Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Immunglobulin E100+ 
2Takrolimus83+ 
3Pikrylklorid72+ 
4Dinitrofluorbensen68+ 
5Desonid61+ 
6Oxazolon61+ 
7Dinitroklorbensen59+ 
8Betamethasone Valerate44+ 
9Petrolatum43+ 
10Gluten42+ 
11Klobetasol41+ 
12Dapson37+ 
13Ketokonazol35+ 
14Kalcineurin35+ 
15Peptidylprolylisomeras35+ 
16CCL17-kemokin33+ 
17Ceramider32+ 
18Diarylheptanoider31+ 
19Halcinonid30+ 
20Nickel28+ 
21Binjurebarkshormoner27+ 
22beta-N-acetylhexosaminidaser26+ 
23Dibukain26+ 
24Intermediära filamentproteiner24+ 
25Glukokortikoider23+ 
26Biotin23+ 
27Gammalinolensyra22+ 
28Hydrokortison22+ 
29Natriumdodecylsulfat22+ 
30Interleukin-422+ 
31Växtextrakt22+ 
32Komplement 121+ 
33Bentonit21+ 
34Cytokiner21+ 
35Krotonolja21+ 
36Pantotensyra21+ 
37Fluokortolon21+ 
38Klemastin21+ 
39Dibensoxepiner20+ 
40Ciklosporin20+ 
41Stenkolstjära19+ 
42Betametason19+ 
43Immunglobulin A19+ 
44CCL22-kemokin19+ 
45Mikonazol18+ 
46Zinkoxid18+ 
47Peracetat18+ 
48Pyridoner18+ 
49Histamin18+ 
50Interferon Type II18+ 
51Kymaser18+ 
52Interleukin-517+ 
53CC-kemokiner17+ 
54Transglutaminaser17+ 
55Vaxer17+ 
56Silver17+ 
57Kopparsulfat17+ 
58Gliadin17+ 
59Cetirizin17+ 
60Bufexamac16+ 
61Nitrobensener15+ 
62Steroider, fluorerade15+ 
63Triamcinolon15+ 
64Interleukin-1315+ 
65Lincomycin15+ 
66Tartrazin15+ 
67Växtoljor15+ 
68Naturläkemedel, kinesiska15+ 
69Tymopentin14+ 
70Fettsyror, essentiella14+ 
71Flumetason14+ 
72Floxacillin14+ 
73Fluokinonid14+ 
74Leukotrien B4-receptorer14+ 
75Pregnadiendioler13+ 
76IgE-receptorer13+ 
77Anti-idiotypiska antikroppar13+ 
78Eosin Y13+ 
79Tetradekanoylforbolacetat13+ 
80Terfenadin13+ 
81Leukotrienblockerare13+ 
82Bensalkoniumföreningar13+ 
83Siden13+ 
84CCR6-receptorer12+ 
85Oxitetracyklin12+ 
86Prednisolon12+ 
87Damm12+ 
88Sulfapyridin12+ 
89Ribonukleaser11+ 
90CCL11-kemokin11+ 
91Geler11+ 
92Natriumkromoglikat11+ 
93Mineralvatten11+ 
94Histamin-N-metyltransferas11+ 
95Proteinhydrolysater11+ 
96Glycyrretinsyra11+ 
97Prostaglandin D211+ 
98Eosinofilkornproteiner11+ 
99Itrakonazol11+ 
100RNA, budbärar11+ 
101CCR3-receptorer10+ 
102Interleukin-1610+ 
103E-selektin10+ 
104Ovalbumin10+ 
105Vatten10+ 
106Linolsyror10+ 
107Semaforin-3A10+ 
108Mentol10+ 
109Pregnadientrioler10+ 
110Katekoler10+ 
111Immunglobulin G10+ 
112Svampantikroppar10+ 
113Arylsulfonater10+ 
114Teträolja10+ 
115Sulfoniumföreningar9+ 
116Prostaglandinreceptorer9+ 
117Ftalanhydrider9+ 
118Tropolon9+ 
119Propylenglykoler9+ 
120Tryptaser9+ 
121Azepiner9+ 
122Simetikon9+ 
123Nervtillväxtfaktor9+ 
124Kamfer9+ 
125Emulsioner9+ 
126Cefalexin9+ 
127Zink9+ 
128Metylprednisolon9+ 
129Leukotriener9+ 
130Chalkoner9+ 
131Kemokinreceptorer9+ 
132Ginsenosider8+ 
133CCR4-receptorer8+ 
134Aquaporin 38+ 
135Glukonater8+ 
136Acetater8+ 
1373´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras8+ 
138Mannaner8+ 
139Keratin-168+ 
140Fusidinsyra8+ 
141Naftalener8+ 
142CD30-antigener8+ 
143Ketotifen8+ 
144Antimikrobiella katjoniska peptider8+ 
145Laktoglobuliner8+ 
146MEF2 Transcription Factors8+ 
147Norisoprenoider8+ 
148Dimetylpolysiloxaner8+ 
149Cellkärneantigener8+ 
150Permetrin8+ 
151Imidazoler8+ 
152Histaminreceptorer7+ 
153Ivermektin7+ 
154Kaspas-17+ 
155Serinendopeptidaser7+ 
156Immunglobuliner7+ 
157Cornified Envelope Proline-Rich Proteins7+ 
158Kaempferoler7+ 
159Steroider7+ 
160Serin-C-palmitoyltransferas7+ 
161Antralin7+ 
162Loratadin7+ 
163Metronidazol7+ 
164Substans P7+ 
165Bensoesyra7+ 
166Indolalkaloider7+ 
167Ammoniakföreningar7+ 
168Keratin-67+ 
169Antikroppar7+ 
170Toluen 2,4-diisocyanat7+ 
171Stearater7+ 
172Apolipoprotein C-I7+ 
173Hydrogel7+ 
174Myogenic Regulatory Factors7+ 
175Balsamer7+ 
176Arakidonat 5-lipoxigenas7+ 
177Silversulfadiazin7+ 
178Blodproteiner7+ 
179Kinoliner7+ 
180Povidonjod7+ 
181Furaldehyd7+ 
182HLA-DQ-antigener7+ 
183Keratin-107+ 
184Triamcinolonacetonid7+ 
185Natriumhypoklorit7+ 
186Jodoforer6+ 
187Toxoider6+ 
188Kemokiner6+ 
189Tiofener6+ 
190Tumörnekrosfaktor-alfa6+ 
191Antigen-antikroppskomplex6+ 
192Kaliumpermanganat6+ 
193Hypoklorsyra6+ 
194Salicylsyra6+ 
195Glykoproteiner6+ 
196Azulener6+ 
197Dexametason6+ 
198Klotrimazol6+ 
199Interleukiner6+ 
200Lipidlager, dubbla6+ 
201Dinitrofenoler6+ 
202Takrolimusbindande proteiner6+ 
203Toll-liknande receptor 16+ 
204Retikulin6+ 
205Monoklonala antikroppar6+ 
206Linolensyror6+ 
207Glutaral6+ 
208Pregnendioner6+ 
209Keratin-146+ 
210Isotretinoin6+ 
211Leukotrienreceptorer6+ 
212Intercellulär adhesionsmolekyl-16+ 
213Sfingosin6+ 
214Lakritssyra6+ 
215PAR-2-receptor6+ 
216OX40-ligand5+ 
217Sulfacetamid5+ 
218Eosinofilt nervtoxin5+ 
219Kinoner5+ 
220Glukosider5+ 
221Hydrogeler5+ 
222Tokotrienoler5+ 
223p-metoxi-N-metylfenylamin5+ 
224Androstadiener5+ 
225Receptorer, antigen, T-celler alfa-beta5+ 
226Cyklopropaner5+ 
227Propanoler5+ 
228HLA-DP-antigener5+ 
229Mupirocin5+ 
230Biologiska produkter5+ 
231Interleukin-125+ 
232Interleukin-175+ 
233Laktoner5+ 
234Komplexa blandningar5+ 
235Kromoner5+ 
236Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 45+ 
237NFATC-transkriptionsfaktorer5+ 
238Organiska kemikalier5+ 
239Integrin beta-kedjor5+ 
240Acitretin5+ 
241Seskviterpener5+ 
242Hydrokinoner5+ 
243Cyklosporiner5+ 
244Eosinofilperoxidas5+ 
245Formaldehyd5+ 
246Hydroxizin5+ 
247Interleukin-2-receptorer5+ 
248Tretinoin5+ 
249Antibodies, Monoclonal, Humanized5+ 
250Kosyntropin5+ 
251Januskinaser5+ 
252Forkhead-transkriptionsfaktorer5+ 
253NF-kappa B5+ 
254Peptidoglykan5+ 
255PPAR alfa5+ 
256Växtproteiner5+ 
257Fc-receptorer5+ 
258Interleukin-185+ 
259Glycerol4+ 
260Växtberedningar4+ 
261Komplement 34+ 
262Interleukin-104+ 
263Urinämne4+ 
264Glykosfingolipider4+ 
265Pyrilamin4+ 
266Benspyraner4+ 
267Vascular Cell Adhesion Molecule-14+ 
268Tetracyklin4+ 
269Immunglobuliner, intravenösa4+ 
270Hornämnen4+ 
271Oligodeoxiribonukleotider4+ 
272Fosforylkolin4+ 
273Glukaner4+ 
274Piperidiner4+ 
275Amifostin4+ 
276Arakidonsyra4+ 
277Fytohemagglutininer4+ 
278Interleukin-64+ 
279Nitroföreningar4+ 
280Flavonoider4+ 
281Prostaglandiner4+ 
282Immunglobulin M4+ 
283Cellulosa4+ 
284Fetter4+ 
285Azatioprin4+ 
286Pyridiner4+ 
287Oljor4+ 
288Mjölkproteiner4+ 
289Aminokinoliner4+ 
290Celladhesionsmolekyler3+ 
291Interleukin-2 Receptor alpha Subunit3+ 
292Bakteriella vacciner3+ 
293Koppar3+ 
294Oljesyror3+ 
295Levamisol3+ 
296Autoantikroppar3+ 
297Rekombinanta proteiner3+ 
298Fettsyror, omättade3+ 
299Isoxazoler3+ 
300Metotrexat3+ 
301Organometallföreningar3+ 
302Vitamin D3+ 
303Fosfolipider3+ 
304Fiskoljor3+ 
305Fettsyror3+ 
306CD4-antigener3+ 
307Cyklooxygenas 23+ 
308Pyrazoler3+ 
309Erytromycin3+ 
310Vitamin E3+ 
311Tinidazol3+ 
312DNA-primrar3+ 
313Rekombinanta fusionsproteiner3+ 
314Quercetin3+ 
315Proteiner i kosten3+ 
316Serumalbumin3+ 
317Histokompatibilitetsantigener klass II3+ 
318Prednison3+ 
319Reaktiva syreradikaler2+ 
320Interleukin-22+ 
321Indometacin2+ 
322Vitamin A2+ 
323Lipopolysackarider2+ 
324Mykofenolsyra2+ 
325Omättade fetter i kosten2+ 
326Bakteriella antikroppar2+ 
327DNA-bindande proteiner2+ 
328Pyrimidiner2+ 
329Folsyra1+ 
330Alfa-interferon1+ 
331Kolesterol1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer