Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Postoperativa komplikationer100+ 
256+ 
3Tumörer56+ 
4Akut sjukdom52+ 
5Adenokarcinom47+ 
6Skivepitelkarcinom46+ 
7Intraoperativa komplikationer43+ 
8Hudtumörer42+ 
9Syndrom42+ 
10Tumörer, multipla primära40+ 
11Brösttumörer38+ 
12Lungtuberkulos35+ 
13Hjärntumörer34+ 
14Kronisk sjukdom34+ 
15Tuberkulos33+ 
16Graviditetskomplikationer33+ 
17Tumörrecidiv, lokalt32+ 
18Tumörer, sekundära primära32+ 
19Blödning32+ 
20Huvud- och halstumörer31+ 
21HIV-infektioner31+ 
22Bakteriella infektioner31+ 
23Metastaser31+ 
24Melanom30+ 
25Levertumörer30+ 
26Syfilis30+ 
27Blodproppssjukdomar29+ 
28Cancerförstadier29+ 
29Blodpropp29+ 
30Yrkessjukdomar29+ 
31Sjukdomsförlopp29+ 
32Sjukdom orsakad av läkares åtgärder28+ 
33Tjocktarmstumörer28+ 
34Sepsis28+ 
35Lungtumörer28+ 
36Skelettumörer28+ 
37Kirurgisk sårinfektion27+ 
38Lymfmetastas27+ 
39Lungemboli27+ 
40Tumörer, strålningsframkallade27+ 
41Varböld27+ 
42Smärta27+ 
43Non-Hodgkins lymfom27+ 
44Hjärnblödning27+ 
45Stafylokockinfektioner27+ 
46Streptokockinfektioner27+ 
47Njursvikt, kronisk26+ 
48Lunginflammation26+ 
49Idrottsskador26+ 
50Downs syndrom26+ 
51Fetma26+ 
52Lik26+ 
5325+ 
54Missbildningar, multipla25+ 
55Spontanbristning25+ 
56Utomkvedshavandeskap25+ 
57Födelsevikt24+ 
58Nervsystemets sjukdomar24+ 
59Sjukdomar bland tvillingar24+ 
60Fosterdöd24+ 
61Anfall24+ 
62Genetiska sjukdomsanlag24+ 
63Buksmärta24+ 
64Allergisk chock24+ 
65Benbrott24+ 
66Vävnadsdöd24+ 
67Matstrupstumörer23+ 
68AIDS23+ 
69Akuta situationer23+ 
70Tumörinvasivitet23+ 
71Tjock- och ändtarmstumörer23+ 
72Njurtumörer23+ 
73Sjukdomar hos för tidigt födda23+ 
74Sår, penetrerande23+ 
75Graviditetskomplikationer, tumörer23+ 
76Ventrombos22+ 
77Lymfom22+ 
78Läkemedelsöverkänslighet22+ 
79Munhåletumörer22+ 
80Ischemi22+ 
81Brännskador22+ 
82Karcinom22+ 
83Hjärtinfarkt22+ 
84Illamående22+ 
85Tarmperforation21+ 
86Duktal karcinom, bröst21+ 
87Sår och skador21+ 
88Sjukdomar hos nyfödda21+ 
89Mellanöreinflammation21+ 
90Diabeteskomplikationer21+ 
91Hodgkins sjukdom21+ 
92Högt blodtryck21+ 
93Strålningsskador21+ 
94Slaganfall21+ 
95Cerebrovaskulära sjukdomar21+ 
96Feber21+ 
97Medfödda missbildningar21+ 
98Tjocktarmssjukdomar21+ 
99Hjärt-kärlsjukdomar21+ 
10021+ 
101Sväljningssvårigheter20+ 
102Magsäckstumörer20+ 
103Sjukdomsmottaglighet20+ 
10420+ 
10520+ 
106Karcinom, hepatocellulärt20+ 
107Struphuvudtumörer20+ 
108Svullnad20+ 
109Crohns sjukdom20+ 
110Bristning20+ 
111Sällsynta sjukdomar20+ 
112Ataxia telangiektasia20+ 
113Förkalkning20+ 
114Ledtuberkulos20+ 
115Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna20+ 
116Chock, septisk20+ 
117Graviditetskomplikationer, infektiösa19+ 
118Kraniocerebralt trauma19+ 
119Epilepsi19+ 
120Skolios19+ 
121Osteomyelit19+ 
122XYY-karyotyp19+ 
123Testikeltumörer19+ 
124Hjärnaneurysm19+ 
125Kandidos19+ 
126Prostatatumörer19+ 
127Missfall19+ 
128Barnsängssjukdomar19+ 
129Ryggmärgsskador19+ 
130Kromosomavvikelser19+ 
131Hematom19+ 
132Främmande kroppar19+ 
133Körtelsvulst19+ 
134Hjärtrytmrubbningar19+ 
135Subaraknoidalblödning18+ 
136HIV-positivitet18+ 
137Basalcellskarcinom18+ 
138Proteslossning18+ 
139Blodcancer18+ 
140Njursjukdomar18+ 
141Hjärtsjukdomar18+ 
142Karcinoma in situ18+ 
143Sår, icke-penetrerande18+ 
144Klinefelters syndrom18+ 
145Blindtarmsinflammation18+ 
146Tarmvred18+ 
147Bukspottkörteltumörer18+ 
148Postoperativ blödning18+ 
149Arterioskleros18+ 
150Läkemedelsutslag18+ 
151Trombocytopeni18+ 
152Urinblåsetumörer18+ 
153Tarmsjukdomar18+ 
154Kornsvulst18+ 
155Luftemboli18+ 
156Främmandekroppsförflyttningar18+ 
157Cystor18+ 
158Mag-tarmsjukdomar18+ 
159AIDS-relaterade opportunistiska infektioner17+ 
160Gastroesofageal reflux17+ 
16117+ 
162Navelbråck17+ 
163Kyfos17+ 
164Infektion17+ 
165Livshotande sjukdom17+ 
166Diarre17+ 
167Hjärtfel, medfödda17+ 
168Typ 2-diabetes17+ 
169Dysgerminom17+ 
170Neurofibromatos 117+ 
171Tromboflebit17+ 
172Struphuvudtuberkulos17+ 
173Bukspottkörtelinflammation17+ 
174Lungsjukdomar17+ 
175Svalginflammation17+ 
176Hjärtstopp17+ 
177Artärbråck17+ 
178Hjärnhinnetumörer17+ 
179Ryggradsfrakturer17+ 
180Meningiom17+ 
181Hjärnsjukdomar17+ 
182Karcinom, papillärt17+ 
183Sjukhussjuka17+ 
184Vidhäftningar17+ 
185Benvävsdöd17+ 
186Vattenskalle17+ 
187Multitrauma16+ 
188Livmodertumörer16+ 
189Blödning i mag-tarmkanal16+ 
190Kirurgisk såröppning16+ 
191Blodtrycksfall16+ 
192Samhällsförvärvade infektioner16+ 
193Sårinfektioner16+ 
194Skallfrakturer16+ 
195Smärta, postoperativ16+ 
196Sköldkörteltumörer16+ 
197Andnödssyndrom hos nyfödda16+ 
198Placenta accreta16+ 
199Trycksår16+ 
200Hemophilusinfektioner16+ 
201Tubargraviditet16+ 
202Förlamning16+ 
203Lupus vulgaris16+ 
204Leukemia, myeloisk, akut16+ 
205Celltransformation, neoplastisk16+ 
206Bakteriemi16+ 
207Fotsjukdomar16+ 
208Bukhinneinflammation16+ 
209Retinoblastom16+ 
210Könssjukdomar16+ 
211Värkarbete, för tidigt16+ 
212Kräkning16+ 
213Peptiskt sår16+ 
214Gonorré16+ 
215Spetälska16+ 
216Barnlöshet hos kvinnor16+ 
21716+ 
218Aneurysm, brustet16+ 
219Plötslig död16+ 
220Neutropeni16+ 
221Sköldkörtelsjukdomar16+ 
222Fetma, sjuklig16+ 
223Ryggradssjukdomar16+ 
224Kolelitiasis15+ 
225Lacerationer15+ 
226Stelkramp15+ 
227Hypertrofi15+ 
228Lymfkörteltuberkulos15+ 
229Osteosarkom15+ 
230Urinvägsinfektioner15+ 
231Enterokolit, pseudomembranös15+ 
232Blodpropp, vandrande15+ 
233Hjärnhinneinflammation15+ 
234Hjärnskakning15+ 
235Kolibakterieinfektioner15+ 
236Livmoderhalstumörer15+ 
237Ansiktstumörer15+ 
238Ledgångsreumatism15+ 
239Sammandragning, patologisk15+ 
240Andnöd15+ 
241Graviditet hos diabetiker15+ 
242Hudsyfilis15+ 
243Kromosomrubbningar15+ 
244Huvudvärk15+ 
245Drug-Induced Liver Injury15+ 
246Kransartärsjukdom15+ 
247Varbildning15+ 
248Koccidioidomykos15+ 
249Synstörningar15+ 
250Barnlöshet hos män15+ 
251Neuroblastom15+ 
252Kranskärlssjukdom15+ 
253Kärlsjukdomar15+ 
254Teratom15+ 
255Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl15+ 
256Kallbrand15+ 
25715+ 
258Mastoidit15+ 
259Leptospiros15+ 
260Lillhjärnetumörer15+ 
261Endoftalmit15+ 
262Magsår15+ 
263Förmaksflimmer15+ 
264Opportunistiska infektioner15+ 
265Livmoderblödning15+ 
266Inflammation15+ 
267Missbruksrelaterade sjukdomar15+ 
26815+ 
269Centrala nervsystemets sjukdomar14+ 
270Tvillingar, sammanvuxna14+ 
271Framfall14+ 
272Gallvägssjukdomar14+ 
273Fostrets sjukdomar14+ 
274B-cellslymfom14+ 
275Förlossningsskador14+ 
276Fistel14+ 
277Cystisk fibros14+ 
278Merkelcellskarcinom14+ 
279Frakturer, spontana14+ 
280Cerebralt hematom, traumatiskt14+ 
281Agranulocytos14+ 
282Prenatal exponering, sena effekter14+ 
283Remission, spontan14+ 
284Hjärttumörer14+ 
285Näs-svalgtumörer14+ 
286Benbildning, heterotop14+ 
287Aneuploidi14+ 
288Kolit, ulcerös14+ 
289Hjärtat på höger kroppssida14+ 
290Sigmoidtumörer14+ 
291Endokardit, bakteriell14+ 
292Lungödem14+ 
293Njurcellskarcinom14+ 
294Mag-tarmtumörer14+ 
295Turners syndrom14+ 
296Njurstenar14+ 
297Bradykardi14+ 
298Tumörutsådd14+ 
299Käksjukdomar14+ 
300Sätesbjudning14+ 
301Sicklecellanemi14+ 
302Blindhet14+ 
303Intrakraniella blödningar14+ 
304Aortabråck, buk14+ 
305Protesrelaterade infektioner14+ 
30614+ 
307Multipelt myelom14+ 
308Förlossningskomplikationer14+ 
309Sarkom, Kaposis14+ 
310Psykoser, toxiska14+ 
311Blod i urin14+ 
312Astma14+ 
313Andningssvikt14+ 
31414+ 
315Graviditetskomplikationer, blod14+ 
316Lymfatiska sjukdomar13+ 
317Hjärnischemi13+ 
318Seminom13+ 
319Nässjukdomar13+ 
32013+ 
321Benskörhet efter menopaus13+ 
322Tuberkulos, spinal13+ 
323Systemisk lupus erythematosus13+ 
324Blåsexstrofi13+ 
325Situs inversus13+ 
326Venös tromboemboli13+ 
327Urogenitala missbildningar13+ 
328Tetraplegi13+ 
329Lunginflammation, pneumokock13+ 
330Tandsjukdomar13+ 
331Lårbenshuvudnekros13+ 
332Tuberkulos hos kvinnan, genital13+ 
333Ileumtumörer13+ 
334Hydatidmola13+ 
335Mjukdelstumörer13+ 
336Ryggradstumörer13+ 
337Bråck13+ 
338Postpartumtyreoidit13+ 
339Hjärtsvikt13+ 
340Skottskador13+ 
341Hjärnhinneinflammation, pneumokock13+ 
342Cerebrovaskulära skador13+ 
343Leiomyom13+ 
344Legg-Calve-Perthes Disease13+ 
345Hörselnedsättning, sensorisk13+ 
346Blindtarmstumörer13+ 
347Utvidgning, patologisk13+ 
348Mesoteliom13+ 
349Könsorganens sjukdomar hos män13+ 
350AIDS-relaterat lymfom13+ 
351Vesikoureteral reflux13+ 
352Psykiska störningar13+ 
353Gliom13+ 
354Buktumörer13+ 
355Medulloblastom13+ 
356Leiomyosarkom13+ 
357Sarkoidos13+ 
358Benskörhet13+ 
359Pneumokockinfektioner13+ 
360Svalgtumörer13+ 
361Acute Kidney Injury13+ 
362Leversjukdomar13+ 
36313+ 
364Nästumörer13+ 
365Ventralbråck13+ 
366Kardiomyopati, hypertrofisk13+ 
367Anemi hos nyfödda13+ 
368Latexallergi13+ 
369Svindel13+ 
370Tumörer i ändtarmsöppningen13+ 
371Koristom13+ 
372Struplocksinflammation13+ 
373Hudsjukdomar12+ 
374Drogmissbruk, intravenöst12+ 
375Placentasjukdomar12+ 
376Skelettsjukdomar12+ 
377Grå starr12+ 
378Pseudomonasinfektioner12+ 
37912+ 
380Chock12+ 
381Bukskador12+ 
382Hepatit C12+ 
383Autoimmuna sjukdomar12+ 
384Hudrodnad12+ 
385Kokainmissbruk12+ 
386Skalltumörer12+ 
387Gallblåseinflammation12+ 
388Skrumplever12+ 
389Förlamning, halvsidig12+ 
390Divertikel12+ 
391Svimning12+ 
392Hjärnabscess12+ 
393Neurosyfilis12+ 
394Hemangiom12+ 
395Kardiomyopatier12+ 
396Psykotiska störningar12+ 
397Ledinflammation12+ 
398Cellulit12+ 
399Luft i lungsäcken12+ 
400Otitis media, varbildande12+ 
401Hörselskador12+ 
402Havandeskapsförgiftning12+ 
403Kryptorkism12+ 
404Gallblåsesjukdomar12+ 
405Wilms tumör12+ 
406Sarkom12+ 
407Diabetes12+ 
408Leukemi, myeloid12+ 
409Alkoholism12+ 
410Beninflammation12+ 
411Depressiv sjukdom12+ 
412Ansiktsförlamning12+ 
413Gastroschis12+ 
414Blindtarmssjukdomar12+ 
415Dövhet12+ 
416Polycystnjure12+ 
417Gulsot12+ 
418Pulsåderförträngning12+ 
419Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma12+ 
420Blod i bukhålan12+ 
421Smakstörningar12+ 
422Muskel- och skelettsjukdomar12+ 
423Förlamning, dubbelsidig12+ 
424Antisocial personlighetsstörning12+ 
425För tidig födelse12+ 
426Ryggmärgstumörer12+ 
427Psoriasisartrit12+ 
428Uremi12+ 
429Ileumsjukdomar12+ 
430Hyperplasi12+ 
431Njurfunktion, nedsatt12+ 
432Glioblastom12+ 
433Typ 1-diabetes12+ 
434Aneurysm, infekterat12+ 
435Blödarsjuka12+ 
436Diafragmabråck12+ 
437Muninflammation12+ 
438Rothmund-Thomsons syndrom12+ 
439Fungemi12+ 
440Urininkontinens12+ 
441Intervertebral Disc Displacement12+ 
442Stickskador12+ 
443Bäckentumörer12+ 
444Hjärnhinneinflammation, bakteriell12+ 
445Bronkiolit, viral12+ 
446Hudsår12+ 
447Trakeoesofageal fistel12+ 
448Tonsilltumörer12+ 
449Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel12+ 
450Ryggradsskador12+ 
451Polyploidi12+ 
452Trigeminal Nerve Injuries11+ 
453Proteinundernäring11+ 
454Kandidos, oral11+ 
455Duktal karcinom, icke-infiltrerande11+ 
45611+ 
457Ljumskbråck11+ 
458Sigmoidsjukdomar11+ 
459Intrakraniella arteriovenösa missbildningar11+ 
460Tjocktarmsinflammation11+ 
461Aptitlöshet11+ 
462Cerebral infarkt11+ 
463Lårbensfrakturer11+ 
464Bukhinnetumörer11+ 
465Reumafaktor11+ 
466Perikardiell utgjutning11+ 
467Artrit, infektiös11+ 
468Lymfom, diffust storcelligt11+ 
469Hypertyreos11+ 
470Dislokationer11+ 
471Luftvägsfistel11+ 
472Upplösning av benvävnad11+ 
473Ryggradsförträngning11+ 
474Bett och stick11+ 
475Leukemi, lymfoid11+ 
476Intellectual Disability11+ 
477Centrala nervsystemets tumörer11+ 
478Orala ulcerationer11+ 
479Belastningsskador11+ 
480Burkitts lymfom11+ 
481Ledinstabilitet11+ 
482Disseminerad intravasal koagulation11+ 
483Cerebral pares11+ 
484Tarmtumörer11+ 
485Systemisk inflammatorisk respons syndrom11+ 
486Blodsjukdomar11+ 
487Pigmentnevus11+ 
48811+ 
489Hjärnskador11+ 
490Schizofreni11+ 
491Rabdomyosarkom11+ 
492Leukemi, strålningsframkallad11+ 
493Kraniosynostoser11+ 
494Underkäksfrakturer11+ 
495Knäskador11+ 
496Trötthet11+ 
497Intussusception11+ 
498Beckwith-Wiedemanns syndrom11+ 
49911+ 
500Adenokarcinom, papillärt11+ 
501Psoriasis11+ 
502Otoskleros11+ 
503Bröstkorgstumörer11+ 
504Viktminskning11+ 
505Salmonellainfektioner11+ 
506Grön starr11+ 
507Hjärtsäcksinflammation11+ 
508Sklerodermi, systemisk11+ 
509Hjärtskador11+ 
510Inflammation i ögats druvhinna11+ 
511Bihåleinflammation11+ 
512Endokardit11+ 
513Hypotyreos11+ 
514Munsjukdomar11+ 
515Tarmfistel11+ 
516Immunbristsyndrom11+ 
517Hosta11+ 
518Polyper11+ 
519Skörbjugg11+ 
520Brösttumörer hos män11+ 
521Hypofystumörer11+ 
522Hemangiosarkom11+ 
523Sjukdomar bland lantbrukare11+ 
524Stenar11+ 
525Perifera nervsystemets sjukdomar11+ 
526Näthinnesjukdomar11+ 
527Hjärttamponad11+ 
528Adenokarcinom, mucinös11+ 
529Hjärtklaffsjukdomar11+ 
530Skelettsjukdomar, infektiösa11+ 
531Rubellapneumonit, medfödd11+ 
532Hydronefros11+ 
533Multipel skleros11+ 
534Hörselnedsättning11+ 
535Andningsstörningar11+ 
536Muskelsjukdomar11+ 
537Epilepsi, posttraumatisk11+ 
538Weils sjukdom11+ 
539Höftfrakturer11+ 
540Ryggsmärta11+ 
54111+ 
542Hjärnemboli11+ 
543Aspergillos11+ 
544Diabetiska njursjukdomar11+ 
545Astrocytom11+ 
546Gomspalt11+ 
547Näthinneavlossning11+ 
548Lungsäckstumörer11+ 
549Bihåletumörer11+ 
550Subduralblödning11+ 
551Karcinom, småcelligt10+ 
552Lipom10+ 
553Hudutslag10+ 
554Cystnjure10+ 
555Lunginflammation, bakteriell10+ 
556Matstrupsförträngning10+ 
557Bältros10+ 
558Luftvägshinder10+ 
559Virussjukdomar10+ 
560Tuberkulos, miliär10+ 
561Bindhinnesjukdomar10+ 
56210+ 
563Myokardischemi10+ 
564Höftledsdislokation10+ 
565Amyotrofisk lateralskleros10+ 
566Bröstsmärta10+ 
567Fosterhinneinflammation10+ 
56810+ 
569Jejunalsjukdomar10+ 
570Vattkoppor10+ 
571Kranskärlsaneurysm10+ 
572Aortabråck10+ 
57310+ 
57410+ 
575Matstrupssjukdomar10+ 
576Adrenokortikalt karcinom10+ 
577Spinal osteofytos10+ 
578Cytomegalovirusinfektioner10+ 
579Akustikusneurinom10+ 
580Aneurysm, dissekerande10+ 
581Brosksjukdomar10+ 
582Kärlmissbildningar10+ 
583Karies10+ 
58410+ 
585Fetal distress10+ 
586Lårbenshalsfrakturer10+ 
587Perifera kärlsjukdomar10+ 
588Mjältbristning10+ 
589Intrakraniell arterioskleros10+ 
590Urinstämma10+ 
591Toxoplasmos, cerebral10+ 
592Läppspalt10+ 
593Hand-arm-vibrationssyndrom10+ 
594Bukhinnesjukdomar10+ 
595Coinfection10+ 
596Pigmenteringsrubbningar10+ 
597Fibrom10+ 
598Kordom10+ 
599Pylorusförträngning10+ 
600Vridning10+ 
601Orofarynxtumörer10+ 
602Karcinom, adenocystiskt10+ 
603Delirium10+ 
60410+ 
605Tandköttssjukdomar10+ 
606B-cellsleukemi, kronisk10+ 
607Hudtuberkulos10+ 
608Luftvägstumörer10+ 
609Malaria10+ 
610Blåmärken10+ 
611Okbensfrakturer10+ 
612Reflex, onormal10+ 
613Frakturer, öppna10+ 
61410+ 
615Kernikterus10+ 
616Ryggmärgskompression10+ 
617Myxom10+ 
618Stämbandsförlamning10+ 
619Gynekologiska tumörer10+ 
620Bronkialfistel10+ 
621Underkäkstumörer10+ 
622Blodbrist10+ 
623Artros10+ 
624Blodtumörer10+ 
625Dermoidcysta10+ 
626Stevens-Johnsons syndrom10+ 
627Hiatusbråck10+ 
628Närsynthet10+ 
629Infarkt10+ 
630Bäckeninflammation10+ 
631Masksjukdom10+ 
632Leukemi, erytroblastisk, akut10+ 
633Yrsel10+ 
634Sår10+ 
635Virushepatit, human10+ 
636Papillomvirusinfektioner10+ 
637Hypoglykemi10+ 
638Luftvägssjukdomar10+ 
639Uretärhinder10+ 
640Menieres sjukdom10+ 
64110+ 
642Karcinoidtumör10+ 
643Skenbensfrakturer10+ 
644Lymfoproliferativa sjukdomar10+ 
645Kotförskjutning10+ 
646Spondylit, ankyloserande10+ 
647Blodförlust vid operation10+ 
648Mitralklaffinsufficiens10+ 
649Svampinfektioner10+ 
650Svalgsjukdomar10+ 
651Andningsstillestånd10+ 
652Gallgångstumörer10+ 
653Läppsjukdomar10+ 
654Zoonoser10+ 
655Gallgångsadenom9+ 
656Läpptumörer9+ 
657Lungkarcinom, icke-småcelligt9+ 
658Ledvärk9+ 
659Tuberkulos, läkemedelsresistent9+ 
660Cerebrospinal rinorre9+ 
661Leverabscess9+ 
662Heshet9+ 
663Värmesjuka9+ 
664Benlängdsskillnad9+ 
665Kromosomsvaghet9+ 
6669+ 
667Halsartärsjukdomar9+ 
668Kontaktdermatit9+ 
669Hudfistel9+ 
670Postpartumblödning9+ 
671Tolvfingertarmssår9+ 
672Placenta previa9+ 
673Vätskeutgjutning i lungsäcken9+ 
674Elektriska brännskador9+ 
675Endometrios9+ 
676Akut buk9+ 
677Myelodysplastiska syndrom9+ 
6789+ 
679Blodpropp i kranskärl9+ 
680Arteriovenös fistel9+ 
681Mjukdelsinfektioner9+ 
682Rabdomyolys9+ 
683Missbildningar, läkemedelsframkallade9+ 
684Ansiktsskador9+ 
685Ryggmärgssjukdomar9+ 
686Hydrops fetalis9+ 
687Tuberkulos, gastrointestinal9+ 
688Handskador9+ 
689beta-talassemi9+ 
690Transplantat-mot-värdsjukdom9+ 
691Uvealsjukdomar9+ 
692Bröstcysta9+ 
693Plötslig hjärtdöd9+ 
694Migränsjukdomar9+ 
695Muskeltumörer9+ 
696Näsblödning9+ 
697Tolvfingertarmstumörer9+ 
698Postoperativ illamående och kräkning9+ 
699Livmoderbristning9+ 
700Adenomatös tjocktarmspolypos9+ 
701Empyem9+ 
702Vätska i buken9+ 
703Blåsljud9+ 
704Fascit, nekrotiserande9+ 
705Död9+ 
706Anisakiasis9+ 
707Tand, inkilad9+ 
708Nålsticksskador9+ 
709Karcinom, lobulärt9+ 
710Svampsjukdomar i lungor9+ 
711Kolesteatom, mellanöra9+ 
712Aortasjukdomar9+ 
713Mässling9+ 
714Barretts esofagus9+ 
7159+ 
716Menstruation, utebliven9+ 
717Hudinflammation, atopisk9+ 
718Enterobacteriaceaeinfektioner9+ 
719Ektromeli9+ 
720Kolit, ischemisk9+ 
721Handdermatoser9+ 
722Karcinom, bronkogent9+ 
723Peripheral Nerve Injuries9+ 
7249+ 
725Epidermoidcysta9+ 
726Knuta i sköldkörtel9+ 
727Ljusöverkänslighet9+ 
728Hyperpigmentering9+ 
729Parestesi9+ 
730Demens9+ 
731Scorpion Stings9+ 
732Könskromosomrubbningar9+ 
733Osteogenesis imperfecta9+ 
734Leverinflammation9+ 
735Hyponatremi9+ 
736Ependymom9+ 
737Endometrietumörer9+ 
738Fotmissbildningar9+ 
739Urinblåsesjukdomar9+ 
740Ryggmärgsbråck9+ 
741Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions9+ 
742Fibrosarkom9+ 
743Livmoderperforation9+ 
744Muskelinflammation9+ 
745Gomtumörer9+ 
746Glomerulonefrit9+ 
747Käktumörer9+ 
748Epilepsi, tonisk-klonisk9+ 
749Beteendestörningar hos barn9+ 
750Penissjukdomar9+ 
751Halsböld9+ 
7529+ 
753Translokation, genetisk9+ 
754Aortabristning9+ 
755Tillväxtstörningar9+ 
756Anpassningssvårigheter9+ 
757Graviditetsdiabetes9+ 
758Bröstsjukdomar9+ 
759Muskelsvaghet9+ 
760Gikt9+ 
761Diskit9+ 
762Lymfom, follikulärt9+ 
763Lymfkörtelinflammation9+ 
764Bakteriella infektioner, grampositiva9+ 
765Menstruationsstörningar9+ 
766Gallstas9+ 
767Hjärnischemi, övergående9+ 
768Stensjukdom9+ 
769Urinvägsstenar9+ 
770Mjältsjukdomar9+ 
771Hirschsprungs sjukdom9+ 
772Missfall, utebliven9+ 
773Transplantatocklusion, kärl9+ 
774Hjärnnervsjukdomar9+ 
775Stafylokockhudinfektioner9+ 
776Leukopeni9+ 
777Eksem9+ 
778Dykarsjuka9+ 
779Utmattningsfrakturer9+ 
780Luftvägsinfektioner9+ 
781Hjärnhinneinflammation, meningokock9+ 
782Njurtuberkulos9+ 
783Metastaser av okänt ursprung9+ 
784Ledningshörselnedsättning9+ 
785Hyperkalcemi9+ 
786Adenofibrom9+ 
787Mag-tarmkatarr9+ 
788Melanos9+ 
789Respiratoriska syncytialvirusinfektioner9+ 
790Protozoinfektioner9+ 
791Rabies9+ 
792Tarmpolyper9+ 
793Sensoriska störningar9+ 
794Vulvatumörer9+ 
795Binjuretumörer9+ 
7969+ 
797Näspolyper9+ 
798Hemangiom, kavernöst9+ 
799Kardiomyopati, dilaterande9+ 
800Bukhålegraviditet9+ 
801Lungsarkoidos9+ 
8029+ 
803Svår förlossning9+ 
804Kikhosta9+ 
805Njurfunktionsförsämring, kronisk8+ 
806Talassemi8+ 
807Mediastinala tumörer8+ 
808Brakialplexusneuropatier8+ 
809Främmandekroppsgranulom8+ 
810Ledsjukdomar8+ 
811Inflammatoriska tarmsjukdomar8+ 
812Blodgruppsinkompatibilitet8+ 
813Listeriosis8+ 
814Kemiska brännskador8+ 
815Amyloidos8+ 
816Livmoderhalssjukdomar8+ 
817Skallbastumörer8+ 
818Trombofili8+ 
819Höftartros8+ 
820Ventrikelseptumdefekter8+ 
821Hjärninflammation, fästingburen8+ 
822Nefrotiskt syndrom8+ 
823Dumpningssyndrom8+ 
824Nefros8+ 
825För tidig menopaus8+ 
826Trisomi8+ 
827Syfilis, medfödd8+ 
828Kroppsvikt8+ 
829Anemi, aplastisk8+ 
830Blåsmasksjuka8+ 
831Tandköttstumörer8+ 
832Flerorgansvikt8+ 
833Nässelutslag8+ 
834Rabdomyosarkom, embryonalt8+ 
835Mjältförstoring8+ 
836Alopecia areata8+ 
837Tumörtillbakagång, spontan8+ 
838Elektriska skador8+ 
839Klamydiainfektioner8+ 
840Kryptokockos8+ 
841Hepatit C, kronisk8+ 
842Kolik8+ 
843Lymfocele8+ 
844Mukokutant lymfkörtelsyndrom8+ 
845Ansiktsdermatoser8+ 
846Parkinsons sjukdom8+ 
8478+ 
848Käkfrakturer8+ 
849Galaktosemier8+ 
850Transsexualism8+ 
851Osteokondrodysplasier8+ 
852Metaplasi8+ 
8538+ 
854Neurilemmom8+ 
855Hjärninfarkt8+ 
856Neuralrörsdefekter8+ 
857Aortaklafförträngning8+ 
858Kranskärlsanomalier8+ 
859Smith-Lemli-Opitz syndrom8+ 
860Oligospermi8+ 
861Urinrörssjukdomar8+ 
862Gauchers sjukdom8+ 
863Slemcysta8+ 
864Magsäckssjukdomar8+ 
865Ansikts- och käkskador8+ 
8668+ 
867Näringsrubbningar8+ 
868Skuldersmärta8+ 
8698+ 
870Glaskroppsblödning8+ 
871Mukormykos8+ 
872Hallucinationer8+ 
873Osteokondrit8+ 
874Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust8+ 
875Svettning, gustatorisk8+ 
876Facialisnervskador8+ 
877Liposarkom8+ 
878Dvärgväxt8+ 
879Hyperglykemi8+ 
880Tryckskada8+ 
881Hjärnödem8+ 
882Cerebellär ataxi8+ 
883Smakrubbning8+ 
884Affektiva störningar8+ 
885Feberkramper8+ 
886Epstein-Barrvirusinfektioner8+ 
887Ateroskleros8+ 
888Polyradikulopati8+ 
889Kärlfistel8+ 
890Anemi, perniciös8+ 
891Läppinflammation8+ 
892Hemolytisk sjukdom hos nyfödda8+ 
893Hudsjukdomar, infektiösa8+ 
894Lunginflammation, Pneumocystis8+ 
895Adenom, pleomorft8+ 
896Strupkatarr8+ 
897Epifysglidning8+ 
898Förmaksseptumdefekter8+ 
899Influensa8+ 
900Hyperparatyreos8+ 
901Dermatomyosit8+ 
902Koma8+ 
903Bihålesjukdomar8+ 
904Tungans sjukdomar8+ 
905Mjälttuberkulos8+ 
906Kognitiva störningar8+ 
907Tumörvirusinfektioner8+ 
908Kateterrelaterade infektioner8+ 
909Ländryggssmärta8+ 
910Manodepressiv sjukdom8+ 
911Gastrointestinala stromatumörer8+ 
912Lungfibros8+ 
913Intrakraniell hypertoni8+ 
914Asfyxi, neonatal8+ 
915Bröstkorgsskador8+ 
916Aktiverat protein C-resistens8+ 
917Germinom8+ 
918Multipel skleros, kronisk progressiv8+ 
919Venös insufficiens8+ 
920Blooms syndrom8+ 
921Hypofarynxtumörer8+ 
922Abstinenssyndrom8+ 
923Leukemi, promyeloisk, akut8+ 
924Barnsängsinfektioner8+ 
925Angioödem8+ 
926Tumörer i gemensamma gallgången8+ 
927Kondrosarkom8+ 
928Fibros8+ 
929Epiduralblödning, spinal8+ 
930Hjärnskada, kronisk8+ 
931Luxationsfrakturer8+ 
932Aortabråck, bröst8+ 
933Blödning i lungsäcken8+ 
934Förlamning, partiell8+ 
9358+ 
936Struma, nodulär8+ 
937Avföringsinkontinens8+ 
938Atrioventrikulär block8+ 
939Tyreotoxikos8+ 
940Bronkopulmonell dysplasi8+ 
941Gallblåsetumörer8+ 
942Klåda8+ 
943Sprängskador8+ 
944Hyperbilirubinemi8+ 
945Blodkräkningar8+ 
946Mutism8+ 
947Gammaglobulinbrist8+ 
948Hjärtförstoring8+ 
949Peptiskt sår, perforerat8+ 
950Kranskärlsförträngning8+ 
951Hypestesi8+ 
952Tuberkulos, oral8+ 
953Arnold-Chiaris missbildning8+ 
954Autonoma nervsystemets sjukdomar8+ 
955Gynekomasti8+ 
956Munmissbildningar8+ 
957Lårbenstumörer8+ 
958Irisinflammation8+ 
959Malign hypertermi8+ 
960Fanconis anemi8+ 
961Cystadenokarcinom8+ 
9628+ 
963Halsfluss8+ 
964Resttumör8+ 
965Andningsförlamning8+ 
966Underarmsskador8+ 
967Kammarflimmer8+ 
968Prostatasjukdomar8+ 
969Hemangiopericytom8+ 
970Missfall, hotande8+ 
971Kolondivertikulit8+ 
972Gallstenar8+ 
973Hjärninflammation8+ 
974Underkäkssjukdomar8+ 
975Chondodysplasia punctata8+ 
976Psykosexuella störningar8+ 
977Kromosomdeletion7+ 
978Esofagusperforation7+ 
979Bisköldkörteltumörer7+ 
980Polyradikuloneuropati7+ 
981Lunginflammation, stafylokock7+ 
982Sjukdomar i tårapparaten7+ 
983Näthinneblödning7+ 
984Koriokarcinom7+ 
985Fettlever7+ 
9867+ 
987Hyperkolesterolemi7+ 
988Tuberkulom, intrakraniellt7+ 
989Aneurysm, falskt7+ 
990Skelning7+ 
991Hudsjukdomar, papuloskvamösa7+ 
992Benresorption7+ 
993Syringomyeli7+ 
994Blixtolyckor7+ 
995Benign intrakraniell tryckökning7+ 
996Hjärtsäcksinflammation, tuberkulös7+ 
997Andnödssyndrom hos vuxna7+ 
998Andningsljud7+ 
999Urinledarsjukdomar7+ 
1000Armskador7+ 
1001Mycobacterium Infections, Nontuberculous7+ 
1002Neuroendokrina tumörer7+ 
1003Tumörer, germinalcells- och embryonala7+ 
1004Levertuberkulos7+ 
1005Nackskador7+ 
1006Giftstruma7+ 
10077+ 
1008Kranskärlsrestenos7+ 
1009Fuktig ansiktsbrand7+ 
1010Campylobacterinfektioner7+ 
1011Tandmissbildningar7+ 
1012Dermatit, fototoxisk7+ 
1013Femoralbråck7+ 
1014Noonans syndrom7+ 
1015Analatresi7+ 
1016Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv7+ 
1017Kärlkramp7+ 
1018Tårkanalhinder7+ 
1019Dengue7+ 
1020Leverförstoring7+ 
1021Sjukdomsmodeller, djur7+ 
1022Eosinofili7+ 
1023Hjärtblock7+ 
1024Tarmatresi7+ 
1025Epiduralabscess7+ 
1026Epilepsi, komplex, partiell7+ 
1027Williams syndrom7+ 
1028Uretärstenar7+ 
1029Kommunikationsproblem7+ 
1030Bukabscess7+ 
1031Heroinberoende7+ 
1032Erektil dysfunktion7+ 
1033Sarcoma, Ewing7+ 
1034Njurartärhinder7+ 
1035Intrakraniell emboli och trombos7+ 
1036Hyperlipemier7+ 
1037Könsorganens sjukdomar hos kvinnor7+ 
1038Aortaförträngning7+ 
1039Neuroleptiskt malignt syndrom7+ 
1040Nagelsjukdomar7+ 
1041Hypertoni, portal7+ 
1042Papillom7+ 
1043Esofagusatresi7+ 
1044Histiocytom, benignt fibröst7+ 
1045Aspirationspneumoni7+ 
1046Ansiktsasymmetri7+ 
1047Höftledsdislokation, medfödd7+ 
1048Kraniofaciala missbildningar7+ 
1049Adenovirusinfektioner7+ 
1050Tolvfingertarmens sjukdomar7+ 
1051Röda hund7+ 
1052Stukningar och vrickningar7+ 
1053Blodupphostning7+ 
1054Nervsmärta7+ 
1055Purpura, trombocytopen, idiopatisk7+ 
1056Matsmältningssystemets tumörer7+ 
1057Feber av okänt ursprung7+ 
1058Hästsjukdomar7+ 
1059Vegetativt tillstånd7+ 
1060Simulerade sjukdomar7+ 
1061Könskromosomavvikelser7+ 
1062Leukemi, monocytisk, akut7+ 
1063Moyamoyasjukdom7+ 
1064Postgastrektomisyndrom7+ 
1065Hjärnnervstumörer7+ 
10667+ 
1067Benmärgstumörer7+ 
1068Neurofibrom7+ 
1069Förtvining7+ 
1070Tumörer i blindtarmsbihang7+ 
1071Hjärtmuskelinflammation7+ 
1072Benskador7+ 
1073Tymom7+ 
1074Makulaödem7+ 
1075Käkhålesinuit7+ 
1076Bullerskador7+ 
1077Lemierre Syndrome7+ 
1078Adenom, villöst7+ 
1079Tumörer, körtel och epitel7+ 
1080Pungåderbråck7+ 
1081Medvetandegrad, nedsatt7+ 
1082Clostridiuminfektioner7+ 
1083Dermatit, allergisk kontakt7+ 
1084Sinustrombos, intrakraniell7+ 
1085Penistumörer7+ 
10867+ 
1087Psoasabscess7+ 
1088Refluxesofagit7+ 
1089Polyhydramnios7+ 
1090Hicka7+ 
1091Hudsjukdomar, bakteriella7+ 
1092Munfistel7+ 
1093Helicobacterinfektioner7+ 
1094Insomningsproblem och tidigt uppvaknade7+ 
1095Enkondromatos7+ 
1096Livmoderhalsinflammation7+ 
1097Nästäppa7+ 
1098Neurologiska manifestationer7+ 
1099Xeroderma pigmentosum7+ 
1100Enterokolit, nekrotiserande7+ 
1101Spinal dysrrafi7+ 
1102Halsbränna7+ 
1103Drunkning7+ 
1104Mediastinala sjukdomar7+ 
1105Alkoholcirros7+ 
1106Svampsjukdomar i hud7+ 
1107Kvarhållen moderkaka7+ 
1108Radikulopati7+ 
1109Dyspepsi7+ 
1110Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd7+ 
1111Vitamin K-brist7+ 
11127+ 
1113Bindvävssjukdomar7+ 
1114Drug Overdose7+ 
1115Testikelinflammation7+ 
1116Polio7+ 
1117Förvirringstillstånd7+ 
1118Håravfall7+ 
1119Werners syndrom7+ 
1120Blödningsbenägenhet7+ 
1121Osteitis deformans7+ 
1122Kompartmentsyndrom7+ 
1123Lunghypertoni7+ 
1124Bacteroidesinfektioner7+ 
1125Tennisarmbåge7+ 
1126Divertikulit7+ 
1127Pyelonefrit7+ 
1128Pinealom7+ 
1129Lungsäckssjukdomar7+ 
1130Förstoppning7+ 
1131Hornhinnesår7+ 
1132Prostataförstoring7+ 
1133Hepatit, autoimmun7+ 
1134Angina, instabil7+ 
1135Missfall, återkommande7+ 
1136Papillödem7+ 
1137Behcets syndrom7+ 
1138Paranoia7+ 
1139Hjärnhinneinflammation, Hemophilus7+ 
1140Inåtskelning7+ 
1141Käkledssyndrom7+ 
1142Tjocktarmspolyper7+ 
1143Vascular System Injuries7+ 
1144Parapares7+ 
1145Gulsot hos nyfödda7+ 
1146Stråldermatit7+ 
1147Chock, kardiogen7+ 
1148Hudinflammation7+ 
1149Lungsjukdomar, interstitiella7+ 
1150Paragangliom, extraadrenalt7+ 
1151Ormbett7+ 
1152Preleukemi7+ 
1153Parodontala sjukdomar7+ 
1154Perifera nervsystemets tumörer7+ 
1155Polymyalgia rheumatica7+ 
1156Mjälttumörer7+ 
1157Halsartärförträngning7+ 
1158Vaginaltumörer7+ 
1159Lillhjärnans sjukdomar7+ 
1160Höftskador7+ 
1161Yrkesdermatit7+ 
1162Revbensfrakturer7+ 
1163Syrebrist7+ 
1164Parasitsjukdomar i lungor7+ 
1165Arteriovenösa missbildningar7+ 
1166Kramp7+ 
1167Plötslig spädbarnsdöd7+ 
1168Ductus arteriosus, öppetstående7+ 
1169Etmoidalsinuit7+ 
1170Blödning i munnen7+ 
1171Struphuvudsjukdomar7+ 
1172Insulinom7+ 
1173Glutenintolerans7+ 
1174Magkatarr7+ 
1175Fostervattenavgång, för tidig7+ 
1176Medfödd hypotyreos7+ 
1177Hjärnbråck7+ 
1178Inferior Wall Myocardial Infarction7+ 
1179Mitralklaffprolaps6+ 
1180Nocardiainfektioner6+ 
1181Gångstörningar, neurologiska6+ 
1182Akondroplasi6+ 
1183Luftstrupssjukdomar6+ 
1184Myom6+ 
1185Mensblödning, riklig6+ 
1186Oronatral fistel6+ 
1187Fotmissbildningar, medfödda6+ 
1188Hornhinnesjukdomar6+ 
1189Vitamin B-brist6+ 
1190Urinvägsfistel6+ 
1191Pannhålesinuit6+ 
1192Självstympning6+ 
1193Nagelbandsinfektion6+ 
1194Priapism6+ 
1195Analsjukdomar6+ 
11966+ 
1197Livmodersjukdomar6+ 
1198Schanker6+ 
1199Ledsjukdom, neurogen6+ 
1200Hydropneumotorax6+ 
1201Hyalinmembransjukdom6+ 
1202Hemartros6+ 
1203Luftstrupsförträngning6+ 
1204Severe Dengue6+ 
1205Diabetesfot6+ 
1206Leversvikt6+ 
1207Progeria6+ 
1208Blodkoagulationsstörningar6+ 
1209Toxoplasmos6+ 
1210Mellanblödning6+ 
1211Extremitetsmissbildningar, medfödda6+ 
1212Neoplastiska syndrom, ärftliga6+ 
1213Fotdermatoser6+ 
1214Pierre Robins syndrom6+ 
1215Cytomegalovirusretinit6+ 
1216Dysplastiskt nevussyndrom6+ 
1217Nervkompressionssyndrom6+ 
1218Kolangiokarcinom6+ 
1219Lyme-sjukdom6+ 
1220Tyreoidit, autoimmun6+ 
1221Småcelligt lungkarcinom6+ 
1222Tandköttsinflammation6+ 
1223Koledokuscysta6+ 
1224Uttorkning6+ 
1225Osteokondrom6+ 
1226Bettfel6+ 
1227Peritonit, tuberkulös6+ 
1228Benutväxter6+ 
1229Artrit, reaktiv6+ 
1230Diarre hos spädbarn6+ 
1231Urinblåsefistel6+ 
1232Levokardi6+ 
1233Tumörer, posttraumatiska6+ 
1234Bakteriella infektioner, gramnegativa6+ 
1235Oligodendrogliom6+ 
1236Muskelatrofi6+ 
1237Konversionsstörning6+ 
1238Handledsskador6+ 
1239Hallux valgus6+ 
1240B-cellsleukemi6+ 
1241Polyomavirusinfektioner6+ 
1242Dyspareuni6+ 
1243Anorexia nervosa6+ 
1244Ansiktssmärta6+ 
1245Leukomalaci, periventrikulär6+ 
1246Glukosintolerans6+ 
1247Paragangliom6+ 
1248Hornhinneinflammation6+ 
1249Senskideinflammation6+ 
1250Lymfödem6+ 
1251Lungsjukdomar, obstruktiva6+ 
1252Osteoradionekros6+ 
1253Inlärningsstörningar6+ 
12546+ 
1255Främmandekroppsreaktion6+ 
1256Klebsiellainfektioner6+ 
1257Pancytopeni6+ 
1258Korttarmssyndrom6+ 
1259Mycobacterium avium-intracellulare-infektion6+ 
1260Vanlig variabel immunbrist6+ 
1261Knäartros6+ 
1262Reumatisk hjärtsjukdom6+ 
1263Tarmkatarr6+ 
1264Prune-belly syndrom6+ 
1265Adnexasjukdomar6+ 
1266Hormonsjukdomar6+ 
1267Vitiligo6+ 
1268Hypokalemi6+ 
1269Jätteväxt6+ 
1270Fotledsskador6+ 
1271Tuberös skleros6+ 
1272Finnar6+ 
1273Neuromuskulära sjukdomar6+ 
1274Mikrognati6+ 
1275Hemolys6+ 
1276Fotskador6+ 
1277Luktstörningar6+ 
1278Pneumocefalus6+ 
1279Dirofilariasis6+ 
1280Cushings syndrom6+ 
1281Broskfrakturer6+ 
1282Hjärnhinneinflammation, Listeria6+ 
1283Livmoderframfall6+ 
1284Amputation, traumatisk6+ 
1285Tunn- och tjocktarmsinflammation6+ 
1286Binjuresjukdomar6+ 
1287Bukbråck6+ 
1288Bells pares6+ 
1289Insektsbett och insektsstick6+ 
1290Slemsäcksinflammation6+ 
1291Stressyndrom, posttraumatiskt6+ 
1292Spottkörteltumörer6+ 
1293Hyperalgesi6+ 
1294Hjärt-kärlmissbildningar6+ 
1295Tuberkulos, centrala nervsystemet6+ 
1296Bronkialtumörer6+ 
1297Ryggkotsinflammation6+ 
1298Q-feber6+ 
1299Postperikardiotomisyndrom6+ 
1300Supratentoriella tumörer6+ 
1301Leverfläck6+ 
1302Status epilepticus6+ 
1303Chediak-Higashis syndrom6+ 
1304Käkhåletumörer6+ 
1305Mesenkymalt kondrosarkom6+ 
1306Stelnad led6+ 
1307Brucellos6+ 
1308Fokal segmental glomeruloskleros6+ 
1309Lateral sinustrombos6+ 
1310Varansamling i lungsäcken6+ 
13116+ 
1312Senskador6+ 
1313Makuladegeneration6+ 
1314Hyperventilering6+ 
1315Akut koronarsyndrom6+ 
1316Trombocytos6+ 
1317Hepatit B, kronisk6+ 
1318Falciparummalaria6+ 
1319Bensår6+ 
1320Blodfärgad avföring6+ 
1321Polycytemi6+ 
1322Waldenströms makroglobulinemi6+ 
1323Thrombotic Microangiopathies6+ 
1324Hepatit B6+ 
13256+ 
1326Mallory-Weiss syndrom6+ 
1327Snäckfeber6+ 
1328Hyphema6+ 
1329Vaginala sjukdomar6+ 
1330Hjärnhinneinflammation, aseptisk6+ 
1331Temporallobsepilepsi6+ 
1332Nystagmus, patologisk6+ 
1333Cilierörlighet, defekt6+ 
1334AIDS-relaterat komplex6+ 
1335Aortaklaffinsufficiens6+ 
1336Antitrombin III-brist6+ 
1337Vätske- och elektrolytrubbning6+ 
1338Näthinneförtvining6+ 
1339Glomerulonefrit, membranproliferativ6+ 
1340Fallots tetrad6+ 
1341Periapikal abscess6+ 
1342Tendinopati6+ 
1343Esofagusmotilitetsstörningar6+ 
1344Schistosomiasis japonica6+ 
1345Cirkulerande tumörceller6+ 
1346Näthinneperforationer6+ 
1347Hypospadi6+ 
1348Serratiainfektioner6+ 
1349Lymfopeni6+ 
1350Språkutvecklingsstörningar6+ 
1351Bukspottkörtelsjukdomar6+ 
1352Tandfrakturer6+ 
1353Utvecklingsstörningar6+ 
1354Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign6+ 
1355Gallvägsinflammation6+ 
1356Leversjukdomar, alkoholbetingade6+ 
1357Levercirros, biliär6+ 
13586+ 
1359Autism6+ 
1360Lungskada6+ 
1361Hjärtaneurysm6+ 
1362Subduralblödning, intrakraniell6+ 
1363Creutzfeldt-Jakobs syndrom6+ 
1364Myiasis6+ 
1365Ameloblastom6+ 
1366Arterioskleros, oblitererande6+ 
1367Bindhinneinflammation6+ 
1368Volvulus6+ 
1369Kolesteatom6+ 
1370Tymustumörer6+ 
1371Fönstertittarsjuka6+ 
1372Faktor XIII-brist6+ 
1373Labyrintsjukdomar6+ 
1374Schistosomiasis haematobia6+ 
1375Exostoser, multipla ärftliga6+ 
1376Afasi6+ 
1377Cerebrospinal otorre6+ 
1378Brankiom6+ 
1379Herpesviridaeinfektioner6+ 
1380Underbett5+ 
13815+ 
1382Nacksmärta5+ 
1383Phyllodes tumör5+ 
1384Tand, icke-erupterad5+ 
1385Bronsdiabetes5+ 
1386Pulpainflammation5+ 
1387Ranula5+ 
1388Hjärnnervskador5+ 
1389Kollagena sjukdomar5+ 
1390Hemolytiskt uremiskt syndrom5+ 
1391Skivepiteltumörer5+ 
1392Lichen planus, oral5+ 
1393Bröstkorgssjukdomar5+ 
1394Jejunaltumörer5+ 
1395Synnervsskador5+ 
1396Spinal osteofytos5+ 
1397Rektovaginal fistel5+ 
13985+ 
1399Dammlunga5+ 
1400Serumsjuka5+ 
1401Lymfangiom, cystiskt5+ 
1402Gallgångssjukdomar5+ 
1403Hemofili B5+ 
1404Tuberkulos, endokrin5+ 
1405Körtelfeber5+ 
1406Spina bifida occulta5+ 
1407Sjögrens syndrom5+ 
1408Benmärgssjukdomar5+ 
1409Nedsänkt ögonlock5+ 
1410Pagets sjukdom i bröstkörteln5+ 
1411Kammartakykardi5+ 
14125+ 
1413Megakolon, toxisk5+ 
1414Asymptomatic Diseases5+ 
1415Mukoepidermoid tumör5+ 
1416Karcinom, adenoskvamöst5+ 
1417Bitestikelinflammation5+ 
1418Gliom, subependymalt5+ 
1419Bendermatoser5+ 
1420Meningokockinfektioner5+ 
1421Hjärntrombos5+ 
1422Blåskatarr5+ 
14235+ 
1424Syrebrist i hjärnan5+ 
1425Främmande kroppar i ögat5+ 
1426Esofagusfistel5+ 
1427Feokromocytom5+ 
1428Blåsstörning, neurogen5+ 
1429Glosögdhet5+ 
1430Pseudofaki5+ 
1431Epiduralblödning, kraniell5+ 
1432Fabrys sjukdom5+ 
1433Wiskott-Aldrichs syndrom5+ 
1434Mykobakterieinfektioner5+ 
1435Rh-isoimmunisering5+ 
1436Fibromatos, aggressiv5+ 
1437Goldenhars syndrom5+ 
1438Tandrörlighet5+ 
1439Blödningschock5+ 
1440Kärlinflammation5+ 
1441Subkutant emfysen5+ 
1442Glomus jugulare-tumör5+ 
1443Paraproteinemier5+ 
14445+ 
1445Neurofibromatos 25+ 
1446Magruptur5+ 
1447Mjältinfarkt5+ 
1448Näthinnetumörer5+ 
1449Skotom5+ 
1450Magfistel5+ 
1451Utseende hos de sjuka5+ 
14525+ 
1453Vänsterkammardysfunktion5+ 
1454Nevus, epiteloid och spindelcell5+ 
1455T-cellslymfom5+ 
1456Halsartärskador5+ 
1457Laryngeal Nerve Injuries5+ 
1458Marfans syndrom5+ 
1459Näthinneinflammation5+ 
1460Legionärssjuka5+ 
1461Könsvårtor5+ 
1462Esofagusakalasi5+ 
1463Sömnapnesyndrom5+ 
1464Leukemiinfiltration5+ 
1465Subduralvätskeutgjutning5+ 
1466Hypertrikos5+ 
1467Genitala tumörer hos män5+ 
1468von Hippel-Lindaus sjukdom5+ 
1469Polyarteritis nodosa5+ 
1470Sinustakykardi5+ 
1471Pneumoperitoneum5+ 
1472Diabetesketoacidos5+ 
1473Prader-Willis syndrom5+ 
1474Gallgångsfistel5+ 
1475Maduromycosis5+ 
1476Urinblåsestenar5+ 
1477Histiocytiskt sarkom5+ 
1478Kylotorax5+ 
1479Akromegali5+ 
1480Hjärnartärsjukdomar5+ 
1481Fokal tandinfektion5+ 
1482Langerhanscellshistiocytos5+ 
1483Lupus erythematosus, diskoid5+ 
1484Spondylolys5+ 
1485Näthinnevensocklusion5+ 
1486Hämmad fostertillväxt5+ 
1487Histiocytom, malignt fibröst5+ 
1488Anemi, hemolytisk5+ 
1489Skelettsjukdomar, metabola5+ 
1490Bröstkörtelinflammation5+ 
1491Psykomotoriska störningar5+ 
1492Onormal muskelspänning5+ 
1493Iliaca-aneurysm5+ 
1494Obstruktionsikterus5+ 
1495Histoplasmos5+ 
1496Botulism5+ 
1497Synnervssjukdomar5+ 
1498Lymfangiom5+ 
1499Brytningsfel5+ 
1500Luftrörskatarr5+ 
1501Urinvägstumörer5+ 
1502Ansiktsnervssjukdomar5+ 
1503Toxiska nervskador5+ 
1504Uvealtumörer5+ 
1505Snarkning5+ 
1506Raynauds sjukdom5+ 
1507Sjukdomar i gemensamma gallgången5+ 
1508Encefalomyelit, akut disseminerad5+ 
1509Papillom, inverterat5+ 
1510Gallgångsatresi5+ 
1511Nackspärr5+ 
1512Lymfangiosarkom5+ 
1513Akatisi, läkemedelsframkallad5+ 
1514Mikroftalmi5+ 
1515Adenolymfom5+ 
1516Kilbenshålesinuit5+ 
1517Neurofibromatoser5+ 
15185+ 
1519Viktökning5+ 
1520Hörselnedsättning, dubbelsidig5+ 
1521Esofagusdivertikel5+ 
15225+ 
1523Psykosomatiska sjukdomar5+ 
1524Alzheimers sjukdom5+ 
1525Cysticerkos5+ 
1526Myelinolys, central pontin5+ 
1527Kolondivertikel5+ 
1528Darrning5+ 
1529Testikeltorsion5+ 
1530Diabetisk näthinnesjukdom5+ 
1531Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet5+ 
1532Rabdomyom5+ 
1533Tarmkäxcysta5+ 
1534Superinfektion5+ 
15355+ 
1536Amnionbandsyndrom5+ 
1537Karcinom, basoskvamöst5+ 
1538Angiomatos5+ 
1539Pyomyosit5+ 
1540Vattenbråck5+ 
1541Retts syndrom5+ 
1542Jättecellstumörer5+ 
1543Gardners syndrom5+ 
1544Livsmedelsöverkänslighet5+ 
1545Hjärn- och ryggmärgsinflammation5+ 
1546Karotiskörteltumör5+ 
1547Binjurebarkstumörer5+ 
1548Vascularisation i åderhinnan5+ 
1549Waardenburg Syndrome5+ 
1550Hypopigmentering5+ 
1551Sköldkörtelinflammation5+ 
1552Adenokarcinom, bronkiolo-alveolär5+ 
1553Kompressionsfrakturer5+ 
1554Lentigo5+ 
1555Svettning, överdriven5+ 
1556Hjärnhinnebråck5+ 
1557Reyes syndrom5+ 
1558Granulom, varbildande5+ 
1559Polands syndrom5+ 
1560Flertaliga lungknutor5+ 
15615+ 
1562Keratos5+ 
1563Luftrörssjukdomar5+ 
1564Arteria vertebrobasilaris-insufficiens5+ 
1565Tekom5+ 
1566Okronos5+ 
1567Fusobacteriuminfektioner5+ 
1568Leishmaniasis, visceral5+ 
1569Kontraktur5+ 
1570Hjärtkammarförstoring, vänstersidig5+ 
1571Rastlöshet5+ 
1572Malaria, cerebral5+ 
1573Hjärnventrikeltumörer5+ 
1574Sagittal sinustrombos5+ 
1575Schizofreni, paranoid5+ 
1576Dubbelseende5+ 
1577Kramp hos spädbarn5+ 
1578Hamartomsyndrom, multipelt5+ 
1579Karcinom, neuroendokrint5+ 
1580Pilonidalcysta4+ 
1581Kolobom4+ 
1582Ventrikelseptumruptur4+ 
1583Artärinflammation4+ 
1584Aspergillos, allergisk bronkopulmonell4+ 
1585Talstörningar4+ 
1586Bencystor4+ 
1587Bukspottkörtelinflammation, alkoholbetingad4+ 
1588Cervikal intraepitelial neoplasi4+ 
1589Mediastinalt emfysem4+ 
1590Ehlers-Danlos syndrom4+ 
1591Kärltumörer4+ 
1592Fibroadenom4+ 
1593Emfysem4+ 
1594Förgiftningar4+ 
1595Gonaddysgenesi4+ 
1596Basalgangliesjukdomar4+ 
1597Cyanos4+ 
1598Osteochondritis dissecans4+ 
1599Neurocysticerkos4+ 
1600Nervtumör4+ 
1601Arthritis, Juvenile4+ 
1602Ekinokockos, lever4+ 
1603Myelomonocytleukemi, kronisk4+ 
1604Hypopituitarism4+ 
1605Marmorbensjuka4+ 
1606Rörelserubbningar4+ 
1607Obturatorbråck4+ 
1608Abducensnervsjukdomar4+ 
1609Mediastinit4+ 
1610Urinledarbråck4+ 
1611Telangiektasi4+ 
1612Herpes simplex4+ 
1613Hjärninflammation, viral4+ 
1614Tårsäcksinflammation4+ 
1615Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller4+ 
1616Kolangit, skleroserande4+ 
1617Fettemboli4+ 
1618Klippel-Feils syndrom4+ 
1619Takykardi4+ 
1620Involutionsdepression4+ 
1621Mikrocefali4+ 
1622Ryggmärgsinflammation4+ 
1623Förhårdning4+ 
1624Kraniofaryngiom4+ 
1625T-cellsleukemi, vuxna4+ 
1626Parodontal ficka4+ 
1627Meningoencefalit4+ 
1628Osteom4+ 
1629Strålbensfrakturer4+ 
1630Infratentoriella tumörer4+ 
1631Cerebral amyloid angiopati4+ 
1632Signetringcellscancer4+ 
1633Muskelspasticitet4+ 
1634Bäckensmärta4+ 
1635Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade4+ 
1636Kolestas, intrahepatisk4+ 
1637Epilepsi, generaliserad4+ 
16384+ 
1639Uniparental disomi4+ 
1640Yersiniainfektioner4+ 
1641Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig4+ 
1642Kärlmissbildningar i centrala nervsystemet4+ 
1643Ataxi4+ 
1644Danssjuka4+ 
1645Bukspottkörtelcysta4+ 
1646Immunrekonstitutionssyndrom4+ 
1647Subduralempyem4+ 
1648Pankreatisk pseudocysta4+ 
1649Cystadenom, seröst4+ 
1650Hypotalamussjukdomar4+ 
1651Lichen planus4+ 
1652Faktor VII-brist4+ 
1653Aortabågesyndrom4+ 
1654Bindhinnetumörer4+ 
1655Polycytemia vera4+ 
1656Aortastenos, subvalvulär4+ 
1657Hypofysär ACTH-överproduktion4+ 
1658Kolmonoxidförgiftning4+ 
1659Tandluxation4+ 
1660Centrala nervsystemets cystor4+ 
1661Osteom, osteoid4+ 
1662West Nile-feber4+ 
1663Hamartom4+ 
1664Sammansmälta tänder4+ 
1665Pseudomyxoma peritonei4+ 
16664+ 
1667Paraneoplastiska syndrom4+ 
1668Muskelhypotoni4+ 
1669T-cellslymfom, kutant4+ 
1670MALT-lymfom4+ 
1671Mandibulofacial dysostos4+ 
1672Fragil X-syndrom4+ 
1673Adenom, oxyfilt4+ 
1674Ansträngningsinkontinens4+ 
1675Venös ocklusiv leversjukdom4+ 
1676Huvudskador, slutna4+ 
1677Cystadenokarcinom, papillärt4+ 
1678Leukocytos4+ 
1679Hjärtbristning4+ 
1680Trigeminusneuralgi4+ 
1681DiGeorges syndrom4+ 
1682Dyskinesi, läkemedelsframkallad4+ 
1683Uveit, främre4+ 
1684Minnesstörningar4+ 
1685Binjurehypofunktion4+ 
1686Hypokalcemi4+ 
1687Epiduraltumörer4+ 
1688Lungemfysem4+ 
1689Chromosome Inversion4+ 
1690Hepatit A4+ 
1691Karcinom, storcelligt4+ 
1692Hypofyssjukdomar4+ 
1693Purpura, trombotisk trombocytopen4+ 
1694Hårcellsleukemi4+ 
1695Retrognathia4+ 
1696Angiofibrom4+ 
1697Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar4+ 
1698Monosomi4+ 
1699von Willebrand Diseases4+ 
1700Strålsvampsjuka4+ 
1701Epilepsi, partiell4+ 
1702Granulomatös sjukdom, kronisk4+ 
1703De Langes syndrom4+ 
1704Mitralklafförträngning4+ 
1705Engelska sjukan4+ 
1706Ganglioneurom4+ 
1707Cystadenom, mucinöst4+ 
1708Kranskärlskramp4+ 
1709Leverencefalopati4+ 
1710Wegeners granulomatos4+ 
1711Sklerit4+ 
1712Klarcellsadenokarcinom4+ 
1713Takayasus arterit4+ 
1714Duodenalhinder4+ 
1715Hyperlipoproteinemi typ II4+ 
1716Retinitis pigmentosa4+ 
1717Gonaddysgenesi, 46,XY4+ 
1718Smärta, svårbehandlad4+ 
1719Urinledartumörer4+ 
1720Bettfel, Angle-klass III4+ 
1721Pre-B-cellsleukemi4+ 
1722Vena cava superior-syndrom4+ 
1723Spottkörteltumörer, underkäke4+ 
1724Jättecellsarterit4+ 
1725Subduralblödning, kronisk4+ 
1726Xantomatos4+ 
1727Mediastinal cysta4+ 
1728Mullers blandtumör4+ 
1729Genitalherpes4+ 
1730Pemfigus3+ 
1731Angiomyolipom3+ 
1732Meckels divertikel3+ 
1733Kolestas, extrahepatisk3+ 
1734Multipla hormonella tumörer3+ 
1735Tumörer i svettkörtlar3+ 
1736Optikusatrofi3+ 
1737Lupusnefrit3+ 
1738Tand, övertalig3+ 
1739Porfyri3+ 
1740Hypogonadism3+ 
1741Araknoidalcystor3+ 
1742Hudsjukdomar, vesikulobullösa3+ 
1743Ventrikeltömningsobstruktion3+ 
1744Brosktumör3+ 
1745Plasmacytom3+ 
1746Adenokarcinom, follikulärt3+ 
1747Transposition av de stora kärlen3+ 
1748Trikuspidalklaffinsufficiens3+ 
1749Fingerskador3+ 
17503+ 
1751Glomerulonefrit, membranös3+ 
1752Mjukdelsskador3+ 
1753Purpura, Schoenlein-Henochs3+ 
1754Pubertet, för tidig3+ 
1755Käkledssjukdomar3+ 
1756Myasthenia gravis3+ 
1757Lunginflammation, viral3+ 
1758Pulmonalklafförträngning3+ 
1759Binjurebarkshyperplasi, medfödd3+ 
1760Protein C-brist3+ 
1761Antifosfolipidsyndrom3+ 
1762Lunginflammation, mykoplasma3+ 
1763Disorders of Sex Development3+ 
1764Takykardi, supraventrikulär3+ 
1765Wolff-Parkinson-Whites syndrom3+ 
1766Halsartärtrombos3+ 
1767Gallvägsblödning3+ 
1768Polyendokrinopatier, autoimmuna3+ 
1769Guillain-Barres syndrom3+ 
1770Takotsubokardiomyopati3+ 
1771Neuroektodermala tumörer, primitiva3+ 
1772Alveolarresorption3+ 
1773SIADH3+ 
1774Anemi, hemolytisk, autoimmun3+ 
1775Jättecellsgranulom3+ 
1776Dissektion av inre halsartär3+ 
1777Sarkom, synovialt3+ 
1778AVNRT3+ 
1779Hypertoni, renovaskulär3+ 
1780Karpaltunnelsyndrom3+ 
1781Diabetes insipidus3+ 
1782Karcinosarkom3+ 
1783Bettfel, Angle-klass II3+ 
1784Budd-Chiaris syndrom3+ 
1785Nefrit, interstitiell3+ 
1786Ventrikulärt utflödeshinder2+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer