Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Dövhet100+ +
2Hörselnedsättning, sensorisk79+ +
3Hörselnedsättning78+ +
4Hörselnedsättning, dubbelsidig45+ +
5Plötslig dövhet45+ +
6Hörselskador29+ +
7Hörselnedsättning, ensidig21+ +
8Ledningshörselnedsättning19+ +
9Plötslig död18+ +
10Bullerskador18+ +
11Hörselnedsättning, högfrekvens16+ +
12Hörselnedsättning, funktionell14+ +
13Hörselnedsättning, blandad konduktiv-sensorisk13+ +
14Hörselnedsättning, central13+ +
1512+ +
16Plötslig hjärtdöd10+ +
17Yrsel10+ +
18Otoskleros8+ +
19Syndrom8+ +
20Menieres sjukdom6+ +
21Akustikusneurinom6+ +
22Labyrintsjukdomar6+ +
23Vestibulära sjukdomar5+ +
24Kokleasjukdomar5+ +
25Plötslig spädbarnsdöd5+ +
26Hörsel- och balansnervssjukdomar5+ +
274+ +
284+ +
29Inneröreinflammation4+ +
30Hörselsrubbningar, centrala4+ +
314+ +
32Mellanöreinflammation3+ +
33Ansiktsförlamning3+ +
34Endolymfatisk hydrops3+ +
35Fiskfjällshud3+ +
36Missbildningar, multipla3+ +
37Påssjuka3+ +
383+ +
39Sideros2+ +
40Neurofibromatos 22+ +
41Waardenburg Syndrome2+ +
42Svindel2+ +
43Ljudöverkänslighet2+ +
44Trumhinneperforation2+ +
452+ +
46Hornhinneinflammation2+ +
47Intellectual Disability2+ +
48Sjukdomsförlopp2+ +
49Tryckskada2+ +
50Nefrit, ärftlig2+ +
51Ataxi2+ +
52Cerebrospinal otorre2+ +
53Diabetes2+ +
54Retinitis pigmentosa2+ +
55Wolframs syndrom2+ +
56Ushers syndrom2+ +
57Hjärnhinneinflammation2+ +
58Susac Syndrome2+ +
59Autoimmuna sjukdomar2+ +
60MELAS-syndrom2+ +
61Bulbär pares, progressiv1+ +
62Postoperativa komplikationer1+ +
63Fistel1+ +
64Acidos, renal tubulär1+ +
65Mitokondriella sjukdomar1+ +
66Utvecklingsstörningar1+ +
67Hypoparatyreos1+ +
68Lillhjärnetumörer1+ +
69Optikusatrofi1+ +
70Kolesteatom, mellanöra1+ +
71Akut sjukdom1+ +
72Kolesteatom1+ +
73Hjärnnervstumörer1+ +
74Hörseluppfattningsstörningar1+ +
75Brankio-oto-renalsyndrom1+ +
76Otitis media, varbildande1+ +
77Mandibulofacial dysostos1+ +
78Virussjukdomar1+ +
79Keratoderma, palmoplantar1+ +
80Språkutvecklingsstörningar1+ +
81Blindhet1+ +
82Ansiktsnervssjukdomar1+ +
83Nystagmus, patologisk1+ +
84Språkstörningar1+ +
85Hjärnhinneinflammation, Hemophilus1+ +
86Multipel skleros1+ +
87Klippel-Feils syndrom1+ +
88Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes1+ +
89Handmissbildningar, medfödda1+ +
90Grå starr1+ +
911+ +
92Struma1+ +
93Reflex, onormal1+ +
94Typ 2-diabetes1+ +
95Megaloblastanemi1+ +
96Hypertelorism1+ +
97Förtvining1+ +
98Centrala nervsystemets sjukdomar1+ +
99Autoimmuna nervsjukdomar1+ +
100Genetiska sjukdomsanlag1+ +
101Cerebellär ataxi1+ +
102Hjärnsjukdomar1+ +
103Cogan Syndrome1+ +
104Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade1+ +
1051+ +
106Kraniofaciala missbildningar1+ +
107Kronisk sjukdom1+ +
108Hjärnhinneinflammation, bakteriell1+ +
109Gomspalt1+ +
110Diabeteskomplikationer1+ +
111Hjärnhinnetumörer1+ +
112Hjärninfarkt1+ +
113Optikusatrofi, autosomal dominant1+ +
1141+ +
115Afasi1+ +
116Retrokokleära sjukdomar1+ +
117Kolobom1+ +
1181+ +
119Skalltumörer1+ +
120Arteria vertebrobasilaris-insufficiens1+ +
121Osteitis deformans1+ +
122Typ 1-diabetes1+ +
123Nefros1+ +
124Talstörningar1+ +
125Huvudvärk1+ +
126Tillväxtstörningar1+ +
127Skallfrakturer1+ +
128Hjärnhinneinflammation, pneumokock1+ +
129Naglar, missbildade1+ +
130Nervsystemets sjukdomar1+ +
131Perceptionssvikt1+ +
132Hjärnhinneinflammation, aseptisk1+ +
1331+ +
134Kraniocerebralt trauma1+ +
135Wernickes afasi1+ +
136Nervdegeneration1+ +
137Tandmissbildningar1+ +
138Utseende hos de sjuka1+ +
139Blödning1+ +
140Luktstörningar1+ +
141Alfamannosidos1+ +
142Cerebral infarkt1+ +
143Lillhjärnans sjukdomar1+ +
144Koroideremi1+ +
145Sjukdomar bland tvillingar1+ +
146Syfilis1+ +
147Kromosomdeletion1+ +
148Näthinneartärocklusion1+ +
149Röda hund1+ +
150Njurinflammation1+ +
151Mitokondriella encefalomyopatier1+ +
152Hypogonadism1+ +
153Benförhårdning1+ +
154Meningiom1+ +
155Hjärtstopp1+ +
156Hjärnhinneinflammation, meningokock1+ +
157Hjärnnervsjukdomar1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer