Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Cisplatin100+ +
2Fenylureaföreningar78+ +
3Niacinamid76+ +
4Fluorouracil76+ +
5Alfafetoproteiner73+ +
6Jodradioisotoper72+ +
7Doxorubicin69+ +
8Bensensulfonater68+ +
9Jodolja60+ +
10Pyridiner55+ +
11Tumörproteiner50+ +
12Indoler49+ +
13Monoklonala antikroppar46+ +
14Mitomycin44+ +
15Tumörsuppressorprotein p5343+ +
16Paklitaxel43+ +
17Interleukin-242+ +
18Silikonelastomerer42+ +
19Aminokinoliner40+ +
20Tuberkulosvaccin40+ +
21Tumör-DNA40+ +
22Mitomyciner39+ +
23Bleomycin38+ +
24Koboltradioisotoper37+ +
25Desogestrel37+ +
26Vinylföreningar36+ +
27RNA, budbärar36+ +
28Mitotan36+ +
29Etyljoderad olja35+ +
30Pyrroler35+ +
31Norprogesteroner35+ +
32Acetylkolin35+ +
33Protonkogenproteiner c-bcl-235+ +
34RNA, Small Interfering34+ +
35Rekombinanta proteiner34+ +
36Karboplatin33+ +
37Karcinoembryonalt antigen32+ +
38Fenylefrin32+ +
39Etanol32+ +
40Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A32+ +
41Tyreoglubulin31+ +
42Receptor, epidermal tillväxtfaktor30+ +
43Siloxaner30+ +
44Alfa-interferon30+ +
45Aminolevulinsyra30+ +
46Deoxicytidin30+ +
47Epirubicin30+ +
48Växtextrakt30+ +
49Tamoxifen29+ +
50RNA, tumör29+ +
51Cyklofosfamid29+ +
52Kvävesenapsföreningar28+ +
53Silikoner28+ +
54Mesoporfyriner28+ +
55Metylnitrosurea28+ +
56Kaliumklorid27+ +
5726+ +
58Vinblastin26+ +
59Interferoner26+ +
60Organoplatinaföreningar26+ +
619,10-dimetyl-1,2-bensantracen26+ +
62bcl-2-Associated X Protein25+ +
63Cyklin D125+ +
64Etinylöstradiol25+ +
65Cyklooxygenas 225+ +
66Kaspaser25+ +
67Kolväten, aromatiska24+ +
68erbB-2-receptor24+ +
69Tegafur24+ +
70Dihematoporfyrineter24+ +
71Kaspas-324+ +
72Kamptotecin24+ +
73Tumörsuppressorproteiner24+ +
74Cancervacciner24+ +
75Ki-67-antigen24+ +
76DNA-bindande proteiner23+ +
77Dietylnitrosamin23+ +
78Dietylstilbestrol23+ +
7923+ +
80Immuntoxiner23+ +
81Antibodies, Monoclonal, Humanized23+ +
82Prolifererande cellkärneantigen23+ +
83Protonkogenproteiner23+ +
84Cellcykelproteiner23+ +
85Cyklinberoendekinashämmar p2123+ +
86Iridium22+ +
87Hornämnen22+ +
88Etoposid22+ +
89Kadheriner22+ +
90Radioisotoper22+ +
91Radium22+ +
92Leukovorin22+ +
93Ubikitin-proteinligaser21+ +
94TOR Serine-Threonine Kinases21+ +
95Kolsyreanhydras21+ +
96Nitrosureaföreningar21+ +
97Tumörantikroppar21+ +
98DNA21+ +
99Metotrexat21+ +
100Uracil21+ +
101Cellkärneproteiner21+ +
102Aminoakridiner21+ +
103Taxoider21+ +
104Cykliner20+ +
105Membranproteiner20+ +
106Aziriner20+ +
107Imider20+ +
108bcl-X-protein20+ +
109Von Hippel-Lindau Tumor Suppressor Protein20+ +
110Tymidylatsyntas20+ +
111Yttriumradioisotoper20+ +
112Quinazolines20+ +
113Interferon Type II20+ +
114Organometallföreningar20+ +
115Membranglykoproteiner20+ +
116Tretinoin20+ +
117Porfyriner19+ +
118Progesteronreceptorer19+ +
119Tiotepa19+ +
120Fosforradioisotoper19+ +
121Kväveoxid19+ +
122Alkaloider19+ +
123Rutenium19+ +
124Imidazoler19+ +
125Indiumradiosotoper19+ +
126Tiazoler19+ +
127Flavonoider18+ +
128Protein-serin-treoninkinaser18+ +
129Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor18+ +
130Tubulin18+ +
131Inhibitor of Apoptosis Proteins18+ +
132Rekombinanta fusionsproteiner18+ +
133Pyrazoler18+ +
134Protonkogenproteiner c-akt18+ +
135Isotretinoin18+ +
136Semustin18+ +
137DNA-primrar18+ +
138Iridiumradioisotoper18+ +
139Glypikaner18+ +
140Isoenzymer18+ +
141Estramustin18+ +
142Amsakrin18+ +
143Vindesin18+ +
144Mikrotubulusassocierade proteiner18+ +
145P-glykoprotein18+ +
146Surt fosfatas18+ +
147Hematoporfyriner18+ +
148Floxuridin17+ +
149Perylen17+ +
150Medroxiprogesteron17+ +
151Platinaföreningar17+ +
152Interferon typ I17+ +
153Prostaglandinendoperoxidsyntaser17+ +
154Protoporfyriner17+ +
155Kumariner17+ +
156Progesteron17+ +
157Guldradioisotoper17+ +
158Sulfonamider17+ +
159Glykoproteiner17+ +
160Pyrimidiner17+ +
161Polyetylenglykoler16+ +
162Nitroprussid16+ +
163Serpiner16+ +
164Adaptorproteiner, signalöverförande16+ +
165Transkriptionsfaktorer16+ +
166Chrysener16+ +
167Anilider16+ +
168Lymfokiner16+ +
169Apoptosregulerande proteiner16+ +
170Sirolimus16+ +
171Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer16+ +
172Retinoider16+ +
173CD31-antigener16+ +
174NG-nitroargininmetylester16+ +
175Repressorproteiner16+ +
176MikroRNA16+ +
177Tetrazolsalter16+ +
178Aziridiner16+ +
179CD44-antigener16+ +
180Nitrosaminer16+ +
181Medroxyprogesterone Acetate16+ +
182Kaspas-916+ +
183Rhenium16+ +
1841-propanol15+ +
185Peptider, cykliska15+ +
186Glutationtransferas15+ +
187Retinoblastomprotein15+ +
188Seskviterpener15+ +
189Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit15+ +
190Bärarproteiner15+ +
191Naturläkemedel, kinesiska15+ +
192Oxonsyra15+ +
193Natriumjodid15+ +
194Cyklohexylaminer15+ +
195Misonidazol15+ +
196Oligopeptider15+ +
197Transportörer15+ +
198Tymidinfosforylas15+ +
199Indometacin15+ +
200CD95-antigener15+ +
201Flutamid15+ +
202Strontiumradioisotoper15+ +
203X-Linked Inhibitor of Apoptosis Protein15+ +
204Protonkogenproteiner c-ret15+ +
205Protein-tyrosinkinaser15+ +
206Reaktiva syreradikaler15+ +
207Mucin-115+ +
2085-alfa-dihydroprogesteron14+ +
209Vinkristin14+ +
210Endotelcellstillväxtfaktorer14+ +
211Oxider14+ +
212Tymidinkinas14+ +
213Hematoporfyrinderivat14+ +
214Matrixmetalloproteinas 914+ +
215Interleukin-1214+ +
216ADP-ribostransferaser14+ +
217Cyklinberoendekinashämmare p2714+ +
218Cellytereceptorer14+ +
219Dietylentriaminpentaättiksyra14+ +
220Indazoler14+ +
221TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand14+ +
222Epidermal tillväxtfaktor14+ +
223Androgenantagonister14+ +
224DNA, komplementärt14+ +
225Prostataspecifikt antigen14+ +
226Endostatiner14+ +
227Hedgehog Proteins14+ +
228Mitoxantron14+ +
229Telomeras14+ +
230NAD+ ADP-ribosyltransferas14+ +
231Antisens-oligonukleotider13+ +
232Tetraetylammonium13+ +
233Tymidin13+ +
234Kväveoxidsyntas13+ +
235Rodaminer13+ +
23613+ +
237Dikarbetoxidihydrokollidin13+ +
238Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-213+ +
239Picibanil13+ +
240Megestrolacetat13+ +
241Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser13+ +
242Monomera GTP-bindande proteiner13+ +
243Triterpener13+ +
244Betakatenin13+ +
245Stilbener13+ +
246Kollagen13+ +
247Riboflavin13+ +
248Tyreotropin13+ +
249Topotecan13+ +
250NADP-dehydrogenas13+ +
251Kaspas-813+ +
252Akridiner13+ +
253bHLH-proteiner13+ +
254Multiresistensassocierade proteiner13+ +
255Transaktivatorer13+ +
256Indoliziner13+ +
257Oxadiazoler13+ +
258Lomustin13+ +
259Heterocykliska föreningar13+ +
260Protonkogenproteiner p21(ras)13+ +
261Matrixmetalloproteinas 213+ +
262Glutation13+ +
263Steroidreceptorer12+ +
264Protoner12+ +
2654-nitrokinolin-1-oxid12+ +
266Bryggade föreningar12+ +
267Platina12+ +
268Kollagen typ VIII12+ +
269NM23 Nucleoside Diphosphate Kinases12+ +
270Onkogenproteiner12+ +
271Cykliskt GMP12+ +
272Kalcimycin12+ +
273Podofyllotoxin12+ +
274Intracellulära signalpeptider och -proteiner12+ +
275Nukleosiddifosfatkinas12+ +
276Tumörnekrosfaktor-alfa12+ +
277Oktreotid12+ +
278Organosilikonföreningar12+ +
279Guanylatcyklas12+ +
280Magnetite Nanoparticles12+ +
281Transforming growth factor alpha12+ +
282Testosteron12+ +
283Megestrol12+ +
284NF-kappa B12+ +
285Tyroxin12+ +
286Ellipticiner12+ +
287Oleanolsyra12+ +
288Cyproteron12+ +
289Aminopterin12+ +
290Ifosfamid12+ +
291Receptorprotein-tyrosinkinaser12+ +
292Proteinkinaser12+ +
293BH3 Interacting Domain Death Agonist Protein12+ +
294Altretamin12+ +
295Furaner12+ +
296Oxidoreduktaser12+ +
297Plicamycin12+ +
298Cytokromer c12+ +
299Kolradioisotoper12+ +
300Peptider12+ +
301Polymerer12+ +
302Cesiumradioisotoper11+ +
303Triazener11+ +
304Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos11+ +
305Bens(a)antracener11+ +
306Mitogenaktiverade proteinkinaser11+ +
307Orotatfosforibosyltransferas11+ +
308Cyklooxygenas 111+ +
309Cyklinberoendekinashämmare p1611+ +
310Levonorgestrel11+ +
311Cytokiner11+ +
312Katekin11+ +
313Guaninnukleotidseparationshämmare11+ +
31411+ +
315Phosphatidylinositol 3-Kinases11+ +
316Kväveoxidsyntas type III11+ +
317Hormoner, ektopiska11+ +
318FasL-protein11+ +
319Receptors, Retinoic Acid11+ +
320Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser11+ +
321Laminin11+ +
322Annexin V11+ +
323RNA11+ +
324GPI-Linked Proteins11+ +
325STAT3-transkriptionsfaktor11+ +
326Cytoskelettproteiner11+ +
327Kalcium11+ +
328HLA-A24 Antigen11+ +
329Diterpener11+ +
330Isotiuronium11+ +
331Antikroppar11+ +
332PTEN-fosfohydrolas11+ +
333Cyklohexaner11+ +
334Klorofyll11+ +
335Fluordeoxiuridylat11+ +
336Glutation-S-transferas pi11+ +
337Organofosforföreningar11+ +
338Metakrylater11+ +
339ras proteiner11+ +
340Goserelin11+ +
341Androgenreceptorer11+ +
342Hydraziner11+ +
343Magnetit11+ +
344Karbazilkinon11+ +
345Daktinomycin11+ +
346Kromograniner10+ +
347Azoföreningar10+ +
348Butylhydroxibutylnitrosamin10+ +
349Kinoliner10+ +
350Pregnandiol10+ +
351Halogener10+ +
352Diterperner, abietan10+ +
353Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner10+ +
3543` otolkade områden10+ +
355Morfoliner10+ +
356Ribonukleotidreduktaser10+ +
357Matrixmetalloproteinaser, utsöndrade10+ +
358Dextraner10+ +
359Piperaziner10+ +
360Antrakinoner10+ +
361Hydantoiner10+ +
362Metallotionein10+ +
363Norgestrel10+ +
364CDC2-proteinkinas10+ +
365Fenoler10+ +
366Guld10+ +
367Celladhesionsmolekyler10+ +
368Kromföreningar10+ +
369Naftokinoner10+ +
370GTPas-aktiverande proteiner10+ +
371Immunglobulinfragment10+ +
372DNA-topoisomeraser, typ II10+ +
373Antisens-oligodeoxiribonukleotider10+ +
374Metylnitronitrosoguanidin10+ +
375Tretokinol10+ +
376Superoxider10+ +
377Tymusextrakt10+ +
378Retinoid X-receptorer10+ +
379Indolkinoner10+ +
380Matrixmetalloproteinas 710+ +
381Hydroxamsyror10+ +
382Triazoler10+ +
383Noradrenalin10+ +
384Antisenselement (Genetik)10+ +
385Nylon10+ +
386Levamisol10+ +
387Peptidfragment10+ +
388Bensodioxoler10+ +
389Myeloid Cell Leukemia Sequence 1 Protein10+ +
390Guanosin10+ +
391Nitriler9+ +
392Proteiner9+ +
393Protonkogenproteiner c-met9+ +
394Dakarbazin9+ +
395Myosin, lätt kedja9+ +
396Antisens-DNA9+ +
397p21-Activated Kinases9+ +
398Fenretinid9+ +
399Histokompatibilitetsantigener klass I9+ +
400Kalcitonin9+ +
4019+ +
402Eflornitin9+ +
403Oniumföreningar9+ +
404Somatostatinreceptorer9+ +
405Melfalan9+ +
406Gummi arabicum9+ +
407bcl-2 Homologous Antagonist-Killer Protein9+ +
408Adenosintrifosfataser9+ +
409SOXB1-transkriptionsfaktorer9+ +
410Cytosindeaminas9+ +
411Pyraziner9+ +
412Protonkogenproteiner c-myc9+ +
413Fenantrener9+ +
414Gelatinaser9+ +
415Tritium9+ +
416Kurkumin9+ +
417DNA-topoisomeraser, typ I9+ +
418Polysackarider9+ +
419Nitroimidazoler9+ +
420Endotelin A-receptor9+ +
421RNA, ribosomalt9+ +
422Hormoner9+ +
423Stressproteiner9+ +
424Proteinkinas C9+ +
425Kol9+ +
426Heterocycliska föreningar, 1-ring9+ +
427Protonkogenproteiner c-kit9+ +
428Luciferaser9+ +
429Homeodomänproteiner9+ +
430Piperidiner9+ +
431Receptor, IGF typ 19+ +
432Keratin-89+ +
433HLA-A-antigener9+ +
434Nitroarginin9+ +
435Arginin9+ +
436Adenovirus E1B-proteiner9+ +
437Estrar9+ +
438Fosfopyruvathydratas9+ +
439Proteoglykaner9+ +
440Ganciklovir9+ +
441Laktoner9+ +
442Kromatin9+ +
443Bensamider9+ +
444Te9+ +
445Pyrrolidiner9+ +
446Kaliumkanaler9+ +
447Protonkogenproteiner B-raf9+ +
448SKP Cullin F-Box Protein Ligases9+ +
449Makrocykliska föreningar9+ +
450Benspyraner9+ +
451Kalciumkanaler9+ +
452Kromogranin A9+ +
453Fukosyltransferaser9+ +
454Adenovirus E1A-proteiner9+ +
455Kinoxaliner9+ +
456Adenosintrifosfat9+ +
457Endotelin-19+ +
458Apolipoproteiner D9+ +
459Aklarubicin9+ +
460Bromdeoxiuridin9+ +
461Cinnamater8+ +
462Proteinisoformer8+ +
463Cromakalim8+ +
464Ricin8+ +
46515-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra8+ +
466Bensoxepiner8+ +
467Etanidazol8+ +
468Uridin8+ +
469Steroider8+ +
470Lektiner8+ +
471Jopamidol8+ +
472Sulfotransferaser8+ +
473Mitogenaktiverat proteinkinas 38+ +
474Rodamin 1238+ +
475Kalifornium8+ +
476Syrgas8+ +
477Triaziner8+ +
478Teknetiumföreningar8+ +
479Immunkonjugat8+ +
480Teniposid8+ +
481Azulener8+ +
482RNA-bindande proteiner8+ +
483Fosfoproteiner8+ +
484Dioxoler8+ +
485Katjontransportproteiner8+ +
486Oct-3-transkriptionsfaktor8+ +
487Vitamin K28+ +
488Polycomb Repressive Complex 28+ +
489Biologiska produkter8+ +
490Glukuronater8+ +
491Imidazoliner8+ +
492Karbocyanider8+ +
493Purinnukleosider8+ +
494Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor8+ +
495Razoxan8+ +
496Azacytidin8+ +
497Cyproteronacetat8+ +
498Interleukin-4-receptorer8+ +
499Onkogenproteiner, virala8+ +
500Kontraktila proteiner8+ +
501Antisens-RNA8+ +
502Dimyristoylfosfatidylkolin8+ +
503Leupeptiner8+ +
504Alfakatenin8+ +
505BHLHLZ-transkriptionsfaktorer8+ +
506Butioninsulfoximin8+ +
507Single-Chain Antibodies8+ +
508Daunorubicin8+ +
509Metylkolantren8+ +
510Antracener8+ +
511Xantener8+ +
512Nitrosföreningar8+ +
513Indolalkaloider8+ +
514Progesteronsläktingar8+ +
515Paired Box Transcription Factors8+ +
516Växtlektiner8+ +
517Apoptosinducerande faktor8+ +
518Dimetylhydraziner8+ +
519Kväveoxider8+ +
520Bisköldkörtelhormon-relaterad protein8+ +
521Proteinprekursorer8+ +
522Formamider8+ +
523Bisfosfonater8+ +
524Cyklinberoendekinas 28+ +
525Alkener8+ +
526ABC-bärare8+ +
527Trombospondiner8+ +
528Vimentin8+ +
529Miceller8+ +
530Dihydrotestosteron8+ +
531Arsenikföreningar8+ +
532Polyphenols8+ +
533Argon8+ +
534rhoA GTP-bindande proteiner8+ +
535Aktiner8+ +
536Kinoner8+ +
537Heterocycliska föreningar, 2-ring8+ +
538Histoner8+ +
539Lutetium8+ +
540Cykliskt AMP8+ +
541Proteasom-endopeptidaskomplex8+ +
542Receptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand8+ +
543Kaveolin 18+ +
544Lysofosfatidylkoliner8+ +
545Gonadotropinfrisättande hormon8+ +
546Peroxiddismutas8+ +
547Tetradekanoylforbolacetat7+ +
548Cystein7+ +
549Isokinoliner7+ +
550Verapamil7+ +
551Prolaktin7+ +
5527+ +
553Smittkoppsvaccin7+ +
554Somatostatin7+ +
555Heterocycliska föreningar, 3-ring7+ +
556Depsipeptider7+ +
557Teknetium Tc 99m-medronat7+ +
558Anti-idiotypiska antikroppar7+ +
559Spiroföreningar7+ +
560Jod7+ +
561Teknetium Tc 99m-sestamibi7+ +
562Fosfolipidetrar7+ +
563Tiofener7+ +
564Interleukin-87+ +
565Tillväxtfaktorreceptorer7+ +
566Berbiner7+ +
567Gadolinium-DTPA7+ +
568Polyuretaner7+ +
569Flucytosin7+ +
570Folate Receptor 17+ +
571Nimorazol7+ +
572Dimetylpolysiloxaner7+ +
573Hygromycin B7+ +
574Cyklinberoendekinas 47+ +
575Piperidoner7+ +
576Organoteknetiumföreningar7+ +
577Teknetium Tc 99m aggregerat albumin7+ +
5787+ +
579CD147-antigener7+ +
580Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-37+ +
581Grönfluorescerande proteiner7+ +
582Nukleosiddeaminaser7+ +
583Metyldimetylaminoazobensen7+ +
584Monoterpener7+ +
585Interleukiner7+ +
586Fibroblasttillväxtfaktor 27+ +
587Folate Receptors, GPI-Anchored7+ +
588Receptorer, transforming growth factor beta7+ +
589Polymetylmetakrylat7+ +
590Kopparradioisotoper7+ +
591Aminosyraklorometylketoner7+ +
592Dinoproston7+ +
593Jodider7+ +
594Uridintrifosfat7+ +
595NADP7+ +
596Quercetin7+ +
597Vatten7+ +
598Serotonin7+ +
599Koppar7+ +
600p42 MAP-kinas7+ +
601Teknetium7+ +
602Hemocyanin7+ +
603Gastrinfrisättande peptid7+ +
604Amifostin7+ +
605Cyclin D37+ +
606Tymosin7+ +
607Guanin7+ +
608Sulindak7+ +
609Bifenylföreningar7+ +
610Nitrosoguanidiner7+ +
611AICARTFase7+ +
612Polyaminer7+ +
613Dimetylsulfoxid7+ +
614Integriner7+ +
615Interleukin-67+ +
61617-hydroxisteroiddehydrogenaser7+ +
617Sp1-transkriptionsfaktor7+ +
618Mitogenreceptorer7+ +
619Tillväxtdifferentieringsfaktor 157+ +
620Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 47+ +
621Spermin7+ +
622HLA-A2-antigen7+ +
623Etinylöstradiol-norgestrelkombination7+ +
624DNA-reparationsenzymer7+ +
625Buserelin7+ +
626cdc25-fosfataser7+ +
627Oxazoler7+ +
628Receptorer, fibroblasttillväxtfaktor7+ +
629Nitrobensener7+ +
630Retinoblastomliknande protein p1307+ +
631Tiadiazoler7+ +
6327+ +
6337+ +
634Karbakol7+ +
635Arsenamid7+ +
636Pyrazoloner7+ +
637Ribosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDa7+ +
638Emulsioner7+ +
639Mitolaktol7+ +
640p125FAK-protein7+ +
641Propidium7+ +
642L-laktatdehydrogenas7+ +
643Nitrobensoater7+ +
644Metylenblått7+ +
645Cytosin7+ +
646Könshormonbindande globulin7+ +
647Natriumnitrit7+ +
648Ornitindekarboxylas7+ +
649Immunglobulinfragment, Fab7+ +
650Polyetylentereftalater6+ +
651Transforming growth factor beta6+ +
652raf-kinaser6+ +
653DNA-addukter6+ +
654Fluoximesteron6+ +
655Vävnadsextrakt6+ +
656Alanintransaminas6+ +
657Aminoglutetimid6+ +
658Epoxiföreningar6+ +
659Tyrpostiner6+ +
660Matrixmetalloproteinaser6+ +
661Abrin6+ +
662Transglutaminaser6+ +
663Cysteinendopeptidaser6+ +
664Proteinfosfatas 16+ +
665Alkaner6+ +
666Naftalener6+ +
667Makrolider6+ +
668Succinatdehydrogenas6+ +
669Gelatin6+ +
670Suramin6+ +
671src-kinaser6+ +
672Alkaliskt fosfatas6+ +
673STAT1-transkriptionsfaktor6+ +
674Pyroner6+ +
675Cyklin E6+ +
676Acitretin6+ +
677Kinoloner6+ +
678Cyclin B16+ +
679Leuprolid6+ +
680RecQ-helikaser6+ +
681Karboxylsyror6+ +
682Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 36+ +
683Tionukleotider6+ +
684Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 16+ +
685Virus-DNA6+ +
686Träsprit6+ +
687Nitrater6+ +
688Tantal6+ +
689Klusterin6+ +
690Cyklohexener6+ +
691Tunicamycin6+ +
692Notch1-receptor6+ +
693Retinoid X-receptor alfa6+ +
694Etretinat6+ +
695Glukosider6+ +
696Ceramider6+ +
697Fenantridiner6+ +
698Acetofenoner6+ +
699Karotenoider6+ +
700Mopidamol6+ +
701Galaktosider6+ +
702Styrener6+ +
703Propolis6+ +
704Serumalbumin6+ +
705Aminobifenylföreningar6+ +
706Etylnitrosurea6+ +
707p38 mitogenaktiverade proteinkinaser6+ +
708Matrixmetalloproteinaser, membranbundna6+ +
709Angiotensin II6+ +
710Cellextrakt6+ +
711Cytokrom P-4506+ +
712Endonukleaser6+ +
713LIM Domain Proteins6+ +
714Swainsonin6+ +
715Jodbensener6+ +
716Bensokinoner6+ +
717Ribosomproteiner6+ +
718Laktamer6+ +
719NADPH-oxidas6+ +
720Toremifen6+ +
721Immunglobulin G6+ +
722Hydroxiprogesteroner6+ +
723S-nitroso-N-acetylpenicillamin6+ +
724Kollagenaser6+ +
725JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser6+ +
726Aflatoxiner6+ +
727Metalloporfyriner6+ +
728Fosterproteiner6+ +
729Bensaldehyder6+ +
730Radon6+ +
731Koldioxid6+ +
732Kromosomala proteiner av icke-histontyp6+ +
733Cyklopentaner6+ +
734Naftasener6+ +
735Melatonin6+ +
736Receptor, Interferon alpha-beta6+ +
737Histamin6+ +
738Avidin6+ +
7393-jodbensylguanidin6+ +
740Bensimidazoler6+ +
741Polycykliska föreningar6+ +
742Indium6+ +
743Tiosulfater6+ +
744Järn6+ +
745NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)6+ +
746Metalloendopeptidaser6+ +
747Triptorelin Pamoate6+ +
748Silimarin6+ +
749Multiproteinkomplex6+ +
750Hydrokortison6+ +
751Hydrolaser6+ +
752Talidomid6+ +
753Polyestrar6+ +
754Fosfonoacetat6+ +
755Fenylalanin6+ +
756Fosforylkolin6+ +
757Multienzymkomplex6+ +
758Glutamater6+ +
759Arginas6+ +
760Resorcinoler6+ +
761Adenin6+ +
762Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor C6+ +
763Vitamin A6+ +
764Keratin-196+ +
765Cykloheximid6+ +
766Vävnadspeptidantigen6+ +
767Heterocycliska föreningar med 4 eller flera ringar6+ +
768Pyrimidinnukleosider6+ +
769Organophosphonates6+ +
770Borföreningar6+ +
771Prostaglandin E-receptorer6+ +
772erbB-3-receptor6+ +
773Ekinomycin6+ +
774LH6+ +
775Molsidomin6+ +
776Astat6+ +
777Diterpener, kauran6+ +
778Katepsin B6+ +
779beta-interferon6+ +
780Forkhead-transkriptionsfaktorer6+ +
781Estrener6+ +
782Cyklinberoende kinaser6+ +
783Nitriter6+ +
784Alfa6-integrin6+ +
78599mTc-DMSA6+ +
786Kruppelproteinliknande transkriptionsfaktorer6+ +
787Naftalimider6+ +
788Alfa-L-fukosidas6+ +
789Transkriptionsfaktor CHOP6+ +
790Cellkärneantigener6+ +
791CD13-antigener6+ +
792Mesoridazin6+ +
793Kobrakardiotoxiner6+ +
794Azepiner6+ +
795Sulfhydrylföreningar6+ +
796Dinoprost6+ +
797Fentiaziner6+ +
798Hydrazoner6+ +
799Vitamin E6+ +
800Nukleosider6+ +
801Interleukin-2-receptorer6+ +
802Dekvalinium6+ +
8036+ +
804Cyklin B6+ +
805Luciferaser, eldfluga6+ +
806Nukleotider6+ +
807Koksalt6+ +
808Protrombin6+ +
809Blodproteiner6+ +
810Prodigiosin5+ +
811Mesylater5+ +
812Gestonoronkaproat5+ +
813DNA-modifieringsmetylaser5+ +
814Prostaglandiner5+ +
81514-3-3-proteiner5+ +
816C-vitamin5+ +
817Metioninsulfoximin5+ +
818Dioxaner5+ +
819Gossypol5+ +
820Notchreceptorer5+ +
821Ammoniakföreningar5+ +
822Karbonater5+ +
823Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor beta5+ +
824Fiskgifter5+ +
825Celladhesionsmolekyl L1, neural5+ +
826Veratrumalkaloider5+ +
827Papillomvirus E7-proteiner5+ +
828Pyrimidinoner5+ +
829Urinary Plasminogen Activator5+ +
830Bufanolider5+ +
831RNA, katalytiskt5+ +
832Etoglucid5+ +
833HLA-D-antigener5+ +
834BRCA2-protein5+ +
835Trombospondin 15+ +
836Sefaros5+ +
837Blodfärgämnen5+ +
838Cytokrom c5+ +
839Nogalamycin5+ +
840Autoantikroppar5+ +
841Streptozocin5+ +
842Cykliska kväveoxider5+ +
843Germanium5+ +
844Apigenin5+ +
845Berberin5+ +
846Lakritssyra5+ +
847Racemaser och epimeraser5+ +
848Guajakol5+ +
849Dexametason5+ +
850Kolesterol5+ +
8515+ +
852Yttriumisotoper5+ +
853Transkriptionsfaktor AP-15+ +
854Chalkoner5+ +
855I-kappa B-proteiner5+ +
856Protonkogenproteiner c-raf5+ +
857Betaglukaner5+ +
858Peptidbibliotek5+ +
859Saponiner5+ +
860Death Domain Receptor Signaling Adaptor Proteins5+ +
8612`5`-oligoadenylatsyntetas5+ +
862Johexol5+ +
863Receptors, G-Protein-Coupled5+ +
864Karmustin5+ +
865Variabel del av immunglobulin5+ +
866Fas-Associated Death Domain Protein5+ +
867CD80-antigener5+ +
868Kväveoxidsyntas typ II5+ +
869Apamin5+ +
870Fluorradioisotoper5+ +
871Selencystein5+ +
872Lignaner5+ +
873ISGF3G-protein5+ +
874Terpener5+ +
875Peptidreceptorer5+ +
876Collagen typ XVIII5+ +
877Bradykinin5+ +
878Smad4-protein5+ +
879Mucin-65+ +
880HLA-DR-antigener5+ +
881FANFT5+ +
882Kodon5+ +
883Vault Ribonucleoprotein Particles5+ +
884Epoprostenol5+ +
885Ergosterol5+ +
886Sodium-Glucose Transporter 15+ +
887Norpregnener5+ +
888Alkoholer5+ +
889Kalmodulin5+ +
890Uridinkinas5+ +
891Transkriptionsfaktor ReIA5+ +
892MAP-kinaskinas 45+ +
8931,2-dimetylhydrazin5+ +
894Tetrahydronaftalener5+ +
895Bensylisokinoloner5+ +
896TIMP-15+ +
897Ergotalkaloider5+ +
898Acetyltransferaser5+ +
899Svavelhexafluorid5+ +
900Staurosporin5+ +
901Fibronektiner5+ +
902Xanthoner5+ +
903Agar5+ +
904Växtproteiner5+ +
905GLUT1-protein5+ +
906Bordihydroxider5+ +
907Cyklinberoendekinashämmare p575+ +
908Oligodeoxiribonukleotider5+ +
909Glutamatkarboxipeptidas II5+ +
910Melitten5+ +
911Integraser5+ +
912LEF-15+ +
913Prostaglandinendoperoxider, syntetiska5+ +
914Enediynes5+ +
915Kromoner5+ +
916Transformationsantigener, polyomavirus5+ +
917Silaner5+ +
918Nitrokinoliner5+ +
919Deoxiuracilnukleotider5+ +
920Kloroform5+ +
921Isotiocyanater5+ +
922Amaryllisalkaloider5+ +
923Vitamin K35+ +
924Klodronsyra5+ +
925Protonkogenproteiner c-pim-15+ +
926Oligonukleotider5+ +
927Bombesin5+ +
928Aspartataminotransferaser5+ +
929Angiogena proteiner5+ +
930Fetter5+ +
931Hepatocyttillväxtfaktor5+ +
932Galektin 35+ +
933Ekvilin5+ +
934Tosyl Compounds5+ +
935CD70-antigener5+ +
936Osteopontin5+ +
937Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-15+ +
938PDGF-receptorer5+ +
939Skorpiongifter5+ +
940Polycomb Repressive Complex 15+ +
941Kinoliniumföreningar5+ +
942rho GTP-bindande proteiner5+ +
943Proteintyrosinfosfataser5+ +
944Prostatisk sekretorisk protein5+ +
945rac GTP-bindande proteiner5+ +
946Kromomycin A35+ +
947Onkogenprotein v-akt5+ +
948RNA, dubbelsträngat5+ +
949Hexokinas5+ +
950DNA-vacciner5+ +
951Ferrocyanider5+ +
952Guanidiner5+ +
953Betakaroten5+ +
954Polonium5+ +
955Etylmetansulfonat5+ +
956RNA, Untranslated5+ +
957LHRH-receptorer5+ +
958Sulfider5+ +
959Nervvävnadsprotein S 1005+ +
960Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 15+ +
961Muciner5+ +
962Komplementproteiner5+ +
963Tumörsuppressorprotein p14ARF5+ +
964Onkogenproteiner, fusion5+ +
965Bensylföreningar5+ +
966Cyclin G15+ +
967Ribosome Inactivating Proteins, Type 25+ +
968Zyxin5+ +
969Umbelliferoner5+ +
970Penicillamin5+ +
971Safrol5+ +
972Träkol5+ +
973RNA, viralt5+ +
974Glukuronidas5+ +
975Genistein5+ +
976Angiostatiner5+ +
977Bombesinreceptorer5+ +
978Okadasyra5+ +
979Oxihemoglobiner5+ +
980Proteinfosfatas 25+ +
981Nonoxynol5+ +
982Ribonukleosiddifosfatreduktas5+ +
983Koksalt i kosten5+ +
984Kaseinkinas II5+ +
985Wnt-proteiner5+ +
986Fluorescein-5-isotiocyanat5+ +
987Fosfoproteinfosfataser5+ +
988Desoxikortikosteron5+ +
989Anilinföreningar5+ +
9906-ketoprostaglandin F1 alfa5+ +
991Ribosome Inactivating Proteins, Type 15+ +
992Dimetylnitrosamin5+ +
993Polyglykolsyra5+ +
994Cyklohexanoner5+ +
995Rosanilinfärger5+ +
996Betagalaktosidas5+ +
997Lentinan5+ +
998Fosfatidyletanolaminer5+ +
999Cyklodextriner4+ +
1000Mikrofilamentproteiner4+ +
1001Plasminogenaktivatorhämmare 24+ +
1002Betacyklodextriner4+ +
1003A-kinas ankarproteiner4+ +
1004Hepatit B-vacciner4+ +
1005Natriumperteknetat Tc 99m4+ +
1006CD29-antigener4+ +
1007E2F1-transkriptionsfaktorer4+ +
1008Antracykliner4+ +
1009Aurora Kinases4+ +
1010Butyrater4+ +
1011Checkpoint Kinase 24+ +
1012Organoselenföreningar4+ +
1013Klorofyllider4+ +
1014Pyran-kopolymer4+ +
1015Alkyl- och aryltransferaser4+ +
1016CDC2-CDC28-kinaser4+ +
1017Statmin4+ +
1018Arakidonsyror4+ +
1019Cyklinberoendekinas 64+ +
1020Diatrizoatmeglumin4+ +
1021Pentosyltransferaser4+ +
1022P-glykoproteiner4+ +
1023Protonkogenproteiner c-mdm24+ +
1024Antigens, CD94+ +
1025Framycetin4+ +
1026CD137-antigener4+ +
1027Kalium4+ +
1028Piroxikam4+ +
1029Alfa-1-adrenerga receptorer4+ +
1030Antisens-oligoribonukleotider4+ +
1031Tiazolidiner4+ +
1032Tioner4+ +
1033Virusreceptorer4+ +
1034Isoflavoner4+ +
10351-fosfatidylinositol-4-kinas4+ +
1036Interleukin-44+ +
1037Etionin4+ +
1038Hydroxiurea4+ +
1039Gadolinium4+ +
1040Isoxazoler4+ +
1041Pentaerytritoltetranitrat4+ +
1042Krotoxin4+ +
1043rhoB GTP-bindande proteiner4+ +
1044CASP8 and FADD-Like Apoptosis Regulating Protein4+ +
1045Amfibiegifter4+ +
1046Dihydrolipoamiddehydrogenas4+ +
1047Tennföreningar4+ +
1048Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 64+ +
1049Molybden4+ +
1050Talliumradioisotoper4+ +
1051Ribavirin4+ +
1052DNA, katalytiskt4+ +
1053Histokompatibilitetsantigener klass II4+ +
1054Sköldkörtelhormoner4+ +
1055Metribolon4+ +
1056Sfingosin-N-acyltransferas4+ +
1057Amider4+ +
1058Fosfoglukonatdehydrogenas4+ +
1059Proteinkinas C-delta4+ +
1060O(6)-metylguanin-DNA-metyltransferas4+ +
1061Brefeldin A4+ +
1062Ligaser4+ +
1063Mutantproteiner4+ +
1064Talk4+ +
1065Ftalaziner4+ +
1066Fruktaner4+ +
1067Fosfolipas C4+ +
1068Peptidvacciner4+ +
1069Povidonjod4+ +
1070Mitogenaktiverat proteinkinas 74+ +
1071Gallium4+ +
1072Katjoner4+ +
1073Eugenol4+ +
1074Benspyrener4+ +
1075Membrantransportproteiner4+ +
1076Ruteniumföreningar4+ +
1077Fria radikaler4+ +
1078Tiazolidinedioner4+ +
1079Neopterin4+ +
1080Fluor4+ +
1081Aminosyraoxidoreduktaser4+ +
1082Syndekaner4+ +
1083Fosfolipas C gamma4+ +
1084Puriner4+ +
1085Melanoma-Specific Antigens4+ +
1086rho-Associated Kinases4+ +
1087HSP70-stressproteiner4+ +
1088Lamininreceptorer4+ +
1089PPAR gamma4+ +
1090Steryl-sulfatas4+ +
1091Gallussyra4+ +
1092Klorokin4+ +
1093Asparaginsyra4+ +
1094CD24-antigener4+ +
1095Fosformonoesterhydrolaser4+ +
1096Januskinas 14+ +
1097Flavoner4+ +
1098Follikelstimulerande hormon4+ +
1099Kalciumbindande proteiner4+ +
1100Aminer4+ +
1101Makrofagkolonistimulerande faktor4+ +
1102Hexestrol4+ +
1103Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser4+ +
1104Organotiofosforföreningar4+ +
1105DNA, rekombinant4+ +
1106Luminiscerande proteiner4+ +
1107Holmium4+ +
1108Aflatoxin B14+ +
1109Muramidas4+ +
1110Graviditetsproteiner4+ +
1111S-Phase Kinase-Associated Proteins4+ +
1112Fosfotyrosin4+ +
1113Onkogenprotein p21(ras)4+ +
1114AlfaVbeta3-integrin4+ +
1115Alanin4+ +
1116Farnesyltransferas4+ +
1117Klorambucil4+ +
1118Polyetylenimin4+ +
1119Dikumarol4+ +
1120Glukaner4+ +
1121Ataxia Telangiectasia Mutated Proteins4+ +
1122G(M1)-gangliosid4+ +
1123Aspartatkarbamoyltransferas4+ +
1124Karbodiimider4+ +
1125Proteinsortering4+ +
1126Plasma Gases4+ +
1127Asparagin4+ +
1128Pteridiner4+ +
1129Fadrozol4+ +
1130Mucin-24+ +
1131Trypan Blue4+ +
1132Adenosin4+ +
1133Menogaril4+ +
1134RNA, transfer4+ +
1135Lipopolysackarider4+ +
1136Drosophilaproteiner4+ +
1137Crk-Associated Substrate Protein4+ +
1138Witanolider4+ +
1139Rad51-rekombinas4+ +
1140Bensylalkoholer4+ +
1141FANCF-protein4+ +
1142Suspensioner4+ +
1143Pyrimidine Phosphorylases4+ +
1144Kantaxantin4+ +
1145DNA-sonder4+ +
1146Fenantroliner4+ +
1147Cytidintrifosfat4+ +
1148Cyclin D4+ +
1149Cytokrom P-450 CYP1A14+ +
1150GTP-bindande proteiner4+ +
1151Emodin4+ +
1152Myristater4+ +
1153Neuropilin-14+ +
1154Butadiener4+ +
1155Prokarbazin4+ +
1156Bryostatiner4+ +
1157TIMP-24+ +
1158Sulfoner4+ +
1159Växtoljor4+ +
1160Angiotensin-typ 1-receptor4+ +
1161HSP90-stressproteiner4+ +
1162Silikon4+ +
1163Cellväggsskelett4+ +
1164Glukos-6-fosfatisomeras4+ +
1165Fibroblasttillväxtfaktorer4+ +
1166Virala matrixproteiner4+ +
1167Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa4+ +
1168Lamivudin4+ +
1169Kitosan4+ +
1170Alfa5beta1-integrin4+ +
1171BRCA1-protein4+ +
1172Fenoxibensamin4+ +
1173Selektiva estrogenreceptormodulatorer4+ +
1174Phosphatidylinositol 3-Kinase4+ +
1175Sodium-Glucose Transporter 24+ +
1176N-acetylglukosaminyltransferaser4+ +
1177Matrixmetalloproteinas 104+ +
1178Smörsyra4+ +
1179Peptidinitieringsfaktorer4+ +
1180Oxygenaser4+ +
1181Depsider4+ +
1182Suppressor of Cytokine Signaling Proteins4+ +
1183Akridinorange4+ +
1184Arakidonsyra4+ +
1185Quillaja Saponins4+ +
1186Receptorer, antigen, T-celler4+ +
1187F-boxproteiner4+ +
1188Blockerande antikroppar4+ +
1189Peroxidaser4+ +
1190Blyradioisotoper4+ +
1191Epotiloner4+ +
1192Benspyren4+ +
1193Testosteronsläktingar4+ +
1194P1-receptorer4+ +
1195Acetylcystein4+ +
1196Integrin alfa-kedjor4+ +
1197Apoptotic Protease-Activating Factor 14+ +
1198Bakterieklorofyll4+ +
1199Folsyra4+ +
1200Interleukin-154+ +
1201Pregnaner4+ +
1202MAP-kinaskinas 14+ +
1203Inositol-1,4,5-trifosfat4+ +
1204SUMO-1-protein4+ +
1205Hydroxylgrupp4+ +
1206Glukos4+ +
1207I-kappa B-kinas4+ +
1208Norisoprenoider4+ +
1209Enzymprekursorer4+ +
1210Glukokortikoider4+ +
1211Muts-homolog-2-protein4+ +
1212Transferfaktor4+ +
1213Azurfärg4+ +
1214Diklofenak4+ +
1215Fetter i kosten4+ +
1216Beta 2-mikroglobulin4+ +
1217Albuminer4+ +
12188-brom cyklisk adenosinmonofosfat4+ +
1219Teknetium Tc 99m-svavelkolloid4+ +
1220T-Box Domain Proteins4+ +
1221Kloramfenikol-O-acetyltransferas4+ +
1222Fytohemagglutininer4+ +
1223Cytokrom P-450 CYP2B14+ +
1224Interleukin-13 Receptor alpha2 Subunit4+ +
1225Organiska kemikalier4+ +
1226Ferriföreningar4+ +
1227Farnesol4+ +
1228Akrylamider4+ +
1229Emetin4+ +
1230Testikelhormoner4+ +
1231Exodeoxiribonukleaser4+ +
1232Trypsinhämmare, Kazal bukspottkörtel4+ +
1233Gammakatenin4+ +
1234Ketokonazol4+ +
1235eIF-2-kinas4+ +
1236Aurora Kinase A4+ +
1237Sfingolipider4+ +
1238Serinendopeptidaser4+ +
1239Transferrinreceptorer4+ +
1240Sekosteroider4+ +
1241Gonaner4+ +
1242Fenylendiaminer4+ +
1243Sällsynta jordartsmetaller4+ +
1244Toll-liknande receptor 74+ +
1245Phosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)4+ +
1246Kromaner4+ +
1247Oximer4+ +
1248Glykogensyntaskinas 34+ +
1249Tumörnekrosfaktorer4+ +
1250AlfaV-integrin3+ +
1251Hydrogeler3+ +
1252N-acetylgalaktosaminyltransferaser3+ +
1253Palladium3+ +
1254Bromdeoxicytidin3+ +
1255DNA, enkelsträngat3+ +
1256Karboxipeptidaser3+ +
1257Sialinsyra3+ +
1258Poly I-C3+ +
1259HLA-DR beta-Chains3+ +
1260Flavanoner3+ +
1261Neomycin3+ +
1262Etodolak3+ +
1263Aldehyddehydrogenas3+ +
1264G(M3)-gangliosid3+ +
1265Transforming Growth Factor beta13+ +
1266CXCL10-kemokin3+ +
1267Gammaglutamyltransferas3+ +
1268Dioxolaner3+ +
1269Cytidindeaminas3+ +
1270Pyridiniumföreningar3+ +
1271Biotin3+ +
1272Transaminaser3+ +
1273Endoteliner3+ +
1274Aldehydlyaser3+ +
1275Androstendion3+ +
1276Diaminer3+ +
1277Bensylidenföreningar3+ +
1278Coxsackie and Adenovirus Receptor-Like Membrane Protein3+ +
1279Bromokriptin3+ +
1280Deoxiguanosin3+ +
1281Receptor-CD3-komplex, antigen, T-cell3+ +
1282Poly A-U3+ +
1283Bensenacetamider3+ +
1284Pregnanolon3+ +
1285Titan3+ +
1286Cimetidin3+ +
1287Onkogenproteiner v-erbB3+ +
1288Papillomvirusvacciner3+ +
1289Konnexin 433+ +
1290Alcianblått3+ +
1291Trombocytrelaterad tillväxtfaktor3+ +
1292Angiostatiska proteiner3+ +
1293Selen3+ +
1294Guaninnukleotidutbytesfaktorer3+ +
1295Protonkogenproteiner c-abl3+ +
1296Glykosidhydrolaser3+ +
1297Malondialdehyd3+ +
1298Aromatas3+ +
1299Makrocykliska laktamer3+ +
1300Cyanogenbromid3+ +
1301Sirtuin 13+ +
1302EGR1-transkriptionsfaktor3+ +
1303Flavonoler3+ +
1304Trijodtyronin3+ +
1305Balsamer3+ +
1306RNA, Long Noncoding3+ +
1307Aurora Kinase B3+ +
1308Hyaluronsyra3+ +
1309Neuropilin-23+ +
1310Isotoper3+ +
1311Kalcitriol3+ +
1312Ferroföreningar3+ +
1313Nikotinsyror3+ +
1314Glykolipider3+ +
1315Insulinliknande tillväxtfaktor II3+ +
1316Noretindron3+ +
1317CD58-antigener3+ +
13183+ +
1319Endodeoxiribonukleaser3+ +
1320Receptorer, förmaksnatriuretiska3+ +
1321Cyklin A3+ +
1322Transferrin3+ +
1323Fosforamidsenap3+ +
1324Nitroglycerin3+ +
1325MAP-kinaskinaskinas 13+ +
13263+ +
1327Isoproterenol3+ +
1328HSP27 Heat-Shock Proteins3+ +
1329Hexanoner3+ +
1330Receptors, Urokinase Plasminogen Activator3+ +
1331Kolesterol i kosten3+ +
1332Cystinylaminopeptidas3+ +
1333Annexiner3+ +
1334Kol-svavellyaser3+ +
1335Oxykinolin3+ +
1336Antigen-antikroppskomplex3+ +
1337Vesicular Transport Proteins3+ +
1338CCL21-kemokin3+ +
1339Fosfatidylinositoler3+ +
1340CXC-kemokiner3+ +
1341Tiobarbiturater3+ +
1342Transforming Growth Factor beta23+ +
1343Joner3+ +
13443´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras3+ +
1345Lidokain3+ +
1346Ekvilibrativ nukleosidtransportör 23+ +
1347Aktinin3+ +
1348Phosphorothioate Oligonucleotides3+ +
1349Tokoferoler3+ +
1350Retinoid X-receptor gamma3+ +
1351Steroidisomeraser3+ +
1352Glukuronider3+ +
1353Bilirubin3+ +
1354EphA2-receptor3+ +
1355Succimer3+ +
1356Tetrahydrofolatdehydrogenas3+ +
1357Könshormoner, steroid3+ +
1358Enbukrilat3+ +
1359Dinitroklorbensen3+ +
1360Histondeacetylaser3+ +
1361Smad2-protein3+ +
1362Interleukin-13+ +
1363Selenmetionin3+ +
1364Interleukin-8A-receptorer3+ +
1365Inhibitor of Differentiation Protein 13+ +
1366Valin3+ +
1367Ekvilibrativ nukleosidtransportör 13+ +
1368DNA-styrt RNA-polymeraser3+ +
1369Guldkolloid, radioaktiv3+ +
1370Heptanoater3+ +
1371STAT5-transkriptionsfaktor3+ +
1372Aporfiner3+ +
1373Immunreceptorer3+ +
1374Rubidiumradioisotoper3+ +
1375Deoxiribonukleotider3+ +
1376Kobolt3+ +
13772-acetylaminofluoren3+ +
1378Omega-N-metylarginin3+ +
1379rho-Specific Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitors3+ +
1380Prostaglandin D23+ +
1381STAT2-transkriptionsfaktor3+ +
1382Cytidin3+ +
1383Tetrahydrofolater3+ +
1384Initiatorkaspaser3+ +
1385Adenylatcyklas3+ +
1386Fenylkvicksilverföreningar3+ +
1387Strontium3+ +
1388Claudin-33+ +
1389Na-K-ATPas3+ +
1390Guldkolloid3+ +
1391Trimetrexat3+ +
1392Peptidsyntaser3+ +
1393IE-proteiner3+ +
13941,2-dipalmitoylfosfatidylkolin3+ +
1395CD56-antigener3+ +
1396Endopeptidaser3+ +
1397Kortaktin3+ +
1398Peptidhydrolaser3+ +
1399Rubidium3+ +
1400Farnesyl-difosfatfarnesyltransferas3+ +
1401Alfa1beta1-integrin3+ +
1402CD59-antigener3+ +
1403Dipeptider3+ +
1404CBFA3-protein3+ +
1405Urokansyra3+ +
1406Difteritoxin3+ +
1407Krom3+ +
1408Kärnreceptorer3+ +
1409Gentianblå3+ +
1410Karubicin3+ +
1411Klorbensener3+ +
1412Tungt vatten3+ +
1413Benzophenanthridines3+ +
1414Pentacykliska triterpener3+ +
1415Aminosyror3+ +
1416Cyanoakrylater3+ +
1417Adenosindifosfat3+ +
1418Blodsocker3+ +
1419Argininsuccinatsyntas3+ +
1420Decorin3+ +
1421Vitronectinreceptorer3+ +
1422Fenyletrar3+ +
1423Focal Adhesion Protein-Tyrosine Kinases3+ +
1424Triglycerider3+ +
1425Serin3+ +
1426Angiopoietin-23+ +
1427Desmoplakiner3+ +
1428Virusproteiner3+ +
1429HSP110-stressproteiner3+ +
1430Cystatin A3+ +
1431Angiotensin I3+ +
1432Neprilysin3+ +
1433Toyokamycin3+ +
1434Växtberedningar3+ +
1435Samarium3+ +
1436Bor3+ +
1437Tiosemikarbazoner3+ +
1438Putrescin3+ +
1439Distamyciner3+ +
1440TIMP3+ +
1441Glykosider3+ +
1442Pankreatisk ribonukleas3+ +
1443Synaptofysin3+ +
1444Fibronektinreceptorer3+ +
1445Protonkogenproteiner c-ets-13+ +
1446Tiourea3+ +
1447RAFTK-protein3+ +
1448Interleukin-103+ +
1449Kinoliziner3+ +
1450Twist Transcription Factor3+ +
1451Singletsyre3+ +
1452Fosfolipider3+ +
1453Haptoglobiner3+ +
1454NAD3+ +
1455Palmitinsyror3+ +
1456Neuroreguliner3+ +
1457Allylestrenol3+ +
1458Heterogent kärnribonukleoprotein K3+ +
1459Insulin3+ +
1460Fibroblasttillväxtfaktor 33+ +
1461Thyrotropin Alfa3+ +
1462Kalcitriolreceptorer3+ +
1463Acetylmuramyl-alanyl-isoglutamin3+ +
1464p-dimetylaminoazobenzen3+ +
1465Konkanavalin A3+ +
1466Glykosfingolipider3+ +
14674-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas3+ +
1468Aminosyror, grenade3+ +
1469Muskelproteiner3+ +
1470Celladhesionsmolekyler, neuronala3+ +
1471Sfingomyelinfosfodiesteras3+ +
1472Spermidin3+ +
1473Ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner3+ +
1474Rho Guanine Nucleotide Exchange Factors3+ +
1475Laktoferrin3+ +
1476Organophosphates3+ +
1477Tetrahydroisokinoliner3+ +
1478Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 23+ +
1479Immunglobuliner3+ +
1480Sfingosin3+ +
1481CTLA-4 Antigen3+ +
1482Kemokiner3+ +
1483Uridinfosforylas3+ +
1484Mjölksyra3+ +
1485Mad2 Proteins3+ +
1486Makromolekylära substanser3+ +
1487Imidazolidiner3+ +
1488Dehydroepiandrosteron3+ +
1489Virusvacciner3+ +
1490Metylmetansulfonat3+ +
1491Akrolein3+ +
1492Molekylära chaperoner3+ +
1493Amfetaminer3+ +
1494Heterofila antikroppar3+ +
1495Aspartat-ammoniakligas3+ +
1496Bisköldkörtelhormoner3+ +
1497Formazaner3+ +
1498Peptichemio3+ +
1499CD40-antigener3+ +
1500Protein Kinase C beta3+ +
1501Mitogenaktiverat proteinkinas 83+ +
1502Hypoxia-Inducible Factor 13+ +
1503Vinkaalkaloider3+ +
1504Leucylaminopeptidas3+ +
1505Stafylokockprotein A3+ +
1506Lektiner, C-typ3+ +
1507Zinkföreningar3+ +
1508Klorider3+ +
1509cdc42 GTP-bindande protein3+ +
1510Toloniumklorid3+ +
1511Extracellulära matrixproteiner3+ +
1512S-adenosylmetionin3+ +
1513Meglumin3+ +
1514Fosfatidylseriner3+ +
1515Disackarider3+ +
1516Lipoproteiner, LDL3+ +
1517Arkeproteiner3+ +
1518Alfakrystalliner3+ +
1519Interleukin-4 Receptor alpha Subunit3+ +
1520Intercellulär adhesionsmolekyl-13+ +
1521Coordination Complexes3+ +
1522Tiocyanater3+ +
1523Pyraner3+ +
1524Alkyner3+ +
1525Fosfater3+ +
15262,6-diklorindofenol3+ +
1527Trimethylsilyl Compounds3+ +
1528Suppressorfaktorer, immunologiska3+ +
1529C-kemokiner3+ +
1530Cytarabin3+ +
1531Gangliosider3+ +
1532Kolkicin3+ +
1533Maleimider3+ +
1534Ginsenosider3+ +
1535Matrixmetalloproteinas 133+ +
1536DNA-aktiverad proteinkinas3+ +
1537Claudin-43+ +
1538Prazosin3+ +
1539Pregnenolon3+ +
1540Interferonreceptorer3+ +
1541Proteom3+ +
1542Porfiromycin3+ +
1543Propiolakton3+ +
1544Latex3+ +
1545Leucin3+ +
1546Gonadotropiner, hypofys3+ +
1547E1A-associerat p300-protein3+ +
1548Oncostatin M Receptor beta Subunit3+ +
1549Pentagastrin3+ +
1550Asialoglykoproteinreceptor3+ +
1551Hippocalcin3+ +
1552Sulfataser3+ +
1553Trientine3+ +
1554rac1 GTP-bindande proteiner3+ +
1555Receptorer, antigen, T-celler gamma-delta3+ +
1556Bicykliska föreningar, heterocykliska3+ +
1557Granulocytkolonistimulerande faktor3+ +
15584-1BB Ligand3+ +
1559Aquaporin 53+ +
1560Vidarabinfosfat3+ +
1561Nuclear Receptor Co-Repressor 13+ +
1562Fibroblasttillväxtfaktor 43+ +
1563Annexin A23+ +
1564Medrogeston3+ +
1565Interleukin-18-receptorer3+ +
1566Frizzled Receptors3+ +
1567Allylföreningar3+ +
1568Papain3+ +
1569Vitamin K3+ +
1570Guanosintrifosfat3+ +
1571C-reaktivt protein3+ +
1572Glycyrretinsyra3+ +
1573Neuroendokrin sekretorisk protein 7B23+ +
1574Galektin 13+ +
1575Glykopeptider3+ +
1576Tiadiaziner3+ +
1577Klorotrianisen3+ +
1578Tymin3+ +
1579CXCL13-kemokin3+ +
1580Aquaporin 13+ +
1581Deoxiuridin3+ +
1582Tyrosin2+ +
1583Kemokinreceptorer2+ +
1584Luteolin2+ +
1585Tiokarbamater2+ +
1586Ribonukleoproteiner2+ +
1587Fetuins2+ +
1588Protein-underenheter2+ +
1589DEAD-box RNA Helicases2+ +
1590Syndekan-12+ +
1591Zeoliter2+ +
1592EphA1-receptor2+ +
1593Somatomedinreceptorer2+ +
1594Prostaglandiner A2+ +
1595Novobiocin2+ +
1596Adeninnukleotidtranslokator 22+ +
15972-kloradenosin2+ +
1598ADP-ribosyleringsfaktorer2+ +
1599Metylazoximetanolacetat2+ +
1600Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas2+ +
1601Dendrimer2+ +
1602Fikusin2+ +
1603Tartronater2+ +
1604Diatrizoat2+ +
1605Protonkogenproteiner c-jun2+ +
1606IgG-receptorer2+ +
1607Forbolestrar2+ +
1608Rhodium2+ +
1609Katepsin D2+ +
1610Acetylkolinesteras2+ +
1611Faktor XIIIa2+ +
1612Fukos2+ +
1613Lovastatin2+ +
1614Cesium2+ +
1615ran GTP-bindande proteiner2+ +
1616Glycin2+ +
1617Nitrosometyluretan2+ +
1618PPAR beta2+ +
1619Tumörnekrosfaktorreceptorer2+ +
1620Endotelinreceptorer2+ +
1621Perchlorates2+ +
1622Tiaziner2+ +
1623Co-Repressor Proteins2+ +
1624Nitrofenoler2+ +
1625Kronetrar2+ +
1626Interleukin-21-receptorer2+ +
1627Cykliskt AMP-receptorer2+ +
1628Matrixmetalloproteinas 142+ +
1629Katalas2+ +
1630Thapsigargin2+ +
1631Glukuronsyra2+ +
1632Butyratresponsfaktor 12+ +
1633Pterocarpaner2+ +
1634Poloxalen2+ +
1635Cytokinreceptorer2+ +
1636Vacciner, syntetiska2+ +
1637Hormonblockerare2+ +
1638Galliumradioisotoper2+ +
1639HSP40-stressproteiner2+ +
1640Oligoribonukleotider2+ +
1641ortho-Aminobenzoates2+ +
1642Idarubicin2+ +
1643Metylgalaktosider2+ +
1644Bensoater2+ +
1645Dipeptidaser2+ +
1646Heterokromatin2+ +
1647Biopterin2+ +
1648Losartan2+ +
1649Antigens, CD2742+ +
1650Polyvinylalkohol2+ +
1651Idoxuridin2+ +
1652Ramipril2+ +
1653Peroxidas2+ +
1654Xeroderma pigmentosum grupp A-protein2+ +
1655CD55-antigener2+ +
1656Galektiner2+ +
1657Ubikitin-proteinligaskomplex2+ +
1658Atropin2+ +
1659Polyglykolsyra2+ +
1660Toll-like receptor 92+ +
1661Antocyaniner2+ +
1662Transkriptionsfaktorer, TFII2+ +
1663Immunglobulinfragment, Fc2+ +
1664Dihydropyridiner2+ +
1665Annexin A72+ +
1666Nukleinsyror2+ +
1667Mesna2+ +
1668Hepatitvacciner2+ +
1669Heparansulfatproteoglykaner2+ +
1670Granzymer2+ +
1671Mitokondriella proteiner2+ +
1672Intramolekylära oxidoreduktaser2+ +
1673Fosfolipas C beta2+ +
1674Trifluoperazin2+ +
1675Interleukin-182+ +
1676Humant koriongonadotropin, beta-subenhet2+ +
1677Ornitin2+ +
1678Aminoxidas, kopparhaltigt2+ +
1679Ubikitiner2+ +
1680C-EBP delta2+ +
1681Steroid-17-alfa-monooxygenas2+ +
1682Kadmiumklorid2+ +
1683Cytokromreduktaser2+ +
1684Pentanoner2+ +
1685Tyreoperoxidas2+ +
1686Masoprocol2+ +
1687Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor Proteins2+ +
16881-karboxyglutaminsyra2+ +
1689Annexin A42+ +
1690Enzymer2+ +
1691Kolin2+ +
1692Stearinsyror2+ +
1693Ribosomprotein-S-6-kinaser, 90-kDa2+ +
1694Acid Ceramidase2+ +
1695Mitogenaktiverat proteinkinas 132+ +
1696Lysofosfolipider2+ +
1697Receptors, Guanylate Cyclase-Coupled2+ +
1698Sesamolja2+ +
1699Akrylhartser2+ +
1700Fenaziner2+ +
1701Natriumföreningar2+ +
1702Fluorkarboner2+ +
1703CD45-antigener2+ +
1704Kapsaicin2+ +
1705Neutral röd2+ +
1706Kolsyreanhydras II2+ +
1707Kolekalciferol2+ +
1708Estetrol2+ +
1709Metionin2+ +
1710Arekolin2+ +
1711Tetrahydrouridin2+ +
1712Lysosomassocierat membranprotein 12+ +
1713Pepparrotsperoxidas2+ +
1714Histone Deacetylase 12+ +
1715CCL20-kemokin2+ +
1716Hartser2+ +
1717Hyaluronglukosaminidas2+ +
1718Nukleosomer2+ +
1719Lymphocyte Specific Protein Tyrosine Kinase p56(lck)2+ +
1720Ribosomprotein S62+ +
1721CXCR4-receptorer2+ +
1722Tyreostatika2+ +
1723Recoverin2+ +
1724Alkoholoxidoreduktaser2+ +
1725Kateniner2+ +
1726tat Gene Products, Human Immunodeficiency Virus2+ +
1727Retinal dehydrogenas2+ +
1728Receptors, Death Domain2+ +
1729CCR7-receptorer2+ +
1730Metakolinklorid2+ +
1731NAD+-dehydrogenas2+ +
1732Trietylenfosforamid2+ +
1733Tanniner2+ +
1734Purinnukleosidfosforylas2+ +
1735Bensofuraner2+ +
1736Hepatit C-antikroppar2+ +
1737Glucocorticoid-Induced TNFR-Related Protein2+ +
1738TNF-receptorassocierad faktor 12+ +
1739Prokollagenprolindioxygenas2+ +
1740Bakteriella vacciner2+ +
1741Androsteron2+ +
1742Mitogenaktiverat proteinkinas 92+ +
1743Adrenokortikotropiskt hormon2+ +
1744Fibrinolysin2+ +
1745CD4-antigener2+ +
1746Nuclear Receptor Coactivators2+ +
1747Tallium2+ +
1748Diklordifenyldikloretan2+ +
1749D-alanintransaminas2+ +
1750Takrolimusbindande protein 1A2+ +
1751Zink2+ +
1752beta-adrenerga receptorer2+ +
1753Gramicidin2+ +
1754IRF-1-transkriptionsfaktor2+ +
1755Fosfoglyceratkinas2+ +
1756Kaspas-12+ +
1757Mevalonsyra2+ +
1758CXCR5-receptorer2+ +
1759Streptavidin2+ +
1760Prednisolon2+ +
1761Poloxamer2+ +
1762Alfatokoferol2+ +
1763Polysorbater2+ +
1764Interleukinreceptorer2+ +
1765Deoxiadenosiner2+ +
1766Insulinliknande tillväxtfaktor I2+ +
176719-jodokolesterol2+ +
1768Laktalbumin2+ +
1769Hypoxia-Inducible Factor-Proline Dioxygenases2+ +
1770Acenaftener2+ +
1771Kollagen typ IV2+ +
1772Ceriumradioisotoper2+ +
1773Triklorättiksyra2+ +
1774GTP-fosfohydrolaser2+ +