Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Immunbristsyndrom100+ 
2Lymfocytos90+ 
3Lymfopeni66+ 
4Leukemi, lymfoid65+ 
5Lymfoproliferativa sjukdomar52+ 
6B-cellsleukemi, kronisk46+ 
7Gammaglobulinbrist45+ 
844+ 
9Lymfom41+ 
10T-cellsleukemi40+ 
11Svår kombinerad immunbrist38+ 
12Celltransformation, viral38+ 
13Transplantat-mot-värdsjukdom34+ 
14Neutropeni34+ 
15Kromosomavvikelser33+ 
16Leukemia, Large Granular Lymphocytic32+ 
17Dermatit, exfoliativ32+ 
18Autoimmuna sjukdomar30+ 
19Hodgkins sjukdom29+ 
20B-cellslymfom29+ 
21Lymfatiska sjukdomar29+ 
22Syndrom28+ 
23Läkemedelsöverkänslighet28+ 
24Kronisk sjukdom28+ 
25Wiskott-Aldrichs syndrom26+ 
26Herpesviridaeinfektioner26+ 
27Tymom25+ 
28Hudtumörer25+ 
29Hypergammaglobulinemi25+ 
30Mycosis fungoides25+ 
31Non-Hodgkins lymfom24+ 
32Dysgammaglobulinemi24+ 
33Agranulocytos24+ 
34Sezarys syndrom24+ 
35Körtelfeber23+ 
36Epstein-Barrvirusinfektioner22+ 
37Mjälttumörer22+ 
38Blodcancer22+ 
3922+ 
40T-cellsleukemi, kronisk21+ 
41HIV-infektioner21+ 
42Inflammation21+ 
43T-cellslymfom21+ 
44Könskromosomavvikelser21+ 
45Anemi, aplastisk21+ 
46AIDS20+ 
47Mjältförstoring20+ 
48Läkemedelsutslag20+ 
49Hudsjukdomar20+ 
50Kromosomrubbningar20+ 
51Kromosomsvaghet20+ 
52Ledgångsreumatism19+ 
53T-cellsleukemi, vuxna19+ 
54Kornsvulst19+ 
55Tymustumörer19+ 
56T-lymfocytopeni, idiopatisk CD4-positiv19+ 
57Eosinofili18+ 
58Pseudolymfom18+ 
59Ataxia telangiektasia18+ 
60Leukopeni18+ 
61Hårcellsleukemi18+ 
62Aneuploidi18+ 
63Tumörvirusinfektioner17+ 
6417+ 
65Immunsjukdomar17+ 
66Trisomi16+ 
67Akut sjukdom16+ 
68Leukemiinfiltration16+ 
69Missbildningar, multipla16+ 
70Alveolit, exogen allergisk16+ 
71T-cellslymfom, kutant16+ 
72Sjögrens syndrom16+ 
73Lymfom, diffust storcelligt16+ 
74Hudutslag15+ 
75Turners syndrom15+ 
76Lymfom, follikulärt15+ 
77Chediak-Higashis syndrom15+ 
78Translokation, genetisk15+ 
79Mikrokärnor, kromosomdefekta15+ 
80Hyperplasi15+ 
81Waldenströms makroglobulinemi15+ 
82Fanconis anemi14+ 
83Lipidoser14+ 
84Plasmacellsgranulom14+ 
85Virussjukdomar13+ 
86Viremi13+ 
87Sjukdomsmottaglighet13+ 
88Beryllios13+ 
89Sjukdomsförlopp13+ 
90Eksem13+ 
91Intellectual Disability13+ 
92Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv13+ 
93Pancytopeni12+ 
94Cytomegalovirusinfektioner12+ 
95Proteinförlorande tarmsjukdomar12+ 
96Immunoblastisk lymfadenopati12+ 
97Erytroblastopeni12+ 
98Infektion12+ 
99HTLV-I-infektioner12+ 
100Nefrit, interstitiell12+ 
101Multipelt myelom12+ 
102Hudinflammation12+ 
103Hypopigmentering12+ 
104Melanom12+ 
105Lymfohistiocytos, hemofagocyterande12+ 
106Histiocytos, sinus12+ 
107Lymfkörtelinflammation11+ 
108Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma11+ 
109Hudrodnad11+ 
110Celltransformation, neoplastisk11+ 
111IgA-brist11+ 
112Lymfangiektasi, tarm11+ 
113Lungsjukdomar, interstitiella11+ 
114HIV-positivitet11+ 
115Remission, spontan11+ 
116Fibros11+ 
117Vätskeutgjutning i lungsäcken11+ 
118IgG-brist11+ 
119Bakteriella infektioner11+ 
120Blodgruppsinkompatibilitet11+ 
121Deltaretrovirusinfektioner11+ 
122Tumörer10+ 
123Hemofagocytisk lymfohistiocytos10+ 
124DiGeorges syndrom10+ 
125Stevens-Johnsons syndrom10+ 
126Tyreoidit, autoimmun10+ 
127Blodbrist10+ 
128Lymfom, mantle-cell10+ 
129Downs syndrom10+ 
130Pigmenteringsrubbningar10+ 
131Tillväxtstörningar10+ 
132AIDS-relaterat komplex10+ 
133Anemi, hemolytisk, autoimmun10+ 
134Lungeosinofili10+ 
135Ringkromosomer10+ 
136Drug-Induced Liver Injury10+ 
137Parapares, tropisk spastisk10+ 
138Sjukdomar bland tvillingar10+ 
139Lunginflammation, Pneumocystis10+ 
140Sarkoidos10+ 
141Kromosominstabilitet10+ 
142Blodsjukdomar10+ 
143Kromosomdeletion10+ 
144AIDS-relaterade opportunistiska infektioner10+ 
145Felty Syndrome10+ 
146Anemi, hemolytisk10+ 
147Hudinflammation, atopisk10+ 
148Laktosintolerans10+ 
149Lungtumörer10+ 
150Förhårdning10+ 
151Retroviridaeinfektioner10+ 
152Leukemi, myeloid10+ 
153Leukemia, myeloisk, akut10+ 
154Lungsjukdomar10+ 
155Lymfomatoid papulos9+ 
156Blodtumörer9+ 
157Leverförstoring9+ 
158Glutenintolerans9+ 
159Tumörtillbakagång, spontan9+ 
160Lungfibros9+ 
1619+ 
162Trombocytopeni9+ 
163Sjukdomsmodeller, djur9+ 
164Pannikulit9+ 
165Vävnadsdöd9+ 
166T-cellslymfom, perifert9+ 
167Polyploidi9+ 
168MALT-lymfom9+ 
169Polymyosit9+ 
170Psoriasis9+ 
171Blödarsjuka9+ 
172Leversjukdomar9+ 
173Muskelinflammation8+ 
174Leukemi, prolymfocytär8+ 
175Ledinflammation8+ 
176Tarmtumörer8+ 
177Hjärtmuskelinflammation8+ 
178Icke-disjunktion, genetisk8+ 
179Leukocytos8+ 
180Vårtor8+ 
181Opportunistiska infektioner8+ 
182Leukemi, myeloid, kronisk fas8+ 
183Insulinresistens8+ 
184Vitiligo8+ 
185Myelodysplastiska syndrom8+ 
186Benmärgssjukdomar8+ 
187Kärlinflammation8+ 
188Isokromosomer8+ 
189Diabetes8+ 
190Ljusöverkänslighet8+ 
191Hepatit, kronisk8+ 
192Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign8+ 
193Hjärnhinneinflammation, aseptisk8+ 
194Feber8+ 
195Luftvägsgranulom8+ 
196Systemisk lupus erythematosus8+ 
197Hemoglobinuri, paroxysmal8+ 
198Yrkessjukdomar8+ 
199Tumörer, multipla primära8+ 
200Hudsjukdomar, virala8+ 
201Ansiktsdermatoser8+ 
202Meningoencefalit8+ 
203Neuronal ceroidlipofuscinoses8+ 
204Tarmsjukdomar8+ 
205Follikelinflammation8+ 
206Lymfomatoid granulomatos8+ 
207Typ 1-diabetes7+ 
208Sarkom, Kaposis7+ 
209Hyperpigmentering7+ 
210Hudsjukdomar, papuloskvamösa7+ 
211Leukocytadhesionsdefektsyndrom7+ 
212Remitterande multipel skleros7+ 
213Gonaddysgenesi7+ 
214Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili7+ 
215Histiocytos7+ 
216Monosomi7+ 
217Histiocytiskt sarkom7+ 
218Arthritis, Juvenile7+ 
219Artrit, reaktiv7+ 
220Mucinos, follikulär7+ 
221Kandidos, kronisk mukokutan7+ 
222X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases7+ 
223Levercirros, biliär7+ 
224Hemolys7+ 
225Bältros7+ 
226Kandidos, kutan7+ 
227Röda hund7+ 
228Pyoderma7+ 
229Håravfall7+ 
230Fågelalveolit7+ 
231Burkitts lymfom7+ 
232Parapsoriasis7+ 
233Magsäckstumörer7+ 
2347+ 
235Hjärnhinneinflammation7+ 
236Oligospermi7+ 
237Levertumörer, experimentella7+ 
238Multipel skleros7+ 
239Vattkoppor7+ 
240Mukolipidoser7+ 
241Lysosomala upplagringssjukdomar7+ 
242Inflammation i ögats druvhinna7+ 
243Vanlig variabel immunbrist7+ 
244Tumörrecidiv, lokalt7+ 
245Luftrörskatarr6+ 
2466+ 
247HTLV-II-infektioner6+ 
248Tumörer, sekundära primära6+ 
249Missfall, återkommande6+ 
2506+ 
251Genetiska sjukdomsanlag6+ 
252Lunginflammation6+ 
253Blooms syndrom6+ 
254Lipoidnefros6+ 
255Paraproteinemier6+ 
256Werners syndrom6+ 
257Brösttumörer6+ 
258Hudsjukdomar, vesikulobullösa6+ 
259Chromosome Inversion6+ 
260Dvärgväxt6+ 
261Djursjukdomar6+ 
262Förtvining6+ 
2636+ 
264Xantomatos6+ 
265Lichen planus6+ 
266Kromosombrott6+ 
267Sfingolipidoser6+ 
268Lungsäcksinflammation6+ 
269Klinefelters syndrom6+ 
270Hjärntumörer6+ 
271Utvecklingsstörningar6+ 
272Skivepitelkarcinom6+ 
273Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome6+ 
274Hepatit A6+ 
275Insektsbett och insektsstick6+ 
276Giftstruma6+ 
277Urogenitala tumörer6+ 
278Psoriasisartrit6+ 
279Nervinflammation6+ 
280Nervsystemets sjukdomar6+ 
281Rothmund-Thomsons syndrom6+ 
282Cancerförstadier6+ 
283Myasthenia gravis6+ 
284Likenoida utslag6+ 
285Hjärninflammation6+ 
286Hjärninflammation, varicella zoster6+ 
287Lymfom, storcelligt, anaplastiskt6+ 
288B-cellsleukemi6+ 
289Lungsarkoidos6+ 
290Langerhanscellshistiocytos5+ 
291Purpura, trombocytopen5+ 
292Diarre5+ 
293Leukemi, myeloid, aggressivfas5+ 
2945+ 
295Gangliosidoser5+ 
296Roseolovirusinfektioner5+ 
297Blåsa5+ 
298Purpura, trombocytopen, idiopatisk5+ 
299Prurigo5+ 
300Lunginflammation, viral5+ 
301Kolit, ulcerös5+ 
302Sår5+ 
303Hypofyssjukdomar5+ 
304Jättelymfkörtelhyperplasi5+ 
305Bronkopneumoni5+ 
306Hudsår5+ 
307Leverinflammation5+ 
308Cerebellär ataxi5+ 
309Mikrocefali5+ 
310Histoplasmos5+ 
311Astma5+ 
312Artrit, infektiös5+ 
313Retinoblastom5+ 
314Lungtuberkulos5+ 
315Hashimotos sjukdom5+ 
316Xantogranulom, juvenilt5+ 
317Centrala nervsystemets tumörer5+ 
318Mag-tarmtumörer5+ 
319Spottkörtelinflammation5+ 
320Fragil X-syndrom5+ 
321XYY-karyotyp5+ 
322Bindhinnesjukdomar5+ 
323Tuberkulos5+ 
324Kandidos, oral5+ 
325Levertumörer5+ 
326Hjärnsjukdomar5+ 
327Luftvägsinfektioner5+ 
328Mikulicz sjukdom5+ 
329Hämmad fostertillväxt5+ 
330Centrala nervsystemets sjukdomar5+ 
331Adenokarcinom5+ 
332Menstruation, utebliven5+ 
333Kandidos5+ 
334Fagocytens bakteriedödande dysfunktion5+ 
335Polyradikuloneuropati5+ 
336Metastaser5+ 
337Gonaddysgenesi, blandad5+ 
338Dermatomyosit5+ 
339Bronkiolit5+ 
340Sjukdomar hos nyfödda5+ 
341Erythema multiforme5+ 
342Leishmania-infektion5+ 
343Akutfasreaktion5+ 
344Leukemi, erytroblastisk, akut5+ 
345Lymfödem5+ 
346Sklerodermi, lokaliserad5+ 
347Sköldkörtelsjukdomar5+ 
348Toxoplasmos, medfödd5+ 
349Hudblödning5+ 
350AIDS-relaterat lymfom5+ 
351Preleukemi5+ 
352Borreliainfektioner5+ 
353Postoperativa komplikationer5+ 
354Karcinom5+ 
355Bendermatoser5+ 
356Flerorgansvikt5+ 
3575+ 
358Lymfmetastas5+ 
359Alopecia areata5+ 
360Stafylokockhudinfektioner5+ 
361Huvud- och halstumörer4+ 
362Rinit, allergisk, perenn4+ 
363Hårbottenssjukdomar4+ 
364Syfilis4+ 
365Adenokarcinom, skirröst4+ 
366Virushepatit, human4+ 
367Ovotesticular Disorders of Sex Development4+ 
368Psykomotoriska störningar4+ 
369Hjärninflammation, viral4+ 
370Leukoencefalopati, progressiv multifokal4+ 
371Perifera nervsystemets sjukdomar4+ 
372Mycobacterium avium-intracellulare-infektion4+ 
373Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda4+ 
374Immunproliferativ rubbning i tunntarmen4+ 
375Hypereosinofilt syndrom4+ 
376Barnlöshet hos män4+ 
377Crohns sjukdom4+ 
378Veninflammation4+ 
379Bröstkörtelinflammation4+ 
380Svullnad4+ 
381Hypertrofi4+ 
382Demyeliniserande sjukdomar4+ 
383Njurtumörer4+ 
384Aspartylglukosaminuri4+ 
385Dermatit, seborroisk4+ 
386Plasmacytom4+ 
387Vasculitis, Leukocytoclastic, Cutaneous4+ 
388Muskel- och skelettmissbildningar4+ 
389Hjärnhinnetumörer4+ 
390Lungsäckstumörer4+ 
391Primary Ovarian Insufficiency4+ 
392Uveomeningoencefalt syndrom4+ 
393Progeria4+ 
394Dermatit, allergisk kontakt4+ 
395Leukemi, monocytisk, akut4+ 
396Resttumör4+ 
397Gliom4+ 
398Stråldermatit4+ 
399Klåda4+ 
400Sarkom4+ 
401Graves' oftalmopati4+ 
402Hjärnhinneinflammation, viral4+ 
403Bronkutvidgning4+ 
404Nässelutslag4+ 
405Anemi, refraktär4+ 
406Hudsjukdomar, infektiösa4+ 
407Ansiktstumörer4+ 
408Nefrotiskt syndrom4+ 
409Akut strålningssyndrom4+ 
410Neuroblastom4+ 
411ECHO-virusinfektioner4+ 
412Livmoderhalsinflammation4+ 
413Hyper-IgM syndrom4+ 
414Granulomatös sjukdom, kronisk4+ 
415Tjocktarmsinflammation4+ 
416Paraneoplastiska syndrom4+ 
417Magkatarr4+ 
418Leishmaniasis, kutan4+ 
419Pagetoid Reticulosis4+ 
420Strålningsskador4+ 
421Lesch-Nyhans syndrom4+ 
422Sklerodermi, systemisk4+ 
423Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma4+ 
424Anemi, sideroblastisk4+ 
425Dysgerminom4+ 
426Fostrets sjukdomar4+ 
427Cytomegalovirusretinit4+ 
428Retroperitoneal fibros4+ 
429Lupus vulgaris4+ 
430Bindvävshinneinflammation4+ 
431Bukspottkörtelinflammation4+ 
432Bindhinneinflammation4+ 
433Molluscum contagiosum4+ 
434Lungsäcktuberkulos4+ 
435Lipodystrofi4+ 
436Behcets syndrom4+ 
437Hepatit, autoimmun4+ 
438Handdermatoser4+ 
439Lymfangiom4+ 
440Näs-svalgtumörer4+ 
441Bröstsjukdomar4+ 
442Njursjukdomar4+ 
443Mykobakterieinfektioner4+ 
444Kraniofaciala missbildningar4+ 
445Primär myelofibros4+ 
446Magsår4+ 
447Lyme-sjukdom4+ 
448Näthinneförtvining4+ 
449Keratos4+ 
450Hepatit B4+ 
451Acute Kidney Injury4+ 
452Polyendokrinopatier, autoimmuna4+ 
453Granulom, letalt mittlinje4+ 
454Mukopolysackaridoser4+ 
455Aggressiv tandlossning4+ 
4564+ 
457Knölros4+ 
458Kärlvävnadstumörer4+ 
459Hyperlipoproteinemier4+ 
460Fästingöverförd rickettsios3+ 
461Hepatit C3+ 
462Mag-tarmkatarr3+ 
463Bihåleinflammation3+ 
464Kontaktdermatit3+ 
465Sällsynta sjukdomar3+ 
466Gonaddysgenesi, 46,XY3+ 
467Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller3+ 
468Graviditetskomplikationer3+ 
469Meningism3+ 
470Coxsackievirusinfektioner3+ 
471Näs-svalgsjukdomar3+ 
472Bindhinnetumörer3+ 
473Hormonsjukdomar3+ 
474Lupus-pannikulit3+ 
475Subakut skleroserande panencefalit3+ 
476Kryptosporidios3+ 
477Tungkedjesjukdom3+ 
478Tetrasomy3+ 
479Förkylning3+ 
480Utseende hos de sjuka3+ 
481Kolobom3+ 
482Tumörer, experimentella3+ 
483Blastkris3+ 
4843+ 
485Benresorption3+ 
486Plötslig död3+ 
487Neurodermatit3+ 
488Angioödem3+ 
489Amyloidos3+ 
490Spetälska3+ 
491Tjocktarmstumörer3+ 
492Hypoproteinemi3+ 
493Disorders of Sex Development3+ 
494Konvalescens3+ 
495Svampsjukdomar i hud3+ 
496Philadelphiakromosom3+ 
497Urinblåsetumörer3+ 
498Bukspottkörtelsjukdomar3+ 
499Tandlossning3+ 
500Immunproliferativa rubbningar3+ 
501Pinealom3+ 
502Li-Fraumenis syndrom3+ 
503Tredagarsfeber3+ 
504Spondylartrit3+ 
505Fokal segmental glomeruloskleros3+ 
506Typ 2-diabetes3+ 
507Hundsjukdomar3+ 
508Mesoteliom3+ 
509Testikeltumörer3+ 
510Melkersson-Rosenthals syndrom3+ 
511Mässling3+ 
512Kryptokockos3+ 
513Läppsjukdomar3+ 
514Ledhinneinflammation3+ 
515Mukopolysackaridos II3+ 
516Pannikulit, nodulär icke-suppurativ3+ 
517Larva migrans, visceral3+ 
518Mediastinala tumörer3+ 
519Glioblastom3+ 
520Kylotorax3+ 
5213+ 
522Purin-pyrimidin, medfödda ämnesomsättningsrubbningar3+ 
523Epidermal dysplasi, verruciform3+ 
524Uniparental disomi3+ 
525Herpes simplex3+ 
526Tolvfingertarmsinflammation3+ 
527Toxoplasmos3+ 
528Näspolyper3+ 
529Vipom3+ 
530Leversvikt3+ 
531Mikrosatellitinstabilitet3+ 
532Chock, septisk3+ 
533Stendammslunga3+ 
5343+ 
535Mycobacterium Infections, Nontuberculous3+ 
536Demens, vaskulär3+ 
537Anfall3+ 
538Gomtumörer3+ 
539Kylös ascites3+ 
540Mjältsjukdomar3+ 
541Polycytemia vera3+ 
542Adenovirusinfektioner, humana3+ 
543Telangiektasi3+ 
544Mjölköverkänslighet3+ 
545Hyper-IgM syndrom, typ 13+ 
546Job Syndrome3+ 
547Sklerit3+ 
548Orala ulcerationer3+ 
549Noonans syndrom3+ 
550Parasitemi3+ 
551Njurcellskarcinom3+ 
552Trötthetssyndrom, kroniskt3+ 
553Polymyalgia rheumatica3+ 
554Eksem, dyshidrotiskt3+ 
555Mastocytos, systemisk3+ 
556Alfamannosidos3+ 
557Sköldkörteltumörer3+ 
558Hjärnhinneinflammation, kryptokock3+ 
559Hyperlipoproteinemi typ II3+ 
560Gallstas3+ 
561Epilepsi3+ 
562Bensår3+ 
563Myelomonocytleukemi, akut3+ 
5643+ 
565Spetälska, knölig3+ 
566Lik3+ 
567Muskeldystrofi, Duchenne3+ 
568Mag-tarmsjukdomar3+ 
569Pemfigus3+ 
570Blastomykos3+ 
571Babesios3+ 
572Bett och stick3+ 
573Feberkramper3+ 
574Tumörinvasivitet3+ 
575Karcinom, embryonalt3+ 
576Jejunaltumörer3+ 
577beta-talassemi3+ 
578Skelettumörer3+ 
579Adenovirusinfektioner3+ 
580Hjärtseptumdefekter3+ 
581Opsoclonus-myoclonus syndrom3+ 
582Angiokeratom3+ 
583Benmärgstumörer3+ 
584Acanthosis nigricans3+ 
585Skabb3+ 
586Glykogenupplagringssjukdom typ IIb3+ 
587Lupusnefrit3+ 
588Munsjukdomar3+ 
589Histiocytom, benignt fibröst3+ 
590Muskelhypotoni3+ 
591Plasmacellsleukemi3+ 
592Glykogenupplagringssjukdom typ II3+ 
593Stills sjukdom, vuxendebuterande3+ 
594Leukostas3+ 
595Njursvikt, kronisk3+ 
596Perikardiell utgjutning3+ 
597Myotonisk dystrofi3+ 
598Artärinflammation3+ 
599Retroperitoneala tumörer3+ 
600Sköldkörtelinflammation3+ 
601Wilms tumör3+ 
602Mjölksyraacidos3+ 
603Toxocariasis3+ 
604Jättecellsarterit3+ 
605Trikuspidalatresi3+ 
606Wolmans sjukdom3+ 
607Buktumörer3+ 
608Seminom2+ 
609Prenatal exponering, sena effekter2+ 
610Trombocytos2+ 
611Glomerulonefrit, membranös2+ 
612Myelomonocytleukemi, kronisk2+ 
613Tumörer, körtel och epitel2+ 
614Lichen nitidus2+ 
615Glomerulonefrit2+ 
616Tonsilltumörer2+ 
617Filariasis2+ 
618Kolestas, intrahepatisk2+ 
619Acidos, renal tubulär2+ 
620Granuloma, Plasma Cell, Pulmonary2+ 
621Papillomvirusinfektioner2+ 
6222+ 
623Bukspottkörteltumörer2+ 
624Osteosarkom2+ 
625Hjärn- och ryggmärgsinflammation2+ 
626Xeroderma pigmentosum2+ 
627Livshotande sjukdom2+ 
628Andnödssyndrom hos vuxna2+ 
629Aspergillos, allergisk bronkopulmonell2+ 
630Vulvasjukdomar2+ 
631Feber av okänt ursprung2+ 
632Mjukdelstumörer2+ 
633Tinea2+ 
634Glios2+ 
635Muskelsjukdomar2+ 
636Uveit, främre2+ 
637Panuveit2+ 
638Diabeteskomplikationer2+ 
639Svalgtumörer2+ 
640Näthinneinflammation2+ 
641Livsmedelsöverkänslighet2+ 
642Förkalkning2+ 
643Ryggmärgsinflammation2+ 
644Varböld2+ 
645Granuloma annulare2+ 
646Leukodystrofi, metakromatisk2+ 
647Hamartom2+ 
648Cutis laxa2+ 
649Hudtuberkulos2+ 
650Hjärnsjukdomar, metabola2+ 
651Livmoderhalssjukdomar2+ 
652Helicobacterinfektioner2+ 
653Hypersplenism2+ 
654Pyruvatdehydrogenasbrist2+ 
655Främmandekroppsreaktion2+ 
656Andnöd2+ 
657Invasiv lungaspergillos2+ 
658Hypospadi2+ 
659Myoklonus2+ 
660Lymfkörteltuberkulos2+ 
661Muskeldystrofier2+ 
662Adenolymfom2+ 
663Spetälska, tuberkuloid2+ 
664Allergisk chock2+ 
665Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar2+ 
666Eosinofilt granulom2+ 
667Ledsjukdomar2+ 
668Kryoglobulinemi2+ 
669Anemi, perniciös2+ 
670Respiratorisk överkänslighet2+ 
671Influensa2+ 
672Sepsis2+ 
673Obliterativ bronkiolit2+ 
6742+ 
675Karcinom, hepatocellulärt2+ 
676Gomspalt2+ 
677Njurinflammation2+ 
678Fettnekros2+ 
679Fenylketonuri2+ 
680Tjock- och ändtarmstumörer2+ 
681Dandy-Walkers syndrom2+ 
6822+ 
683Parakockidioidomykos2+ 
684Fotdermatoser2+ 
685Aspergillos2+ 
686Vätska i buken2+ 
687Follikulärt dendritcellsarkom2+ 
688Malakoplaki2+ 
689Systemisk inflammatorisk respons syndrom2+ 
690Parvoviridaeinfektioner2+ 
691Kärltumörer2+ 
692Hypertyreos2+ 
693Leishmaniasis, visceral2+ 
694Hjärtfel, medfödda2+ 
695Hjärnhinnetuberkulos2+ 
696Duktal karcinom, bröst2+ 
697Hypopituitarism2+ 
698Reumatoid knuta2+ 
699Kroppsvikt2+ 
700Njurfunktion, nedsatt2+ 
701Glomerulonefrit, IgA2+ 
702Hypotyreos2+ 
703Paraneoplastisk polyneuropati2+ 
704Fiskfjällshud2+ 
705Pre-B-cellsleukemi2+ 
706Skrumplever2+ 
707Meningiom2+ 
708Tungans sjukdomar2+ 
709Lymfocele2+ 
710Arterioskleros2+ 
711Oftalmi, sympatisk2+ 
712Tumörer i ändtarmsöppningen2+ 
713Andningssvikt2+ 
714Varansamling i lungsäcken2+ 
715Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv2+ 
716Cystadenokarcinom2+ 
717Talassemi2+ 
718Bakteriemi2+ 
719Takayasus arterit2+ 
720Lupus erythematosus, diskoid2+ 
721Mikroftalmi2+ 
722Hörselnedsättning2+ 
723Histiocytisk nekrotiserande lymfadenit2+ 
724Sår och skador2+ 
725Hepatit C, kronisk2+ 
726Huvudvärk2+ 
727Hemangioendoteliom2+ 
728Kolangiokarcinom2+ 
729Uvealsjukdomar2+ 
730Lungkarcinom, icke-småcelligt2+ 
731Bukhinneinflammation2+ 
732Mukokutant lymfkörtelsyndrom2+ 
733Pityriasis lichenoides2+ 
734Extremitetsmissbildningar, medfödda2+ 
735Hosta2+ 
736Hyperinsulinism2+ 
737Muskelvävnadstumörer2+ 
738Livmoderhalstumörer2+ 
739Ataxi2+ 
740Läppspalt2+ 
741Chagas sjukdom2+ 
742Rabdomyosarkom2+ 
743Hyperkalcemi2+ 
744Myeloproliferativa sjukdomar2+ 
745Svampsjukdomar i lungor2+ 
7462+ 
747Karcinom, storcelligt2+ 
748Prader-Willis syndrom2+ 
749Wegeners granulomatos2+ 
750Leverfläck2+ 
751Fibrosarkom2+ 
752Svalginflammation2+ 
753Angiomatos, bacillär2+ 
7542+ 
755Koristom2+ 
756Leversvikt, akut2+ 
757Hornhinnesår2+ 
758Hypogonadism2+ 
759Hjärtsvikt2+ 
760Metastaser av okänt ursprung2+ 
761Lungödem2+ 
762Cystor2+ 
763Lymfangiom, cystiskt2+ 
764Pseudomonasinfektioner2+ 
765Tungtumörer2+ 
766Hårsjukdomar2+ 
767Nästumörer2+ 
768Yersiniainfektioner2+ 
769Nervdegeneration2+ 
770Leverencefalopati2+ 
771Cirkulerande tumörceller2+ 
772Drogmissbruk, intravenöst2+ 
773Agenesis of Corpus Callosum2+ 
774Personlighetsstörningar2+ 
775Sarkom, myeloisk2+ 
776Fetma2+ 
777Basalcellskarcinom2+ 
778Munhåletumörer2+ 
779Cellulit2+ 
780Gallvägsinflammation2+ 
781Sjukdomar hos för tidigt födda2+ 
782Diabetes insipidus2+ 
783Analatresi2+ 
784Bukhinnetumörer2+ 
785Upplösning av benvävnad2+ 
786Polyhydramnios2+ 
787Matstrupstumörer2+ 
788Hudsjukdomar, bakteriella2+ 
789Immunrekonstitutionssyndrom2+ 
790Tjocktarmspolyper2+ 
791Binjuretumörer2+ 
792Nässjukdomar2+ 
793Ansiktsförlamning2+ 
794Addisons sjukdom2+ 
795Struphuvudtumörer1+ 
796Fabrys sjukdom1+ 
797Hamartomsyndrom, multipelt1+ 
798Papillom1+ 
799Osteokondrodysplasier1+ 
800Utvidgning, patologisk1+ 
801Gulsot1+ 
8021+ 
803Missbruksrelaterade sjukdomar1+ 
804Basalcellsnevussyndrom1+ 
805Irissjukdomar1+ 
806Struma1+ 
807Kolangit, skleroserande1+ 
808Hjärtsäcksinflammation1+ 
809Pulmonalklafförträngning1+ 
8101+ 
811Prostatatumörer1+ 
812Tjocktarmssjukdomar1+ 
813Kardiomyopatier1+ 
814Jättecellsgranulom1+ 
8151+ 
816Urinvägsinfektioner1+ 
817Ryggmärgssjukdomar1+ 
818Näthinnesjukdomar1+ 
819Sweets syndrom1+ 
820Pemfigoid, bullös1+ 
821Sjukdomar i tårapparaten1+ 
822Disseminerad intravasal koagulation1+ 
823Blödning1+ 
824Germinom1+ 
825Kärlnybildning, patologisk1+ 
826Streptokockinfektioner1+ 
827von Hippel-Lindaus sjukdom1+ 
828Leiomyom1+ 
829Cystisk fibros1+ 
830Lillhjärnans sjukdomar1+ 
831Stafylokockinfektioner1+ 
832Autism1+ 
8331+ 
834Livmodertumörer1+ 
835Hemangiom1+ 
836Osteomyelit1+ 
837Svampinfektioner1+ 
838Smärta1+ 
8391+ 
840Körtelsvulst1+ 
841Hornhinnesjukdomar1+ 
842Synstörningar1+ 
843Karcinom, småcelligt1+ 
844Graviditetskomplikationer, infektiösa1+ 
845Fibrom1+ 
846Högt blodtryck1+ 
847Lunghypertoni1+ 
848Karcinom, papillärt1+ 
849Buksmärta1+ 
850Kranskärlssjukdom1+ 
851Blodpropp1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer