Protein C2+ 
367Amsakrin2+ 
368Kloramfenikol-O-acetyltransferas2+ 
369CD95-antigener2+ 
370Fluorescein-5-isotiocyanat2+ 
371Tumörsuppressorproteiner2+ 
372Bensylisokinoloner2+ 
373Eosinofilperoxidas2+ 
374Pyrimidiner2+ 
375Cellextrakt2+ 
376MAP-kinaskinas 22+ 
377Teknetium Tc 99m-svavelkolloid2+ 
378Celladhesionsmolekyler2+ 
379FasL-protein2+ 
380Cykliskt GMP2+ 
381Butylerat hydroxitoluen2+ 
382Serinendopeptidaser2+ 
383Aminopyridiner2+ 
384Vinkristin2+ 
385Onkogenproteiner, fusion2+ 
386Uracil2+ 
387Organofosforföreningar2+ 
388Makrofaginflammatoriska proteiner2+ 
389Tegafur2+ 
390G(M2)-gangliosid2+ 
391RNA2+ 
392Iminer2+ 
393Piperidiner2+ 
394Lipoxinreceptorer2+ 
395Polystyrener2+ 
396Onkogenproteiner2+ 
397Toll-liknande receptor 22+ 
398Pyrener2+ 
399CCL2-kemokin2+ 
400Mitogenaktiverat proteinkinas 32+ 
401Oligodeoxiribonukleotider2+ 
402Cellkärneproteiner2+ 
403I-kappa B-kinas2+ 
404Endostatiner2+ 
405CCL3-kemokin2+ 
406Prostaglandinendoperoxider, syntetiska2+ 
407Oljesyror2+ 
408Transaktivatorer2+ 
409Peroxinitrit2+ 
410Laminin2+ 
411Heterocycliska föreningar, 2-ring2+ 
412Fria radikaler2+ 
413Uran2+ 
414Bromhexin2+ 
415Nitrosureaföreningar2+ 
416Cykliskt AMP2+ 
417Metalloporfyriner2+ 
418Katjoner2+ 
419Endotelin-12+ 
420Kromoner2+ 
421Triazener2+ 
422Lysofosfolipider2+ 
423HN-protein2+ 
424Interleukin-172+ 
425Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor2+ 
426Prostaglandin D21+ 
427Aprotinin1+ 
428Rolipram1+ 
429Radon1+ 
430Prolifererande cellkärneantigen1+ 
431Forboler1+ 
432Hydroxybenzoates1+ 
433Mjölksyra1+ 
434Krypton1+ 
435bcl-2-Associated X Protein1+ 
436Tetradekanoylforbolacetat1+ 
437Mopidamol1+ 
438Leukotrienreceptorer1+ 
439Kumariner1+ 
440Semustin1+ 
441Tiazoler1+ 
442Gallium1+ 
443Hydroxamsyror1+ 
444Xeroderma pigmentosum grupp D-protein1+ 
445CD29-antigener1+ 
446Receptors, G-Protein-Coupled1+ 
447Kronetrar1+ 
448Acetater1+ 
449Smad2-protein1+ 
450I-kappa B-proteiner1+ 
451Transkriptionsfaktor AP-11+ 
452Hyaluronsyra1+ 
453Metylenblått1+ 
454Interleukiner1+ 
455Folate Receptor 11+ 
456PTEN-fosfohydrolas1+ 
457Furaner1+ 
458Acetylkolin1+ 
459Kemokinreceptorer1+ 
460Vimentin1+ 
461Cyklinberoendekinashämmar p211+ 
462Interleukin-4-receptorer1+ 
463Metakolinföreningar1+ 
464Kolloider1+ 
465Cytokrom P-450 CYP1A11+ 
466Isoproterenol1+ 
467Grafit1+ 
468Vattenporiner1+ 
469Cyklinberoendekinashämmare p161+ 
470Guanidiner1+ 
471Vitamin E1+ 
472Allylföreningar1+ 
473Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer1+ 
474Triazoler1+ 
475Aminopterin1+ 
476Superoxider1+ 
4774-nitrokinolin-1-oxid1+ 
478Kalcimycin1+ 
479Polyglykolsyra1+ 
480T-Box Domain Proteins1+ 
481Tymidylatsyntas1+ 
482Biliverdin1+ 
483Telomeras1+ 
484Kaspas-91+ 
485Nitrosföreningar1+ 
486Epoxiföreningar1+ 
487Muciner1+ 
488Matrixmetalloproteinaser1+ 
489Stilbener1+ 
490Tromboxan B21+ 
491Gelatinaser1+ 
492p42 MAP-kinas1+ 
493Depsipeptider1+ 
494Antisens-oligonukleotider1+ 
495Klor1+ 
496Wolfram1+ 
497Intracellulära signalpeptider och -proteiner1+ 
498Xantiner1+ 
499Komplement 5a, des-arginin1+ 
500Takrolimus1+ 
501Glutationperoxidas1+ 
502Adenosin1+ 
503Fosfoproteiner1+ 
504Karotenoider1+ 
505Glutamat-cysteinligas1+ 
506Extracellulära matrixproteiner1+ 
507Indium1+ 
508Hornämnen1+ 
509Seskviterpener1+ 
510Proteinisoformer1+ 
511Makrofag-1-antigen1+ 
512Fetter1+ 
513Desmosin1+ 
514Heterocykliska föreningar1+ 
515Lignaner1+ 
516Amylaser1+ 
517Immuntoxiner1+ 
518Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-11+ 
519Prostaglandinendoperoxidsyntaser1+ 
520Pyraziner1+ 
521src-kinaser1+ 
522Katelicidiner1+ 
523Serumalbumin, bovint1+ 
524Apoptosregulerande proteiner1+ 
525Gastrinfrisättande peptid1+ 
526Akridiner1+ 
527RSV-vacciner1+ 
528RNA, tumör1+ 
529TOR Serine-Threonine Kinases1+ 
530Emulsioner1+ 
531Butadiener1+ 
532Adeninnukleotider1+ 
5331+ 
534Komplement 5a1+ 
535Adrenomedullin1+ 
536Repressorproteiner1+ 
537Xenonradioisotoper1+ 
538bcl-X-protein1+ 
539NF-E2-relaterad faktor 21+ 
540Virala fusionsproteiner1+ 
541Adaptorproteiner, signalöverförande1+ 
542Teknetium Tc 99m-sestamibi1+ 
543Thiobarbituric Acid Reactive Substances1+ 
544G(M1)-gangliosid1+ 
545PPAR gamma1+ 
546Kvarts1+ 
547Hydroxyethyl Starch Derivatives1+ 
548DNA-sonder1+ 
549Cerium1+ 
550Tretinoin1+ 
551Gelatin1+ 
552Ginkgolider1+ 
553Proteoglykaner1+ 
554Uronsyror1+ 
555Poly I-C1+ 
556Lipidperoxider1+ 
557Mannitol1+ 
558TIMP-11+ 
559Bensokinoner1+ 
560Interleukinreceptorer1+ 
561Dinoproston1+ 
562Prostaglandiner1+ 
563Cystationin-gammalyas1+ 
564Daktinomycin1+ 
565Virusproteiner1+ 
566Tumörsuppressorprotein p14ARF1+ 
567Sirolimus1+ 
568Lymfokiner1+ 
569Adaptorproteiner, vesikulär transport1+ 
570Immunreceptorer1+ 
571Azepiner1+ 
572Evans Blue1+ 
573Tobramycin1+ 
574Fibrin1+ 
575Kadmiumklorid1+ 
576Triterpener1+ 
577Leukotrien C41+ 
578Niacinamid1+ 
579DNA-helicaser1+ 
580Betaglukaner1+ 
581Vacciner, syntetiska1+ 
582rac GTP-bindande proteiner1+ 
583Cytokromer c1+ 
584Tankyraser1+ 
585Epoprostenolreceptorer1+ 
586Tumörantikroppar1+ 
587Selektiner1+ 
588Tiokarbamater1+ 
589Sodium-Phosphate Cotransporter Proteins, Type IIb1+ 
590Sulindak1+ 
591Fenylureaföreningar1+ 
592Endopeptidaser1+ 
593Bukladesin1+ 
594Peroxidaser1+ 
595Polymerer1+ 
596Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser1+ 
597Träkol1+ 
598Glutation-S-transferas pi1+ 
599Sulfhydrylföreningar1+ 
600A2A-adenosinreceptor1+ 
601DNA, rekombinant1+ 
602Tiocyanater1+ 
603TIMP-21+ 
604Itrakonazol1+ 
605rac1 GTP-bindande proteiner1+ 
606Antigen-antikroppskomplex1+ 
607Väteperoxid1+ 
608Transglutaminaser1+ 
609Etklorvynol1+ 
610Klodronsyra1+ 
611Inosinmonofosfat1+ 
612Alfa4beta1-integrin1+ 
613Urinary Plasminogen Activator1+ 
614Polyaminer1+ 
615Monocyt-kemoattraherande proteiner1+ 
616Quinuclidines1+ 
617Gabexat1+ 
618F2-isoprostaner1+ 
619Nasturtium1+ 
620CD31-antigener1+ 
621Interleukin-1-alfa1+ 
622Streptolysiner1+ 
623Myeloid Differentiation Factor 881+ 
624Peptidoglykan1+ 
625Leukotrien E41+ 
626Fluorouracil1+ 
627Lomustin1+ 
628Väte1+ 
629Luteolin1+ 
630Vävnadsextrakt1+ 
631Piperidoner1+ 
632RNA, dubbelsträngat1+ 
633Laktoner1+ 
634Luciferaser, eldfluga1+ 
635Peplomycin1+ 
636Aminoakridiner1+ 
637Quercetin1+ 
638Metanklorfluorkarbonater1+ 
639Kväveoxidsyntas type III1+ 
640CD44-antigener1+ 
641CCR4-receptorer1+ 
642Polylysin1+ 
643Naftokinoner1+ 
644Arginas1+ 
645Distamyciner1+ 
646RNA-bindande proteiner1+ 
647Sulfider1+ 
648Fenoler1+ 
649Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit1+ 
650Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I1+ 
651Hemoxygenas1+ 
652Dietylnitrosamin1+ 
653Masoprocol1+ 
654Tioredoxiner1+ 
655Kromater1+ 
656Alfatokoferol1+ 
657Hematoporfyriner1+ 
658Imider1+ 
659Amositasbest1+ 
660Oleanolsyra1+ 
661Polysackarider1+ 
662TIMP1+ 
663Tritium1+ 
664Kaspas-81+ 
665Semaforiner1+ 
666Vacciner, försvagade1+ 
667GATA3-transkriptionsfaktor1+ 
668CCR3-receptorer1+ 
669DNA-topoisomeraser, typ I1+ 
670Kloraminer1+ 
671Fenylpropionater1+ 
672Polyglykolsyra1+ 
673Influensavacciner1+ 
674Fordonsavgaser1+ 
675Proteinkinaser1+ 
676Tillväxtfaktorreceptorer1+ 
677Serpiner1+ 
678Heparin1+ 
679GTP-fosfohydrolaser1+ 
680Axin Protein1+ 
681Rutenium1+ 
682Proteom1+ 
683Phosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)1+ 
684Cytidindeaminas1+ 
685erbB-3-receptor1+ 
686Peroxiredoxin VI1+ 
687CXCL12-kemokin1+ 
688CXCL9-kemokin1+ 
689Cykliner1+ 
690CCL4-kemokin1+ 
691Rodaminer1+ 
692Dimetylnitrosamin1+ 
693NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)1+ 
694Pyran-kopolymer1+ 
695Peptidvacciner1+ 
696Alkyl- och aryltransferaser1+ 
697Vatten1+ 
698Purinoner1+ 
699Mitogenreceptorer1+ 
700Deoxiribonukleaser1+ 
701NADPH-oxidas1+ 
702Acetofenoner1+ 
703Trehalos1+ 
704Bisköldkörtelhormon-relaterad protein1+ 
705Fosfolipaser1+ 
706Sialinsyror1+ 
707Kapsaicin1+ 
708Ciprofloxacin1+ 
709CCL5-kemokin1+ 
710JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
711Picibanil1+ 
712erbB-2-receptor1+ 
713Fenantroliner1+ 
714CXCL10-kemokin1+ 
715Gammatokoferol1+ 
716Trombin1+ 
717N-formylmetioninleucyl-fenylalanin1+ 
718Oligonukleotider1+ 
719C-vitamin1+ 
720Mesna1+ 
721Tetrazolsalter1+ 
722Fosfordiesterhydrolaser1+ 
723MAP-kinaskinas 41+ 
724AMP-deaminas1+ 
725Uridin1+ 
726Receptor, IGF typ 11+ 
727Bensamider1+ 
728Glukuronidas1+ 
729Pseudomonasvacciner1+ 
730Lektiner1+ 
731BRCA1-protein1+ 
732Virusvacciner1+ 
733Endotelcellstillväxtfaktorer1+ 
734Muramidas1+ 
735Retinoblastomprotein1+ 
736Polonium1+ 
737CCR2-receptorer1+ 
738Cyklin B1+ 
739Eikosanoider1+ 
740Ofloxacin1+ 
741Rad51-rekombinas1+ 
742Adenosintrifosfat1+ 
743Chalcon1+ 
744Estrar1+ 
745Arginin1+ 
746Plaster1+ 
747Oxidoreduktaser1+ 
748E-selektin1+ 
749Tetrahydronaftalener1+ 
750Vacciner, avdödade1+ 
751Cyclin D31+ 
752Doxycyklin1+ 
753Butioninsulfoximin1+ 
754Kinoliziner1+ 
755Metallotionein1+ 
756Kolistin1+ 
757Endoteliner1+ 
758Smad3-protein1+ 
759Ribonukleaser1+ 
760Ceruletide1+ 
761Senapsföreningar1+ 
762Bensensulfonater1+ 
763Te1+ 
764Coal Ash1+ 
765Laktoferrin1+ 
766Cykloheximid1+ 
767Hematoporfyrinderivat1+ 
768Katekin1+ 
769Tenascin1+ 
770Kitosan1+ 
771Pyraner1+ 
772Sfingosin1+ 
773Metalloendopeptidaser1+ 
774Katepsiner1+ 
775Kromradioisotoper1+ 
776Fibroblasttillväxtfaktor 21+ 
777TDM1+ 
778Antibodies, Neutralizing1+ 
779HSP70-stressproteiner1+ 
780Torium1+ 
781Annexin V1+ 
782Forkhead-transkriptionsfaktorer1+ 
783Mitomycin1+ 
784Styrener1+ 
785Secretory Leukocyte Peptidase Inhibitor1+ 
786Indoleamin-pyrrol-2,3,-dioxygenas1+ 
787Nitroblue tetrazolium1+ 
788Immunkonjugat1+ 
789Adenosindeaminas1+ 
790Fosfatidylseriner1+ 
791Luminiscerande proteiner1+ 
792Protonkogenproteiner c-myc1+ 
793Focal Adhesion Protein-Tyrosine Kinases1+ 
794Receptorer, transforming growth factor beta1+ 
795Cytokrom P-4501+ 
796Secretoglobins1+ 
797Vacciner mot svamp1+ 
798DNA-vacciner1+ 
799Bisfosfonater1+ 
800Xenon1+ 
801beta-karoten-15,15'-monooxygenas1+ 
802Pyrazinamid1+ 
803Vascular Cell Adhesion Molecule-11+ 
804Kol-syrelyaser1+ 
805Kolmonoxidhemoglobin1+ 
806Substans P1+ 
807Arakidonsyror1+ 
808Palmitinsyror1+ 
809Cytosin1+ 
810Blodfärgämnen1+ 
811Chaperonineer1+ 
812Sulfiter1+ 
813Växtproteiner1+ 
814Mitomyciner1+ 
815Phospholipases A2, Secretory1+ 
816Natriumnitrit1+ 
817Virala matrixproteiner1+ 
818Eflornitin1+ 
819Leucin1+ 
820Metylmetansulfonat1+ 
821Neuraminidas1+ 
822Betanaftoflavon1+ 
823Angiopoietin-11+ 
824DNA-glykosylaser1+ 
825Histoner1+ 
826Taurin1+ 
827NG-nitroargininmetylester1+ 
828Prokaterol1+ 
829Anti-idiotypiska antikroppar1+ 
830Ergotionein1+ 
831Granulocytkolonistimulerande faktor1+ 
832Dipeptider1+ 
833Fibroblasttillväxtfaktor 31+ 
834Metylguanidin1+ 
835Tionukleotider1+ 
836Kolin-fosfat-cytidylyltransferas1+ 
837Immunglobuliner1+ 
838Antisens-oligodeoxiribonukleotider1+ 
839Integraser1+ 
840Immunglobulin A, sekretoriskt1+ 
841Hydroxiprostaglandindehydrogenaser1+ 
842Glukosider1+ 
843Osteopontin1+ 
844Glykolipider1+ 
845Proteinkinas C1+ 
846Dihematoporfyrineter1+ 
847Pyridoner1+ 
848Onkogenprotein v-akt1+ 
849C5a-anafylatoxinreceptor1+ 
850Endotelin A-receptor1+ 
851Dinoprost1+ 
852Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 11+ 
853Passiv rökning1+ 
854Natriumkanaler1+ 
855Selen1+ 
856Radondöttrar1+ 
857Vävnadspeptidantigen1+ 
858Oxykinolin1+ 
859Natrium-kalium-klorid symporter1+ 
860Cathepsin G1+ 
861Adenosintrifosfataser1+ 
862Glykopeptider1+ 
8633`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras1+ 
864Deoxiguanosin1+ 
865Svampantikroppar1+ 
866Ferriföreningar1+ 
867Organoselenföreningar1+ 
868Histokompatibilitetsantigener klass II1+ 
869Sfingomyelinfosfodiesteras1+ 
870Metioninsulfoximin1+ 
871Interleukin-181+ 
872G(M3)-gangliosid1+ 
873HSP27 Heat-Shock Proteins1+ 
874Glukokortikoidreceptorer1+ 
875Acetyltransferaser1+ 
876Kadmium1+ 
877Cyklopropaner1+ 
878Antisens-RNA1+ 
879E2F3-transkriptionsfaktorer1+ 
880Morfoliner1+ 
881Tokoferoler1+ 
882Recoverin1+ 
883Chaperonin 601+ 
884Ki-67-antigen1+ 
885Rhenium1+ 
886Makrofagaktiveringsfaktorer1+ 
887Monoterpener1+ 
888Hemagglutininglykoproteiner hos influensavirus1+ 
889Fenantrener1+ 
890Na-K-ATPas1+ 
891NM23 Nucleoside Diphosphate Kinases1+ 
892Skorpiongifter1+ 
893Tallium1+ 
894Fibroblasttillväxtfaktorer1+ 
895Interferon typ I1+ 
896PAR-1-receptor1+ 
897Frizzled Receptors1+ 
898Metotrexat1+ 
899Antimikrobiella katjoniska peptider1+ 
900Serine Proteases1+ 
901Cellkärneantigener1+ 
902Schiffbaser1+ 
903Formazaner1+ 
904Guanidin1+ 
905Melfalan1+ 
906Glukaner1+ 
90714-3-3-proteiner1+ 
908Ftalaziner1+ 
909Gadolinium-DTPA1+ 
910Interleukin-2-receptorer1+ 
911Bifenylföreningar1+ 
912DNA-topoisomeraser, typ II1+ 
913Teikoinsyror1+ 
914Komplementreceptorer1+ 
915Kol-svavellyaser1+ 
916Lipopeptider1+ 
917Levofloxacin1+ 
918Benmorfogenesprotein 41+ 
919Karbakol1+ 
920BHLHLZ-transkriptionsfaktorer1+ 
921Lektiner, C-typ1+ 
922Bakteriella yttermembranproteiner1+ 
923Prostaglandiner E1+ 
924Toll-liknande receptorer1+ 
925Fosgen1+ 
926Fosformonoesterhydrolaser1+ 
927Tioglykolater1+ 
928Nitrobensener1+ 
929Nickel1+ 
930Katjontransportproteiner1+ 
931Hedgehog Proteins1+ 
932Somatostatinreceptorer1+ 
933Fibrinogen1+ 
934Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 51+ 
935Dimetylsulfoxid1+ 
936Interleukin-231+ 
937Escherichia coliproteiner1+ 
938Hemagglutininer, virala1+ 
939Gadolinium1+ 
940Receptors, Lymphocyte Homing1+ 
941Glykosaminoglykaner1+ 
942Hydroxider1+ 
943Versikaner1+ 
944Glykosider1+ 
945CCL22-kemokin1+ 
946HSP90-stressproteiner1+ 
947Homeodomänproteiner1+ 
948Naftoler1+ 
949Fullerener1+ 
950Komplement 31+ 
951Ribonukleosider1+ 
952RNA Cap-Binding Proteins1+ 
953Nukleosomer1+ 
9545-Lipoxygenase-Activating Proteins1+ 
955Ceftazidim1+ 
956Transposaser1+ 
957Protonkogenproteiner c-raf1+ 
958Proteasom-endopeptidaskomplex1+ 
9596-ketoprostaglandin F1 alfa1+ 
960Kinakrin1+ 
961Suppressor of Cytokine Signaling Proteins1+ 
962Protonkogenproteiner pp60(c-src)1+ 
963C-EBP beta1+ 
964Tertiär-butylhydroperoxid1+ 
965Terpener1+ 
966Kortison1+ 
967Histone Deacetylase 21+ 
968Xeroderma pigmentosum grupp A-protein1+ 
969Glutationreduktas1+ 
970Tymidin1+ 
971Etylnitrosurea1+ 
972Tromboplastin1+ 
973Saponiner1+ 
974bHLH-proteiner1+ 
975NADP1+ 
976NAD1+ 
977Ellagsyra1+ 
978Palmitater1+ 
979Trombocytrelaterad tillväxtfaktor1+ 
980Cyklohexener1+ 
981Ubikvitin1+ 
982Bensimidazoler1+ 
983Diterperner, abietan1+ 
984Flavanoner1+ 
985Bradykinin1+ 
986Proteinkinas C-delta1+ 
987Nylon1+ 
988LIM-kinaser1+ 
989Fibrinolysin1+ 
990Tetraklordibensodioxin1+ 
991Nitrofenoler1+ 
992Miceller1+ 
993Tumörnekrosfaktorreceptorer1+ 
994Resorcinoler1+ 
995Pyrimidinnukleotider1+ 
996Skatol1+ 
997Galektin 31+ 
998Makromolekylära substanser1+ 
999Leukotrien D41+ 
1000Koboltradioisotoper1+ 
1001Stressproteiner1+ 
1002Pentosyltransferaser1+ 
1003Interleukin-4 Receptor alpha Subunit1+ 
1004Trypsin1+ 
1005beta-adrenerga receptorer1+ 
1006P-selektin1+ 
1007Fosforradioisotoper1+ 
1008Glutamin1+ 
1009Tymusextrakt1+ 
1010Cinnamater1+ 
1011Xanthoner1+ 
1012Bakterie-DNA1+ 
1013Pyrroler1+ 
1014Polycykliska föreningar1+ 
1015Deoxiribonukleas (Pyrimidindimer)1+ 
1016Radioaktiva spårämnen1+ 
1017Organotiofosforföreningar1+ 
1018Efriner1+ 
1019Dioxoler1+ 
1020Anisoler1+ 
1021Angiostatiner1+ 
1022Granzymer1+ 
1023Oxonsyra1+ 
1024DNA-(Apurinic or Apyrimidinic Site) Lyase1+ 
1025N-acetylgalaktosaminyltransferaser1+ 
1026ADP-ribostransferaser1+ 
1027Katepsin B1+ 
1028Cyclin B11+ 
1029Triaziner1+ 
1030Omflyttningsbara DNA-segment1+ 
1031Muskarin M3-receptor1+ 
1032Metaproterenol1+ 
1033Receptorer, benmorfogenesprotein, typ II1+ 
1034Merkaptoetanol1+ 
1035Manganföreningar1+ 
1036Prostaglandiner F1+ 
1037Thy-1-antigener1+ 
1038Aminopeptidaser1+ 
1039Glykosfingolipider1+ 
1040Peptidbibliotek1+ 
1041CCL7-kemokin1+ 
1042RAFTK-protein1+ 
1043Isofluran1+ 
1044Pregnenolonkarbonitril1+ 
1045Ricin1+ 
1046Melatonin1+ 
1047Suramin1+ 
1048Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 21+ 
1049Cysteinendopeptidaser1+ 
1050TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand1+ 
1051Etanol1+ 
1052Smad4-protein1+ 
1053Trombocytmembranglykoproteiner1+ 
1054Tjäror1+ 
1055Syrgasisotoper1+ 
1056Aspartatkarbamoyltransferas1+ 
1057Prostaglandinreceptorer1+ 
1058Svampproteiner1+ 
1059Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter1+ 
1060Receptors, Urokinase Plasminogen Activator1+ 
1061Tylosin1+ 
1062Phosphatidylinositol 3-Kinase1+ 
1063Yttriumradioisotoper1+ 
1064Allopurinol1+ 
1065Betatokoferol1+ 
1066Toll-like receptor 91+ 
1067CDC2-proteinkinas1+ 
1068Deoxiadenosiner1+ 
1069Keratin-181+ 
1070Fosfotreonin1+ 
1071Fluorkarbonpolymerer1+ 
1072Syndekan-41+ 
1073Koleratoxin1+ 
1074Arakidonsyra1+ 
1075CCL24-kemokin1+ 
1076Azaföreningar1+ 
1077Polyunsaturated Alkamides1+ 
1078Pore Forming Cytotoxic Proteins1+ 
1079Receptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand1+ 
1080Bradykin B2-receptor1+ 
1081Tromboxanreceptorer1+ 
1082Verapamil1+ 
1083Karboxylsyror1+ 
1084Glutationdisulfid1+ 
1085A3-adenosinreceptor1+ 
1086Dermatansulfat1+ 
1087Defensiner1+ 
1088Vasoaktiv intestinal peptid1+ 
1089Guanylatcyklas1+ 
1090Propionater1+ 
1091Endodeoxiribonukleaser1+ 
1092Cyklosporiner1+ 
1093Floxuridin1+ 
1094Receptorer, lysofosfatidsyra1+ 
1095Alfamakroglobuliner1+ 
1096TIE-2-receptor1+ 
1097Sirtuin 11+ 
1098Interleukin-13 Receptor alpha1 Subunit1+ 
1099P1-receptorer1+ 
1100Tiadiazoler1+ 
1101Oxazoler1+ 
11022-kloradenosin1+ 
1103Glutaral1+ 
1104Smad-proteiner1+ 
1105Receptorer, fibroblasttillväxtfaktor1+ 
1106Interleukin-151+ 
1107Taurocholsyra1+ 
1108Kodon1+ 
1109Sura anhydridhydrolaser1+ 
1110Proteinkinas c-alfa1+ 
1111Celladhesionsmolekyler, neurala1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer