Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Ryggmärgssjukdomar100+ +
2Intervertebral Disc Displacement90+ +
3Araknoidit85+ +
4Ryggmärgskompression71+ +
5Hjärnhinnebråck64+ +
6Spinal osteofytos62+ +
7Ryggradssjukdomar54+ +
8Intrakraniell hypotoni52+ +
9Subduralvätskeutgjutning51+ +
10Ryggmärgstumörer51+ +
11Syringomyeli42+ +
12Ischias41+ +
13Förlamning, dubbelsidig40+ +
14Nervkompressionssyndrom39+ +
15Ryggradsförträngning38+ +
16Hjärnhinneinflammation, aseptisk34+ +
17Araknoidalcystor34+ +
18Ryggradstumörer32+ +
19Hjärnhinneinflammation31+ +
20Radikulopati29+ +
21Förvirringstillstånd27+ +
22Ryggmärgsskador26+ +
23Meningism26+ +
24Ländryggssmärta26+ +
25Ryggradsskador25+ +
26Status epilepticus25+ +
27Huvudvärk24+ +
28Ryggsmärta24+ +
29Subduralblödning22+ +
30Ryggskador21+ +
31Neurofibrom20+ +
32Cystor20+ +
33Spina bifida occulta20+ +
34Neuralrörsdefekter18+ +
35Hjärnhinneinflammation, bakteriell17+ +
36Okoordinerad gång17+ +
37Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel17+ +
38Vidhäftningar16+ +
39Nervsystemets sjukdomar16+ +
40Polyradikulopati16+ +
41Neurilemmom16+ +
42Ryggmärgsbråck15+ +
43Anfall15+ +
44Fistel15+ +
45Epiduralblödning, kraniell15+ +
46Kotförskjutning15+ +
47Vattenskalle15+ +
48Tarlovs cystor14+ +
49Brown-Sequards syndrom13+ +
50Epiduraltumörer13+ +
51Lungsäckssjukdomar13+ +
52Förlamning13+ +
53Perifera nervsystemets tumörer13+ +
54Skolios13+ +
55Ependymom13+ +
56Arteriovenösa missbildningar12+ +
57Spondylit, ankyloserande12+ +
58Sjukdom orsakad av läkares åtgärder12+ +
59Sår och skador12+ +
60Kyfos12+ +
61Postoperativa komplikationer12+ +
62Bråck12+ +
63Perifera nervsystemets sjukdomar12+ +
64Cerebrospinal rinorre12+ +
65Synovialcysta11+ +
66Smärta11+ +
67Spinal dysrrafi11+ +
68Akut sjukdom11+ +
69Kognitiva störningar10+ +
70Hjärnhinnetumörer10+ +
71Lipomatos10+ +
72Ryggradsfrakturer10+ +
73Urininkontinens10+ +
74Varböld10+ +
75Förlamning, halvsidig9+ +
76Blåsstörning, neurogen9+ +
77Tetraplegi9+ +
78Myoklonus9+ +
79Divertikel9+ +
80Subaraknoidalblödning9+ +
81Epidermoidcysta9+ +
82Parestesi9+ +
83Hjärnnervsjukdomar9+ +
84Rabdomyolys8+ +
85Streptokockinfektioner8+ +
86Hematom8+ +
87Intrakraniell hypertoni8+ +
88Meningiom7+ +
89Lipom7+ +
90Benbildning, heterotop7+ +
91Hjärnsjukdomar7+ +
92Kronisk sjukdom7+ +
93Syndrom5+ +
94Stafylokockinfektioner5+ +
955+ +
96Hjärntumörer4+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer