Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Inhalationsbrännskador100+ 
2Inhalationsskador, rök68+ 
3Yrkessjukdomar24+ 
4Astma19+ 
5Missbruksrelaterade sjukdomar12+ 
6Gasförgiftning12+ 
7Bronkialspasm9+ 
8Inhalant Abuse8+ 
9Alveolit, exogen allergisk7+ 
10Bronkiell hyperreaktivitet7+ 
11Kvävning7+ 
12Andnödssyndrom hos vuxna5+ 
13Stendammslunga5+ 
14Kvicksilverförgiftning5+ 
15Respiratorisk överkänslighet4+ 
16Syrebrist4+ 
17Kolmonoxidförgiftning4+ 
18Sjukdomar bland lantbrukare4+ 
19Status asthmaticus4+ 
20Tröskdammlunga4+ 
21Snuva4+ 
22Dammlunga4+ 
23Kemiska brännskador4+ 
24Luftvägssjukdomar4+ 
25Livsmedelsöverkänslighet4+ 
26Brännskador4+ 
27Lunginflammation3+ 
28Lungsjukdomar3+ 
29Lungödem3+ 
30Heroinberoende3+ 
31Främmande kroppar3+ 
32Förgiftningar3+ 
33Lungsjukdomar, obstruktiva3+ 
34Mjältbrand3+ 
35Asthma, Occupational3+ 
36Andningssvikt3+ 
37Acidos, respiratorisk3+ 
38Luftvägshinder3+ 
39Luftrörskatarr2+ 
40Hosta2+ 
41Methemoglobinemi2+ 
42Lungskada2+ 
43Sexuella avvikelser2+ 
44Andnödssyndrom hos vuxna2+ 
45Hyperkapni2+ 
46Lungfibros2+ 
47Kokainmissbruk2+ 
482+ 
49Fågelalveolit2+ 
50Lunghypertoni2+ 
51Kadmiumförgiftning2+ 
52Akut sjukdom2+ 
53Plötslig död2+ 
54Mediastinalt emfysem2+ 
55Aspirationspneumoni2+ 
56Lungkollaps2+ 
572+ 
58Rinit, allergisk, perenn2+ 
59Frostskada2+ 
60Byssinos2+ 
61Lipidpneumoni2+ 
62Högerkammardysfunktion2+ 
63Bronkutvidgning2+ 
64Tryckskada2+ 
65Hyperventilering2+ 
66Feber1+ 
67Andnöd1+ 
68Antrakosilikos1+ 
69Bronkiolit1+ 
70Inandning av maginnehåll1+ 
71Struphuvudförträngning1+ 
721+ 
73Allergisk chock1+ 
74Luftstrupsförträngning1+ 
75Persisterande fetal cirkulation1+ 
76Struphuvudödem1+ 
77Hantavirus pulmonellt syndrom1+ 
78Sjukdomsmodeller, djur1+ 
79Nässelutslag1+ 
80Harpest1+ 
81Akuta situationer1+ 
82Luft i lungsäcken1+ 
83Luftvägsinfektioner1+ 
84Hästsjukdomar1+ 
85Lungeosinofili1+ 
86Högt ögontryck1+ 
87Pest1+ 
88Jordnötsöverkänslighet1+ 
89Koccidioidomykos1+ 
90Bindhinneinflammation1+ 
91Hjärtstopp1+ 
92Kronisk sjukdom1+ 
93Andningsstörningar1+ 
94Lungsjukdomar, interstitiella1+ 
95Pulmonell alveolär proteinos1+ 
96Rinit, allergisk, årstidsbunden1+ 
97Obliterativ bronkiolit1+ 
98Cerebrovaskulära sjukdomar1+ 
99Hjärnsjukdomar1+ 
100Toxiska nervskador1+ 
101Malign hypertermi1+ 
102Svampsjukdomar i lungor1+ 
103Drug Overdose1+ 
104Acidos1+ 
105Silverförgiftning1+ 
106Lunginflammation, bakteriell1+ 
107Kammarflimmer1+ 
108Förändringar efter döden1+ 
109Andningsljud1+ 
1101+ 
111Hjärtrytmrubbningar1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer