Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Cykasin100+ 
2Dimetylhydraziner91+ 
31,2-dimetylhydrazin82+ 
4Metylazoximetanolacetat81+ 
5Adenomatös tjocktarmspolyposprotein81+ 
6Azoföreningar54+ 
7Wolfram50+ 
8Sulindak37+ 
9Piroxikam36+ 
10Azoximetan35+ 
11Betakatenin31+ 
12Cyklooxygenas 222+ 
13Januskinas 213+ 
14Januskinaser6+ 
15Tumörproteiner6+ 
16Tumör-DNA5+ 
17Tumörantikroppar4+ 
18Etylnitrosurea4+ 
194-nitrokinolin-1-oxid3+ 
20Dihematoporfyrineter3+ 
21Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa3+ 
22Bensamider3+ 
23mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer3+ 
24STAT-transkriptionsfaktorer3+ 
25NF-E2-transkriptionsfaktor, p45 underenhet3+ 
26Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor beta3+ 
27Pyrimidiner2+ 
28Protonkogenproteiner c-kit2+ 
29Koformycin2+ 
30CD56-antigener2+ 
31Piperaziner2+ 
32GATA1-transkriptionsfaktor2+ 
33Nitrosureaföreningar2+ 
34Protonkogenproteiner c-ets2+ 
35Nitrosaminer2+ 
36Januskinas 12+ 
37Vinkristin2+ 
38Organosilikonföreningar2+ 
39Monoklonala antikroppar2+ 
40Pyrazoler2+ 
41Bens(a)antracener2+ 
42Alfafetoproteiner2+ 
43Bleomycin2+ 
44Pentostatin2+ 
45Oxykinolin1+ 
46Dietylnitrosamin1+ 
47STAT5-transkriptionsfaktor1+ 
48Aminokinoliner1+ 
49Etoposid1+ 
50Diatrizoat1+ 
51Iridium1+ 
52Onkogenproteiner, fusion1+ 
53Doxorubicin1+ 
54DNA-nukleotidylexotransferas1+ 
55Chimärproteiner, mutanta1+ 
569,10-dimetyl-1,2-bensantracen1+ 
57Semustin1+ 
58Cisplatin1+ 
59Integraser1+ 
60CD30-antigener1+ 
61E1A-associerat p300-protein1+ 
62Nukleosiddifosfatkinas1+ 
63Nukleotidaser1+ 
64Matrixmetalloproteinaser, membranbundna1+ 
65TOR Serine-Threonine Kinases1+ 
66Tumörsuppressorprotein p531+ 
67Hydroxybenzoates1+ 
68Flavonoler1+ 
69Hedgehog Proteins1+ 
70Podofyllotoxin1+ 
71Cyklofosfamid1+ 
72Karcinoembryonalt antigen1+ 
73Daktinomycin1+ 
74Talidomid1+ 
75Hesperidin1+ 
76Prolifererande cellkärneantigen1+ 
77Sirolimus1+ 
78Interleukin-21+ 
79Aminopyrin1+ 
80Ifosfamid1+ 
81Hematoporfyriner1+ 
82Somatostatin1+ 
83Membranproteiner1+ 
84Ki-67-antigen1+ 
85Immunglobulin, tung kedja1+ 
86Receptorprotein-tyrosinkinaser1+ 
87Prostaglandinendoperoxidsyntaser1+ 
88Ornitindekarboxylas1+ 
89Glutationtransferas1+ 
90Protein-tyrosinkinaser1+ 
91Immuntoxiner1+ 
92Jodradioisotoper1+ 
93Radioisotoper1+ 
94Vinblastin1+ 
95Cyklin D11+ 
96Dakarbazin1+ 
97Isoenzymer1+ 
98CD4-antigener1+ 
99Cellkärneproteiner1+ 
100Oktreotid1+ 
101Polyaminer1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer