Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Linsluxation100+ 
2Linssjukdomar87+ 
3Grå starr37+ 
4Artificial Lens Implant Migration19+ 
5Hornhinnesjukdomar17+ 
6Närsynthet17+ 
7Brytningsfel16+ 
814+ 
9Astigmatism14+ 
10Pseudofaki13+ 
11Keratokonus13+ 
12Hornhinnesår13+ 
13Hornhinneinflammation12+ 
1412+ 
1512+ 
16Acanthamoebakeratit11+ 
17Exfoliationssyndrom10+ 
18Främmandekroppsförflyttningar9+ 
19Främmande kroppar i ögat9+ 
209+ 
21Proteslossning9+ 
22Ectopia lentis8+ 
23Postoperativa komplikationer8+ 
24Hyphema8+ 
25Irissjukdomar8+ 
268+ 
27Endoftalmit7+ 
28Synstörningar7+ 
29Pupillstörningar7+ 
30Aniridi6+ 
31Trångvinkelglaukom6+ 
32Keratokonjunktivit6+ 
33Pseudomonasinfektioner6+ 
34Hornhinneödem5+ 
355+ 
36Hornhinnegrumling5+ 
37Amblyopi5+ 
38Irisinflammation4+ 
39Glaskroppsblödning4+ 
404+ 
41Torrögdhetssyndrom4+ 
42Högt ögontryck4+ 
434+ 
44Kolobom4+ 
45Bindhinnesjukdomar4+ 
46Intraoperativa komplikationer4+ 
47Näthinneavlossning3+ 
48Vidhäftningar3+ 
493+ 
50Främmandekroppsreaktion3+ 
51Sår, icke-penetrerande3+ 
523+ 
53Presbyopi3+ 
54Uvealsjukdomar3+ 
55Inflammation i ögats druvhinna3+ 
56Amöbainfektion3+ 
57Marfans syndrom3+ 
58Lågt ögontryck3+ 
59Kärlnybildning, patologisk3+ 
60Nefrit, ärftlig3+ 
61Flavobacteriaceaeinfektioner3+ 
62Brännskador i ögonen3+ 
63Uveit, främre3+ 
64Mikroftalmi3+ 
65Degenerativ myopi2+ 
66Hornhinnedystrofier, ärftliga2+ 
67Corneal Endothelial Cell Loss2+ 
68Kirurgisk såröppning2+ 
69Bakteriella infektioner2+ 
70Dubbelseende2+ 
71Svampinfektioner2+ 
72Homocystinuri2+ 
73Syndrom2+ 
74Diabetisk näthinnesjukdom2+ 
75Fibros2+ 
76Färgblindhet2+ 
77Bakteriella infektioner, gramnegativa2+ 
78Framfall2+ 
79Corneal Wavefront Aberration2+ 
80Skelning2+ 
81Ljuskänslighet2+ 
82Bindhinneinflammation2+ 
83Förkalkning2+ 
84Utvidgning, patologisk2+ 
85Svullnad2+ 
86Bristning2+ 
872+ 
88Pupillutvidgning2+ 
89Nedsänkt ögonlock2+ 
90Kärlnybildning i hornhinnan2+ 
91Bindhinneinflammation, allergisk2+ 
92Makulaödem2+ 
93Herpeskeratit2+ 
942+ 
95Hydroftalmi2+ 
96Stafylokockinfektioner1+ 
97Serratiainfektioner1+ 
98Hudinflammation, atopisk1+ 
991+ 
100Blindhet1+ 
101Sjukdom orsakad av läkares åtgärder1+ 
102Bacillaceaeinfektioner1+ 
103Remission, spontan1+ 
104Proteusinfektioner1+ 
1051+ 
106Nystagmus, patologisk1+ 
107Utåtskelning1+ 
108Varbildning1+ 
1091+ 
110Kronisk vagel1+ 
111Pars planitis1+ 
112Näthinnesjukdomar1+ 
113Bakteriella infektioner, grampositiva1+ 
114Iridocyklit1+ 
115Panoftalmit1+ 
116Synnedsättning1+ 
1171+ 
118Occupational Injuries1+ 
119Gyratrofi1+ 
120Sideros1+ 
121Inåtskelning1+ 
122Näthinneförtvining1+ 
123Vitreoretinopati, proliferativ1+ 
124Protesrelaterade infektioner1+ 
125Sjukdomsförlopp1+ 
1261+ 
127Keratoconjunctivitis sicca1+ 
128Persisterande primär glaskropp1+ 
1291+ 
130Dysautonomi, familjär1+ 
131Järnomsättningsstörningar1+ 
1321+ 
133Syntrötthet1+ 
134Näthinneperforationer1+ 
135Stevens-Johnsons syndrom1+ 
136Akut sjukdom1+ 
137Kontraktur1+ 
138Uvealtumörer1+ 
139Strålningsskador1+ 
140Spontanbristning1+ 
141Sklerit1+ 
142Eye Pain1+ 
143Fuchs endoteliala dystrofi1+ 
144Kronisk sjukdom1+ 
145Retinitis pigmentosa1+ 
146Medvetslöshet1+ 
147Sår, penetrerande1+ 
148Kemiska brännskador1+ 
1491+ 
150Trichosporonosis1+ 
151Retinopati hos prematura1+ 
152Kirurgisk sårinfektion1+ 
153Sprängskador1+ 
154Cystor1+ 
155Retinoblastom1+ 
156Oftalmi, sympatisk1+ 
157Fokal infektion1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer