Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Magsäckssjukdomar100+ +
2Magsäckstumörer49+ +
3Magruptur13+ +
4Magsår12+ +
5Ventrikelvolvulus9+ +
6Magkatarr4+ +
7Adenokarcinom3+ +
8Hiatusbråck3+ +
9Magfistel3+ +
10Polyper2+ +
11Blödning i mag-tarmkanal2+ +
12Gastrointestinala stromatumörer2+ +
13Besoar2+ +
14Magsäcksdivertikel2+ +
15Tumörer, multipla primära2+ +
16Magutvidgning2+ +
17Gastrisk antral vaskulär ektasi2+ +
18Mag-tarmtumörer2+ +
19Blodkräkningar1+ +
20Matstrupstumörer1+ +
21Signetringcellscancer1+ +
22Ventrikeltömningsobstruktion1+ +
23Tolvfingertarmssår1+ +
24Helicobacterinfektioner1+ +
25Mag-tarmsjukdomar1+ +
26Peptiskt sår1+ +
27Postgastrektomisyndrom1+ +
28Pylorusförträngning1+ +
29Peptiskt sår, blödande1+ +
30Adenokarcinom, skirröst1+ +
31Diafragmabråck1+ +
32MALT-lymfom1+ +
33Peptiskt sår, perforerat1+ +
34Tolvfingertarmstumörer1+ +
35Magmuskelförlamning1+ +
36Gastrit, atrofisk1+ +
37Fetma, sjuklig1+ +
38Främmande kroppar1+ +
39Linitis plastica1+ +
40Mag-tarmkatarr1+ +
41Koristom1+ +
42Dyspepsi1+ +
43Tjocktarmstumörer1+ +
44Levertumörer1+ +
45Kemiska brännskador1+ +
46Kräkning1+ +
47Gastroesofageal reflux1+ +
48Järnbristanemi1+ +
49Tarmpolyper1+ +
50Metaplasi1+ +
51Hormonkörteltumörer1+ +
52Nysttumör1+ +
53Diafragmabråck, traumatiskt1+ +
54Gastrit, hypertrofisk1+ +
55Lymfmetastas1+ +
56Leiomyom1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer