Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Eisenmengers komplex100+ 
2Trikuspidalatresi97+ 
3Hjärtfel, medfödda93+ 
4Kardiomyopati, restriktiv90+ 
5Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv82+ 
6Capsule Opacification76+ 
7AVNRT68+ 
8Hypoplastisk vänsterkammare67+ 
9Larynxgranulom67+ 
10Syra-basobalans64+ 
11Luftrörskatarr63+ 
12Hjärttamponad57+ 
13Postoperativa komplikationer47+ 
14Polyuri46+ 
15Perikardiell utgjutning46+ 
16Cyanos46+ 
17Diabetesketoacidos43+ 
18Ductus arteriosus, öppetstående39+ 
19Syrebrist37+ 
20Livshotande sjukdom35+ 
21Blodtrycksfall34+ 
22Takykardi, supraventrikulär34+ 
23Preexcitation, Mahaim-typ34+ 
24Hjärtminutvolym, låg33+ 
25Ventrikelseptumdefekter33+ 
26Högt blodtryck28+ 
27Sväljningssvårigheter27+ 
28Hjärtsvikt25+ 
29Andnöd25+ 
30Kardiomyopatier25+ 
31Hjärtrytmrubbningar25+ 
32Syndrom25+ 
33Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl23+ 
34Förmaksseptumdefekter23+ 
35Lunghypertoni22+ 
36Smärta21+ 
37Graviditetskomplikationer21+ 
38Kronisk sjukdom20+ 
3920+ 
40Sammandragning, patologisk20+ 
41Akut sjukdom19+ 
42Lungemboli19+ 
43Missbildningar, multipla18+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer