Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Myasthenia gravis100+ 
2Gammaglobulinbrist29+ 
3Mediastinala tumörer26+ 
4Tumörer, körtel och epitel20+ 
5Paraneoplastiska syndrom20+ 
6Isaacs syndrom19+ 
7Erytroblastopeni18+ 
8Lungsäckstumörer17+ 
9Lymfocytos13+ 
10Mediastinal cysta12+ 
11Polymyosit11+ 
12Koristom11+ 
13Immunbristsyndrom11+ 
14Stiff-Mans syndrom9+ 
15Tumörrecidiv, lokalt9+ 
16Tymushyperplasi8+ 
17Tumörer, multipla primära8+ 
18Vena cava superior-syndrom8+ 
19Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet8+ 
20Autoimmuna sjukdomar7+ 
21Pemfigus7+ 
22Bröstkorgstumörer7+ 
23Kandidos, kronisk mukokutan7+ 
24Hamartom7+ 
25Lungtumörer7+ 
26Metastaser6+ 
27Leukopeni6+ 
28Lichen planus, oral6+ 
29Tarmpseudoobstruktion6+ 
30Alopecia areata6+ 
31Lipoidnefros6+ 
32Anemi, aplastisk6+ 
33Limbisk encefalit6+ 
34Agranulocytos6+ 
35Fascikulation5+ 
36Huvud- och halstumörer5+ 
37Myokymi5+ 
38Knuta i sköldkörtel5+ 
39Paraneoplastisk polyneuropati5+ 
40Muskelinflammation4+ 
41Sköldkörteltumörer4+ 
42Sällsynta sjukdomar4+ 
43Mesoteliom4+ 
44Serratiainfektioner4+ 
45Autonoma nervsystemets sjukdomar4+ 
46Lymfopeni4+ 
47Sotos Syndrome4+ 
48Diarre4+ 
49Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign4+ 
50Bröstkorgssjukdomar4+ 
51Hjärninflammation4+ 
52Hjärtmuskelinflammation4+ 
53Neuromuskulära sjukdomar4+ 
54Tumörer, cystiska, mucinösa och serösa4+ 
55Syndrom4+ 
56Blodbrist4+ 
57SIADH3+ 
58Svettning, överdriven3+ 
59Myotonisk dystrofi3+ 
60Mediastinala sjukdomar3+ 
61Andnöd3+ 
62Lymfatiska sjukdomar3+ 
63Lambert-Eaton myastent syndrom3+ 
64Systemisk lupus erythematosus3+ 
65Metaplasi3+ 
663+ 
67Postoperativa komplikationer3+ 
68Lichen planus3+ 
69Gliosarkom2+ 
70Hjärttamponad2+ 
71Levertumörer2+ 
72Hjärttumörer2+ 
732+ 
74Anemi, hemolytisk, autoimmun2+ 
75Cytomegalovirusretinit2+ 
76Tjocktarmsinflammation2+ 
77Sjukdomsförlopp2+ 
78Perikardiell utgjutning2+ 
79Nedsänkt ögonlock2+ 
80Struma, intratorakal2+ 
81Karcinoidtumör2+ 
82Hyperplasi2+ 
83Luftvägsinfektioner2+ 
84Opportunistiska infektioner2+ 
85Nefrotiskt syndrom2+ 
86Karcinom2+ 
87Tyreoidit, autoimmun2+ 
88Malabsorptionssyndrom2+ 
89Multipla hormonella tumörer typ 12+ 
90Skivepitelkarcinom2+ 
91Giftstruma2+ 
92Chock2+ 
93Pancytopeni2+ 
94Mag-tarmtumörer2+ 
95Sarkom2+ 
96Vävnadsdöd2+ 
97Muskelsjukdomar2+ 
98Kandidos2+ 
99Tumörutsådd2+ 
100Hodgkins sjukdom2+ 
101Remission, spontan2+ 
102Cytomegalovirusinfektioner2+ 
103Lymfom2+ 
104Hjärntumörer2+ 
105Celltransformation, neoplastisk2+ 
106Myoklonus2+ 
107Transplantat-mot-värdsjukdom2+ 
108Fibroadenom2+ 
109Benbildning, heterotop2+ 
110Lymfmetastas2+ 
111Hypergammaglobulinemi2+ 
112Retroperitoneala tumörer2+ 
113Addisons sjukdom2+ 
114Lunginflammation2+ 
115Adenokarcinom1+ 
116Karcinom, papillärt1+ 
117Buktumörer1+ 
118Tjocktarmstumörer1+ 
119Perifera nervsystemets sjukdomar1+ 
120Kronisk sjukdom1+ 
121Hyperparatyreos1+ 
122Non-Hodgkins lymfom1+ 
123Lipom1+ 
124Lungkarcinom, icke-småcelligt1+ 
125Tumörer, sekundära primära1+ 
126Skelettumörer1+ 
127Tyreotoxikos1+ 
128Magsäckstumörer1+ 
129Kärltumörer1+ 
130Graviditetskomplikationer, tumörer1+ 
131Herpes simplex1+ 
132Sarkom, Kaposis1+ 
133Typ 1-diabetes1+ 
134Tymom1+ 
135Bisköldkörteltumörer1+ 
136Brösttumörer1+ 
137Myelodysplastiska syndrom1+ 
138Ryggradstumörer1+ 
139Glomerulonefrit1+ 
140Näthinnesjukdomar1+ 
141Spontanbristning1+ 
142Meningiom1+ 
143Synstörningar1+ 
144Hudtumörer1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer