Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Hyperkolesterolemi100+ 
2Hyperlipoproteinemi typ II93+ 
3Xantomatos17+ 
4Hyperlipemier7+ 
5Arterioskleros7+ 
6Hjärt-kärlsjukdomar6+ 
7Hyperlipoproteinemi typ III6+ 
8Kransartärsjukdom5+ 
93+ 
10Ateroskleros2+ 
11Aortastenos, supravalvulär2+ 
12Hypotyreos2+ 
13Hyperlipemi, ärftlig kombinerad2+ 
14Hypertriglyceridemi2+ 
15Kranskärlssjukdom1+ 
16Hyperlipoproteinemier1+ 
17Dyslipidemier1+ 
18Aortaklafförträngning1+ 
19Kranskärlsförträngning1+ 
20Xantogranulom, juvenilt1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer