Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Tuberkulos100+ +
2Lungtuberkulos89+ +
3Lymfkörteltuberkulos46+ +
4Tuberkulos, miliär45+ +
5Tuberkulos, gastrointestinal37+ +
6Lymfmetastas32+ +
7Hudtuberkulos30+ +
8Njurtuberkulos26+ +
9Tuberkulos, spinal26+ +
10Tuberkulos, läkemedelsresistent25+ +
1125+ +
12Tuberkulos hos kvinnan, genital23+ +
13Tuberkulos, oral21+ +
14Levertuberkulos21+ +
15Tuberkulos, urogenital20+ +
16Struphuvudtuberkulos19+ +
17Mjälttuberkulos18+ +
18Tuberkulos hos mannen, genital16+ +
19Latent Tuberculosis15+ +
20Lymfatiska sjukdomar15+ +
21Hjärnhinnetuberkulos15+ +
22Lungsäcktuberkulos14+ +
23Jättelymfkörtelhyperplasi11+ +
24Peritonit, tuberkulös10+ +
25Tuberkulos, centrala nervsystemet10+ +
26Hjärt-kärltuberkulos9+ +
27Tuberkulom8+ +
28Lymfkörtelinflammation7+ +
29Adenokarcinom7+ +
30Extremt läkemedelsresistent tuberkulos6+ +
31Skivepitelkarcinom6+ +
32Brösttumörer6+ +
33Lupus vulgaris6+ +
34Hudtumörer6+ +
35Mukokutant lymfkörtelsyndrom6+ +
36Kornsvulst5+ +
37Melanom5+ +
38Tuberkulom, intrakraniellt5+ +
39Tuberkulos, bovin5+ +
40Lymfom5+ +
41Sarkoidos5+ +
42Lungtumörer5+ +
43Magsäckstumörer5+ +
44Tumörrecidiv, lokalt5+ +
45Duktal karcinom, bröst4+ +
46Hodgkins sjukdom4+ +
47Mediastinala sjukdomar4+ +
48Karcinom4+ +
49Sköldkörteltumörer4+ +
50Tumörinvasivitet4+ +
51Hjärtsäcksinflammation, tuberkulös4+ +
52Tuberkulosempyem4+ +
53Karcinom, papillärt4+ +
54Tumörer, multipla primära4+ +
55Matstrupstumörer4+ +
56AIDS-relaterade opportunistiska infektioner4+ +
57Metastaser3+ +
58Huvud- och halstumörer3+ +
59Varböld3+ +
60Hyperplasi3+ +
61Näs-svalgsjukdomar3+ +
62AIDS3+ +
63Erythema induratum3+ +
64Non-Hodgkins lymfom3+ +
65Immunoblastisk lymfadenopati3+ +
66Mykobakterieinfektioner3+ +
67Livmoderhalstumörer3+ +
68Mesenterial lymfadenit3+ +
69Lymfom, follikulärt3+ +
703+ +
71Luftrörssjukdomar3+ +
72Testikeltumörer3+ +
73Levertumörer3+ +
743+ +
75B-cellslymfom3+ +
76Matstrupssjukdomar3+ +
77Histiocytisk nekrotiserande lymfadenit3+ +
78Feber3+ +
79Bröstsjukdomar3+ +
80Tjocktarmstumörer2+ +
81Histiocytos, sinus2+ +
82HIV-infektioner2+ +
83Vulvatumörer2+ +
84Vävnadsdöd2+ +
85Prostatatumörer2+ +
862+ +
87Feber av okänt ursprung2+ +
88HIV-positivitet2+ +
89Adenokarcinom, papillärt2+ +
90Sarkom, Kaposis2+ +
91B-cellsleukemi, kronisk2+ +
92Lungsarkoidos2+ +
932+ +
94Lymfom, diffust storcelligt2+ +
95Metastaser av okänt ursprung2+ +
962+ +
97Karcinoidtumör2+ +
98Gallblåsetumörer2+ +
99Vätskeutgjutning i lungsäcken2+ +
100Mycobacterium Infections, Nontuberculous2+ +
101Bukspottkörteltumörer2+ +
102Mediastinala tumörer2+ +
103Graviditetskomplikationer, infektiösa2+ +
104Tungans sjukdomar2+ +
105Merkelcellskarcinom2+ +
106Tjocktarmssjukdomar2+ +
107Orala ulcerationer2+ +
108T-cellslymfom2+ +
109Tolvfingertarmstumörer2+ +
110Celltransformation, neoplastisk2+ +
111Duktal karcinom, icke-infiltrerande2+ +
112Sjukdomsförlopp2+ +
113Skelettumörer2+ +
114Ledgångsreumatism2+ +
115Mjältförstoring2+ +
116Kronisk sjukdom2+ +
117Mycobacterium avium-intracellulare-infektion2+ +
118Buktumörer2+ +
119Njurtumörer2+ +
120Retroperitoneala tumörer2+ +
121Endometrietumörer2+ +
122Lymfödem1+ +
123Sköldkörtelsjukdomar1+ +
124Seminom1+ +
125Leverförstoring1+ +
126Sjukhussjuka1+ +
127Struphuvudtumörer1+ +
128Coinfection1+ +
129Karcinom, medullärt1+ +
130Bröstkörtelinflammation1+ +
131Penistumörer1+ +
132Kolangiokarcinom1+ +
133Hypergammaglobulinemi1+ +
134Sällsynta sjukdomar1+ +
135Livmoderslemhinneinflammation1+ +
136Sår1+ +
137Förkalkning1+ +
138Tungtumörer1+ +
139T-cellslymfom, perifert1+ +
140Heshet1+ +
141Opportunistiska infektioner1+ +
142Lungsjukdomar1+ +
143Adenokarcinom, mucinös1+ +
144Histoplasmos1+ +
145Koristom1+ +
146Sarkom1+ +
147Gastrinom1+ +
148Osteomyelit1+ +
149Vätska i buken1+ +
150Hudsjukdomar1+ +
151Neoplasm Micrometastasis1+ +
152Postoperativa komplikationer1+ +
153Immunrekonstitutionssyndrom1+ +
154Histiocytiskt sarkom1+ +
155Crohns sjukdom1+ +
156Blodproteinsjukdomar1+ +
157Gallgångstumörer1+ +
158Nevus, epiteloid och spindelcell1+ +
159Spetälska1+ +
160Sigmoidtumörer1+ +
161Plasmacytom1+ +
162Näs-svalgtumörer1+ +
163Buksmärta1+ +
164Lymfom, mantle-cell1+ +
165Bitestikelinflammation1+ +
166Karcinom, hepatocellulärt1+ +
167Zoonoser1+ +
168Stendammslunga1+ +
169Kattklössjuka1+ +
170Yrkessjukdomar1+ +
171Förhårdning1+ +
172Tonsilltumörer1+ +
173Ileumsjukdomar1+ +
174Urinblåsetumörer1+ +
175Epstein-Barrvirusinfektioner1+ +
176Tumörer i svettkörtlar1+ +
177Lymfoproliferativa sjukdomar1+ +
178Bukhinnetumörer1+ +
179Munhåletumörer1+ +
180Karcinom, neuroendokrint1+ +
181Viktminskning1+ +
182Livmoderhalsinflammation1+ +
183Tarmsjukdomar1+ +
184Amyloidos1+ +
185Paragangliom1+ +
186Analsjukdomar1+ +
187Syndrom1+ +
188Dysgerminom1+ +
189Ryggkotsinflammation1+ +
190Karcinom, adenoskvamöst1+ +
191Bronkopneumoni1+ +
192Nässjukdomar1+ +
193Lymfocele1+ +
194Dammlunga1+ +
195Bäckentumörer1+ +
196Akut sjukdom1+ +
197Tumörer1+ +
198Psoasabscess1+ +
199Knuta i sköldkörtel1+ +
200Svampsjukdomar i lungor1+ +
201Hudsår1+ +
202Tumörer, sekundära primära1+ +
203Duktal karcinom1+ +
204AIDS-relaterat komplex1+ +
205Histiocytos1+ +
206Svullnad1+ +
207Karcinom, lobulärt1+ +
208Njurcellskarcinom1+ +
209Njursvikt, kronisk1+ +
210Mjukdelstumörer1+ +
211Inflammation1+ +
212Kraftlöshet1+ +
213Lymfangioleiomyomatos1+ +
214Blodupphostning1+ +
215Fågelsjukdomar1+ +
216Herpesviridaeinfektioner1+ +
217Karcinom, endometrioid typ1+ +
2181+ +
219Hemofagocytisk lymfohistiocytos1+ +
220Hosta1+ +
221Magsäckssjukdomar1+ +
222Tumörer, germinalcells- och embryonala1+ +
223Filariaelefantsjuka1+ +
224Kylös ascites1+ +
225Lungkarcinom, icke-småcelligt1+ +
226Signetringcellscancer1+ +
227Addisons sjukdom1+ +
228Senskideinflammation1+ +
229Blindtarmssjukdomar1+ +
230Immunproliferativa rubbningar1+ +
231Langerhanscellshistiocytos1+ +
232Näringsrubbningar hos barn1+ +
233Kylotorax1+ +
234Mesoteliom1+ +
2351+ +
236Silikotuberkulos1+ +
237Paraproteinemier1+ +
238Bukabscess1+ +
239Körtelfeber1+ +
240Genitala tumörer hos män1+ +
241Karcinom, adenocystiskt1+ +
242Lymfohistiocytos, hemofagocyterande1+ +
243Sväljningssvårigheter1+ +
244Kryptokockos1+ +
245Lymfom, storcelligt, anaplastiskt1+ +
246Svalgsjukdomar1+ +
247Antrakosilikos1+ +
248Graviditetskomplikationer, tumörer1+ +
249Rabdomyosarkom1+ +
250Paget Disease, Extramammary1+ +
251Testikelinflammation1+ +
252Tolvfingertarmens sjukdomar1+ +
253Interdigiterande dendritcellsarkom1+ +
254Luftstrupssjukdomar1+ +
255Teratom1+ +
256Fotsjukdomar1+ +
257Lunginflammation1+ +
258Pyuri1+ +
259Karcinom, småcelligt1+ +
260Blandtumör, malign1+ +
261Lungröntgenskugga1+ +
262Perikardiell utgjutning1+ +
263Penissjukdomar1+ +
264Eosinofili1+ +
2651+ +
266Tumörer i ändtarmsöppningen1+ +
267Svalgtumörer1+ +
268Gulsot1+ +
269Immunbristsyndrom1+ +
270Basalcellskarcinom1+ +
271Hjärntumörer1+ +
2721+ +
273Bronkialfistel1+ +
274Främmandekroppsreaktion1+ +
275Tumörer i gemensamma gallgången1+ +
276Pigmentnevus1+ +
277Fibros1+ +
278Hyperkalcemi1+ +
2791+ +
280Paraneoplastiska syndrom1+ +
281Tarmtumörer1+ +
282Harpest1+ +
283Tumörtillbakagång, spontan1+ +
284Klarcellssarkom1+ +
2851+ +
286Adenolymfom1+ +
287Filariasis1+ +
288Infarkt1+ +
289Ledinflammation1+ +
290Testikelsjukdomar1+ +
291Leishmania-infektion1+ +
292Lunginflammation, bakteriell1+ +
293Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign1+ +
294Tuberkulos, endokrin1+ +
295Livmoderhalssjukdomar1+ +
296Lungsäckssjukdomar1+ +
297Bröstcysta1+ +
298Livmodersjukdomar1+ +
299Mukoepidermoid tumör1+ +
300Pancytopeni1+ +
301Gallblåsesjukdomar1+ +
302Orofarynxtumörer1+ +
303Scharlakansfeber1+ +
304Lungfibros1+ +
305Toxoplasmos1+ +
306Dermatit, exfoliativ1+ +
307MALT-lymfom1+ +
308Ventrikeltömningsobstruktion1+ +
309Blödning i mag-tarmkanal1+ +
310Binjuresjukdomar1+ +
311Mjälttumörer1+ +
312Brösttumörer hos män1+ +
313Tjock- och ändtarmstumörer1+ +
314Småcelligt lungkarcinom1+ +
315Livmodertumörer1+ +
316Primär myelofibros1+ +
317Bronkialtumörer1+ +
318Panoftalmit1+ +
319Sporotrikos1+ +
320Blandtumör, mesodermal1+ +
321Tumörer i talgkörtlar1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer