Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Trisomi100+ 
2Downs syndrom7+ 
3Missbildningar, multipla5+ 
4Translokation, genetisk4+ 
5Kromosomrubbningar4+ 
6Kromosomavvikelser4+ 
7Monosomi3+ 
8Intellectual Disability3+ 
9Hämmad fostertillväxt2+ 
10Icke-disjunktion, genetisk2+ 
11Psykomotoriska störningar2+ 
12Syndrom2+ 
13Aneuploidi1+ 
14Uniparental disomi1+ 
15Tillväxtstörningar1+ 
16Kromosomdeletion1+ 
17Utvecklingsstörningar1+ 
18Abnormal Karyotype1+ 
19Kraniofaciala missbildningar1+ 
20Myelodysplastiska syndrom1+ 
21Chromosome Inversion1+ 
22Hjärtfel, medfödda1+ 
23Fosterdöd1+ 
24Fostrets sjukdomar1+ 
25Oligohydramnios1+ 
26Isokromosomer1+ 
27Leukemia, myeloisk, akut1+ 
28Utseende hos de sjuka1+ 
29Mikrocefali1+ 
30Medfödda missbildningar1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer