Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Sjukdomar hos nyfödda100+ 
2Sjukdomar hos för tidigt födda84+ 
3Andnödssyndrom hos nyfödda34+ 
4Plötslig spädbarnsdöd22+ 
5Asfyxi, neonatal19+ 
6Gulsot hos nyfödda16+ 
7Hemolytisk sjukdom hos nyfödda16+ 
8Förlossningsskador15+ 
9Missbildningar, multipla13+ 
10Enterokolit, nekrotiserande12+ 
11Näringsrubbningar hos spädbarn12+ 
12Prenatal exponering, sena effekter11+ 
13Persisterande fetal cirkulation11+ 
14Sjukdomar bland tvillingar10+ 
15Födelsevikt10+ 
16Graviditetskomplikationer10+ 
17Hyalinmembransjukdom10+ 
18Graviditetskomplikationer, infektiösa10+ 
19Fostrets sjukdomar9+ 
20Fettnekros9+ 
21Hjärtfel, medfödda9+ 
22Hyperbilirubinemi hos nyfödda9+ 
23För tidig födelse9+ 
24Syndrom8+ 
25Andningsstillestånd7+ 
26Sepsis7+ 
27Andningssvikt7+ 
28Ductus arteriosus, öppetstående7+ 
29Hypoxi-ischemi i hjärnan7+ 
30Esofagusatresi7+ 
31Tillväxthämning7+ 
32Tarmatresi7+ 
33Diafragmabråck6+ 
34Rh-isoimmunisering6+ 
35Teratom6+ 
36Diarre hos spädbarn6+ 
37Analatresi6+ 
38Missbildningar, läkemedelsframkallade6+ 
39Anemi hos nyfödda6+ 
40Trakeoesofageal fistel6+ 
41Hydrops fetalis6+ 
42Hjärnblödning6+ 
43Anfall6+ 
44Cyanos6+ 
45Downs syndrom5+ 
46Syrebrist hos foster5+ 
47Hyperbilirubinemi5+ 
48Muskelhypertoni5+ 
49Uttorkning5+ 
50Sjukhussjuka5+ 
51Vattenskalle5+ 
52Abstinenssyndrom hos nyfödda5+ 
535+ 
54Cystor5+ 
55Missbildningar i matsmältningssystemet5+ 
56Navelbråck5+ 
57Medfödd hypotyreos5+ 
58Luftvägshinder5+ 
59Kandidos5+ 
60Hjärnhinneinflammation, bakteriell5+ 
61Graviditet hos diabetiker5+ 
62Hämmad fostertillväxt5+ 
63Remission, spontan5+ 
64Ryggmärgsbråck5+ 
65Enterobacteriaceaeinfektioner4+ 
66Lunghypertoni4+ 
67Medfödda missbildningar4+ 
68Muskelhypotoni4+ 
69Blödning4+ 
70Hjärtsvikt4+ 
71Kernikterus4+ 
72Polyhydramnios4+ 
73Neuroblastom4+ 
74ECHO-virusinfektioner4+ 
75Andningsljud4+ 
76Lungemfysem4+ 
77Sclerema neonatorum4+ 
78Kikhosta4+ 
79Toxoplasmos, medfödd4+ 
80Intrakraniella blödningar4+ 
81Enterokolit, pseudomembranös4+ 
82Hyperinsulinism4+ 
83Hirschsprungs sjukdom4+ 
84Andningsstörningar4+ 
85Hypernatremi4+ 
86Mekoniumaspirationssyndrom4+ 
87Syfilis, medfödd4+ 
88Gomspalt4+ 
89Leukomalaci, periventrikulär4+ 
90Vävnadsdöd4+ 
91Hypoglykemi4+ 
92Fetal distress4+ 
93Coxsackievirusinfektioner4+ 
94Lungatresi4+ 
95Aortaförträngning4+ 
96Gastroschis4+ 
97Oligohydramnios4+ 
98Hypoplastisk vänsterkammare4+ 
99Binjuresjukdomar3+ 
100Galaktosemier3+ 
101Ventrikelseptumdefekter3+ 
102Transposition av de stora kärlen3+ 
103Koanalatresi3+ 
104Fosterdöd3+ 
105Retinopati hos prematura3+ 
106Hemangiom3+ 
107Trombocytopeni3+ 
108Tarmvred3+ 
109Trisomi3+ 
110Stafylokockinfektioner3+ 
111Streptokockinfektioner3+ 
112Tarmperforation3+ 
113Postoperativa komplikationer3+ 
114Botulism3+ 
115Stafylokockorsakad epidermal nekrolys3+ 
116Kramp hos spädbarn3+ 
117Disseminerad intravasal koagulation3+ 
118Kräkning3+ 
119Förlossningskomplikationer3+ 
120Extremitetsmissbildningar, medfödda3+ 
121Acidos3+ 
122Bakteriemi3+ 
123Förkalkning3+ 
124Testikeltorsion3+ 
125Cytomegalovirusinfektioner3+ 
126Kolibakterieinfektioner3+ 
127Pylorusförträngning3+ 
128Blodpropp3+ 
129Hydronefros3+ 
130Syrebrist3+ 
131Enterovirusinfektioner3+ 
132Koristom3+ 
133Hjärnhinneinflammation3+ 
134Rabdomyom3+ 
135Chock3+ 
136Kylotorax3+ 
137Pierre Robins syndrom3+ 
138Hamartom3+ 
139Tunn- och tjocktarmsinflammation3+ 
140Urogenitala missbildningar3+ 
141Sällsynta sjukdomar3+ 
142Hypotyreos3+ 
143Leverförstoring3+ 
144Graviditetsdiabetes3+ 
145Placentasjukdomar3+ 
146Hjärtförstoring3+ 
147Stelnad led3+ 
148Vätska i buken3+ 
149Cystisk fibros3+ 
150Fallots tetrad3+ 
151Kromosomavvikelser3+ 
152Utvidgning, patologisk3+ 
153Blodbrist3+ 
154Akut sjukdom3+ 
155Luftstrupsförträngning2+ 
156Livshotande sjukdom2+ 
157Fettomsättningsrubbningar, medfödda2+ 
158Upphävd urinutsöndring2+ 
1592+ 
160Hydranencefali2+ 
161Hjärnbråck2+ 
162Tyrosinemier2+ 
163Hjärtstopp2+ 
164Syrebrist i hjärnan2+ 
165Akuta situationer2+ 
166Sjukdom orsakad av läkares åtgärder2+ 
167Kandidos, kutan2+ 
168Gastroesofageal reflux2+ 
169Anencefali2+ 
170Kromosomrubbningar2+ 
171Lunginflammation2+ 
172Mjölköverkänslighet2+ 
173Bronkopulmonell dysplasi2+ 
174Stort foster2+ 
175Ektromeli2+ 
176Leversjukdomar2+ 
177DiGeorges syndrom2+ 
178Hemangioendoteliom2+ 
179Blodgruppsinkompatibilitet2+ 
180Hypertrofi2+ 
181Herpes simplex2+ 
182Svår kombinerad immunbrist2+ 
183Bradykardi2+ 
184Lungsjukdomar2+ 
185Läppspalt2+ 
186Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel2+ 
187Mag-tarmkatarr2+ 
188Hjärnsjukdomar2+ 
189Hjärnuppmjukning2+ 
1902+ 
191Fostervattenavgång, för tidig2+ 
192Huvud- och halstumörer2+ 
193Diafragmatisk eventration2+ 
1942+ 
195Spontanbristning2+ 
196Tarmsjukdomar2+ 
197Subduralblödning2+ 
198Värkarbete, för tidigt2+ 
199Tandköttstumörer2+ 
200Kromosomdeletion2+ 
201Picornaviridaeinfektioner2+ 
202Intrakraniella arteriovenösa missbildningar2+ 
203Truncus arteriosus, persisterande2+ 
204Graviditetskomplikationer, parasitära2+ 
205Kraniofaciala missbildningar2+ 
206Holoprosencefali2+ 
207Svullnad2+ 
208Graviditetskomplikationer, tumörer2+ 
209Utvecklingsstörningar2+ 
210Luft i lungsäcken2+ 
211Gallgångsatresi2+ 
212Njursjukdomar2+ 
213Vattenbråck2+ 
214Nästäppa2+ 
215Hematom2+ 
216Ileumsjukdomar2+ 
217Bristsjukdomar2+ 
218Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar2+ 
219Myeloproliferativa sjukdomar2+ 
220Duodenalhinder2+ 
221Klebsiellainfektioner2+ 
222Struphuvudsjukdomar2+ 
223Chock, septisk2+ 
224Muskel- och skelettmissbildningar2+ 
225Blodutgjutning2+ 
226Varböld2+ 
227Bakteriella infektioner2+ 
228Hudsjukdomar2+ 
229Hypoventilering2+ 
230Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl2+ 
231Kallbrand2+ 
232Takykardi, supraventrikulär2+ 
233Hjärtseptumdefekter2+ 
234Pulmonalklafförträngning2+ 
235Vein of Galen Malformations2+ 
236Hudmissbildningar2+ 
237Pylorusstenos, hypertrofisk2+ 
238Ljumskbråck2+ 
239Arteriovenösa missbildningar2+ 
240Hyperammonemi2+ 
241Sammandragning, patologisk2+ 
2422+ 
243Lymfangiom, cystiskt2+ 
244Metallämnesomsättningsrubbningar, medfödda2+ 
245Pseudomonasinfektioner2+ 
246Ektodermal dysplasi2+ 
247Dandy-Walkers syndrom2+ 
248Fosterskador2+ 
249Fenylketonuri2+ 
250Incontinentia pigmenti2+ 
251Fetomaternell blodpassage2+ 
252Ebsteins anomali2+ 
253Beckwith-Wiedemanns syndrom2+ 
254Korttarmssyndrom2+ 
255Hjärnsjukdomar, metabola2+ 
256Agenesis of Corpus Callosum2+ 
257Mikrocefali2+ 
258Uretrahinder2+ 
2592+ 
260Kvävning2+ 
261Kroppsvikt2+ 
262Förmaksseptumdefekter2+ 
263Gallstas2+ 
264Congenital Hyperinsulinism2+ 
265Hypokalcemi2+ 
266Mikrognati2+ 
267Nefrokalcinos2+ 
268Hyperkalemi2+ 
269Hepatoblastom2+ 
270Fosterhinneinflammation2+ 
271Fungemi2+ 
272Bronkiolit, viral2+ 
273Pseudohypoaldosteronism2+ 
274Lungkollaps2+ 
275Paralys hos spädbarn2+ 
276Binjurebarkshyperplasi, medfödd2+ 
277Urinrörssjukdomar2+ 
278Vitamin K Deficiency Bleeding2+ 
279Polycystnjure2+ 
280Pneumoperitoneum2+ 
281Hjärnabscess2+ 
282Struphuvudförträngning2+ 
283Hypospadi2+ 
284Serratiainfektioner2+ 
285Viktökning2+ 
286Urinvägsinfektioner2+ 
287Bronkopneumoni2+ 
288Disorders of Sex Development2+ 
289Hjärtblock2+ 
290Feber2+ 
291Amningssvårigheter2+ 
292Hjärnskada, kronisk2+ 
293Epilepsi2+ 
294Lunginflammation, viral2+ 
295Hårbottenssjukdomar2+ 
296Ureaplasmainfektioner2+ 
297Ischemi2+ 
298Osteomyelit2+ 
299Medfödda missbildningar av nedre extremiteten2+ 
300Aortaklafförträngning2+ 
301Tungans sjukdomar2+ 
302Tjocktarmssjukdomar2+ 
303Hydrokolpos2+ 
304Vitamin K-brist2+ 
305Engelska sjukan2+ 
306Glukosfosfatdehydrogenasbrist1+ 
307Bukhinneinflammation1+ 
308Spinal dysrrafi1+ 
309Aspirationspneumoni1+ 
310Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ 
311Lymfkärlsutvidgning1+ 
312Psykomotoriska störningar1+ 
313Leukemoid reaktion1+ 
314Lönnsirapssjuka1+ 
315Svår förlossning1+ 
316Methemoglobinemi1+ 
317Lymfangiom1+ 
318Akrokalosalt syndrom1+ 
319Luftvägsinfektioner1+ 
320Anoftalmi1+ 
321Kryptorkism1+ 
322Hemangiom, kapillärt1+ 
323Genetiska sjukdomsanlag1+ 
324Utseende hos de sjuka1+ 
325Malabsorptionssyndrom1+ 
326Sjukdomsförlopp1+ 
327Kraniosynostoser1+ 
328Hyperglykemi, icke-ketotisk1+ 
329Translokation, genetisk1+ 
330Drug Overdose1+ 
331Mjölksyraacidos1+ 
332Klumpfot1+ 
333Aortapulmonal septumdefekt1+ 
334Bronkopulmonell sekvestrering1+ 
335Njurfunktion, nedsatt1+ 
336Goldenhars syndrom1+ 
337Magruptur1+ 
338Höftledsdislokation, medfödd1+ 
339Esofagusperforation1+ 
340Könskromosomavvikelser1+ 
341Cerebral pares1+ 
342Hudsjukdomar, vesikulobullösa1+ 
343Fetal Alcohol Spectrum Disorders1+ 
344Perikardiell utgjutning1+ 
345Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade1+ 
346Fiskfjällshud1+ 
347Blodkoagulationsstörningar1+ 
348Vattkoppor1+ 
349Sjukdomsmodeller, djur1+ 
350Hjärttumörer1+ 
351Transient Tachypnea of the Newborn1+ 
352Förtvining1+ 
353Vesikoureteral reflux1+ 
354Hudblödning1+ 
355Neutropeni1+ 
356Fotmissbildningar, medfödda1+ 
357Långt QT-syndrom1+ 
358Gulsot1+ 
359Luftstrupsinflammation1+ 
360Respiratoriska syncytialvirusinfektioner1+ 
3611+ 
362Tuberös skleros1+ 
363Iktyos, lamellär1+ 
364Acute Kidney Injury1+ 
365Xantogranulom, juvenilt1+ 
366Trikuspidalklaffinsufficiens1+ 
367Argininosuccinic Aciduria1+ 
368Handmissbildningar, medfödda1+ 
369Cerebral infarkt1+ 
370Noonans syndrom1+ 
371Osteokondrodysplasier1+ 
372Tachycardia, Ectopic Junctional1+ 
373Blodkoagulationsstörningar, ärftliga1+ 
374Bronsdiabetes1+ 
375Prune-belly syndrom1+ 
376Blödning i mag-tarmkanal1+ 
377Hudtumörer1+ 
378Kolik1+ 
379Megakolon1+ 
380Hjärtrytmrubbningar1+ 
381Hjärtminutvolym, låg1+ 
382Amnionbandsyndrom1+ 
383Volvulus1+ 
384Luftstrupssjukdomar1+ 
385Postpartumdepression1+ 
386Shaken baby-syndrom1+ 
387Blåsexstrofi1+ 
388Kontraktur1+ 
389Orofarynxtumörer1+ 
390Tvillingar, sammanvuxna1+ 
391Svalgsjukdomar1+ 
392Blodsjukdomar1+ 
393Kardiomyopatier1+ 
394Aortasjukdomar1+ 
395Näs-svalgtumörer1+ 
396Pigmentnevus1+ 
397Ventrikeltömningsobstruktion1+ 
398Andningsförlamning1+ 
399Blöjutslag1+ 
400Näs-svalgsjukdomar1+ 
401Luftrörssjukdomar1+ 
402Kwashiorkor1+ 
403Graviditetskomplikationer, blod1+ 
404Blödarsjuka1+ 
405Wilms tumör1+ 
406Reflex, onormal1+ 
407Pneumokockinfektioner1+ 
408Adenovirusinfektioner, humana1+ 
409Grå starr1+ 
410Vätska i lungsäcken1+ 
411Könsorganens sjukdomar hos män1+ 
412Oliguri1+ 
413Missfall1+ 
414Adningssystemetsmissbildningar1+ 
415Hjärndöd1+ 
416Acidos, respiratorisk1+ 
417Dvärgväxt1+ 
418Fuktig ansiktsbrand1+ 
419Intellectual Disability1+ 
420Pneumoperikardium1+ 
421Cystnjure1+ 
422Laryngomalaci1+ 
423Nefrom, mesoblastiskt1+ 
424Vaginala sjukdomar1+ 
425Syndaktyli1+ 
426Luftrörskatarr1+ 
427Mandibulofacial dysostos1+ 
428Blåsa1+ 
429Struma1+ 
430Flerorgansvikt1+ 
431Skallfrakturer1+ 
432Anemi, hemolytisk1+ 
433Hjärntumörer1+ 
434Magsäckssjukdomar1+ 
435Laktosintolerans1+ 
436Blodtrycksfall1+ 
437Immunbristsyndrom1+ 
438Hjärtsjukdomar1+ 
439Hjärtmuskelinflammation1+ 
440Polydaktyli1+ 
441Myotonisk dystrofi1+ 
442Högt blodtryck1+ 
443Havandeskapsförgiftning1+ 
444Intraoperativa komplikationer1+ 
445Kärlmissbildningar1+ 
446Levertumörer1+ 
447Leversvikt1+ 
448Röda hund1+ 
449Vitamin B12-brist1+ 
450Ileus1+ 
451Endokardiell fibroelastos1+ 
452Neuralrörsdefekter1+ 
453Kardiomyopati, hypertrofisk1+ 
454Ventrikelvolvulus1+ 
455Hypertelorism1+ 
456Bakteriella infektioner, grampositiva1+ 
457Lunginflammation, bakteriell1+ 
458Takykardi1+ 
459Tillväxtstörningar1+ 
460Tvilling till tvilling-transfusion1+ 
461Listeriosis1+ 
462Bakteriella infektioner, gramnegativa1+ 
463Muskelsjukdomar1+ 
464Adenomatoid lungcysta, medfödd1+ 
4651+ 
466Trombocytopeni, neonatal alloimmun1+ 
467Urinvägsfistel1+ 
468Sömnapne, central1+ 
469Nervsystemets sjukdomar1+ 
470Hjärnhinneinflammation, Listeria1+ 
471Diarre1+ 
472Hyperglykemi1+ 
473Hjärttamponad1+ 
474Tumörtillbakagång, spontan1+ 
475Fistel1+ 
476Sänkt kroppstemperatur1+ 
477Lymfohistiocytos, hemofagocyterande1+ 
478Epiduralblödning, kraniell1+ 
479Vätske- och elektrolytrubbning1+ 
480Uretärhinder1+ 
481Polyploidi1+ 
482Kronisk sjukdom1+ 
483Miliaria1+ 
484Meningoencefalit1+ 
485Salmonellainfektioner1+ 
486Svampsjukdomar i hud1+ 
487Förlamning1+ 
488Aneuploidi1+ 
489Bukspottkörtelsjukdomar1+ 
490Spinala muskelatrofier i barndomen1+ 
491Hemangiom, kavernöst1+ 
492Alkoholmissbruk1+ 
493Fascit, nekrotiserande1+ 
494Fibrom1+ 
495Brännskador1+ 
496Hjärnhinnebråck1+ 
497Hyperkalcemi1+ 
498Muskelstelhet1+ 
499Leverinflammation1+ 
500Urinblåsesjukdomar1+ 
501Blindtarmsinflammation1+ 
502Hjärnsjukdomar, metabola, medfödda1+ 
503Hemolys1+ 
504Bindhinneinflammation, bakteriell1+ 
505Nervsystemets missbildningar1+ 
506Urinledarbråck1+ 
507Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda1+ 
508Tachypnea1+ 
509Fibrosarkom1+ 
510Missbildningar i lymfatiska systemet1+ 
5111+ 
512Anemi, hemolytisk, medfödd1+ 
513Myofibromatos1+ 
514Epidermolysis bullosa1+ 
515Hyponatremi1+ 
516Homocystinuri1+ 
517Plötslig död1+ 
518Lipom1+ 
519Hypoproteinemi1+ 
520Ornitinkarbamoyltransferasbristsjukdom1+ 
521Hjärnischemi1+ 
522Hyperargininemi1+ 
523Analsjukdomar1+ 
524Mediastinalt emfysem1+ 
525Icke-disjunktion, genetisk1+ 
526Hudrodnad1+ 
527Hjärtat på höger kroppssida1+ 
528Vridning1+ 
529Hjärnödem1+ 
530Narkotikamissbruk1+ 
531Biotinidasbrist1+ 
532Dövhet1+ 
533Typ 1-diabetes1+ 
534Gonaddysgenesi, blandad1+ 
535Mikroftalmi1+ 
536Marfans syndrom1+ 
537Kylös ascites1+ 
538Proteusinfektioner1+ 
539Mjältförstoring1+ 
540Stämbandsförlamning1+ 
541Talamussjukdomar1+ 
542Hjärninflammation1+ 
543Kolobom1+ 
544Trichomonasinfektioner1+ 
545Blod i bukhålan1+ 
546Pigmenteringsrubbningar1+ 
547Binjurehypofunktion1+ 
548Polyper1+ 
549Hypofosfatasi1+ 
550Dubbelt flöde från högerkammare1+ 
551Kranskärlsanomalier1+ 
552Buktumörer1+ 
553HIV-infektioner1+ 
554Mykoplasmainfektioner1+ 
555Myopatier, strukturella, medfödda1+ 
556Luftemboli1+ 
557Vitamin A-brist1+ 
558Missbruksrelaterade sjukdomar1+ 
559Diabetes1+ 
5601+ 
561Rotavirusinfektioner1+ 
562Hypoalbuminemi1+ 
563Mag-tarmsjukdomar1+ 
564Hemoglobinopatier1+ 
565Alkalos1+ 
566Urineringsstörningar1+ 
567Skelettsjukdomar, metabola1+ 
568Tuberkulos1+ 
569Varbildning1+ 
570Hydroftalmi1+ 
571Främmande kroppar1+ 
572Kraniofacial dysostos1+ 
5731+ 
574Akrocefalosyndaktyli1+ 
575Holokarboxilassyntetasbrist1+ 
576Placentaavlossning1+ 
577Brakialplexusneuropatier1+ 
578Rabdomyosarkom1+ 
579Asymptomatic Diseases1+ 
5801+ 
581Divertikel1+ 
582Mitokondriella sjukdomar1+ 
583Ringorm i hårbotten1+ 
584Gonaddysgenesi1+ 
585Svinkoppor1+ 
586Atrioventrikulär block1+ 
587Kolestas, intrahepatisk1+ 
588Leversvikt, akut1+ 
589Mukolipidoser1+ 
590Centrala nervsystemets sjukdomar1+ 
591Dermoidcysta1+ 
592Jejunalsjukdomar1+ 
593Hudutslag1+ 
594Hjärnhinneinflammation, svamp1+ 
595Livsmedelsöverkänslighet1+ 
596Naglar, missbildade1+ 
597Nässjukdomar1+ 
598Proteinundernäring1+ 
599Pancytopeni1+ 
600Bröstkorgssjukdomar1+ 
601Blödningschock1+ 
602Purpura, Schoenlein-Henochs1+ 
603Psoasabscess1+ 
604Polycytemi1+ 
605Svalgtumörer1+ 
606Hjärntrombos1+ 
607Granularcellstumör1+ 
608Klinefelters syndrom1+ 
609Mediastinala tumörer1+ 
610Tarmpseudoobstruktion1+ 
611Syra-basobalans1+ 
612Bronkialspasm1+ 
613Lillhjärnans sjukdomar1+ 
614Status epilepticus1+ 
615Situs inversus1+ 
616Protein C-brist1+ 
617Hypertoni, renal1+ 
618Sömnapnesyndrom1+ 
619Mjukdelstumörer1+ 
620Hypertoni, renovaskulär1+ 
621Gliom1+ 
622Sår och skador1+ 
623Tarmkatarr1+ 
624Artrit, infektiös1+ 
625Hörselskador1+ 
626Konjunktivit, inklusion1+ 
627Näthinneblödning1+ 
628Glaskroppsblödning1+ 
629Parvoviridaeinfektioner1+ 
630Dengue1+ 
631Näringsrubbningar1+ 
632Urinvägssjukdomar1+ 
633Polycystnjure, autosomal recessiv1+ 
634Vitamin D-brist1+ 
635Bråck1+ 
636Aortabågesyndrom1+ 
637Rubellapneumonit, medfödd1+ 
638Scimitarsyndrom1+ 
639Mukokutant lymfkörtelsyndrom1+ 
640Spina bifida cystica1+ 
641Hjärnbarksmissbildningar1+ 
6421+ 
643Alfatalassemi1+ 
644Arteriovenös fistel1+ 
645Pneumatosis cystoides intestinalis1+ 
646Antitrombin III-brist1+ 
6471+ 
648Lymfatiska sjukdomar1+ 
649Ventrombos1+ 
650Binjuretumörer1+ 
651Parasitemi1+ 
652Sjukdomsmottaglighet1+ 
653Undernäring1+ 
654Hypertyreos1+ 
655Multicystisk dysplastisk njure1+ 
656Barnsängssjukdomar1+ 
657Infarkt1+ 
658Smith-Lemli-Opitz syndrom1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer