Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Sår100+ 
2Bensår57+ 
3Sårinfektioner53+ 
4Hudsår51+ 
5Magsår47+ 
6Tolvfingertarmssår46+ 
7Skottskador42+ 
8Sår och skador38+ 
9Trycksår31+ 
10Venöst bensår31+ 
11Peptiskt sår30+ 
12Kirurgisk sårinfektion28+ 
13Fotsår27+ 
14Hornhinnesår27+ 
15Peptiskt sår, perforerat25+ 
16Kirurgisk såröppning23+ 
17Sår, penetrerande22+ 
18Peptiskt sår, blödande21+ 
19Orala ulcerationer16+ 
20Diabetesfot12+ 
21Burulisår7+ 
22Brännskador7+ 
23Kronisk sjukdom5+ 
24Benskador4+ 
25Huvudskador, penetrerande4+ 
26Fotskador3+ 
273+ 
28Postoperativa komplikationer3+ 
29Mjukdelsskador3+ 
30Nackskador3+ 
31Vävnadsdöd3+ 
32Sprängskador3+ 
333+ 
34Matstrupssjukdomar3+ 
35Pyoderma gangrenosum3+ 
36Bukskador3+ 
37Ryggskador3+ 
38Bakteriella infektioner3+ 
39Pseudomonasinfektioner2+ 
40Bröstkorgsskador2+ 
41Stomatit, aftös2+ 
42Magfistel2+ 
43Blödning i mag-tarmkanal2+ 
44Frakturer, öppna2+ 
45Hudfistel2+ 
46Behcets syndrom2+ 
47Handskador2+ 
48Tarmfistel2+ 
49Vulvasjukdomar2+ 
50Fotsjukdomar2+ 
51Osteomyelit2+ 
52Diabeteskomplikationer2+ 
53Strålningsskador2+ 
54Helicobacterinfektioner2+ 
55Venös insufficiens2+ 
56Främmande kroppar2+ 
57Tjocktarmssjukdomar2+ 
58Lacerationer2+ 
59Skivepitelkarcinom2+ 
60Multitrauma2+ 
61Stafylokockinfektioner2+ 
622+ 
63Kraniocerebralt trauma2+ 
64Hudtumörer2+ 
65Armskador2+ 
66Tumörer, posttraumatiska1+ 
67Vibrioinfektioner1+ 
68Sår, icke-penetrerande1+ 
69Ryggmärgsskador1+ 
70Analfissur1+ 
71Diabetiska kärlsjukdomar1+ 
721+ 
73Tungans sjukdomar1+ 
74Smärta1+ 
75Hjärtskador1+ 
76Botulism1+ 
771+ 
78Aklorhydri1+ 
79Fistel1+ 
80Kalcifylax1+ 
81Kallbrand1+ 
82Cellulit1+ 
83Ateroskleros1+ 
84Bindhinneinflammation, allergisk1+ 
85Förändringar efter döden1+ 
86Ischemi1+ 
87Mjukdelsinfektioner1+ 
88Underarmsskador1+ 
89Analsjukdomar1+ 
901+ 
911+ 
92Hjärnskador1+ 
93Typ 2-diabetes1+ 
94Förlamning, dubbelsidig1+ 
95Tolvfingertarmens sjukdomar1+ 
96Aortasjukdomar1+ 
97Underkäksskador1+ 
98Skenbensfrakturer1+ 
99Arterioskleros, oblitererande1+ 
100Myiasis1+ 
101Stafylokockhudinfektioner1+ 
102Basalcellskarcinom1+ 
103Könsorganens sjukdomar hos kvinnor1+ 
104Magsäckstumörer1+ 
105Akuta situationer1+ 
106Blodkräkningar1+ 
107Exsanguination1+ 
108Hudsjukdomar, bakteriella1+ 
109Kemiska brännskador1+ 
110Osteoradionekros1+ 
111Magsäckssjukdomar1+ 
112Varbildning1+ 
113Tarmsjukdomar1+ 
114Splitterfrakturer1+ 
115Arterioskleros1+ 
116Magkatarr1+ 
117Främmandekroppsförflyttningar1+ 
118Tarmperforation1+ 
119Pyoderma1+ 
1201+ 
121Blödning1+ 
122Fetma, sjuklig1+ 
123Spetälska1+ 
124Zollinger-Ellisons syndrom1+ 
125Dyspepsi1+ 
126Munsjukdomar1+ 
127Postgastrektomisyndrom1+ 
128Stråldermatit1+ 
129Svampinfektioner1+ 
130Lungskada1+ 
131Sklerodermi, systemisk1+ 
132Sklerodermi, diffus1+ 
133Varböld1+ 
134Mediastinit1+ 
135Fistel i matsmältningssystemet1+ 
136Enterobacteriaceaeinfektioner1+ 
137Mycobacterium Infections, Nontuberculous1+ 
138Sepsis1+ 
139Streptokockinfektioner1+ 
140Werners syndrom1+ 
141Ryggradsskador1+ 
142Mukormykos1+ 
143Benbrott1+ 
144Kontraktur1+ 
145Hudsjukdomar1+ 
146Självstympning1+ 
147Pilonidalcysta1+ 
148Refluxesofagit1+ 
149Diabetesneuropatier1+ 
150Typ 1-diabetes1+ 
151Hornhinneinflammation1+ 
152Fourniers gangrän1+ 
153Cytomegalovirusinfektioner1+ 
154Kandidos, kutan1+ 
155Främmande kroppar i ögat1+ 
156Hudsjukdomar, vaskulära1+ 
157Crohns sjukdom1+ 
158Hiatusbråck1+ 
159Kärlinflammation1+ 
160Stelkramp1+ 
161Ansikts- och käkskador1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer