Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Simvastatin100+ 
2Lovastatin98+ 
3Kolesterol94+ 
4LDL-kolesterol85+ 
5Cholestyramine Resin80+ 
6Heptansyror58+ 
7HDL-kolesterol54+ 
8Pravastatin53+ 
9LDL-receptorer53+ 
10Kolesterol i kosten52+ 
11Triglycerider51+ 
12Pyrroler51+ 
13Fetter50+ 
14Lipoproteiner, LDL49+ 
15Kolestipol46+ 
16Azetidiner45+ 
17Probukol44+ 
18Apolipoproteiner B36+ 
19Apolipoproteiner33+ 
20Lipoproteiner33+ 
21Fettsyror, enkelomättade33+ 
22Mevalonsyra30+ 
23Fytosteroler29+ 
24Fluorbensener27+ 
25Deoxiribonukleaser, typ II-lägesspecifika27+ 
26Bezafibrat24+ 
27Lipoproteiner, VLDL24+ 
28Epiklorhydrin23+ 
29Lipoproteiner, HDL23+ 
30Gallsyror och gallsalter22+ 
31Proproteinkonvertaser22+ 
32Apolipoproteiner E21+ 
33Indoler20+ 
34VLDL-kolesterol20+ 
35Klofibrat19+ 
36Fettalkoholer19+ 
37Lipoprotein(a)19+ 
38Sitosteroler18+ 
39Eikosanoidreceptorer18+ 
40Hartser, syntetiska16+ 
41Nikotinsyra16+ 
42Fenoler15+ 
43Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser15+ 
44Naftalener14+ 
4519-jodokolesterol14+ 
46Sulfonamider14+ 
47Acetylkolin13+ 
48Fenofibrate13+ 
49Nikotinsyror13+ 
50Acetyl-CoA C-acyltransferase12+ 
51Fetter i kosten12+ 
52Gemfibrozil12+ 
53Arginin12+ 
54Pyrimidiner11+ 
55Kv4-kaliumkanaler11+ 
56Psyllium11+ 
57Allylamin11+ 
58Nitroprussid10+ 
59Växtextrakt10+ 
60Bärarproteiner10+ 
61Omega-N-metylarginin10+ 
62Nikotinylalkohol9+ 
63Apolipoprotein A-I9+ 
64Sterol O-acyltransferas9+ 
65Pyridiner9+ 
66Steroler9+ 
67Vitamin E9+ 
68Adaptorproteiner, vesikulär transport9+ 
69Serinendopeptidaser8+ 
70Apolipoprotein B-1008+ 
71Kväveoxid8+ 
72Kolesterol-7-alfa-monooxygenas8+ 
73Polyaminer8+ 
74Kolesterolestrar7+ 
75Vegetabiliska proteiner7+ 
76Butanoler7+ 
77DEAE-dextran6+ 
78Polyisoprenylfosfater6+ 
79Acyl-CoA6+ 
80Margarin6+ 
81Soyaproteiner6+ 
82C-reaktivt protein6+ 
83Apolipoproteiner A5+ 
84Tiouracil5+ 
85Cholesterol Ester Transfer Proteins5+ 
86Fosfolipider5+ 
87Fosfatidylkolin-sterol O-acyltransferas5+ 
88Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende5+ 
89Lipoproteinreceptorer5+ 
90RNA, Long Noncoding4+ 
91Hydroxikolesteroler4+ 
92Kinoliner4+ 
93Cystin4+ 
94Kaseiner4+ 
95Lipoproteiner, IDL4+ 
96Vascular Cell Adhesion Molecule-14+ 
97Oligonukleotider4+ 
981-alkyl-2-acetylglycerofosfokolinesteras4+ 
99Aryldialkylfosfatas4+ 
100Pentacykliska triterpener3+ 
101Karbocyanider3+ 
102Glykoproteiner3+ 
103Fibrinogen3+ 
104Niceritrol3+ 
105Skvalen3+ 
106Superoxider3+ 
107SREBP2-protein3+ 
108Växtgummi3+ 
109Växtoljor3+ 
110eIF3+ 
111E-selektin3+ 
112Växtberedningar3+ 
113Renhållningsreceptorer, klass B3+ 
114Pektiner3+ 
115Hydroxybenzoates3+ 
116RNA, budbärar3+ 
117Mannaner3+ 
118Dolikol3+ 
119Dextrotyroxin3+ 
120Propionater3+ 
121Ribosomprotein S63+ 
122Kväveoxidsyntas3+ 
123Lipoproteinlipas3+ 
124Salpetersyra3+ 
125Nitrater3+ 
126F2-isoprostaner3+ 
127Intercellulär adhesionsmolekyl-13+ 
128Trombin3+ 
129Fosfatidylkoliner3+ 
130Blodsocker3+ 
131Receptors, Scavenger3+ 
132Galaktaner3+ 
133LDL-receptorbesläktade proteiner3+ 
134C-vitamin3+ 
135Klofibratsyra3+ 
136Fibric Acids3+ 
137Adenosindifosfat3+ 
138Lipidperoxider3+ 
139Tromboxan B23+ 
140Kväveoxidsyntas type III3+ 
141CD11b-antigener2+ 
142Thiobarbituric Acid Reactive Substances2+ 
143Estrar2+ 
144Omättade fetter i kosten2+ 
145CD36-antigener2+ 
146P-selektin2+ 
147Fettsyror2+ 
148Nitriter2+ 
149Adaptorproteiner, signalöverförande2+ 
150Ubikinon2+ 
151Proteiner i kosten2+ 
152Oxazepiner2+ 
153Kumarsyror2+ 
154Malondialdehyd2+ 
155L-selektin2+ 
156Farnesyl-difosfatfarnesyltransferas2+ 
157Dinoprost2+ 
158Tromboxan A22+ 
159Proteinkinas c-alfa2+ 
160Laktoner2+ 
161Homocystein2+ 
162Calbindin 22+ 
163Glutationperoxidas2+ 
164Makrofag-1-antigen2+ 
165Berberin2+ 
166Celladhesionsmolekyler2+ 
167Lipas2+ 
168CCL2-kemokin2+ 
169Fiskoljor2+ 
170Taurin2+ 
171Fibrinopeptid A2+ 
172Sköldkörtelhormonreceptorer, beta2+ 
173Trombomodulin2+ 
174Eikosapentaensyra2+ 
175CD40-ligand2+ 
176Konnexin 432+ 
177Kreatinkinas2+ 
178Orphan Nuclear Receptors2+ 
179Antisens-oligonukleotider2+ 
180Reaktiva syreradikaler2+ 
181DNA, komplementärt2+ 
182Naturläkemedel, kinesiska2+ 
183CD14-antigener2+ 
184Imidazoler2+ 
185Membranlipider2+ 
186Acetylsalicylsyra2+ 
187Heparin2+ 
188Isoflavoner2+ 
189Metionin2+ 
190Cholsyror2+ 
191Majsolja1+ 
192Transkriptionsfaktorer1+ 
193Apoproteiner1+ 
194Fenyletrar1+ 
195Peroxiddismutas1+ 
196Kreatinin1+ 
197Vitamin A1+ 
198von Willebrands faktor1+ 
199SREBP1-protein1+ 
200Kolhydrater i kosten1+ 
201Selen1+ 
202Cholsyra1+ 
203Tyrosin1+ 
204Interleukin-61+ 
205NADPH-oxidas1+ 
206Angiotensin-typ 1-receptor1+ 
207PPAR alfa1+ 
208Smör1+ 
209Sackaros1+ 
210ABC-bärare1+ 
211Oxidoreduktaser1+ 
212Endotelin-11+ 
213Katalas1+ 
214Plasminogenaktivatorhämmare 11+ 
215Adiponektin1+ 
216Koppar1+ 
217Insulin1+ 
218Endotelinreceptorer1+ 
219Biologiska produkter1+ 
220Cykliskt GMP1+ 
221Cellytereceptorer1+ 
222Dipyridamol1+ 
223Glutation1+ 
224Ciklosporin1+ 
225Matrixmetalloproteinas 91+ 
226Tyroxin1+ 
227Epoprostenol1+ 
228Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter1+ 
229Flavonoider1+ 
230Peptidfragment1+ 
231Fettsyror, omättade1+ 
232Urinsyra1+ 
2331+ 
234Kalcium1+ 
235Cytokrom P-4501+ 
236Alkaliskt fosfatas1+ 
237Omega-3-fettsyror1+ 
238Alanintransaminas1+ 
239Hemoglobin A, glykosylerat1+ 
240Amyloid beta-Peptides1+ 
241Amlodipin1+ 
242Folsyra1+ 
243Peptider1+ 
244Sirolimus1+ 
245DNA-bindande proteiner1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer