Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Vävnadsplasminogenaktivator100+ 
2Nimodipin94+ 
3Faktor VIIa89+ 
4Svavelhexafluorid57+ 
5Tranexamsyra55+ 
6Kollagenaser54+ 
7Faktor VII52+ 
8Rekombinanta proteiner51+ 
9Aminocaproic Acid48+ 
10Plasminogenaktivatorer48+ 
11Metylergonovin48+ 
12Batroxobin47+ 
13Etamsylat44+ 
14Oxytocin43+ 
15Vasopressiner42+ 
16Nikardipin42+ 
17Ergonovin41+ 
18Faktor XIII40+ 
19Fluorkarboner40+ 
20Fenobarbital37+ 
21Dioxaner36+ 
22Aminocaproates35+ 
23Pregnatriener35+ 
24Gaser34+ 
25Urinary Plasminogen Activator34+ 
26Papaverin34+ 
27Enbukrilat31+ 
28Misoprostol31+ 
29Koksalt30+ 
30Magnesiumsulfat29+ 
31Blodfärgämnen29+ 
32Dextraner28+ 
33Vitamin K28+ 
34Skallerormsgifter27+ 
35Fibrinogen27+ 
36Warfarin27+ 
37Trombin27+ 
38Blodkoagulationsfaktorer27+ 
39Hydroxyethyl Starch Derivatives26+ 
40Indometacin26+ 
41Fibrinplåster26+ 
42Faktor VIII24+ 
43Polyvinyler24+ 
44Lypressin24+ 
45Rho(D)-immunglobulin23+ 
46Cyklohexankarboxylsyror22+ 
47Syrgas22+ 
481-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin21+ 
49Mannitol21+ 
50Acetylsalicylsyra21+ 
51Nikotinsyror21+ 
52Dimetylsulfoxid20+ 
53Karboprost20+ 
54Guanidiner20+ 
55Kaolin19+ 
56Cimetidin18+ 
57Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A18+ 
58Deferoxamin18+ 
59Oxihemoglobiner18+ 
60Heparin17+ 
61Evans Blue17+ 
62Glukokortikoider17+ 
63Adrenalin17+ 
64Metylprednisolon17+ 
65Argininvasopressin17+ 
66Dexametason17+ 
67Matrixmetalloproteinas 917+ 
68Cyanoakrylater16+ 
69Antibodies, Monoclonal, Humanized16+ 
70Mikrobiell kollagenas15+ 
71Endotelin A-receptor15+ 
72Indocyaningrönt15+ 
73Faktor IX15+ 
74Fettalkoholer15+ 
75Fibrinolysin15+ 
76Sulfafenazol14+ 
77Fosforylkolin14+ 
78Isoantikroppar14+ 
79Antineutrofila cytoplasmaantikroppar14+ 
80Pyruvater14+ 
81Betametason14+ 
82Aprotinin14+ 
83Propranolol14+ 
84Bensenderivat13+ 
85Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter13+ 
86Leukocytelastas13+ 
87Polygelin13+ 
88Peroxidas13+ 
89Tumörnekrosfaktor-alfa13+ 
90Hyaluronglukosaminidas13+ 
91Somatostatin13+ 
92Wolfram13+ 
93Magnesium13+ 
94Kväveoxid13+ 
95Streptokinas13+ 
96Alumföreningar13+ 
97Laktater13+ 
98Natriumtetradecylsulfat13+ 
99Receptors, Purinergic P2X713+ 
100Biopolymerer13+ 
101Serumalbumin12+ 
102Mesylater12+ 
103Metalloendopeptidaser12+ 
104Oktanoler12+ 
105Monoklonala antikroppar12+ 
106MAP-kinaskinas 212+ 
107Hemoxygenas12+ 
108Oktreotid12+ 
109Glykoforin12+ 
110Hemoxygenas-112+ 
111PAR-1-receptor11+ 
112Cytidindifosfatkolin11+ 
113Karbenoxolon11+ 
114Rosanilinfärger11+ 
115Antikroppar11+ 
116Tantal11+ 
117Aminobenzoates11+ 
118Cellulosa, oxiderad11+ 
1193,3`-diaminobensidin11+ 
120Serpin E211+ 
121Tromboxan-A-syntas11+ 
122Kaspas-311+ 
123Argininvasopressin11+ 
124Pyridiner11+ 
125Albuminer11+ 
126S100 Calcium Binding Protein beta Subunit11+ 
127Bukrylat11+ 
128HSP20-stressproteiner11+ 
129Formaldehyd11+ 
130Acetofenoner10+ 
131Protrombin10+ 
132Oligopeptider10+ 
133Etanolamin10+ 
134Koldioxid10+ 
135Plasminogen10+ 
136Pipekolsyror10+ 
137Endotelin-110+ 
138Heat-Shock Proteins, Small10+ 
139Antithrombin Proteins10+ 
140Tetrazoler10+ 
141Naloxon10+ 
142Ergotalkaloider10+ 
143Endoteliner10+ 
144Fibrin10+ 
145Hemoglobiner, onormala10+ 
146Aluminium10+ 
147Osteopontin10+ 
148Matrixmetalloproteinas 1210+ 
149Fludrokortison10+ 
150Kväveoxidsyntas type III10+ 
151Kolloider10+ 
152Pankreatisk elastas10+ 
15315-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra10+ 
154Aquaporin 410+ 
155Antipyrin10+ 
156rho-Associated Kinases9+ 
157Acetazolamid9+ 
158Binjurebarkshormoner9+ 
159Vatten9+ 
160Väte9+ 
161Interleukin-69+ 
162Betaalanin9+ 
163Malondialdehyd9+ 
164Kväveoxidsyntas typ II9+ 
165Dinoproston9+ 
166NF-kappa B9+ 
167Silikonoljor9+ 
168Taurocholsyra9+ 
169Canavanin9+ 
170Prostaglandiner9+ 
171Simvastatin9+ 
172Isofluran9+ 
173Adenosintrifosfat9+ 
174Prostaglandin D29+ 
175Bensylföreningar9+ 
176Prostaglandiner, syntetiska9+ 
177Maleimider9+ 
178Erytropoietin9+ 
179Feniramin9+ 
180Sukralfat9+ 
181RNA, budbärar9+ 
182Etanol9+ 
183Kinoxaliner9+ 
184CXCL1-kemokin9+ 
185Fenylefrin9+ 
186Azoler9+ 
187Immunglobuliner, intravenösa9+ 
188Aminosyraklorometylketoner8+ 
189Autoantikroppar8+ 
190Biologiska produkter8+ 
191Minocyklin8+ 
192Nervvävnadsprotein S 1008+ 
193Lipopolysackarider8+ 
194Metysergid8+ 
195Mjölksyra8+ 
196Noradrenalin8+ 
197Cromakalim8+ 
198Triazener8+ 
199Blodproteiner8+ 
200Nafazolin8+ 
201Tromboxan A28+ 
202Interleukin-18+ 
203Sulfonamider8+ 
204Ibuprofen8+ 
205Transkriptionsfaktor CHOP8+ 
206Organoselenföreningar8+ 
207Melanokortinreceptor, typ 18+ 
208Ranitidin8+ 
209Natrium8+ 
210Peroxiddismutas8+ 
211Pentoxifyllin8+ 
212Barbiturater8+ 
213MAP-kinaskinas 18+ 
214Ormgifter8+ 
215Komplement 98+ 
216Huggormsgifter8+ 
217Dehydrocholsyra8+ 
218Interleukin-1beta8+ 
219Myeloblastin8+ 
220Katekolaminer7+ 
221Hirudiner7+ 
222Natriumnitrit7+ 
223Zeoliter7+ 
224Hemin7+ 
2256-ketoprostaglandin F1 alfa7+ 
226Intercellulär adhesionsmolekyl-17+ 
227Cyklofosfamid7+ 
228Prostaglandiner E7+ 
229Lupuskoagulationshämmare7+ 
230Kalcitoningenrelaterad peptid7+ 
231Polyetylenglykoler7+ 
232Aptamerer, nukleotid7+ 
233Cytokiner7+ 
234Bensimidazoler7+ 
235JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser7+ 
236Ginkgolider7+ 
237Diazometan7+ 
238Prednisolon7+ 
239Hydroxylamin7+ 
240Melatonin7+ 
241Bensensulfonater7+ 
242Kalium7+ 
243Kitosan7+ 
244Porfyriner7+ 
245Kumariner7+ 
246Faktor V7+ 
247Växtextrakt7+ 
248Flunarizin7+ 
249Endotelinreceptorer7+ 
250Järn7+ 
251Matrixmetalloproteinaser7+ 
252Nitroprussid7+ 
253Steroider7+ 
254Colforsin7+ 
255Bensodioxoler7+ 
256Furosemid7+ 
257Tromboxan B27+ 
258Aspartic Acid Endopeptidases6+ 
259Väteperoxid6+ 
260Pentobarbital6+ 
261Katepsin B6+ 
262HLA-B27-antigen6+ 
263Immunglobulinfragment, Fab6+ 
264Kol6+ 
265Sulfater6+ 
266Bensofuraner6+ 
267Piracetam6+ 
268Alprostadil6+ 
269Cykliskt GMP6+ 
270Kliokinol6+ 
271Triamcinolonacetonid6+ 
272Metalloporfyriner6+ 
273Naturläkemedel, kinesiska6+ 
274Kalciumkanaler, R-typ6+ 
275Cysteine Proteases6+ 
276Apolipoprotein E26+ 
277Metakrylater6+ 
278Haptoglobiner6+ 
279Nervvävnadsproteiner6+ 
280Peptider, cykliska6+ 
281Gammaglobuliner6+ 
282Tolazolin6+ 
283Toluen6+ 
284Prednison6+ 
285Fria radikaler6+ 
286Zonula Occludens-1 Protein6+ 
287HSP70-stressproteiner6+ 
288Acetylglukosamin6+ 
289Tyrosin6+ 
290Pyrimidiner6+ 
291Hydroxylgrupp6+ 
292Dopamin-beta-hydroxylas6+ 
293Silikonföreningar6+ 
294Saralasin6+ 
295Natriummorrhuat6+ 
296Excitatorisk aminosyratransportör 26+ 
297Pankuron6+ 
298Matrixmetalloproteinas 86+ 
299Faktor VIIIa6+ 
300Aspartataminotransferaser6+ 
301Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser6+ 
302Ceruletide6+ 
303Endopeptidaser6+ 
304Annexin A26+ 
305TIMP6+ 
306Adrenokortikotropiskt hormon6+ 
307Oljesyror6+ 
308C5a-anafylatoxinreceptor6+ 
309Kväveoxidsyntas6+ 
310CD11b-antigener6+ 
311Kanamycin6+ 
312Trombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplex5+ 
313Toll-liknande receptor 45+ 
314Kollagen typ IV5+ 
315Protonkogenproteiner c-bcl-25+ 
316Fentolamin5+ 
317Dinoprost5+ 
318Pyrroler5+ 
319Prostaglandiner F5+ 
320Fosfolipider5+ 
321Verapamil5+ 
322von Willebrands faktor5+ 
323Milrinon5+ 
324Angiotensin II5+ 
325Lipoxigenas5+ 
326Vitamin E5+ 
327Klorider5+ 
328Magnesiumhydroxid5+ 
329Polyvinylalkohol5+ 
330Tiokarbamater5+ 
331Immunsera5+ 
332Peptidhydrolaser5+ 
333Oxaloacetic Acid5+ 
334Bensylaminer5+ 
335Komplement 5a5+ 
336Guanosin5+ 
337Pyridiniumföreningar5+ 
338Myosin, lätt kedja5+ 
339Tiklopidin5+ 
340Stilbamidiner5+ 
341Receptor-Interacting Protein Serine-Threonine Kinases5+ 
342Elektrolyter5+ 
343Hem5+ 
344Magnesiumklorid5+ 
345Diterpener5+ 
346Enoxaparin5+ 
347Lipidperoxider5+ 
348Bensokinoner5+ 
349Nitroglycerin5+ 
350Arginin5+ 
351Trombocytaktiveringsfaktor5+ 
352Kortikosteron5+ 
353Hydrokortison5+ 
354Succinater5+ 
355Peptidfragment5+ 
356Protein C5+ 
357p42 MAP-kinas5+ 
358Immunglobulin G5+ 
359Superoxider5+ 
360L-laktatdehydrogenas5+ 
361Silikonelastomerer5+ 
362Gabexat5+ 
363Saltsyra5+ 
364Mitogenaktiverat proteinkinas 35+ 
365Sodium-Hydrogen Antiporter5+ 
366Protonkogenproteiner c-akt5+ 
367Interleukin-105+ 
368Epoprostenol5+ 
369Ferricyanider5+ 
370Adenosin5+ 
371Labetalol5+ 
372Kryoglobuliner5+ 
373Sfingosin5+ 
374Kväveoxider4+ 
375Glukos4+ 
376Imidazoler4+ 
377p38 mitogenaktiverade proteinkinaser4+ 
378Fenytoin4+ 
379Prostaglandinblockerare4+ 
380Betaendorfin4+ 
381Amylaser4+ 
382Propylenglykoler4+ 
383Xantinoxidas4+ 
384Membranproteiner4+ 
385Katalas4+ 
386Eikosanoider4+ 
387Reserpin4+ 
388Prostaglandiner F, syntetiska4+ 
389Sialoglykoproteiner4+ 
390Antitrombin III4+ 
391Dobutamin4+ 
392NAD+ ADP-ribosyltransferas4+ 
393Dipyridamol4+ 
3941,2-dipalmitoylfosfatidylkolin4+ 
395Vanadater4+ 
396Matrixmetalloproteinas 24+ 
397Silver4+ 
398Salicylater4+ 
399Organiska kemikalier4+ 
400Kolmonoxid4+ 
401Famotidin4+ 
402Sekretin4+ 
403Fysostigmin4+ 
404Tromboplastin4+ 
405Nitriter4+ 
406Peptider4+ 
407Bikarbonater4+ 
408Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived4+ 
409Kristalliner4+ 
410Omeprazol4+ 
411CD18-antigener4+ 
412Glycin4+ 
413Rekombinanta fusionsproteiner4+ 
414CCL3-kemokin4+ 
415Tretinoin4+ 
416Lidokain4+ 
417Kolhydrater4+ 
418Metiamid4+ 
419Vasopressinreceptorer4+ 
420Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein4+ 
421NG-nitroargininmetylester4+ 
422Vitamin K14+ 
423Biguanider4+ 
424Gelatin4+ 
425Propionater4+ 
426Bromdeoxiuridin4+ 
427Kalcium4+ 
428Klonidin4+ 
429Blodsocker4+ 
430Alanintransaminas4+ 
431Dalteparin4+ 
432Diltiazem4+ 
433Kreatinkinas4+ 
434Akrylater4+ 
435Trombomodulin4+ 
436Niacinamid4+ 
437Piperidiner4+ 
4384+ 
439Heptansyror4+ 
440Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser4+ 
441Adenosindifosfat4+ 
442Idazoxan4+ 
443Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit4+ 
444bcl-2-Associated X Protein4+ 
445RNA, Small Interfering4+ 
446Metotrexat4+ 
447Aminofyllin4+ 
448Gliafilamentprotein4+ 
449Ketamin4+ 
450Hexametonium3+ 
451Mekamylamin3+ 
452Plasminogenaktivatorhämmare 13+ 
453Matrixmetalloproteinas 13+ 
454Valproinsyra3+ 
455Kaliumkanaler3+ 
456Bensoater3+ 
457Piperaziner3+ 
458Dipeptider3+ 
459Hormoner3+ 
460Renin3+ 
461Opioidreceptorer3+ 
462C-vitamin3+ 
463Fosfoproteiner3+ 
464Serotonin3+ 
465Humant koriongonadotropin, beta-subenhet3+ 
466Dynorfiner3+ 
467Heparin, lågmolekylärt3+ 
468Interleukin-33+ 
469Pyrrolidiner3+ 
470Matrixmetalloproteinas 33+ 
471Tiazoler3+ 
472Acetylcystein3+ 
473Protein-serin-treoninkinaser3+ 
474Apoptosregulerande proteiner3+ 
475Glyburid3+ 
476Laktoner3+ 
477Flavonoider3+ 
478Enkefalin, Ala(2)-MeFe(4)-Gly(5)-3+ 
479DNA-primrar3+ 
480Trombocytmembranglykoproteiner3+ 
481Granulocytkolonistimulerande faktor3+ 
482Kolin3+ 
483Kollagen3+ 
484Mitogenaktiverade proteinkinaser3+ 
485Bifenylföreningar3+ 
486Glutaminsyra3+ 
487Faktor Xa3+ 
488PPAR gamma3+ 
489Acetater3+ 
490Kurkumin3+ 
491Urinämne3+ 
492E-selektin3+ 
493Karbakol3+ 
494Nervtillväxtfaktorer3+ 
495Enkefaliner3+ 
496Apolipoproteiner E3+ 
497Naltrexon3+ 
498Mifepriston3+ 
499Natriumbikarbonat3+ 
500Kolonistimulerande faktorer2+ 
501Pravastatin2+ 
502Protonkogenproteiner c-fos2+ 
503Ganciklovir2+ 
504Cykliskt AMP2+ 
505Immunglobuliner2+ 
506Proopiomelanokortin2+ 
507Thiobarbituric Acid Reactive Substances2+ 
508Sulfoner2+ 
509Reaktiva syreradikaler2+ 
510Nitrater2+ 
511Protonkogenproteiner2+ 
512Dopamin2+ 
513Tiofener2+ 
514Aerosoler2+ 
515Glutationperoxidas2+ 
516CCL2-kemokin2+ 
517Polymerer2+ 
518Metionin2+ 
519Angiotensinreceptorer2+ 
520Proteiner2+ 
521Organophosphonates2+ 
522Propofol2+ 
523Indoler2+ 
5242-Pyridinylmethylsulfinylbenzimidazoles2+ 
525Insulin2+ 
526Bensamider2+ 
527Vinkristin2+ 
528DNA2+ 
529Morfin2+ 
530Kreatinin2+ 
531Nifedipin2+ 
532Interferon Type II2+ 
533Natriuretisk förmaksfaktor2+ 
534Quinazolines2+ 
535Losartan2+ 
536Ciklosporin2+ 
537Mitomycin2+ 
538Glutation2+ 
539Kaptopril2+ 
540Interleukin-21+ 
541Fetter1+ 
542Kolesterol1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer