Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Proteslossning100+ +
2Knäartros92+ +
3Artros47+ +
4Protesrelaterade infektioner35+ +
5Främmandekroppsreaktion30+ +
6Upplösning av benvävnad29+ +
7Lårbensfrakturer19+ +
8Postoperativa komplikationer14+ +
9Knädislokation13+ +
10Käke, tandlös8+ +
11Erektil dysfunktion7+ +
12Ledsjukdomar5+ +
13Mun, tandlös5+ +
14Ledvärk5+ +
15Käke, delvis tandlös4+ +
16Artrit, infektiös4+ +
17Ledinstabilitet4+ +
18Främmandekroppsförflyttningar3+ +
19Aortaklafförträngning3+ +
20Skenbensfrakturer3+ +
21Aortaklaffinsufficiens3+ +
22Kirurgisk sårinfektion2+ +
23Velofaryngealsvikt2+ +
24Benmalalignment2+ +
25Smärta2+ +
26Ledgångsreumatism2+ +
27Ledinflammation2+ +
28Amputation, traumatisk2+ +
29Benlängdsskillnad2+ +
30Benresorption2+ +
31Kontraktur2+ +
32Lårbenstumörer2+ +
33Mitralklafförträngning2+ +
34Tandförlust2+ +
35Alveolarresorption2+ +
36Blodpropp2+ +
37Hjärtklaffsjukdomar2+ +
38Främmande kroppar2+ +
39Mitralklaffinsufficiens2+ +
40Lårbenshalsfrakturer2+ +
41Idrottsskador2+ +
42Höftartros2+ +
43Stafylokockinfektioner2+ +
44Bristning2+ +
45Skelettumörer2+ +
462+ +
47Dislokationer2+ +
48Smärta, postoperativ2+ +
49Synovit, pigmenterad villonodulär1+ +
50Gastroesofageal reflux1+ +
51Brosksjukdomar1+ +
52Ledtuberkulos1+ +
53Osteochondritis dissecans1+ +
54Blodpropp, vandrande1+ +
55Osteosarkom1+ +
56Ledmus1+ +
57Utmattningsfrakturer1+ +
58Periprosthetic Fractures1+ +
59Mikrostomi1+ +
60Splitterfrakturer1+ +
61Främmandekroppsgranulom1+ +
62Reumatisk hjärtsjukdom1+ +
63Benskador1+ +
64Talstörningar1+ +
65Tandlöshet1+ +
661+ +
67Ganglioncystor1+ +
68Genu Valgum1+ +
69Aortabråck1+ +
70Ankylos1+ +
71Kirurgisk såröppning1+ +
72Benbrott1+ +
73Mjukdelstumörer1+ +
74Osteomyelit1+ +
75Förkalkning1+ +
76Ledsjukdom, neurogen1+ +
77Refluxesofagit1+ +
781+ +
79Endokardit, bakteriell1+ +
80Penisinduration1+ +
81Intraoperativa komplikationer1+ +
82Bakteriella infektioner1+ +
83Tandocklusion, traumatisk1+ +
84Skivepitelkarcinom1+ +
85Kväljning1+ +
86Parodontala sjukdomar1+ +
87Näsmissbildningar, förvärvade1+ +
88Benbildning, heterotop1+ +
89Käkledssjukdomar1+ +
90Synovialcysta1+ +
91Höftledsdislokation1+ +
92Peroneusneuropatier1+ +
93Protesstomatit1+ +
94Osteokondrit1+ +
95Luxationsfrakturer1+ +
96Kandidos1+ +
97Höftledsdislokation, medfödd1+ +
98Inandning av maginnehåll1+ +
99Aortasjukdomar1+ +
100Sväljningssvårigheter1+ +
101Höftfrakturer1+ +
102Kronisk sjukdom1+ +
103Osteoradionekros1+ +
104Multitrauma1+ +
105Frakturer, spontana1+ +
106Senskador1+ +
107Akut sjukdom1+ +
108Bettfel1+ +
109Aortabråck, buk1+ +
110Aneurysm, falskt1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer