Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Tobaksberoende100+ 
2Sjukdomar bland lantbrukare38+ 
3Thrombangiitis obliterans10+ 
4Rinit, allergisk, årstidsbunden9+ 
5Leukoplaki, oral6+ 
6Bindhinneinflammation, allergisk6+ 
75+ 
8Amblyopi5+ 
95+ 
10Yrkessjukdomar4+ 
11Yrkesdermatit4+ 
12Svindel4+ 
13Nässelutslag3+ 
14Munhåletumörer3+ 
15Hjärt-kärlsjukdomar2+ 
16Skivepitelkarcinom2+ 
17Tungtumörer2+ 
18Kroniskt obstruktiv lungsjukdom2+ 
19Parodontal ficka2+ 
20Lungeosinofili2+ 
21Missbruksrelaterade sjukdomar2+ 
22Alkoholism2+ 
23Kontaktdermatit2+ 
24Periodontal Attachment Loss1+ 
25Klåda1+ 
26Parodontala sjukdomar1+ 
27Dubbelseende1+ 
28Tandlossning1+ 
29Orala ulcerationer1+ 
30Synnervssjukdomar1+ 
31Kräkning1+ 
32Lungtumörer1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer