Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Handskador100+ 
2Handmissbildningar, förvärvade36+ 
3Handmissbildningar, medfödda27+ 
4Handmissbildningar14+ 
5Alien Hand Syndrome12+ 
6Fingerskador10+ 
7Höstblåsor9+ 
8Amputation, traumatisk8+ 
9Fotmissbildningar, medfödda6+ 
10Kontraktur4+ 
11Syndaktyli4+ 
12Underarmsskador4+ 
13Senskideinflammation4+ 
14Syndrom4+ 
15Polydaktyli4+ 
16Brännskador4+ 
17Illusioner3+ 
18Rörelserubbningar3+ 
19Yrkesdermatit3+ 
20Sprängskador3+ 
21Handlingsoförmåga3+ 
22Belastningsskador3+ 
23Handledsskador3+ 
24Ischemi3+ 
25Missbildningar, multipla3+ 
26Bett och stick2+ 
27Sår, penetrerande2+ 
28Fotdermatoser2+ 
29Karpaltunnelsyndrom2+ 
30Skelettumörer2+ 
31Retts syndrom2+ 
32Frostskada2+ 
33Mjukdelstumörer2+ 
34Smärta2+ 
35Förlamning, halvsidig2+ 
36Raynauds sjukdom2+ 
37Elektriska brännskador2+ 
38Eksem2+ 
39Parestesi2+ 
40Extremitetsmissbildningar, medfödda2+ 
41Dupuytren Contracture2+ 
42Apraxi, ideomotorisk2+ 
43Slaganfall2+ 
44Muskelspänningssjukdomar2+ 
45Somatosensoriska störningar2+ 
46Cerebral infarkt2+ 
47Brosktumör2+ 
48Sårinfektioner2+ 
49Dyskinesi2+ 
50Benbrott2+ 
51Ledsjukdomar2+ 
52Dermatit, allergisk kontakt2+ 
53Perceptionsstörningar1+ 
54Akrocefalosyndaktyli1+ 
55Armskador1+ 
56Hudsår1+ 
57Senskador1+ 
58Svullnad1+ 
59Nagelbandsinfektion1+ 
60Självstympning1+ 
61Sensoriska störningar1+ 
62Ledinflammation1+ 
63Muskelatrofi1+ 
64Förlamning, partiell1+ 
65Sjukdomar bland lantbrukare1+ 
66Kompartmentsyndrom1+ 
67Kallbrand1+ 
68Enkondromatos1+ 
69Mjukdelsinfektioner1+ 
70Intellectual Disability1+ 
71Kontaktdermatit1+ 
72Reflektorisk sympatisk dystrofi1+ 
73Onormal muskelspänning1+ 
74Stereotyp rörelsestörning1+ 
75Ledgångsreumatism1+ 
76Nagelsjukdomar1+ 
77Vårtor1+ 
78Motoriska störningar1+ 
79Naglar, missbildade1+ 
80Fantomkänsla1+ 
81Hudtumörer1+ 
82Hjärnskada, kronisk1+ 
83Postoperativa komplikationer1+ 
84Hudsjukdomar, infektiösa1+ 
85Hudsjukdomar1+ 
86Ektromeli1+ 
87Keratoderma, palmoplantar1+ 
88Hudrodnad1+ 
89Svettning, överdriven1+ 
90Occupational Injuries1+ 
91Förlamning1+ 
92Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade1+ 
93Hudsjukdomar, bakteriella1+ 
94Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel1+ 
95Dislokationer1+ 
96Skelettsjukdomar1+ 
97Bindvävshinneinflammation1+ 
98Kemiska brännskador1+ 
99Hudmissbildningar1+ 
100Mycobacterium Infections, Nontuberculous1+ 
101Kronisk sjukdom1+ 
102Blåsa1+ 
103Perceptionssvikt1+ 
104Neurodegenerativa sjukdomar1+ 
1051+ 
1061+ 
107Skottskador1+ 
108Klumpfot1+ 
109Elektriska skador1+ 
110Fotmissbildningar, förvärvade1+ 
111Ulnarisneuropati1+ 
112Spetälska1+ 
113Keratos1+ 
114Människobett1+ 
115Vävnadsdöd1+ 
116Ataxi1+ 
117Tetraplegi1+ 
118Cellulit1+ 
119Hand-arm-vibrationssyndrom1+ 
120Essentiell tremor1+ 
121Förkalkning1+ 
122Idrottsskador1+ 
123Utseende hos de sjuka1+ 
124Polands syndrom1+ 
125Melorheostosis1+ 
126Muskelkramp1+ 
127Hyperpigmentering1+ 
128Strålbensfrakturer1+ 
129Artros1+ 
130Tendinopati1+ 
131Pulsåderförträngning1+ 
132Nervkompressionssyndrom1+ 
133Muskelsvaghet1+ 
134Hypestesi1+ 
135Infektion1+ 
136Cerebral pares1+ 
137Ulnarnervkompressionssyndrom1+ 
138Epilepsi1+ 
139Diabeteskomplikationer1+ 
140Hudsjukdomar, vesikulobullösa1+ 
141Muskelhypotoni1+ 
142Fotsjukdomar1+ 
143Tillväxtstörningar1+ 
144Sklerodermi, systemisk1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer