Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Propofol100+ +
2Kv1.2-kaliumkanal32+ +
3Metyletrar29+ +
4Midazolam20+ +
5Alfentanil20+ +
6Piperidiner19+ +
7Cytidindifosfatkolin16+ +
8Baklofen15+ +
9Pentobarbital15+ +
10Ketamin15+ +
11Kinin14+ +
12Isofluran14+ +
13Fentanyl13+ +
14Kloramfenikol13+ +
15Flumazenil12+ +
16Dexmedetomidin11+ +
17Lustgas11+ +
18Diazepam11+ +
19Syrgas11+ +
20Tyreotropinfrisättande hormon9+ +
21Koldioxid9+ +
22Vävnadsplasminogenaktivator7+ +
23Aspartataminotransferaser2+ +
24Alanintransaminas1+ +
25Cytokrom P-4501+ +
26RNA, budbärar1+ +
27Glukos1+ +
28Koltetraklorid1+ +
29Metylfenidat1+ +
30Triglycerider1+ +
31Litium1+ +
32Insulin1+ +
33Glutation1+ +
34Leverglykogen1+ +
35Blodsocker1+ +
36Växtextrakt1+ +
37Kolesterol1+ +
38Bilirubin1+ +
39Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser1+ +
40Fetter i kosten1+ +
41Transaminaser1+ +
42Gallsyror och gallsalter1+ +
43Litiumföreningar1+ +
44Glukos-6-fosfatas1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer