Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Tioglykolater100+ 
2Malondialdehyd75+ 
3Klorater68+ 
4Advanced Oxidation Protein Products50+ 
5Katalas48+ 
6Magnesiumföreningar44+ 
7Diprenorfin40+ 
8Xantinoxidas38+ 
9Pantotensyra36+ 
10Trihexyfenidyl32+ 
11Glutationperoxidas30+ 
12Thiobarbituric Acid Reactive Substances27+ 
13Kväveoxid26+ 
14Ozon24+ 
15Fenyletylalkohol24+ 
16Stilbener24+ 
17Peroxiddismutas22+ 
18Kaffeinsyror21+ 
19Tiofener21+ 
20Allopurinol21+ 
21Mexiletin21+ 
22Sulfoner17+ 
23Puriner17+ 
24Glutation16+ 
25Melatonin16+ 
26Adenosintrifosfat16+ 
27Kväveoxidsyntas type III15+ 
28Peroxidas15+ 
29Acetylcystein15+ 
30Piperaziner13+ 
31Erytropoietin10+ 
32Insulin6+ 
33Fetter6+ 
34Blodsocker6+ 
35Triglycerider5+ 
36Kalcium5+ 
37Glukokortikoider5+ 
38Prednison5+ 
39Tyroxin4+ 
40Dexametason4+ 
41Kolesterol4+ 
42Prednisolon4+ 
43Pyrimidiner4+ 
44Hydrokortison4+ 
45Tiamin4+ 
46Hydroxokobalamin4+ 
47Bensamider4+ 
48RNA, budbärar4+ 
49Dobutamin4+ 
50Onkogenproteiner, fusion4+ 
51Tyreotropin3+ 
52Bärarproteiner3+ 
53Lipoproteiner3+ 
54Glukos3+ 
55Kalium3+ 
56Natrium3+ 
57Trientine3+ 
58Transferaser3+ 
59Vitamin B123+ 
60Sköldkörtelhormoner3+ 
61Rekombinanta proteiner3+ 
62Immunglobuliner, intravenösa3+ 
63Humant tillväxthormon3+ 
64Tiazoler3+ 
65Nervvävnadsproteiner3+ 
66Argininvasopressin3+ 
67Binjurebarkshormoner3+ 
68Koksalt3+ 
69Tillväxthormon3+ 
70Aldehydreduktas3+ 
71Serotonin3+ 
72Hypofyshormoner3+ 
73HDL-kolesterol3+ 
74Autoantikroppar3+ 
75Fosfolipider3+ 
76Inositol3+ 
77Glutarater3+ 
78Talidomid3+ 
79Testosteron3+ 
80Pyridoxin3+ 
81FMRP-protein3+ 
82Cellkärneproteiner3+ 
83Streptozocin3+ 
84Adrenokortikotropiskt hormon3+ 
85Racemaser och epimeraser3+ 
86von Willebrands faktor3+ 
87Myeloid-Lymphoid Leukemia Protein3+ 
88Tretinoin3+ 
89Transkriptionsfaktorer3+ 
90Na-K-ATPas3+ 
91Talliumradioisotoper3+ 
92Trijodtyronin3+ 
93Metyl-CpG-bindande protein 23+ 
94Koppar3+ 
95Tiazolidinedioner3+ 
96Fosfater3+ 
97Fibrinogen2+ 
98Erukasyror2+ 
99Galliumradioisotoper2+ 
100Levodopa2+ 
101Deoxiadeninnukleotider2+ 
102Serin2+ 
103Prolaktin2+ 
104Metioninadenosyltransferas2+ 
105Asparaginsyra2+ 
106Folsyra2+ 
107p120 GTPase Activating Protein2+ 
108Insulinliknande tillväxtfaktor I2+ 
109Antinukleära antikroppar2+ 
110Membranproteiner2+ 
111Nikotinsyra2+ 
112Glukosylceramidas2+ 
113Syrgas2+ 
114Glykoproteiner2+ 
115Fosfor2+ 
116Dipyridamol2+ 
117Klorider2+ 
118Likvorproteiner2+ 
119Alkansulfonater2+ 
120gamma-Aminosmörsyra2+ 
121Organoteknetiumföreningar2+ 
122Immunglobulin M2+ 
123Ankyriner2+ 
124Steroider2+ 
125Ormserum2+ 
126Lipoproteinlipas2+ 
127Magnesium2+ 
128Bariumsulfat2+ 
129Teknetium Tc 99m-exametazim2+ 
130Noradrenalin2+ 
131Dopamin2+ 
132Teknetium Tc 99m-sestamibi2+ 
133Immunglobulin G2+ 
134Hormoner2+ 
135Aminosyror2+ 
136Immunglobulin, tung kedja2+ 
137Litium2+ 
138Triolein2+ 
139Alkaliskt fosfatas2+ 
140Kalciumbindande proteiner2+ 
141Metylfenazonmetosulfat2+ 
142Beta 2-mikroglobulin2+ 
143Hydrolyaser2+ 
144Kalcitriol2+ 
145Fenofibrate2+ 
146Fetter i kosten2+ 
147Tyreotropinfrisättande hormon2+ 
148Antitrombin III2+ 
149Metylmalonsyra2+ 
150Metylprednisolon2+ 
151Homeodomänproteiner2+ 
152Karnitin2+ 
153Acetylkarnitin2+ 
154Komplementproteiner2+ 
155Kryoglobuliner2+ 
156Cytarabin2+ 
157Antikroppar2+ 
158Fettsyror2+ 
159Karbamazepin2+ 
160Huggormsgifter2+ 
161Zink2+ 
162Penicillamin2+ 
163Lipoproteiner, VLDL2+ 
164Aspartataminotransferaser2+ 
165Serumalbumin2+ 
166DNA-bindande proteiner2+ 
167Faktor VIII2+ 
168Monoklonala antikroppar2+ 
169Fruktsocker2+ 
170Antigens, CD92+ 
171LDL-kolesterol2+ 
172DNA2+ 
173Acetylkolin2+ 
174Membranlipider2+ 
175Proteinkinas C2+ 
176Fettsyror, fria2+ 
177Immunglobuliner2+ 
178Biotinidas2+ 
179Ryanodine Receptor Calcium Release Channel2+ 
180Adenosindeaminas2+ 
181LH2+ 
182Intermediära filamentproteiner2+ 
183Lipoproteiner, LDL2+ 
184Metionin2+ 
185Cyklofosfamid2+ 
186Biotin2+ 
187Guanidiner2+ 
188Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 12+ 
189Serotoninreceptorer2+ 
190Kromaner2+ 
191Sarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPases2+ 
192Heptaklor2+ 
193Blodfärgämnen2+ 
194Faktor V2+ 
195Prostaglandiner2+ 
196Kaliumcitrat2+ 
197Protrombin2+ 
198Protein-tyrosinkinaser2+ 
199Kolin2+ 
200Glutaminsyra2+ 
201Komplement 32+ 
202Hemoglobiner, onormala2+ 
203Isoenzymer2+ 
204Transkobalaminer2+ 
2052+ 
206Cytokiner2+ 
207Klozapin2+ 
208Etretinat2+ 
209Acetylsalicylsyra2+ 
210SOXE-transkriptionsfaktorer2+ 
211Leptin2+ 
212Apolipoproteiner2+ 
213Indometacin2+ 
214Calbindin 22+ 
215Etylendiaminer2+ 
216Blodproteiner2+ 
217Växtextrakt2+ 
218PPAR alfa2+ 
219Elektrolyter2+ 
220Core Binding Factors2+ 
221Fettsyror, essentiella2+ 
222Metformin2+ 
223Hydroxikolekalciferoler2+ 
224Kaspas-62+ 
225Mitokondrie-DNA2+ 
226RNA, Small Cytoplasmic2+ 
227Kreatinin2+ 
228Intracellulära signalpeptider och -proteiner2+ 
229Proteiner2+ 
230Paired Box Transcription Factors2+ 
231Adenosindifosfat2+ 
232Bisköldkörtelhormoner2+ 
233Kärnreceptorer2+ 
234Lipas1+ 
235Glukokortikoidreceptorer1+ 
236Ribosomproteiner1+ 
237Jonkanaler1+ 
238Follikelstimulerande hormon1+ 
239Dihydroxikolekalciferoler1+ 
240Transition Elements1+ 
241Ketoner1+ 
242Transaktivatorer1+ 
243Cykliskt AMP1+ 
244Laktater1+ 
245Metenamin1+ 
246Azacytidin1+ 
247Aldosteron1+ 
248Järn1+ 
249Lipoproteiner, HDL1+ 
250Adenosin1+ 
251Cisaprid1+ 
252Apolipoproteiner B1+ 
253Imidazolidiner1+ 
254Renin1+ 
255Antiportörer1+ 
256Takrolimusbindande proteiner1+ 
257GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gs1+ 
258Vitamin E1+ 
259Oxidoreductases Acting on CH-CH Group Donors1+ 
260Gammaglobuliner1+ 
261Immunglobulin D1+ 
262Glukagon1+ 
263Heparin1+ 
264NAD+ nukleosidas1+ 
265Nonsenskodon1+ 
266Homocystein1+ 
267Acetyl-CoA C-acyltransferase1+ 
268Pyridiner1+ 
269Piperidiner1+ 
270mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer1+ 
271Tumörnekrosfaktor-alfa1+ 
272Fenytoin1+ 
273Lovastatin1+ 
274Bromokriptin1+ 
275Endotelin-11+ 
276Proteiner i kosten1+ 
277Galaktos1+ 
278L-laktatdehydrogenas1+ 
279Cystationin-betasyntas1+ 
280Nitroglycerin1+ 
281Gluten1+ 
282Järn-svavelproteiner1+ 
283C-vitamin1+ 
284Pyrroler1+ 
285Hexosfosfater1+ 
286Hemoglobin A, glykosylerat1+ 
287Fusionsproteiner, bcr-abl1+ 
288Trombomodulin1+ 
289Pipobroman1+ 
290Bensodiazepiner1+ 
291DNA-primrar1+ 
292Jodbensener1+ 
293Haloperidol1+ 
294Fosfotransferaser1+ 
295S-adenosylmetionin1+ 
296Acetazolamid1+ 
297Vitamin D1+ 
298Imidazoler1+ 
299Receptorer, adrenerga1+ 
300Sulfasalazin1+ 
301Acetyl-CoA1+ 
302Kollagen1+ 
303Jofetamin1+ 
304Immunglobulin, kappakedja1+ 
305Sorbitol1+ 
306Ciklosporin1+ 
3071+ 
308Deoxiuridin1+ 
309Biogena aminer1+ 
310Jodisotoper1+ 
311Faktor XII1+ 
312Tumörsuppressorproteiner1+ 
313Vasopressinreceptorer1+ 
314Arginin1+ 
315Tiaminpyrofosfokinas1+ 
316Fibrinolysin1+ 
317NADPH-oxidas1+ 
318Koenzymer1+ 
319Verapamil1+ 
320Kolestener1+ 
321Natriumkanaler1+ 
322Cystein1+ 
323Jodradioisotoper1+ 
324Vigabatrin1+ 
325Endotelin-31+ 
326Dinoproston1+ 
327Amyloid-betaproteinprekursor1+ 
328Propranolol1+ 
329Bensotiadiaziner1+ 
330Propyltiouracil1+ 
331Azatioprin1+ 
332Hexosaminer1+ 
333Lipidperoxider1+ 
334Kreatin1+ 
335Membranglykoproteiner1+ 
336Adenosintrifosfataser1+ 
337Lupuskoagulationshämmare1+ 
338CFTR1+ 
339Cytokromreduktaser1+ 
340Kolhydrater i kosten1+ 
341Pyruvatdehydrogenaskomplex1+ 
342Cytokrom-B(5)-reduktas1+ 
34399mTc-DMSA1+ 
344Metotrexat1+ 
345Interleukin-61+ 
346Gliklazid1+ 
347Aminosalicylic Acid1+ 
348Kobolt1+ 
349Pentacykliska triterpener1+ 
350Biogena monoaminer1+ 
351Kumarsyror1+ 
352Januskinas 21+ 
353Daunorubicin1+ 
354Ferrozin1+ 
355Vinkristin1+ 
356Fosfatidylinositoler1+ 
357Proteinprekursorer1+ 
358Tyrosin1+ 
359Kolesterol i kosten1+ 
360Antigen-antikroppskomplex1+ 
361Onkogenproteiner v-abl1+ 
362Adaptorproteiner, vesikulär transport1+ 
363Etanol1+ 
364Prostaglandiner E1+ 
365ZAP-70-proteintyrosinkinas1+ 
366Alanintransaminas1+ 
367Arakidonsyra1+ 
368Valproinsyra1+ 
369Gonadotropiner, hypofys1+ 
370Citrater1+ 
371Glukostransportproteiner1+ 
372Kininogener1+ 
373Ouabain1+ 
374Pentanoiska syror1+ 
375Krypton1+ 
376Indoler1+ 
377Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter1+ 
378Tyroxinbindande proteiner1+ 
379Receptorer, gastrointestinalhormon1+ 
380Tymushormoner1+ 
381Fettsyror, omättade1+ 
382Hippurater1+ 
383Fenobarbital1+ 
384Ubikinon1+ 
385Litiumkarbonat1+ 
386Tryptofan1+ 
387Pyraziner1+ 
388beta-adrenerg receptorkinaser1+ 
389Gonadotropinfrisättande hormon1+ 
390Reaktiva syreradikaler1+ 
391Peptidfragment1+ 
392Alfaglukosidaser1+ 
393Sorbinsyra1+ 
394BDNF1+ 
395fms-lik-tyrosinkinas 31+ 
396Risperidon1+ 
397RNA-bindande proteiner1+ 
398Hypoxantinfosforibosyltransferas1+ 
399Elektrontransportkomplex III1+ 
400Protein C1+ 
401Komplement 41+ 
402Hydroxyindolättiksyra1+ 
403Cystationin1+ 
404Kontraktila proteiner1+ 
405Tumörproteiner1+ 
406APD-ribosylcyklas1+ 
407Deoxiguanosin1+ 
408Taurin1+ 
409Tyrosin 3-monooxygenas1+ 
410ras GTPasaktiverande proteiner1+ 
411Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos1+ 
412Organometallföreningar1+ 
413Fenylbutyrater1+ 
414Furosemid1+ 
415Sfingomyelinfosfodiesteras1+ 
416Bilirubin1+ 
417Gemfibrozil1+ 
418Fluoxetin1+ 
419Monokarboxylsyratransportörer1+ 
420Kinoloner1+ 
421Farnesyltransferas1+ 
422Könshormoner, steroid1+ 
423Lamin A1+ 
424Tumörsuppressorprotein p531+ 
425Alanin1+ 
426Paraproteiner1+ 
427Oxidoreduktaser1+ 
428Fenylacetater1+ 
429Fenylalanin1+ 
430Adrenalin1+ 
431Isoproterenol1+ 
432Ammoniak1+ 
433Cyklin D11+ 
434Makromolekylära substanser1+ 
435Nifedipin1+ 
436Omega-3-fettsyror1+ 
437Ketoglutarsyra1+ 
438Jod1+ 
439Fibroblasttillväxtfaktorer1+ 
440Trombocytfaktor 31+ 
441Tioktacid1+ 
442Barium1+ 
443Idarubicin1+ 
444Lantan1+ 
445Kolekalciferol1+ 
446Oligopeptider1+ 
447Fenfluramin1+ 
448HLA-DR-antigener1+ 
449Uratoxidas1+ 
450Diglycerider1+ 
451Kaliumkanaler1+ 
452Klorpromazin1+ 
453Ristocetin1+ 
454Urinsyra1+ 
455Extracellulära matrixproteiner1+ 
456Kaliumklorid1+ 
457Kortikotropinfrisättande hormon1+ 
458Tyreostatika1+ 
459CREB-bindande protein1+ 
460GLUT1-protein1+ 
461Adiponektin1+ 
462Acetylglukosaminidas1+ 
463Gallsyror och gallsalter1+ 
464Kalcimycin1+ 
465Fludrokortison1+ 
466Acyl-CoA1+ 
467Endopeptidaser1+ 
468Kreatinkinas1+ 
469Glykolyserade slutprodukter1+ 
470Dipeptider1+ 
471Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived1+ 
472Pyruvater1+ 
473Amobarbital1+ 
474Vatten1+ 
475Ribonukleoproteiner1+ 
476Tymopentin1+ 
477Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa1+ 
478Spironolakton1+ 
479Somatostatin1+ 
480Natrium-kalium-klorid symporter1+ 
481Glutamin1+ 
482Deferoxamin1+ 
483Trypsin1+ 
484Fruktosdifosfataldolas1+ 
485tau-proteiner1+ 
486Mineral1+ 
487Isotretinoin1+ 
488Kenodeoxicholsyra1+ 
489Apolipoprotein A-I1+ 
490Kermesbärmitogener1+ 
491Interleukin-21+ 
492Gadolinium-DTPA1+ 
493Mangan1+ 
494Homocystin1+ 
495Proteinkinaser1+ 
496Fenylpropionater1+ 
497Alkoholoxidoreduktaser1+ 
498NMDA-receptorer1+ 
499Natriumperteknetat Tc 99m1+ 
500Danazol1+ 
501Kolesterolestrar1+ 
502Tiazolidiner1+ 
503Protonkogenproteiner1+ 
504Konnexin 431+ 
505Alcianblått1+ 
506Ursodeoxycholsyra1+ 
507CD45-antigener1+ 
508Histidin1+ 
509Kardiolipiner1+ 
510Muskelproteiner1+ 
511alpha-2-Antiplasmin1+ 
512Klonazepam1+ 
513Retinoider1+ 
514Reserpin1+ 
515Membrantransportproteiner1+ 
516Faktor VII1+ 
517Acetofenoner1+ 
518Ribosomprotein-S-6-kinaser, 90-kDa1+ 
519Selen1+ 
520Rubidium1+ 
521Albuminer1+ 
522Alfagalaktosidas1+ 
523Kaptopril1+ 
524Alfasynuklein1+ 
525CD56-antigener1+ 
526Immunglobulin A1+ 
527Papillomvirusvacciner1+ 
528Peptidhydrolaser1+ 
529Kalcitriolreceptorer1+ 
530Betankolföreningar1+ 
531Neuronal Apoptosis-Inhibitory Protein1+ 
532Alprostadil1+ 
533Nitroprussid1+ 
534Metylazoximetanolacetat1+ 
535Aminocaproates1+ 
536Receptorer, komplement 3d1+ 
537Naftalener1+ 
538Botulinumgifter1+ 
539Mjölksyra1+ 
540Bikarbonater1+ 
541Kväveoxidsyntas1+ 
542Sulfonylureaföreningar1+ 
543Celladhesionsmolekyler, neurala1+ 
544Insulinreceptor1+ 
5455-hydroxytryptofan1+ 
546Cholestyramine Resin1+ 
547Oxider1+ 
548Fosfoproteiner1+ 
549Ribonukleosider1+ 
550Teknetium1+ 
551PPAR gamma1+ 
552Glyburid1+ 
553Dizocilpinmaleat1+ 
554Lymphocyte Specific Protein Tyrosine Kinase p56(lck)1+ 
555Piracetam1+ 
556Transkriptionsfaktor Pit-11+ 
557Kalciumkanaler1+ 
558Glycin1+ 
559Imipramin1+ 
560Vitamin A1+ 
561Lipoproteiner, IDL1+ 
562Amyloid beta-Peptides1+ 
563Peroxisomproliferatoraktiverade receptorer1+ 
564Gammaglutamyltransferas1+ 
565Hem1+ 
566Oktreotid1+ 
567Tumör-DNA1+ 
568Acetanilider1+ 
569Kloridkanaler1+ 
5704-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas1+ 
571Kumariner1+ 
572Bensazepiner1+ 
573Kortison1+ 
574Enzymer1+ 
575Pregnadiener1+ 
576Probukol1+ 
577Glykosaminoglykaner1+ 
578Protonkogenproteiner c-myc1+ 
579Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor beta1+ 
580Pyrazoler1+ 
581Ketonkroppar1+ 
5821-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin1+ 
583Sulfonamider1+ 
584Naturläkemedel, kinesiska1+ 
585Deoxiglukos1+ 
586Bukspottkörtelhormoner1+ 
587Flufenazin1+ 
588Receptorer, antigen, B-celler1+ 
589Koldioxid1+ 
590Alfa-interferon1+ 
591Malonater1+ 
592Prolin1+ 
593Metimazol1+ 
594Xylos1+ 
595Ataxia Telangiectasia Mutated Proteins1+ 
5961-deoxinojirimycin1+ 
597Sackaros1+ 
598Metoklopramid1+ 
599Fluorradioisotoper1+ 
600S100 Calcium Binding Protein G1+ 
601Aminosyror, essentiella1+ 
602cis-trans-isomeraser1+ 
603Protein-serin-treoninkinaser1+ 
604Fosfatidylglyceroler1+ 
605CD39-antigener1+ 
606Dehydroepiandrosteronsulfat1+ 
607Kalciumoxalat1+ 
608Fruktosamin1+ 
609Xenonradioisotoper1+ 
610Transketolas1+ 
611Nikotinsyror1+ 
612Nukleosiddeaminaser1+ 
613Kortodoxon1+ 
614Bensimidazoler1+ 
615Amidohydrolaser1+ 
616Fosfokreatin1+ 
617bZIP-proteiner1+ 
618Bukrylat1+ 
619Mekloretamin1+ 
620Ceramider1+ 
6215-HT2A-serotoninreceptor1+ 
622Antifosfolipidantikroppar1+ 
623Pyridaziner1+ 
624Cellytereceptorer1+ 
625Vitamin K1+ 
626Inre faktor1+ 
627Peptider1+ 
628Koksalt i kosten1+ 
629Testosteronpropionat1+ 
6301+ 
631Fosfatidylkoliner1+ 
632Interleukin-1beta1+ 
633Enoyl-CoA-hydratas1+ 
634CLOCK Proteins1+ 
635Ca(2+)-Mg(2+)-ATPas1+ 
636Angiotensin II1+ 
637Fluorescein1+ 
638Kalciumtransporterande ATPaser1+ 
639Konkanavalin A1+ 
640C-peptid1+ 
641Apoproteiner1+ 
642Leptinreceptorer1+ 
643Kalciumkanaler, N-typ1+ 
644RNA, tumör1+ 
645Glukos-6-fosfat1+ 
646Histoner1+ 
647Tyreoglubulin1+ 
648Katjontransportproteiner1+ 
6496-merkaptopurin1+ 
650Fosfolipaser A21+ 
651Hydroxiurea1+ 
652Progesteron1+ 
653Fluoresceiner1+ 
654Amitriptylin1+ 
655Gadolinium1+ 
656Aquaporin 51+ 
657Buspiron1+ 
658Kväveoxidsyntas typ II1+ 
659Desipramin1+ 
660Fosfopyruvathydratas1+ 
661Riluzol1+ 
662Repressorproteiner1+ 
663Vävnadsplasminogenaktivator1+ 
664Doxorubicin1+ 
665Trijodtyronin, omvänt1+ 
666Oxytocin1+ 
667Kaliumkanaler, spänningskänsliga1+ 
668VLDL-kolesterol1+ 
669Glutaryl-CoA-dehydrogenas1+ 
6706-ketoprostaglandin F1 alfa1+ 
671Aromatas1+ 
672Bezafibrat1+ 
673Lysin1+ 
674Somatotropinreceptorer1+ 
675Lipoprotein(a)1+ 
676Klofibratsyra1+ 
677Mitokondriella protontranslokerande ATPaser1+ 
678Koriongonadotropin1+ 
679Flumazenil1+ 
680Metalloendopeptidaser1+ 
681Antibodies, Monoclonal, Humanized1+ 
682Penicillin G1+ 
683Apolipoproteiner E1+ 
684Nitrater1+ 
685Polyaminer1+ 
686Bordihydroxider1+ 
687Epoxiföreningar1+ 
688Fosfolipaser A1+ 
689DNA, komplementärt1+ 
690Atropin1+ 
691Makrofagkolonistimulerande faktor1+ 
6925-HT1-serotoninreceptorer1+ 
693Misoprostol1+ 
694Metyltransferaser1+ 
695Homovanillinsyra1+ 
696Natrium i kosten1+ 
697Argininvasopressin1+ 
698Tallium1+ 
699Interleukin-2-receptorer1+ 
700Alfametyltyrosin1+ 
701Sugar Alcohol Dehydrogenases1+ 
702Tymopoietiner1+ 
703Prazikvantel1+ 
704Pravastatin1+ 
705Citronsyra1+ 
706Linolsyror1+ 
707Bicykliska föreningar1+ 
708Isoxazoler1+ 
70925-hydroxikolecalciferol 1-hydroxylas1+ 
710Ether-A-Go-Go Potassium Channels1+ 
711Gliafilamentprotein1+ 
712Erytromycin1+ 
713Albendazol1+ 
714Heptansyror1+ 
715Ceruloplasmin1+ 
716Transaminaser1+ 
717Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser1+ 
718Diatrizoat1+ 
719Sulfider1+ 
720Thymic Factor, Circulating1+ 
721Fosfolipidtransporterande proteiner1+ 
722Dehydroepiandrosteron1+ 
723Biopterin1+ 
724Oxidopamin1+ 
725Fria radikaler1+ 
726Betankol1+ 
727Komplement 1-hämmare1+ 
728Citalopram1+ 
729Oxazoler1+ 
730Klorambucil1+ 
731Tymosin1+ 
732Signalsubstansreceptorer1+ 
733Benshydrylföreningar1+ 
734Alkyl- och aryltransferaser1+ 
735Mifepriston1+ 
736Valerater1+ 
737Trombin1+ 
738DNA, enkelsträngat1+ 
73917-hydroxisteroiddehydrogenaser1+ 
740Dikarboxylsyror1+ 
741Ketokonazol1+ 
742Fosformonoesterhydrolaser1+ 
743Hydroxiklorokin1+ 
744Maleimider1+ 
745Tillväxthormonfrisättande hormon1+ 
746Fibric Acids1+ 
747Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser1+ 
748Protein Kinase C beta1+ 
749Svavelaminosyror1+ 
750Fettsyror, enkelomättade1+ 
751Somatomediner1+ 
752Trombocytaktiveringsfaktor1+ 
753Neopterin1+ 
754Vaniljmandelsyra1+ 
755Jodider1+ 
756Arakidonsyror1+ 
757Propionater1+ 
758Heparin, lågmolekylärt1+ 
759Glycerol1+ 
760Cytoskelettproteiner1+ 
761Granulocytkolonistimulerande faktor1+ 
762Karnosin1+ 
763Saltsyra1+ 
764Dietylstilbestrol1+ 
765Protoner1+ 
766Dihydrotakysterol1+ 
767Interferon Type II1+ 
768Väte1+ 
769Protonkogenproteiner c-kit1+ 
770Katekolaminer1+ 
771Fluorkarboner1+ 
772Enalapril1+ 
773Glykogen1+ 
774Simvastatin1+ 
775Cellcykelproteiner1+ 
776Glykolater1+ 
777Dextraner1+ 
778Kymotrypsin1+ 
779Kortikosteron1+ 
780Skallerormsgifter1+ 
781Aminosyror, grenade1+ 
7823-jodbensylguanidin1+ 
783GABA-A-receptorer1+ 
784Kininer1+ 
785Ferritiner1+ 
786Aerosoler1+ 
787Metyrapon1+ 
788Lincomycin1+ 
789Androgenreceptorer1+ 
790Glykosfingolipider1+ 
791Kurkumin1+ 
792Receptorprotein-tyrosinkinaser1+ 
793C-reaktivt protein1+ 
794Superoxider1+ 
795Itrakonazol1+ 
796Kolhydrater1+ 
797Bensokinoner1+ 
798Dihydroxifenylalanin1+ 
799Mineralkortikoidreceptorer1+ 
800Zidovudin1+ 
801Metylfenidat1+ 
802Mikrobiell kollagenas1+ 
803Niacinamid1+ 
804Sodium-Hydrogen Antiporter1+ 
805Kinin1+ 
806Doxycyklin1+ 
807Vasopressiner1+ 
808beta-adrenerga receptorer1+ 
809Mutantproteiner1+ 
810Karboxilyaser1+ 
811Mitokondriella proteiner1+ 
812Stärkelse1+ 
813Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner1+ 
814Polyetylenglykoler1+ 
815Natriuretisk förmaksfaktor1+ 
816Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A1+ 
817Protein-underenheter1+ 
818Benmorfogenesprotein 41+ 
819Cholesterol Ester Transfer Proteins1+ 
820Kodon1+ 
821Pyridostigminbromid1+ 
822CD36-antigener1+ 
823Presenilin-11+ 
824Biguanider1+ 
825Oximer1+ 
826Transforming growth factor beta1+ 
827Vidarabin1+ 
828Core Binding Factor Alpha 2 Subunit1+ 
8293,4-dihydroxifenylättiksyra1+ 
830Hydralazin1+ 
831Androstendion1+ 
832Kalciumkanaler, L-typ1+ 
833Helium1+ 
834Tromboxan B21+ 
835NADP1+ 
836Leucin1+ 
837Endoteliner1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer