Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Hypofystumörer100+ +
2Hypofyssjukdomar55+ +
3Hypofysär apoplexi37+ +
4Hypopituitarism31+ +
5Körtelsvulst31+ +
6Adenom, kromofobt15+ +
7Akromegali14+ +
8Hypofysär ACTH-överproduktion14+ +
9Prolaktinom14+ +
10Diabetes insipidus14+ +
11ACTH-producerande hypofysadenom12+ +
12Hyperprolaktinemi12+ +
13Cushings syndrom10+ +
14Empty sella-syndrom10+ +
15Tillväxthormonproducerande hypofysadenom10+ +
16Adenom, basofilt10+ +
17Dvärgväxt, hypofysär9+ +
18Hypotyreos9+ +
19Diabetes insipidus, neurogen9+ +
20Hyperplasi8+ +
21Galaktorre8+ +
22Adenom, acidofilt7+ +
23Spottkörtelsjukdomar7+ +
24Spottkörteltumörer, underkäke6+ +
25Koristom6+ +
26Inflammation6+ +
275+ +
28Centrala nervsystemets cystor5+ +
29Hypogonadism5+ +
30Menstruation, utebliven5+ +
31Huvudvärk5+ +
32Binjuretumörer5+ +
33Spottkörtelsjukdomar, underkäke5+ +
34Kraniofaryngiom4+ +
35Multipla hormonella tumörer typ 14+ +
36Binjurehypofunktion4+ +
37Hypertyreos4+ +
38Polyuri4+ +
39Synstörningar4+ +
40Tumörer i svettkörtlar4+ +
41Pubertet, försenad3+ +
42Paraneoplastiska endokrina syndrom3+ +
43Halvseende3+ +
44Jätteväxt3+ +
45Spottkörtelstenar3+ +
46Hypotalamustumörer3+ +
47Hypotalamussjukdomar3+ +
48Lymfocytos3+ +
49Nelsons syndrom3+ +
50Anoftalmi3+ +
51Sublinguala körteltumörer3+ +
52Adenom, pleomorft3+ +
53Sjukdomar i tårapparaten3+ +
54Tumörer, multipla primära3+ +
55Autoimmuna sjukdomar3+ +
56Ganglioneurom2+ +
57Pubertet, för tidig2+ +
58Bihåletumörer2+ +
59Adenokarcinom2+ +
602+ +
61Letargi2+ +
62Binjuresjukdomar2+ +
63Trötthet2+ +
64Synnedsättning2+ +
65Tillväxtstörningar2+ +
66Hyponatremi2+ +
67Remission, spontan2+ +
68Amningssvårigheter2+ +
69Tumörer i talgkörtlar2+ +
70Postoperativa komplikationer2+ +
712+ +
72Syndrom2+ +
73Hypertrofi2+ +
74Näs-svalgtumörer2+ +
75Karcinom, adenocystiskt2+ +
76Lungtumörer2+ +
77Graviditetskomplikationer2+ +
78Septo-optisk dysplasi2+ +
79Hjärntumörer2+ +
80Karcinoidtumör2+ +
81Spottkörtelinflammation2+ +
82Sköldkörtelsjukdomar2+ +
83Langerhanscellshistiocytos2+ +
84Kornsvulst2+ +
85Tumörrecidiv, lokalt2+ +
86Neuroendokrina tumörer2+ +
87Sjukdomar i svettkörtlar1+ +
88Meningiom1+ +
89Spottkörtelfistel1+ +
90Sarkoidos1+ +
91Hypoglykemi1+ +
92Hormonsjukdomar1+ +
93Hjärnhinneinflammation1+ +
94Intrakraniell hypotoni1+ +
95Sjukdomsförlopp1+ +
96Svettkörtelsadenom1+ +
97Adenolymfom1+ +
98Germinom1+ +
99Multipla hormonella tumörer1+ +
100Missbildningar, multipla1+ +
1011+ +
102Sjukdomar i talgkörtlar1+ +
103Sköldkörteltumörer1+ +
104Adenom, oxyfilt1+ +
105Bukspottkörteltumörer1+ +
106Muntorrhet1+ +
107Cystor1+ +
108Mukoepidermoid tumör1+ +
109Tuberkulos, endokrin1+ +
110Varböld1+ +
111Myoepiteliom1+ +
112Brösttumörer1+ +
113Sköldkörtelinflammation1+ +
114Fibrös dysplasi, polyostotisk1+ +
115Hyperpituitarism1+ +
116Struma1+ +
117ACTH-syndrom, ektopiskt1+ +
118Bisköldkörteltumörer1+ +
119Resttumör1+ +
120Tyreoideahormonresistens1+ +
121Hyperparatyreos1+ +
122Karcinom1+ +
123Njurtumörer1+ +
124Hjärnabscess1+ +
1251+ +
126Menstruationsstörningar1+ +
127Metastaser1+ +
1281+ +
129Sjögrens syndrom1+ +
130Tumörer, sekundära primära1+ +
131Tyreoidit, autoimmun1+ +
132Akut sjukdom1+ +
133Medfödd hypotyreos1+ +
134Menstruation, sällan förekommande1+ +
135Tumörer, strålningsframkallade1+ +
136Tumörinvasivitet1+ +
137Prostatatumörer1+ +
138Vävnadsdöd1+ +
139Ranula1+ +
140Duktal karcinom1+ +
141Celltransformation, neoplastisk1+ +
142Erektil dysfunktion1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer