Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Cimetidin100+ 
2Sukralfat74+ 
3Ranitidin72+ 
4Omeprazol67+ 
5Silversulfadiazin65+ 
6Silverföreningar61+ 
7Kollagen53+ 
8Famotidin45+ 
9Guanidiner43+ 
10Jodoforer42+ 
11Povidonjod41+ 
12Gastriner41+ 
13Silver41+ 
1440+ 
15Vismut40+ 
16Jodföreningar40+ 
17Polyuretaner40+ 
18Cyanoakrylater37+ 
19Kolloider37+ 
20Nitrofurazon36+ 
21Pepsin A35+ 
22Växtextrakt35+ 
23Epidermal tillväxtfaktor35+ 
24Metronidazol34+ 
25Amoxicillin33+ 
26Petrolatum33+ 
27Magnesiumhydroxid32+ 
28Organometallföreningar29+ 
29Geler29+ 
30Trombocytrelaterad tillväxtfaktor28+ 
31Mafenid27+ 
32Cysteamin27+ 
33Streptodornas och streptokinas26+ 
34Penicilliner26+ 
35Cellulosa, oxiderad26+ 
36Hydrogel26+ 
37Fibroblasttillväxtfaktor 224+ 
38Hydroxiprolin23+ 
39Indometacin23+ 
40Papain22+ 
41Fibrinplåster22+ 
42Aluminiumhydroxid22+ 
43Polyetylener22+ 
44Trimipramin22+ 
45Nizatidin21+ 
46Prostaglandiner E, syntetiska21+ 
47Protonkogenproteiner c-sis21+ 
48Rioprostil20+ 
49Aluminium20+ 
50Alginater20+ 
51Enprostil19+ 
52Cefazolin19+ 
53Magmuciner19+ 
54Silikoner19+ 
55Pentagastrin19+ 
56Kollagenaser18+ 
57Pirenzepin17+ 
58Amelogenin17+ 
59Triterpener17+ 
60Furaner17+ 
61Carboxymethylcellulose Sodium17+ 
62Siden17+ 
63Tetracyklin16+ 
64Saltsyra16+ 
65Fibronektiner16+ 
66Hydrogeler16+ 
67Bensodiazepinoner15+ 
68Koksalt15+ 
69Sericiner15+ 
70Tinidazol15+ 
71Etanol15+ 
72Prostaglandiner E15+ 
73Gentamiciner15+ 
74Diosmin15+ 
75Dinoproston15+ 
76H(+)-K(+)-Exchanging ATPase15+ 
77Cetrimoniumföreningar15+ 
78Borater15+ 
79Rekombinanta proteiner15+ 
80Transformerande tillväxtfaktorer15+ 
81Polyestrar14+ 
82Furazolidon14+ 
83Balsamer14+ 
84Träsprit14+ 
85Acetater14+ 
86Mikrobiell kollagenas14+ 
87Biguanider14+ 
88Transforming growth factor beta14+ 
89Pepsinogener13+ 
90Silvernitrat13+ 
91Adrenalin13+ 
92Gelatin13+ 
93Neomycin13+ 
94Växtberedningar13+ 
95Actihaemyl13+ 
96Sulfadiazin13+ 
97Hyaluronsyra13+ 
98Klor13+ 
99Arbaprostil13+ 
100Streptomycin13+ 
101Gefarnat12+ 
102Zinkföreningar12+ 
103Prostaglandiner, syntetiska12+ 
104Alprostadil12+ 
105Fibroblasttillväxtfaktorer12+ 
106Polyvinylalkohol12+ 
107Dibensazepiner12+ 
108Pentoxifyllin12+ 
109Hartser11+ 
110Kondroitinsulfater11+ 
111Cefaloridin11+ 
112Tiazoler11+ 
113Hexosaminer11+ 
114Plasma Gases11+ 
115Bensimidazoler10+ 
116Salicylater10+ 
117Fibrinskum10+ 
118Alkalier10+ 
119Prostaglandiner10+ 
120Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A10+ 
121Ureas10+ 
122Vatten10+ 
123Diterpener10+ 
124Cefuroxim10+ 
125Natamycin10+ 
126Diterperner, abietan10+ 
127Dextraner10+ 
128Histamin10+ 
129Hypoklorsyra9+ 
130Protonpumpar9+ 
131Fenytoin9+ 
132Fibrin9+ 
133Cefamandol9+ 
134Muciner9+ 
135Aktiner9+ 
136Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner9+ 
137Fibrillära kollagener9+ 
138Transforming Growth Factor beta19+ 
139Alanin9+ 
140Zinkoxid9+ 
141Ditiokarb9+ 
142Cyklooxygenas 19+ 
143Pantotensyra9+ 
144Zink9+ 
145Propolis9+ 
146Transforming Growth Factor beta38+ 
147Glukosoxidas8+ 
148Matrixmetalloproteinaser8+ 
149Prostaglandinendoperoxidsyntaser8+ 
150Oxitetracyklin8+ 
151Kväveoxid8+ 
152Cyklooxygenas 28+ 
153Acetylsalicylsyra8+ 
154Rabeprazole8+ 
155Transglutaminaser8+ 
156Oljor, flyktiga8+ 
157Glycyrretinsyra8+ 
158RNA, budbärar8+ 
15916,16-dimetylprostaglandin E28+ 
160Biopolymerer8+ 
161Misoprostol8+ 
162Matrixmetalloproteinas 98+ 
163Matrixmetalloproteinas 28+ 
164Vävnadsextrakt8+ 
165Terpener8+ 
166Deoxiribonukleaser8+ 
167Trombin8+ 
168Glykosaminoglykaner7+ 
169Americium7+ 
170Floxacillin7+ 
171Tanniner7+ 
172Etanolamin7+ 
173Väteperoxid7+ 
174Transforming Growth Factor beta27+ 
175Syror7+ 
176Natriumhydroxid7+ 
177Klorhexidin7+ 
178Klindamycin7+ 
179Syrgas7+ 
180Antimikrobiella katjoniska peptider7+ 
181Klorofyllider7+ 
182Extracellulära matrixproteiner7+ 
183Reserpin7+ 
184Polymyxin B7+ 
185Tymosin7+ 
186Esomeprazole7+ 
187Cefalosporiner7+ 
188S-nitrosoglutation7+ 
189Nitrobensener7+ 
190Bromelainer7+ 
191DNA7+ 
192Fibrinogener, abnorma7+ 
193Bupivakain7+ 
194Kurkumin7+ 
195Cerium7+ 
196Kollagen typ III7+ 
197Proteiner7+ 
198Komplexa blandningar7+ 
199Polyglaktin 9107+ 
200Naturläkemedel, kinesiska7+ 
201Arginin7+ 
202Peptidhydrolaser7+ 
203Tenascin7+ 
204Betankol7+ 
205Allantoin7+ 
206Cellulosa7+ 
207Kinoloner6+ 
208Chalkoner6+ 
209Ketanserin6+ 
210Proglumid6+ 
211Sulfoniumföreningar6+ 
212Polyhydroxietylmetakrylat6+ 
213Metylmetakrylater6+ 
214Iloprost6+ 
215Hornämnen6+ 
216Zinksulfat6+ 
217Polymerer6+ 
218Silikongeler6+ 
219Polydeoxiribonukleotider6+ 
220Sekretin6+ 
221Protontranslokerande ATPaser6+ 
222Organiska kemikalier6+ 
223Leukocytelastas6+ 
224Endopeptidaser6+ 
225Silikonelastomerer6+ 
226Amider6+ 
227Fusidinsyra6+ 
228Pentacykliska triterpener6+ 
229Dextriner6+ 
230Ampicillin6+ 
231Doxycyklin6+ 
232Histamin H2-receptorer6+ 
233Aminocaproates6+ 
234Tumörnekrosfaktor-alfa6+ 
235Mupirocin6+ 
236Katelicidiner6+ 
237Chalcon6+ 
238Mezlocillin6+ 
239Interleukin-1beta6+ 
240Hepatocyttillväxtfaktor6+ 
241Glukan 1,4-alfaglukosidas6+ 
242Dipeptidaser6+ 
243Somatostatin6+ 
244Toloniumklorid6+ 
245Natriumhypoklorit6+ 
246Metylcellulosa6+ 
247Ozon6+ 
248Sulfonamider5+ 
249Agar5+ 
250Mitomycin5+ 
251Fibroiner5+ 
252Prolifererande cellkärneantigen5+ 
253Kloxacillin5+ 
254Simetikon5+ 
255Ibuprofen5+ 
256Peroxiredoxin VI5+ 
257Pepstatiner5+ 
258Nervtillväxtfaktor5+ 
259Trypsin5+ 
260Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor5+ 
261Lidokain5+ 
262Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer5+ 
263Sulfhydrylföreningar5+ 
264Urinämne5+ 
265Hesperidin5+ 
266Transforming growth factor alpha5+ 
267Peroxiddismutas5+ 
268Endotelcellstillväxtfaktorer5+ 
269Kväveoxidsyntas typ II5+ 
270Peptoner5+ 
271Vaxer5+ 
272Latex5+ 
273Prednisolon5+ 
274Natriumtetradecylsulfat5+ 
275Ornitin5+ 
276Framycetin5+ 
277Diklofenak5+ 
278Atropin5+ 
279Muramidas5+ 
280Poloxalen5+ 
281Flavonoider5+ 
282Polyetylenglykoler5+ 
283Gallussyra5+ 
284Angiostatiska proteiner5+ 
285Azaföreningar5+ 
286Bikarbonater5+ 
287Glukokortikoider5+ 
288Penicillin G5+ 
289Aerosoler5+ 
290Klorföreningar5+ 
291Tobramycin5+ 
292Laminin5+ 
293C-vitamin5+ 
294Laktoner5+ 
295Lamininreceptorer5+ 
296Piperidiner5+ 
297Ciprofloxacin5+ 
298Xylener5+ 
299Argon5+ 
300Lymfokiner5+ 
301Membranproteiner5+ 
302Rubidium5+ 
303Kaolin5+ 
304Calcitonin Receptor-Like Protein5+ 
305Malondialdehyd5+ 
306Antikroppar5+ 
307Kollagen typ I5+ 
308Peptidfragment4+ 
309Nitriter4+ 
310Plutonium4+ 
311Cefotaxim4+ 
312Fria radikaler4+ 
313Betazol4+ 
314Betankolföreningar4+ 
315Interleukin-14+ 
316Dexametason4+ 
317Tiourea4+ 
318Epiklorhydrin4+ 
319Pikrater4+ 
320Ammonium Hydroxide4+ 
321Dimetylsulfoxid4+ 
322Elastin4+ 
323Cytokiner4+ 
324Iridoid Glycosides4+ 
325Fentiaziner4+ 
326Faktor XIII4+ 
327Matrixmetalloproteinas 84+ 
328Sockersyror4+ 
3291-butanol4+ 
330Tillväxtdifferentieringsfaktor 34+ 
331Klortetracyklin4+ 
332Keratin-144+ 
333Saponiner4+ 
334CXCL2-kemokin4+ 
335Katalas4+ 
336Glutation4+ 
337Gentianblå4+ 
338Ceftriaxon4+ 
339Matrixmetalloproteinas 14+ 
340Cefradin4+ 
341Zirkonium4+ 
342Jod4+ 
343Iridoider4+ 
344Oligopeptider4+ 
345Fibrinogen4+ 
346Prostanonsyror4+ 
347Kväveoxidsyntas type III4+ 
348Undecylensyror4+ 
349Bensydamin4+ 
350Streptozocin4+ 
351Aminopropionitril4+ 
352Vitamin A4+ 
353Isoenzymer4+ 
354Citronsyra4+ 
355Tymidin4+ 
356Ofloxacin4+ 
357Fluorkarbonpolymerer4+ 
358Dipyron4+ 
359Metalloproteiner4+ 
360A2A-adenosinreceptor4+ 
361Konnexiner4+ 
362Rifampin4+ 
363Akrylhartser4+ 
364Fenoler4+ 
365Wnt4 Protein4+ 
366Polypropylener4+ 
367Kinoliner4+ 
368Bensensulfonater4+ 
369Neodymium4+ 
370Tyrotricin4+ 
371Cefalotin4+ 
372Tiazolidiner4+ 
373Cefalexin4+ 
374Nitroarginin4+ 
375Pyridiner4+ 
376Kolecystokininreceptorer4+ 
377Karmin4+ 
378Alfaamylaser4+ 
379Vankomycin4+ 
380Heptanol4+ 
381Plaster4+ 
382Amoxicillin-kalium-klavulansyrakombination4+ 
383Metylfenazonmetosulfat4+ 
384Vimentin4+ 
385Oxider4+ 
386Pyrazoler4+ 
387Peptider3+ 
388Parabener3+ 
389Teträolja3+ 
390Aciklovir3+ 
391Povidon3+ 
392Växtoljor3+ 
393Fibrinolysin3+ 
394Aminocaproic Acid3+ 
395Cefonicid3+ 
396Heparin3+ 
397Klavulansyror3+ 
398Akriflavin3+ 
399Mefentermin3+ 
400Oxacillin3+ 
401Polyener3+ 
402Klorider3+ 
403Imidazoler3+ 
404Fettalkoholer3+ 
405Tillväxtdifferentieringsfaktor 53+ 
406Lipidperoxider3+ 
407CCL3-kemokin3+ 
408Integriner3+ 
409Sulbaktam3+ 
410Enbukrilat3+ 
411Morfin3+ 
412Hydroxider3+ 
413Glutamin3+ 
414Bensalkoniumföreningar3+ 
415Kymotrypsin3+ 
416Sulfoner3+ 
417Angiopoietin-13+ 
418Diterpener, klerodan3+ 
419Etylenglykoler3+ 
420Alkaloider3+ 
421Tretinoin3+ 
422Aminopyridiner3+ 
423Superoxider3+ 
424Thiobarbituric Acid Reactive Substances3+ 
425Magnesium3+ 
426Doxepin3+ 
427RNA3+ 
428Subtilisin3+ 
429Ricinolja3+ 
430Teikoplanin3+ 
431Interleukin-83+ 
432Onkostatin M3+ 
433Koldioxid3+ 
434Hydroxylaser3+ 
435Erbium3+ 
436Stelkrampsantitoxin3+ 
437Joner3+ 
438Talidomid3+ 
439Acetamider3+ 
440Receptorer, fibroblasttillväxtfaktor3+ 
441Metalloproteaser3+ 
442PDGF-receptorer3+ 
443Trifluridin3+ 
444Bakterieproteiner3+ 
445Pankreatisk elastas3+ 
446CD31-antigener3+ 
447CXCL12-kemokin3+ 
448Kongorött3+ 
449Karragenan3+ 
450Alfa 1-antikymotrypsin3+ 
451Stanozolol3+ 
452Peracetat3+ 
453Kol3+ 
454Kalcitonin3+ 
455Etylmaleimid3+ 
456Prokollagen3+ 
457Träkol3+ 
458TIMP-13+ 
459Melatonin MT2-receptor3+ 
460Bacitracin3+ 
461Kloraminer3+ 
462Polyglykolsyra3+ 
463Polysackarider3+ 
464Escin3+ 
465Gramicidin3+ 
466Kalciumbindande proteiner3+ 
467Smad-proteiner3+ 
468Blodproteiner3+ 
469Glykolipider3+ 
470Gastrinfrisättande peptid3+ 
471Glycerol3+ 
472Galektin 33+ 
473Arylkolvätehydroxylaser3+ 
474Keratin-153+ 
475Glukuronsyra3+ 
476Drinking Water3+ 
477Hexuronsyror3+ 
478Besofenoner3+ 
479Binjurebarkshormoner3+ 
480Triklosan3+ 
481Integrin beta-kedjor3+ 
482Receptorer, transforming growth factor beta3+ 
483Ghrelin3+ 
484GATA2-transkriptionsfaktor3+ 
485Teobromin3+ 
486Wnt-proteiner3+ 
487Yttrium3+ 
488Opipramol3+ 
489Konnexin 433+ 
490Butanoner3+ 
491Kortison3+ 
492Hydroxybenzoates3+ 
493Arginas3+ 
494Sialoglykoproteiner3+ 
495Cisaprid3+ 
496Polytetrafluoretylen3+ 
497Leukotrien B43+ 
498Nukleinsyror3+ 
499Kolväten, joderade3+ 
500DNA, komplementärt3+ 
501Ciklosporin3+ 
502Sitosteroler3+ 
503Intermediära filamentproteiner3+ 
504Scopoletin3+ 
505Naproxen3+ 
506Difenhydramin3+ 
507Minocyklin3+ 
508Spiramycin3+ 
509Pyruvaldehyd3+ 
510cdc42 GTP-bindande protein3+ 
511Cyproheptadin3+ 
512Integrin-Binding Sialoprotein3+ 
513Benspyraner3+ 
514Peroxider3+ 
515Limoniner3+ 
516Reaktiva syreradikaler3+ 
517Suspensioner3+ 
518Ruteniumröd3+ 
519Pirinitramid2+ 
520Mjölksyra2+ 
521Sulfataser2+ 
522Vitronektin2+ 
523Serine Proteases2+ 
524Dermatansulfat2+ 
525Tetrakain2+ 
526Inhibin-betaunderenheter2+ 
527Bensofuraner2+ 
528Bärnstensanhydrider2+ 
529Monoklonala antikroppar2+ 
530Exonukleaser2+ 
531DNA-polymeras II2+ 
532Amikacin2+ 
533Sinkalid2+ 
534Phytochemicals2+ 
535Angiogena proteiner2+ 
536Interleukin-1-alfa2+ 
537Naftokinoner2+ 
538Matrixmetalloproteinas 112+ 
539Sulfonsyror2+ 
540Hydroxylgrupp2+ 
541Bensoylperoxid2+ 
542Nystatin2+ 
543Granulocytkolonistimulerande faktor2+ 
544Kväveoxidsyntas typ I2+ 
545Subtilisiner2+ 
546Katekin2+ 
547Fenetylaminer2+ 
548Piroxikam2+ 
549Azitromycin2+ 
550HSP70-stressproteiner2+ 
551Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor C2+ 
552Aminosyror2+ 
553Peplomycin2+ 
554Curium2+ 
555Rose bengale2+ 
556Makrofag-1-antigen2+ 
557DNA-sonder, HPV2+ 
558Sackaros2+ 
559Prolin2+ 
560Sialinsyror2+ 
561Tiadiazoler2+ 
562Sulfinsyror2+ 
563Idoxuridin2+ 
564P1-receptorer2+ 
5652+ 
566Tetragastrin2+ 
567Insulin2+ 
568Kolkicin2+ 
569Sapogeniner2+ 
570Cytoskelettproteiner2+ 
571Isotiuronium2+ 
572Tetracykliner2+ 
573Acetylcystein2+ 
574Betadefensiner2+ 
575Fluorokinoloner2+ 
576Prostaglandiner A2+ 
577Pyrrolidiner2+ 
578Interleukin-62+ 
579Cathepsin G2+ 
580rac1 GTP-bindande proteiner2+ 
581Glykopyrrolat2+ 
582Dibekacin2+ 
583Immunreceptorer2+ 
584Icke-fibrillära kollagener2+ 
585Cellextrakt2+ 
586Defensiner2+ 
587Jodacetamid2+ 
588Peptidoglykan2+ 
589Aldehyder2+ 
590Betain2+ 
591CXCL1-kemokin2+ 
592Pronas2+ 
593Vinkulin2+ 
594Meperidin2+ 
595Trombospondiner2+ 
596Glutaral2+ 
597Fibroblasttillväxtfaktor 42+ 
598Insulinliknande tillväxtfaktor I2+ 
599Nitrater2+ 
600Fenol2+ 
601Kloramfenikol2+ 
602Cefotiam2+ 
603PAR-1-receptor2+ 
604Oljesyror2+ 
605Triamcinolonacetonid2+ 
606Karbakol2+ 
607Nitrosföreningar2+ 
608Kolecystokinin2+ 
609Galaktosyltransferaser2+ 
610Ellagsyra2+ 
611Ticarcillin2+ 
612Meglumin2+ 
613Kapsaicin2+ 
614Melatonin2+ 
615Ketorolak2+ 
616Terpentin2+ 
617Karbonater2+ 
618Guanosine Monophosphate2+ 
619Adenosintrifosfataser2+ 
620Glykosider2+ 
621Adenosindeaminas2+ 
622Timerosal2+ 
623Fenolsulfoftalein2+ 
624Nitroimidazoler2+ 
625Klobetasol2+ 
626Hyaluronglukosaminidas2+ 
627Mikrofilamentproteiner2+ 
628Betakatenin2+ 
629Levofloxacin2+ 
630Netilmicin2+ 
631Trimebutin2+ 
632Tandemaljproteiner2+ 
633Bakteriella antikroppar2+ 
634Betagalaktosidas2+ 
635Kolhydrater2+ 
636Pankreatisk ribonukleas2+ 
637Aluminiumföreningar2+ 
638Cetomacrogol2+ 
639Valerater2+ 
640Hydroxietylrutosid2+ 
6416-ketoprostaglandin F1 alfa2+ 
642Läkemedelsreceptorer2+ 
643Aktiviner2+ 
644Kväveoxidsyntas2+ 
645Emodin2+ 
646Hormonblockerare2+ 
647Bombesin2+ 
648Polydioxanon2+ 
649Metylprednisolon2+ 
650Bencement2+ 
651Toriumföreningar2+ 
652Trombocytaktiveringsfaktor2+ 
653Erytromycin2+ 
654TIE-2-receptor2+ 
655Kalretikulin2+ 
656Tyrpostiner2+ 
657Dibukain2+ 
658Kanamycin2+ 
659Fosfolipaser A22+ 
660Hormoner2+ 
661Cefmetazol2+ 
662Fenylisopropyladenosin2+ 
663Kaliumpermanganat2+ 
664Paraffin2+ 
665Blodsocker2+ 
666Glykoproteiner2+ 
667Lipopolysackarider2+ 
668Peroxidas2+ 
669Prilokain2+ 
670Immunglobulin G2+ 
671Gaser2+ 
672Fiskproteiner2+ 
673Matrixmetalloproteinaser, utsöndrade2+ 
674Fibroblasttillväxtfaktor 12+ 
675Aceton2+ 
676Kryoglobuliner2+ 
677Glukaner2+ 
678EGR1-transkriptionsfaktor2+ 
679Cinnamater2+ 
680Serumglobuliner2+ 
681Benmorfogenesprotein 62+ 
682Substans P2+ 
683Kalciumsulfat2+ 
684Albuminer2+ 
685Lipopeptider2+ 
686Oljor2+ 
687Kalciumkarbonat2+ 
688Stilbener2+ 
689Urinary Plasminogen Activator2+ 
690Singletsyre2+ 
691Glykogensyntaskinaser2+ 
692Aprotinin2+ 
693Bakterie-DNA2+ 
69414-3-3-proteiner2+ 
695Epoprostenol2+ 
696Neurotensin2+ 
697Trifluperidol2+ 
698TIMP2+ 
699Pankreatisk polypeptid2+ 
700Trimetoprim2+ 
701Proteinprekursorer2+ 
702Kollagen typ VII2+ 
703Botulinum Toxins, Type A2+ 
704Cystein2+ 
705Formaldehyd2+ 
706Osteopontin2+ 
707Lignin2+ 
708Sesamolja2+ 
709Glukonater2+ 
710Lanolin2+ 
711Azetiner2+ 
712Pepsinogen C2+ 
713Peptidinitieringsfaktorer2+ 
714Betaendorfin2+ 
715Blodfärgämnen2+ 
716Tillväxthormon2+ 
717Glykolyserade slutprodukter2+ 
718Piperaziner2+ 
719Lysofosfolipider2+ 
720Kalgranulin A2+ 
721Silikater2+ 
722Oktreotid2+ 
723Erytropoietinreceptorer2+ 
724Itrakonazol2+ 
725Citrater2+ 
726Apigenin2+ 
727Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor D2+ 
728Dietylentriaminpentaättiksyra2+ 
729Matrixmetalloproteinas 32+ 
730Bariumsulfat2+ 
731Polyglykolsyra2+ 
732Kollagen typ IV2+ 
733Uridindifosfat2+ 
734Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-32+ 
735Ketokonazol2+ 
736Ammoniakföreningar2+ 
737Glycerider2+ 
738Oxandrolon2+ 
739Leukotriener2+ 
740p38 mitogenaktiverade proteinkinaser2+ 
741Emulsioner2+ 
742Receptor Activity-Modifying Protein 32+ 
743Glykocholsyra2+ 
744Biologiska produkter2+ 
745Nukleotider2+ 
746Polymetylmetakrylat1+ 
747Cytokrom b1+ 
748Alfa5beta1-integrin1+ 
749Dimerkaprol1+ 
750Myosin, lätt kedja1+ 
751beta-3-adrenerga receptorer1+ 
752Metylmetakrylat1+ 
753Bicykliska föreningar, heterocykliska1+ 
754GTPas-aktiverande proteiner1+ 
755NG-nitroargininmetylester1+ 
756Sirolimus1+ 
757Receptorer, lysosfingolipid1+ 
758Klavulansyra1+ 
759Tiosulfater1+ 
760Galektin 41+ 
761Lincomycin1+ 
762Sulpirid1+ 
763p125FAK-protein1+ 
764Fullerener1+ 
765Nordefrin1+ 
766Leptin1+ 
767Cytidin1+ 
768Quercetin1+ 
769Tiaziner1+ 
770Kalciumfosfater1+ 
771Butanoler1+ 
772Bakteriella vacciner1+ 
773Propiofenoner1+ 
774Svavelföreningar1+ 
775Gelatinaser1+ 
776Riboflavin1+ 
777Benmorfogenesproteiner1+ 
778Aktinin1+ 
779Triaziner1+ 
780Skallerormsgifter1+ 
781Dimaprit1+ 
782Tioktacid1+ 
783Vanillinsyra1+ 
784Koppar1+ 
785Cefoperazon1+ 
786Receptor Activity-Modifying Protein 11+ 
787Leptinreceptorer1+ 
788Natriumbikarbonat1+ 
789Intercellulär adhesionsmolekyl-11+ 
790Endostatiner1+ 
791Suprofen1+ 
792Tetrazolsalter1+ 
793Pektiner1+ 
794Glutamat-cysteinligas1+ 
795Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser1+ 
796Cytokalasin D1+ 
797Betaglukaner1+ 
798Receptor Activity-Modifying Protein 21+ 
799Graviditetsproteiner1+ 
800Styren1+ 
801Karaya-gummi1+ 
802Celladhesionsmolekyler1+ 
803Cyklinberoende kinaser1+ 
804Oxifenonium1+ 
805CD18-antigener1+ 
806Kolisotoper1+ 
807CCL2-kemokin1+ 
808Uridintrifosfat1+ 
809Poloxamer1+ 
810Cefadroxil1+ 
811Piperacillin1+ 
812Metakrylater1+ 
813Tropaner1+ 
814Antifosfolipidantikroppar1+ 
815Dapson1+ 
816Zeoliter1+ 
817SRS-A1+ 
818Allopurinol1+ 
819Receptor, nervtillväxtfaktor1+ 
820Kalcitoningenrelaterad peptid1+ 
821HSP47-stressproteiner1+ 
822Pentazocin1+ 
823Connective Tissue Growth Factor1+ 
824Domperidon1+ 
825CX3CL1-kemokin1+ 
826Magnesiumoxid1+ 
827Protaminer1+ 
828Kollagen typ V1+ 
829Focal Adhesion Protein-Tyrosine Kinases1+ 
830Metalloendopeptidaser1+ 
831EDTA1+ 
832Pyridoxin1+ 
833NADPH-oxidas1+ 
834Daptomycin1+ 
835Osteonektin1+ 
836Polymetakrylsyror1+ 
837Guld1+ 
838Leukotrien C41+ 
839Mifepriston1+ 
840Alkoholer1+ 
841Nokodazol1+ 
842Ribonukleoproteiner1+ 
843Interleukin-101+ 
844Elapidgifter1+ 
845Pyrrolizidinalkaloider1+ 
846Polyphenols1+ 
847Interleukin-8B-receptorer1+ 
848Linolsyror1+ 
849Neuropeptider1+ 
850Aztreonam1+ 
851Oljesyra1+ 
852Bukrylat1+ 
853Diamant1+ 
854Cromakalim1+ 
855Tryptofan1+ 
856Protein-serin-treoninkinaser1+ 
857Fluorescein1+ 
858Cyklofosfamid1+ 
859Heparitinsulfat1+ 
860Azoföreningar1+ 
861Grönfluorescerande proteiner1+ 
862Tumor Necrosis Factor Decoy Receptors1+ 
863Stelkrampstoxoid1+ 
864Kitosan1+ 
865CD29-antigener1+ 
866Propidium1+ 
867Kaliumföreningar1+ 
868Titan1+ 
869Esteraser1+ 
870Vacuolar Proton-Translocating ATPases1+ 
871Dihydroergotamin1+ 
872Ornidazol1+ 
873Fettsyror, essentiella1+ 
874Dalteparin1+ 
875Lymphocyte Function-Associated Antigen-11+ 
876Sulfasalazin1+ 
877Koagulas1+ 
8781-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin1+ 
879Hydroxiapatiter1+ 
880Borsyror1+ 
881Hormoner i mag-tarmkanal1+ 
882Benmorfogenesprotein 21+ 
883Xantindehydrogenas1+ 
884Adenosin1+ 
885Eflornitin1+ 
886RNA, ribosomalt, 16S1+ 
887Erytropoietin1+ 
888Dibensocykloheptener1+ 
889Kalcium1+ 
890Purinnukleosider1+ 
891Pyroner1+ 
892Fosfolipider1+ 
893Bornaner1+ 
894GLUT2-protein1+ 
895Tryptaser1+ 
896Eikosanoider1+ 
897Lysofosfatidylkoliner1+ 
898Katepsiner1+ 
899Aminoxidas, kopparhaltigt1+ 
900Amyloid P-komponent1+ 
901Nervvävnadsproteiner1+ 
902Hydromorfon1+ 
903Tetradekanoylforbolacetat1+ 
904Acetaminofen1+ 
905Kalciumglukonat1+ 
906Bifenylföreningar1+ 
907Ketamin1+ 
908Immunglobuliner1+ 
909Rekombinanta fusionsproteiner1+ 
910Fenylpropionater1+ 
911Amilorid1+ 
912Glycerofosfater1+ 
913Ramnos1+ 
914Takrolimus1+ 
915Pyrroler1+ 
916Leukotrienblockerare1+ 
917Acetylglukosamin1+ 
918Matrilin Proteins1+ 
919Glukos1+ 
920Kolhydratdehydrogenaser1+ 
921Proteiner i kosten1+ 
922Retikulin1+ 
923Aminopyrin1+ 
924Glukosider1+ 
925Prokollagenprolindioxygenas1+ 
926Luteolin1+ 
927Krotonolja1+ 
928rho-Associated Kinases1+ 
929Phosphatidylinositol 3-Kinase1+ 
930Kaempferoler1+ 
931Klonazepam1+ 
932Kväve1+ 
933Aminoglykosider1+ 
934Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-21+ 
935Sefaros1+ 
936Fenylureaföreningar1+ 
937Salicylsyra1+ 
938Tramadol1+ 
939Antisens-oligodeoxiribonukleotider1+ 
940Verapamil1+ 
941Bärarproteiner1+ 
942Stafylokockvacciner1+ 
943CCL4-kemokin1+ 
944Islet Amyloid Polypeptide1+ 
945Amyloid1+ 
946PPAR beta1+ 
947Rodanin1+ 
948Steroider1+ 
949N-formylmetioninleucyl-fenylalanin1+ 
950Fosfolipaser A1+ 
951Trombocytfaktor 41+ 
952Serotonin1+ 
953Resorcinoler1+ 
954I-kappa B-proteiner1+ 
955Silikon1+ 
956Fettsyror, omättade1+ 
957Jord1+ 
958Ferroföreningar1+ 
959Xenonradioisotoper1+ 
960Nasturtium1+ 
961Kemokiner1+ 
962Fosfoproteiner1+ 
963DNA-primrar1+ 
964Antocyaniner1+ 
965Trisackarider1+ 
966AlfaVbeta3-integrin1+ 
967Karnosin1+ 
968Fibroblasttillväxtfaktor 71+ 
969Kopparsulfat1+ 
970Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I1+ 
971RNA, ribosomalt, 23S1+ 
972Serpin E21+ 
973Serumalbumin, bovint1+ 
974Vitronectinreceptorer1+ 
975Interferon Type II1+ 
976Dextromoramid1+ 
977PAR-2-receptor1+ 
978Membranglykoproteiner1+ 
979Ki-67-antigen1+ 
980Sfingosin1+ 
981Rodaminer1+ 
982Matrixmetalloproteinas 131+ 
983Isoxsuprin1+ 
984Ammoniak1+ 
985Grape Seed Extract1+ 
986TIMP-21+ 
987Glukuronidas1+ 
988Talk1+ 
989Komplement 51+ 
990Prednison1+ 
991Kortikosteron1+ 
992Ginsenosider1+ 
993Vävnadsplasminogenaktivator1+ 
994Polystyrener1+ 
995Cyklohexankarboxylsyror1+ 
996Kymaser1+ 
997Antimon1+ 
998Polonium1+ 
999Torium1+ 
1000Natriumnitrit1+ 
1001Penicillansyra1+ 
1002Rutin1+ 
1003Hedgehog Proteins1+ 
1004Fentanyl1+ 
1005Ormgifter1+ 
1006Berberin1+ 
1007Morpholinos1+ 
1008Karbenicillin1+ 
1009Klonixin1+ 
1010Alkaliskt fosfatas1+ 
1011Aminosyraoxidoreduktaser1+ 
1012Proteinhydrolysater1+ 
1013Fosfater1+ 
1014Oxikodon1+ 
1015Endotelin-11+ 
1016Protonkogenproteiner1+ 
1017GLUT1-protein1+ 
1018Levamisol1+ 
1019Naltrexon1+ 
1020Noradrenalin1+ 
1021Serumalbumin1+ 
1022Inosin1+ 
1023Penicillin V1+ 
1024Receptor, epidermal tillväxtfaktor1+ 
1025Antisens-oligonukleotider1+ 
1026Anisoler1+ 
1027Interleukin-1-receptorer1+ 
1028Metylenblått1+ 
1029Kolradioisotoper1+ 
1030Prostaglandiner F, syntetiska1+ 
1031Tymol1+ 
1032Cellytereceptorer1+ 
1033Protonkogenproteiner c-akt1+ 
1034Benzophenanthridines1+ 
1035Hydrokortison1+ 
1036Gallium1+ 
1037Tranexamsyra1+ 
1038Suramin1+ 
1039Fettsyror1+ 
1040Penicillamin1+ 
1041Procyanidiner1+ 
1042Fiskleverolja1+ 
1043Klorogensyra1+ 
1044Quinazolinones1+ 
1045CD44-antigener1+ 
1046Ormserum1+ 
1047Tiazolidinedioner1+ 
1048Nonoxynol1+ 
1049Succinatdehydrogenas1+ 
1050Polyvinyler1+ 
1051Monofenolmonooxygenas1+ 
1052Anjoner1+ 
1053Triazoler1+ 
1054Pyrimidiner1+ 
1055Ketotifen1+ 
1056Kalciumhydroxid1+ 
1057Fenantrener1+ 
1058Fosfatidylkoliner1+ 
1059Pyridoner1+ 
1060Akrylamider1+ 
1061Serinendopeptidaser1+ 
1062DNA, cirkulärt1+ 
1063Vasoaktiv intestinal peptid1+ 
1064Pefloxacin1+ 
1065Glukosamin1+ 
1066Amfotericin B1+ 
1067Intracellulära signalpeptider och -proteiner1+ 
1068Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor1+ 
1069Karboliner1+ 
1070Triamcinolon1+ 
1071Bromdeoxiuridin1+ 
1072Ceftazidim1+ 
1073Rabiesvacciner1+ 
1074NADH, NADPH-oxidoreduktaser1+ 
1075MikroRNA1+ 
1076Oxazoler1+ 
1077Flagellin1+ 
1078Epoxiföreningar1+ 
1079Butyrater1+ 
1080Desmoglein 31+ 
1081Betalaktamaser1+ 
1082Katjoner1+ 
1083Akrylater1+ 
1084Väte1+ 
1085Neurokinin-1-receptorer1+ 
1086Fluorouracil1+ 
1087Lektiner1+ 
1088Ornitindekarboxylas1+ 
1089Oxazolidinoner1+ 
1090Polymyxiner1+ 
1091Antikardiolipinantikroppar1+ 
1092Dendrimer1+ 
1093Lysin1+ 
1094Alfamakroglobuliner1+ 
1095Fluoresceiner1+ 
1096Triklorättiksyra1+ 
1097Secretory Leukocyte Peptidase Inhibitor1+ 
1098Aminer1+ 
1099Ondansetron1+ 
1100Tyreotropinfrisättande hormon1+ 
1101Tolmetin1+ 
1102Adhesiner, bakteriella1+ 
1103RNA, Small Interfering1+ 
1104eIF-4E1+ 
1105Gallsyror och gallsalter1+ 
1106Borföreningar1+ 
1107Interleukiner1+ 
1108Sulfater1+ 
1109DNA-bindande proteiner1+ 
1110Mineral1+ 
1111Trinitrobenzenesulfonic Acid1+ 
1112Luminiscerande proteiner1+ 
1113Proteoglykaner1+ 
1114Enzymer1+ 
1115Plasminogen1+ 
1116Immunglobulin A1+ 
1117Soyaproteiner1+ 
1118Protein C1+ 
1119Tromboxan-A-syntas1+ 
1120src-kinaser1+ 
1121Aurotiomalat1+ 
1122Monokiner1+ 
1123Antisens-RNA1+ 
1124Plasminogenaktivatorer1+ 
1125Vitamin E1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer