Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Zoonoser100+ 
2Nötkreatursjukdomar92+ 
3Bett och stick90+ 
4Hundsjukdomar85+ 
5Djursjukdomar69+ 
6Kattsjukdomar66+ 
7Rabies58+ 
8Hästsjukdomar41+ 
9Pasteurellainfektioner41+ 
10Sjukdomar bland lantbrukare33+ 
11Gnagarsjukdomar33+ 
12Apsjukdomar33+ 
13Fårsjukdomar32+ 
14Mjältbrand29+ 
15Förändringar efter döden27+ 
16Getsjukdomar25+ 
17Brösttumörer hos djur24+ 
18Yrkessjukdomar23+ 
19Svinsjukdomar20+ 
20Melanom, experimentellt19+ 
21Parasitsjukdomar, djur17+ 
22Hälta hos djur16+ 
23Poxviridaeinfektioner16+ 
24Myiasis16+ 
25Virushepatit, djur16+ 
26Masksjukdom, djur15+ 
27Sårinfektioner15+ 
28Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna15+ 
29Laboratorieinfektion15+ 
30Decerebrering14+ 
31Hepatit, djur13+ 
32Missbildningar, läkemedelsframkallade13+ 
33Protozoinfektioner, djur13+ 
34Toxoplasmos, djur12+ 
35Muskeldystrofi, djur12+ 
36Leptospiros12+ 
37Brucellos12+ 
38Harpest12+ 
39Fågelsjukdomar11+ 
40Apkoppor11+ 
41Sepsis11+ 
42Erysipeloid11+ 
43Uppmärksamhets- och beteendestörningar10+ 
44Actinomycetalesinfektioner10+ 
4510+ 
46Bordetellainfektioner10+ 
47Tuberkulos, bovin9+ 
48Pest9+ 
49Cochliomyia hominivorax-infektion9+ 
50Prenatal exponering, sena effekter9+ 
51Bakteriemi9+ 
52Ordglömska9+ 
53Sjukdomar hos primater9+ 
54Astma9+ 
55Drunkning9+ 
56Blåtunga9+ 
57Parasitsjukdomar9+ 
58Hemorragisk feber, Krim9+ 
59Erysipelothrixinfektioner8+ 
60Hjärnskada, kronisk8+ 
61Hjärnhinneinflammation, bakteriell8+ 
62Foodborne Diseases8+ 
63Trypanosomiasis8+ 
64Bronkiell hyperreaktivitet8+ 
65Tyfus, epidemisk lusburen8+ 
66Skrapie8+ 
67Lunginflammation, bakteriell8+ 
68Rinit, allergisk, årstidsbunden8+ 
69Ansiktsskador7+ 
70Strålningsskador, experimentella7+ 
71Nålsticksskador7+ 
72Snuva7+ 
73Galna ko-sjuka7+ 
74Svampsjukdomar i hud7+ 
75Tinea7+ 
76Streptokockinfektioner7+ 
77Hjärtstopp7+ 
78Hudsjukdomar, bakteriella7+ 
79Q-feber7+ 
80Kokoppor7+ 
81Weils sjukdom7+ 
82Rotavirusinfektioner6+ 
83Respiratorisk överkänslighet6+ 
84Ormbett6+ 
85Exsanguination6+ 
86Orthomyxoviridaeinfektioner6+ 
87Salmonellainfektioner, djur6+ 
88Kolibakterieinfektioner6+ 
89Förgiftningar6+ 
90Stafylokockinfektioner6+ 
91Lik6+ 
92Scorpion Stings6+ 
93Bakteriella infektioner, gramnegativa6+ 
946+ 
95Sår och skador6+ 
96Nervdegeneration6+ 
97Hjärninflammation, Arbovirus6+ 
98Creutzfeldt-Jakobs syndrom6+ 
99Bukhinneinflammation6+ 
100Yrkesdermatit6+ 
101Handskador6+ 
102Difteri5+ 
103Dirofilariasis5+ 
104Vitamin A-brist5+ 
105Sporotrikos5+ 
106Bakteriella infektioner5+ 
107Tumörer, experimentella5+ 
108Postoperativa komplikationer5+ 
109Akut sjukdom5+ 
110Vanlig migrän5+ 
111Drug Overdose5+ 
112Lipidpneumoni5+ 
113Hudsjukdomar, parasitära5+ 
114Sexuella avvikelser5+ 
115Växtförgiftning5+ 
116Proteusinfektioner5+ 
117Inflammation5+ 
118Anfall5+ 
119Leishmania-infektion5+ 
120Perceptionssvikt5+ 
121Blodtrycksfall5+ 
122Artrit, infektiös5+ 
123Graviditetskomplikationer, infektiösa5+ 
124Kvalsterinfestationer5+ 
125Tumörer5+ 
126Cellulit5+ 
127Kräkning5+ 
128Meningoencefalit5+ 
129Lunginflammation5+ 
130Kontaktdermatit5+ 
131Missbruksrelaterade sjukdomar5+ 
132Virussjukdomar5+ 
133Koma5+ 
1345+ 
135Chock, septisk5+ 
136Dövhet5+ 
137Hudsjukdomar, infektiösa5+ 
138Dermatit, fototoxisk5+ 
139Insektsbett och insektsstick5+ 
1405+ 
141Hallucinationer5+ 
142Kronisk sjukdom5+ 
143Endokardit, bakteriell5+ 
144Onchocerciasis5+ 
145Hjärnskador5+ 
146Kryptosporidios4+ 
147Allergisk chock4+ 
148Clostridiuminfektioner4+ 
149Alkoholism4+ 
150Smärta, svårbehandlad4+ 
151Smittkoppor4+ 
152Epilepsi4+ 
153Reperfusionsskada4+ 
154Uremi4+ 
155Hudinflammation, atopisk4+ 
156Parkinsons sjukdom4+ 
157Minnesstörningar4+ 
158Trichinellosis4+ 
159Hjärnsjukdomar4+ 
160Corynebacteriuminfektioner4+ 
161Förtvining4+ 
162Lacerationer4+ 
163Tandköttsficka4+ 
164Hypoxi-ischemi i hjärnan4+ 
165Rinit, allergisk, perenn4+ 
166Graviditetskomplikationer4+ 
167Feber4+ 
168Benresorption4+ 
169Smakförnimmelse, förlorad4+ 
170Trypanosomiasis, afrikansk4+ 
171Smittsamma sjukdomar4+ 
172Toxiska nervskador4+ 
173Leversjukdomar, parasitära4+ 
174Ryggmärgsskador4+ 
175Stafylokockhudinfektioner4+ 
176Ansiktsblindhet4+ 
177Vävnadsdöd4+ 
178Människobett4+ 
179Parkinsons sjukdom, sekundär4+ 
180Blödningschock4+ 
181Larva migrans4+ 
182Nervsystemets sjukdomar4+ 
183Illamående4+ 
184Multipel skleros4+ 
185Lungsjukdomar, obstruktiva4+ 
186Nässelutslag4+ 
187Hyperalgesi4+ 
188Diarre4+ 
189Empyem4+ 
190Syndrom4+ 
191Sjukhussjuka4+ 
192Svampinfektioner4+ 
193Sjukdomar bland tvillingar4+ 
194Alkoholförgiftning4+ 
195Lungsjukdomar4+ 
196Smärta4+ 
197Menieres sjukdom4+ 
198Diabetes4+ 
199Cerebral infarkt4+ 
200Kvävning4+ 
201Dermatit, allergisk kontakt3+ 
2023+ 
203Psykiska störningar3+ 
204Sjukdomsmodeller, djur3+ 
205Bakteriella infektioner, grampositiva3+ 
206Hjärninflammation3+ 
207Infektion3+ 
208Spider Bites3+ 
209Vaccinia3+ 
210Järnöverskott3+ 
211Slaganfall3+ 
212Tuberkulos3+ 
213Opportunistiska infektioner3+ 
214Högt blodtryck3+ 
215Ledgångsreumatism3+ 
216Afasi3+ 
217Celltransformation, viral3+ 
218Sjukdomsförlopp3+ 
219Njurkanalnekros, akut3+ 
220Njursjukdomar3+ 
221Lymfkörtelinflammation3+ 
222Kraniocerebralt trauma3+ 
223Listeriosis3+ 
224Mag-tarmsjukdomar3+ 
225Sjukdomar hos nyfödda3+ 
226Munsjukdomar3+ 
227Hjärtförstoring3+ 
228Diabeteskomplikationer3+ 
229Främmandekroppsreaktion3+ 
230Chediak-Higashis syndrom3+ 
231Epilepsi, partiell3+ 
232Ryggmärgssjukdomar3+ 
233Hornhinnesår3+ 
234Lungödem3+ 
235Protesrelaterade infektioner3+ 
236Skallfrakturer3+ 
237Centrala nervsystemets sjukdomar3+ 
238Takykardi3+ 
239Flerorgansvikt3+ 
240Alzheimers sjukdom3+ 
241Klåda3+ 
242Amöbainfektion3+ 
243Amblyopi3+ 
244Sällsynta sjukdomar3+ 
245Fotskador3+ 
246Adenokarcinom3+ 
247Demens3+ 
248Mag-tarmkatarr3+ 
249Blodbrist3+ 
250Stickskador3+ 
251Sår, penetrerande3+ 
252Hjärnstamsinfarkter3+ 
253Acute Kidney Injury3+ 
254Hudsår3+ 
255Abstinenssyndrom3+ 
256Magsår3+ 
257Osteomyelit3+ 
258Sänkt kroppstemperatur3+ 
259Fosterdöd3+ 
260Lillhjärnans sjukdomar3+ 
261Cerebrovaskulära sjukdomar3+ 
262Salmonellainfektioner3+ 
263Extremitetsmissbildningar, medfödda3+ 
264Språkstörningar3+ 
265Perifera nervsystemets sjukdomar3+ 
266Handdermatoser3+ 
267Skrumplever3+ 
268Vestibulära sjukdomar3+ 
269Smärta, postoperativ3+ 
270Hjärtrytmrubbningar3+ 
271Depressiv sjukdom3+ 
2723+ 
273Hudinflammation3+ 
274Strålningsskador2+ 
275Lungabscess2+ 
276Hjärnhinneinflammation2+ 
277Psykotiska störningar2+ 
278Bindhinnesjukdomar2+ 
279Missbildningar, multipla2+ 
280Manodepressiv sjukdom2+ 
281Typ 1-diabetes2+ 
282Missfall2+ 
283Lårbensfrakturer2+ 
284Herpes simplex2+ 
285Bukabscess2+ 
286Hjärnischemi2+ 
287Ansiktsdermatoser2+ 
288Metastaser2+ 
289Andnödssyndrom hos vuxna2+ 
290Sjukdomar hos för tidigt födda2+ 
291Ischemi2+ 
292Nystagmus, patologisk2+ 
293Psoriasis2+ 
294Leishmaniasis, visceral2+ 
295Psykoser, toxiska2+ 
296Luftvägsinfektioner2+ 
297Brösttumörer2+ 
298Sömnstörningar2+ 
299Status epilepticus2+ 
300Främmande kroppar2+ 
301Brännskador2+ 
302Kirurgisk såröppning2+ 
303Hörselnedsättning2+ 
304Hjärnblödning2+ 
305Hörselnedsättning, sensorisk2+ 
306Blödning2+ 
307Lyme-sjukdom2+ 
308Kattklössjuka2+ 
309Fostrets sjukdomar2+ 
310AIDS-relaterade opportunistiska infektioner2+ 
311Typ 2-diabetes2+ 
312Varböld2+ 
313Campylobacterinfektioner2+ 
314Drug-Induced Liver Injury2+ 
315Blindhet2+ 
316Bradykardi2+ 
317Kranskärlssjukdom2+ 
318Kirurgisk sårinfektion2+ 
319Synstörningar2+ 
320Ekinokockos, lever2+ 
321Hudsjukdomar2+ 
322Njursvikt, kronisk2+ 
323Hornhinnesjukdomar2+ 
324Hudtumörer2+ 
325Gliom2+ 
326Förlamning2+ 
327Kornsvulst2+ 
328Gomspalt2+ 
329Lungeosinofili2+ 
330Autoimmuna sjukdomar2+ 
331Skivepitelkarcinom2+ 
332Melanom2+ 
333Grå starr2+ 
334Blåsmasksjuka2+ 
335Influensa2+ 
336Läkemedelsöverkänslighet2+ 
337Vattenskalle2+ 
338Intraoperativa komplikationer2+ 
339Andningssvikt2+ 
340Hjärntumörer2+ 
341Fingerskador2+ 
342Kardiomyopatier2+ 
343Genetiska sjukdomsanlag2+ 
344AIDS2+ 
345Lymfatiska sjukdomar2+ 
346Demyeliniserande sjukdomar2+ 
347Karcinom2+ 
348Hypotyreos1+ 
349Svullnad1+ 
350Muskelsjukdomar1+ 
351Huvud- och halstumörer1+ 
352Lunghypertoni1+ 
353Trombocytopeni1+ 
354Bukspottkörteltumörer1+ 
355Hjärtfel, medfödda1+ 
356Hyperplasi1+ 
357Urinblåsetumörer1+ 
358Hjärtsvikt1+ 
359Intellectual Disability1+ 
360Levertumörer1+ 
361HIV-infektioner1+ 
362Transplantat-mot-värdsjukdom1+ 
363Hjärtinfarkt1+ 
364Systemisk lupus erythematosus1+ 
365Lungtumörer1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer