Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Tumörer, strålningsframkallade100+ 
2Strålningsskador53+ 
3Missbildningar, strålningsframkallade10+ 
4Medulloblastom9+ 
5Tumörer, sekundära primära9+ 
6Stråldermatit9+ 
7Meningiom7+ 
8Astrocytom7+ 
9Hjärntumörer6+ 
10Lillhjärnetumörer6+ 
11Näs-svalgtumörer6+ 
12Osteoradionekros5+ 
13Hodgkins sjukdom5+ 
14Gliom5+ 
15Skivepitelkarcinom5+ 
16Osteosarkom5+ 
17Brösttumörer5+ 
18Hjärnhinnetumörer5+ 
19Fibrosarkom4+ 
20Strålningspneumonit4+ 
21Glioblastom4+ 
224+ 
23Sarkom3+ 
24Tumörrecidiv, lokalt3+ 
25Fibros3+ 
26Livmoderhalstumörer3+ 
27Retinoblastom3+ 
28Huvud- och halstumörer3+ 
29Blåskatarr3+ 
30Hjärtödem3+ 
31Seminom3+ 
32Synnervssjukdomar3+ 
33Vävnadsdöd2+ 
34Hypofystumörer2+ 
35Struphuvudtumörer2+ 
36Duktal karcinom, bröst2+ 
37Skelettumörer2+ 
38Hemangiosarkom2+ 
39Tonsilltumörer2+ 
40Nervsystemets tumörer2+ 
41Kondrosarkom2+ 
42Prostatatumörer2+ 
43Gliosarkom2+ 
44Tarmkatarr2+ 
45Skallbastumörer2+ 
46Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet2+ 
47Osteokondrom2+ 
48Bulbär pares, progressiv2+ 
49Kraniofaryngiom2+ 
50Håravfall2+ 
51Ringorm i hårbotten2+ 
52Hudfistel2+ 
53Histiocytom, benignt fibröst2+ 
542+ 
55Keratoconjunctivitis sicca2+ 
56Artärinflammation2+ 
57Sår2+ 
58Halsartärförträngning1+ 
59Matstrupstumörer1+ 
60Brakialplexusneurit1+ 
61Akustikusneurinom1+ 
62Lungtumörer1+ 
63Hemangiom, kavernöst1+ 
64Näthinnetumörer1+ 
65Pulsåderförträngning1+ 
66Hjärnstamstumörer1+ 
67Karcinom1+ 
68Vesikovaginal fistel1+ 
69Körtelsvulst1+ 
70Sklerodermi, lokaliserad1+ 
71Nijmegen Breakage Syndrome1+ 
72Hudsår1+ 
73Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma1+ 
74Kranskärlssjukdom1+ 
75Rabdomyosarkom1+ 
76Adenokarcinom1+ 
77Ryggmärgstumörer1+ 
78Estesioneuroblastom, olfaktorisk1+ 
79Utmärgling1+ 
80Hypofarynxtumörer1+ 
81Leiomyosarkom1+ 
82Blödning i mag-tarmkanal1+ 
83Arterioskleros1+ 
84Histiocytom, malignt fibröst1+ 
85Tumörer, germinalcells- och embryonala1+ 
86Cerebrovaskulära sjukdomar1+ 
87Hjärnnervsjukdomar1+ 
881+ 
891+ 
90Hjärnödem1+ 
91Munhåletumörer1+ 
92Neuroaspergillos1+ 
93Magkatarr1+ 
94Skalltumörer1+ 
95Intrakraniella arteriovenösa missbildningar1+ 
96Tumörer, multipla primära1+ 
97Ependymom1+ 
98Blindhet1+ 
99Brakialplexusneuropatier1+ 
100Testikeltumörer1+ 
101Bröstkorgstumörer1+ 
102Matstrupsförträngning1+ 
103Blödning1+ 
104Duktal karcinom, icke-infiltrerande1+ 
105Celltransformation, neoplastisk1+ 
1061+ 
107Dysgerminom1+ 
108Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv1+ 
109Bihåletumörer1+ 
110Hudtumörer1+ 
111Tungtumörer1+ 
112Wilms tumör1+ 
113Blod i urin1+ 
1141+ 
115Ansiktstumörer1+ 
116Bröstsjukdomar1+ 
117Svalgsjukdomar1+ 
118Sjukdomsförlopp1+ 
119Hemangiom1+ 
120Mediastinala tumörer1+ 
1211+ 
122Lungkarcinom, icke-småcelligt1+ 
123Melanom1+ 
124Basalcellskarcinom1+ 
125Neuroblastom1+ 
126Germinom1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer