Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Kompositmaterial100+ 
2Peroxider98+ 
3Miokamycin65+ 
4Kompomerer59+ 
5Silikater22+ 
6Kalciumhydroxid21+ 
7Aluminiumföreningar20+ 
8Kalciumföreningar19+ 
9Hartscement18+ 
10Fluorider14+ 
11Guttaperka14+ 
12Väteperoxid13+ 
13Natriumhypoklorit12+ 
14Fluorider, lokala11+ 
15Oxider11+ 
16Bisfenol A-glycidylmetakrylat11+ 
17Fosforsyror11+ 
18Natriumfluorid10+ 
19Epoxihartser9+ 
20Klorhexidin9+ 
21Formokresoler9+ 
22Metakrylater9+ 
23Komplexa blandningar9+ 
24Zirkonium8+ 
25EDTA8+ 
26Silikondioxid8+ 
27Borater8+ 
28Urinämne7+ 
29Titan6+ 
30Geler6+ 
31Polyuretaner6+ 
32Rostfritt stål6+ 
33Metylmetakrylater6+ 
34Nickel6+ 
35Kiselsyra6+ 
36Citronsyra5+ 
37Glutaral5+ 
38Kaliumföreningar5+ 
39Syrlig fosfatfluorid5+ 
40Zinkoxid5+ 
41Kolväten, joderade5+ 
42Tandemaljproteiner5+ 
43Maleater5+ 
44Tennfluorider5+ 
45Aluminiumoxid4+ 
46Akrylhartser4+ 
47Tetracyklin4+ 
48Kalciumfosfater4+ 
49Amelogenin3+ 
50Kvarts3+ 
51Triklosan3+ 
52Difosfater3+ 
53Kalciumsulfat3+ 
54Silaner3+ 
55Citrater3+ 
56Demeklocyklin3+ 
57Polyetylener3+ 
58Kol3+ 
59Xylitol3+ 
60Mineral3+ 
61Polyvinyler3+ 
62Durapatit3+ 
63Cermetcement3+ 
64Vatten3+ 
65Kalciumfluorid3+ 
66Toloniumklorid3+ 
67Polymetakrylsyror3+ 
68Tuggummi3+ 
69Kartikain3+ 
70Natriumbikarbonat3+ 
71Silver2+ 
72Metenamin2+ 
73Plasma Gases2+ 
74Karbonater2+ 
75Fosfater2+ 
76Kollagen2+ 
77Kalciumkarbonat2+ 
78Aluminiumsilikater2+ 
79Propolis2+ 
80Papain2+ 
81Hartser2+ 
82Kaseiner2+ 
83Silikonföreningar2+ 
84Koksalt2+ 
85Ozon2+ 
86Rosanilinfärger2+ 
87Sackaros2+ 
88Eugenol2+ 
89Syror2+ 
90Bariumföreningar2+ 
91Cetrimoniumföreningar2+ 
92Doxycyklin2+ 
93Strontium2+ 
94Kolföreningar, oorganiska2+ 
95Cetylpyridin2+ 
96Lidokain2+ 
97Hydroxiapatiter2+ 
98Ammoniakföreningar1+ 
99Tenn1+ 
100Ferriföreningar1+ 
101Metallokeramiska legeringar1+ 
102Vismut1+ 
103Guldlegeringar1+ 
104Dimetylpolysiloxaner1+ 
105Nitrater1+ 
106Protontranslokerande ATPaser1+ 
107Hydroxider1+ 
108Salicylater1+ 
109Zinkföreningar1+ 
110Aminobutyrates1+ 
111Tennföreningar1+ 
112Diamant1+ 
113Matrixmetalloproteinas 81+ 
114Surt fosfatas1+ 
115Silikongeler1+ 
116Diaminer1+ 
117Osteoprotegerin1+ 
118Borföreningar1+ 
119Natriumazid1+ 
120Apatiter1+ 
121Fluor1+ 
122Bensocain1+ 
123Silverföreningar1+ 
124Aceton1+ 
125Hydrolyserbara tanniner1+ 
126Kalcium1+ 
127Metylenblått1+ 
128Sorbitol1+ 
129Lysin1+ 
130Erytrosin1+ 
131Metronidazol1+ 
132Silikoner1+ 
133Azoföreningar1+ 
134Svavelföreningar1+ 
135Benzophenanthridines1+ 
136Silikon1+ 
137Joner1+ 
138Ibuprofen1+ 
139Polytetrafluoretylen1+ 
140Fluorvätesyra1+ 
141Kolhydrater i kosten1+ 
142Isoindoler1+ 
143Neodymium1+ 
144Kalciumklorid1+ 
145Aminopropionitril1+ 
146Tenascin1+ 
147Natriumdodecylsulfat1+ 
148Minocyklin1+ 
149Leucin1+ 
150Glutaminsyra1+ 
151Integrin-Binding Sialoprotein1+ 
152Polyetylen1+ 
153Fibronektiner1+ 
154Flyktiga organiska föreningar1+ 
155Propanoler1+ 
156Aminer1+ 
157Metalloporfyriner1+ 
158Receptors, Interleukin-1 Type II1+ 
159Makrofagkolonistimulerande faktor1+ 
160Metalloproteiner1+ 
161Kodein1+ 
162Hydroxylgrupp1+ 
163Silvernitrat1+ 
164Te1+ 
165Natriumacetat1+ 
166Biguanider1+ 
167Sesamolja1+ 
168Erbium1+ 
169Protonkogenproteiner c-sis1+ 
170Malater1+ 
171Benmorfogenesproteiner1+ 
172Silorane Resins1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer