Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Januskinas 2100+ +
2Januskinaser48+ +
3Tumörproteiner45+ +
4Tumör-DNA40+ +
5Tumörantikroppar34+ +
6Etylnitrosurea31+ +
74-nitrokinolin-1-oxid28+ +
8Dihematoporfyrineter24+ +
9Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa24+ +
10Bensamider23+ +
11mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer23+ +
12Dimetylhydraziner23+ +
13STAT-transkriptionsfaktorer23+ +
14NF-E2-transkriptionsfaktor, p45 underenhet22+ +
15Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor beta22+ +
16Pyrimidiner22+ +
17Protonkogenproteiner c-kit22+ +
18Koformycin21+ +
19CD56-antigener20+ +
20Piperaziner18+ +
21GATA1-transkriptionsfaktor18+ +
22Nitrosureaföreningar17+ +
23Protonkogenproteiner c-ets17+ +
24Nitrosaminer17+ +
25Januskinas 117+ +
26Vinkristin16+ +
27Organosilikonföreningar16+ +
28Monoklonala antikroppar16+ +
29Pyrazoler16+ +
30Bens(a)antracener15+ +
31Alfafetoproteiner15+ +
32Bleomycin15+ +
33Pentostatin15+ +
34Oxykinolin14+ +
35Dietylnitrosamin14+ +
36STAT5-transkriptionsfaktor14+ +
37Aminokinoliner14+ +
38Etoposid13+ +
39Diatrizoat13+ +
40Iridium13+ +
41Onkogenproteiner, fusion13+ +
42Doxorubicin12+ +
43DNA-nukleotidylexotransferas12+ +
44Chimärproteiner, mutanta12+ +
459,10-dimetyl-1,2-bensantracen12+ +
46Semustin12+ +
47Cisplatin12+ +
48Integraser12+ +
49CD30-antigener12+ +
50E1A-associerat p300-protein12+ +
51Nukleosiddifosfatkinas12+ +
52Nukleotidaser12+ +
53Matrixmetalloproteinaser, membranbundna11+ +
54TOR Serine-Threonine Kinases11+ +
55Tumörsuppressorprotein p5311+ +
56Hydroxybenzoates11+ +
57Flavonoler11+ +
58Hedgehog Proteins10+ +
59Podofyllotoxin10+ +
60Cyklofosfamid10+ +
61Karcinoembryonalt antigen10+ +
62Cyklooxygenas 210+ +
63Daktinomycin10+ +
641,2-dimetylhydrazin10+ +
65Talidomid10+ +
66Hesperidin10+ +
67Prolifererande cellkärneantigen10+ +
68Sirolimus9+ +
69Interleukin-29+ +
70Aminopyrin9+ +
71Ifosfamid9+ +
72Hematoporfyriner9+ +
73Somatostatin8+ +
74Membranproteiner8+ +
75Ki-67-antigen8+ +
76Immunglobulin, tung kedja8+ +
77Receptorprotein-tyrosinkinaser8+ +
78Prostaglandinendoperoxidsyntaser8+ +
79Ornitindekarboxylas8+ +
80Glutationtransferas8+ +
81Protein-tyrosinkinaser8+ +
82Immuntoxiner8+ +
83Jodradioisotoper8+ +
84Radioisotoper8+ +
85Vinblastin8+ +
86Cyklin D17+ +
87Dakarbazin7+ +
88Isoenzymer7+ +
89CD4-antigener7+ +
90Cellkärneproteiner7+ +
91Oktreotid7+ +
92Polyaminer7+ +
93Cyklinberoende kinaser7+ +
94Melatonin7+ +
95Indiumradiosotoper7+ +
96Antibodies, Monoclonal, Humanized7+ +
97Dexametason7+ +
98Fluorouracil7+ +
99Bariumsulfat7+ +
100Flavonoider7+ +
101Hydroxiurea7+ +
102DNA-modifieringsmetylaser7+ +
103Maskproteiner7+ +
104DNA-reparationsenzymer7+ +
105Azacytidin6+ +
106Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A6+ +
107Indoler6+ +
108Pyrrolidiner6+ +
109Protonkogenproteiner6+ +
110Rekombinanta proteiner6+ +
111Karboplatin6+ +
112Protonkogenproteiner c-bcl-26+ +
113Tumörsuppressorproteiner6+ +
114Sulfonamider6+ +
115Proteinkinaser6+ +
116Mitomycin6+ +
117Tuberkulosvaccin6+ +
118Lymfokiner6+ +
119Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived6+ +
120Niacinamid6+ +
121DNA6+ +
122DNA-bindande proteiner6+ +
123Cellcykelproteiner6+ +
124Cancervacciner6+ +
125Karmustin6+ +
126Jodolja6+ +
127Glykoproteiner5+ +
128Azoximetan5+ +
129Alfa-interferon5+ +
130Phosphatidylinositol 3-Kinases5+ +
131Somatostatinreceptorer5+ +
132Karotenoider5+ +
133Paklitaxel5+ +
134Pyrroler5+ +
135Prednison5+ +
136Intracellulära signalpeptider och -proteiner5+ +
137Progesteronreceptorer5+ +
138Etanol5+ +
139Interferoner5+ +
140Immunglobulin M5+ +
141Tamoxifen5+ +
142Transkriptionsfaktorer4+ +
143Cytarabin4+ +
144P-glykoprotein4+ +
145RNA, budbärar4+ +
146Protonkogenproteiner c-akt4+ +
147Deoxicytidin4+ +
148Metotrexat4+ +
149erbB-2-receptor4+ +
150Koriongonadotropin4+ +
151Tretinoin4+ +
152Pyridiner4+ +
1534+ +
154Receptor, epidermal tillväxtfaktor4+ +
155Tiazoler4+ +
156RNA, Small Interfering3+ +
157Leukovorin3+ +
158Acetylsalicylsyra3+ +
159Bisfosfonater3+ +
160Folsyra3+ +
161Polyetylenglykoler3+ +
162Cytokiner3+ +
163Gonadotropinfrisättande hormon3+ +
164Tumörnekrosfaktor-alfa2+ +
165RNA, tumör2+ +
166Immunglobulin G2+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer