Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Hornhinnesjukdomar100+ 
2Hornhinnedystrofier, ärftliga89+ 
3Hornhinnegrumling69+ 
4Hårsjukdomar52+ 
5Glomerulonefrit52+ 
6Hudtumörer48+ 
7Fuchs endoteliala dystrofi42+ 
8Syndrom42+ 
9Pigmenteringsrubbningar41+ 
10Melanom41+ 
11Silverförgiftning40+ 
12Hornhinneinflammation40+ 
13Hudsjukdomar40+ 
14Grön starr38+ 
15Dammlunga37+ 
16Karcinom37+ 
17Mikrosporidios36+ 
18Hudsjukdomar, vesikulobullösa35+ 
19Epidermolysis bullosa34+ 
20Hornhinneödem34+ 
21Amyloidos34+ 
22Njursjukdomar33+ 
23Keratokonus33+ 
24Rabdomyosarkom32+ 
25Körtelsvulst32+ 
26Nefrotiskt syndrom31+ 
27Acanthamoebakeratit31+ 
28Poxviridaeinfektioner30+ 
29Neuroblastom30+ 
30Fabrys sjukdom30+ 
31Tarmsjukdomar, parasitära30+ 
32Sarkom29+ 
3329+ 
34Muskelsjukdomar29+ 
35Mesoteliom29+ 
36Förkalkning29+ 
37Blåsa28+ 
38Grå starr28+ 
39Immunkomplexsjukdomar28+ 
40Encefalitozoonos28+ 
41Mjukdelstumörer27+ 
42Sfingolipidoser27+ 
43Ansiktsdermatoser27+ 
44Cilierörlighet, defekt26+ 
45Histiocytom, benignt fibröst26+ 
46Förtvining26+ 
47Mukolipidoser26+ 
48Adenokarcinom26+ 
49Celltransformation, neoplastisk26+ 
50Sjukdomsmodeller, djur26+ 
51Karcinoidtumör25+ 
52Lymfom25+ 
53Ljuskänslighet25+ 
54Lysosomala upplagringssjukdomar25+ 
55Lungtumörer25+ 
56Kornsvulst25+ 
5725+ 
58Hypofystumörer24+ 
59Vävnadsdöd24+ 
60Astenozoospermi24+ 
61Metastaser23+ 
62Tumörer, multipla primära23+ 
63Tumörer23+ 
64Hjärntumörer23+ 
65Nefros23+ 
66Paraproteinemier22+ 
67Pigmentnevus22+ 
68Kronisk sjukdom22+ 
69Hyperpigmentering22+ 
70Histiocytos22+ 
7122+ 
7221+ 
73Neurilemmom21+ 
74Postoperativa komplikationer21+ 
75Lipidoser21+ 
76Pemfigoid, bullös21+ 
77Fibros21+ 
78Tumörrecidiv, lokalt21+ 
79Multipelt myelom21+ 
80Whipples sjukdom21+ 
81Leiomyosarkom21+ 
82Nervvävnadstumörer21+ 
83Yrkessjukdomar21+ 
84Protozoinfektioner21+ 
85Cystinos21+ 
86Keratos20+ 
87Spirochaetalesinfektioner20+ 
88Proteslossning20+ 
89Främmandekroppsreaktion20+ 
90Melanos20+ 
91Fiskfjällshud20+ 
92Lipoidnefros20+ 
93Glomerulonefrit, IgA20+ 
94Glomerulonefrit, membranös20+ 
95Neuronal ceroidlipofuscinoses20+ 
96Hornhinnesår20+ 
97Epidermolysis bullosa simplex20+ 
98Proteinundernäring20+ 
99Piebaldism20+ 
100Epidermolysis bullosa acquisita20+ 
101Nervdegeneration20+ 
102Brösttumörer20+ 
10320+ 
104Lymfatiska sjukdomar20+ 
105Bindhinnesjukdomar19+ 
106Asbestos19+ 
107Keratokonjunktivit19+ 
108Pemfigoid, slemhinna, benign19+ 
109Koccidios19+ 
110AIDS-relaterade opportunistiska infektioner19+ 
111Barnlöshet hos män19+ 
112Adenovirusinfektioner, humana19+ 
113Fibrom19+ 
114Ependymom19+ 
115Kartageners syndrom19+ 
116Tangier sjuka19+ 
117AIDS19+ 
118Fokal segmental glomeruloskleros19+ 
119Adenom, acidofilt19+ 
120Neuromuskulära sjukdomar18+ 
121Närsynthet18+ 
122Albinism18+ 
123Svullnad18+ 
124Chediak-Higashis syndrom18+ 
125Hyperplasi18+ 
12618+ 
127Lungsäckstumörer18+ 
128Njurtumörer18+ 
129Karcinom, småcelligt18+ 
130Bukspottkörteltumörer17+ 
131Nagelsvamp17+ 
132Langerhanscellshistiocytos17+ 
133Fibrosarkom17+ 
134Glomerulonefrit, membranproliferativ17+ 
135Xantomatos17+ 
13617+ 
137Främmandekroppsgranulom17+ 
138Stendammslunga17+ 
139Paragangliom17+ 
14017+ 
141Irisinflammation17+ 
142Skelettumörer17+ 
143Akut sjukdom17+ 
144Apudom17+ 
145Uvealtumörer17+ 
146Keratoderma, palmoplantar16+ 
147Sjukdomsförlopp16+ 
148Herpeskeratit16+ 
149Levertumörer16+ 
150Cystor16+ 
151Platelet Storage Pool Deficiency16+ 
152Lungsjukdomar16+ 
153Myosarkom16+ 
154Struphuvudtumörer16+ 
155Meesmanns dystrofi16+ 
15616+ 
157Epidermolysis bullosa lethalis16+ 
158Lymfmetastas16+ 
159Kondrosarkom16+ 
160Blodplättssjukdomar16+ 
161Hudinflammation16+ 
162Diarre15+ 
163Hjärnsjukdomar15+ 
164Ledinflammation15+ 
16515+ 
166Perifera nervsystemets sjukdomar15+ 
167Adenokarcinom, bronkiolo-alveolär15+ 
168Adenovirusinfektioner15+ 
169Leukemi, lymfoid15+ 
170Perifera nervsystemets tumörer15+ 
171Glykogenupplagringssjukdom15+ 
17215+ 
173Nagel-patella-syndrom15+ 
174Cytomegalovirusinfektioner15+ 
175Hjärnhinnetumörer15+ 
176Anemi, dyserytropoietisk, medfödd15+ 
177Inflammation15+ 
178Håravfall15+ 
179Nästumörer15+ 
180Nefrit, ärftlig15+ 
181Keratit, dendritisk15+ 
182Lungfibros15+ 
183Hemangiopericytom14+ 
184Handdermatoser14+ 
185Glios14+ 
186Rabdomyom14+ 
187Meningiom14+ 
188Ektyma, smittsam14+ 
189Fotdermatoser14+ 
190Uvealsjukdomar14+ 
191Njurkanalnekros, akut14+ 
192Karcinosarkom14+ 
193Karcinom, adenocystiskt14+ 
19414+ 
195Adenom, oxyfilt14+ 
196Skivepitelkarcinom14+ 
197Tumörer, germinalcells- och embryonala14+ 
198Gauchers sjukdom14+ 
199Huvud- och halstumörer14+ 
20014+ 
201Bindvävssjukdomar14+ 
202Kokoppor14+ 
203Epidermolysis bullosa dystrophica14+ 
20414+ 
205Mukopolysackaridoser13+ 
206Adenom, kromofobt13+ 
207Muskelvävnadstumörer13+ 
208Sarcoma, Ewing13+ 
209Njursvikt, kronisk13+ 
210Hypertrofi13+ 
211Vaginaltumörer13+ 
212Tumörinvasivitet13+ 
213Exfoliationssyndrom13+ 
214Dermatitis herpetiformis13+ 
215Marburgsjuka13+ 
216Kollagena sjukdomar13+ 
217Sköldkörteltumörer13+ 
218Waldenströms makroglobulinemi13+ 
219Leiomyom13+ 
220Leverfläck13+ 
221Skabb13+ 
222Näthinnesjukdomar13+ 
223Bendermatoser13+ 
224Ganglioneurom13+ 
225Hemorragiska febrar, virala13+ 
226Hamartom13+ 
227Tumörvirusinfektioner13+ 
228Hudmissbildningar13+ 
229Anetoderma13+ 
230Basalcellskarcinom13+ 
231Livmodertumörer13+ 
232Melanom, amelanotiskt13+ 
233Främmande kroppar i ögat13+ 
234Retroperitoneala tumörer13+ 
235Tumörer i svettkörtlar13+ 
23613+ 
237Bukhinnetumörer13+ 
23812+ 
239Lupusnefrit12+ 
240Trombocytopeni12+ 
241Leukemi, erytroblastisk, akut12+ 
242Ansiktstumörer12+ 
243Bronkialtumörer12+ 
244Kärlsjukdomar12+ 
245Mukopolysackaridos IV12+ 
246Magsäckstumörer12+ 
247Mesenkymom12+ 
248Remission, spontan12+ 
249Uveit, främre12+ 
250Iktyos, lamellär12+ 
251Buktumörer12+ 
252Tinea12+ 
253Njurinflammation12+ 
254Fukosidos12+ 
255Hudrodnad12+ 
256Paragangliom, extraadrenalt12+ 
257Kattsjukdomar12+ 
258Hårbottenssjukdomar12+ 
259Aneuploidi12+ 
260Giktartrit12+ 
261Leversjukdomar12+ 
262Fibrinogenbrist12+ 
263Fotsvamp12+ 
264Lentigo12+ 
265Nefrit, interstitiell12+ 
266Diabeteskomplikationer12+ 
267Trikotiodystrofisyndrom12+ 
268Demyeliniserande sjukdomar11+ 
269Leukoencefalopati, progressiv multifokal11+ 
270Hypopigmentering11+ 
271Astigmatism11+ 
272Muskelinflammation11+ 
273Toxoplasmos11+ 
274Demens11+ 
275Malakoplaki11+ 
276Follikelinflammation11+ 
277Klåda11+ 
278Myiasis11+ 
279Leukoplaki, oral11+ 
28011+ 
281Gikt11+ 
282Synstörningar11+ 
283Lymfkörtelinflammation11+ 
284Genetiska sjukdomsanlag11+ 
285Kärlnybildning, patologisk11+ 
286Svampinfektioner11+ 
287Zoonoser11+ 
288Telangiektasi11+ 
289Astrocytom11+ 
290Corneal Endothelial Cell Loss11+ 
291Diarre hos spädbarn11+ 
292Hormonsjukdomar11+ 
29311+ 
294Mukopolysackaridos I11+ 
295Sklerala sjukdomar11+ 
29611+ 
297Ledgångsreumatism11+ 
298Neurofibrom11+ 
299Tandemaljhypoplasi11+ 
300Mag-tarmtumörer11+ 
301Iristumörer11+ 
302Mediastinala tumörer11+ 
303Myoepiteliom11+ 
304Nervsystemets sjukdomar11+ 
305Amöbainfektion11+ 
306Leukemi, myeloid11+ 
307Diabetiska njursjukdomar11+ 
308Svettkörtelsadenom11+ 
309Mukopolysackaridos VI11+ 
310Myopatier, nemalin11+ 
311Neuroektodermala tumörer, primitiva, perifera11+ 
312Virushepatit, human11+ 
31311+ 
314Tarmsjukdomar11+ 
315Blod i urin11+ 
316Kardiomyopatier11+ 
317Acute Kidney Injury11+ 
318Dariers sjukdom10+ 
319Bindhinneinflammation10+ 
320Amyloidos, familjär10+ 
321Lillhjärnetumörer10+ 
322Hemangiosarkom10+ 
323Inflammation i ögats druvhinna10+ 
324Eosinofili10+ 
325Tumörer, körtel och epitel10+ 
326Autoimmuna sjukdomar10+ 
327Schilders diffusa cerebrala skleros10+ 
328Nervsystemets tumörer10+ 
329Retinitis pigmentosa10+ 
330Hudsjukdomar, infektiösa10+ 
331Hypohidros10+ 
332Mitokondriella myopatier10+ 
333Hudsjukdomar, genetiska10+ 
334Vulvasjukdomar10+ 
335Metaplasi10+ 
336Bäckentumörer10+ 
337Näthinneförtvining10+ 
338Retinoblastom10+ 
339Okronos10+ 
340Glykogenupplagringssjukdom typ II10+ 
341Mässling10+ 
342Malabsorptionssyndrom10+ 
343Herpes simplex10+ 
344Munsjukdomar10+ 
345Hypotrikos10+ 
346Jättecellstumörer10+ 
347Apsjukdomar10+ 
348B-cellsleukemi, kronisk10+ 
349Blodbrist10+ 
350Muskelatrofi10+ 
35110+ 
352Amelogenesis imperfecta10+ 
353Reyes syndrom10+ 
354Leverförstoring10+ 
355Näthinneavlossning10+ 
356Livmoderhalstumörer10+ 
357Lecitinacyltransferasbrist10+ 
35810+ 
359Sklerodermi, systemisk10+ 
360Sjukdomar i tårapparaten10+ 
361Refsums sjukdom10+ 
362Pseudofaki10+ 
363Dermatit, exfoliativ10+ 
3649+ 
365Hemangiom9+ 
366Mycosis fungoides9+ 
367Nysttumör9+ 
368Ledsjukdomar9+ 
369Hjärnventrikeltumörer9+ 
370Mag-tarmkatarr9+ 
371Stenar9+ 
372Nagelsjukdomar9+ 
373Herpesviridaeinfektioner9+ 
374Schanker9+ 
375Iridocyklit9+ 
376Bindhinneinflammation, viral9+ 
377Urinvägsstenar9+ 
378Tåavstötning9+ 
379Bindhinnetumörer9+ 
380Metastaser av okänt ursprung9+ 
381Neuroaxonala dystrofier9+ 
382Pemfigus9+ 
383Lentigo, malign9+ 
384Monilethrix9+ 
385Hjärninflammation, St. Louis9+ 
386Hårcellsleukemi9+ 
387Broskförkalkning9+ 
388Urinblåsetumörer9+ 
389Bronkopneumoni9+ 
390Sjukdomar hos nyfödda9+ 
391Läpptumörer9+ 
392Lunginflammation, viral9+ 
393Bakteriella infektioner9+ 
394Eosinofilt granulom9+ 
395Hudsjukdomar, parasitära9+ 
396Malaria9+ 
397Ljusöverkänslighet9+ 
398Ehlers-Danlos syndrom9+ 
399Akantolys9+ 
400Urticaria pigmentosa9+ 
401Förhårdning9+ 
402Xantogranulom, juvenilt9+ 
403Makuladegeneration9+ 
404Epilepsi, myoklon9+ 
405Kromosomavvikelser9+ 
406Diabetisk näthinnesjukdom9+ 
407Muskeldystrofier9+ 
408Jätteväxt9+ 
409Karcinom, papillärt9+ 
410Mycoplasmatalesinfektioner9+ 
411Lipom9+ 
412Bihåletumörer9+ 
413Binjuretumörer9+ 
414Menieres sjukdom9+ 
415Wallersk degeneration9+ 
416Hjärnsjukdomar, metabola9+ 
417Albinism, okulokutan8+ 
418Hjärninflammation8+ 
419Alzheimers sjukdom8+ 
420Urbach-Wiethes syndrom8+ 
421Rabdoid tumör8+ 
422Akromegali8+ 
423Testikeltumörer8+ 
424Bröstsjukdomar8+ 
425Tungtumörer8+ 
426Menkes Kinky hair-syndrom8+ 
427Muskelkramp8+ 
4288+ 
429Laboratorieinfektion8+ 
430Nervskidetumörer8+ 
431Yrkesdermatit8+ 
432Histiocytiskt sarkom8+ 
433Zellwegers syndrom8+ 
434Näthinneinflammation8+ 
435Bröstkorgstumörer8+ 
436Hudblödning8+ 
437Dentinogenesis imperfecta8+ 
438Pinealom8+ 
439Dermatit, allergisk kontakt8+ 
440Kärlinflammation8+ 
441Matstrupstumörer8+ 
442Gomtumörer8+ 
443Skrumplever8+ 
444Kordom8+ 
445Neuroektodermala tumörer8+ 
446Iktyosiform erytrodermi, medfödd8+ 
447CADASIL8+ 
448HIV-positivitet8+ 
449Tarmtumörer8+ 
450Genitala tumörer hos män8+ 
451Tandköttssjukdomar8+ 
452Anaplasi8+ 
453Systemisk lupus erythematosus8+ 
454Myopatier, strukturella, medfödda8+ 
455Hörselnedsättning, sensorisk8+ 
456Asymptomatic Diseases8+ 
457Kardiomyopati, restriktiv8+ 
458Inneröreinflammation8+ 
459Karcinoma in situ8+ 
4608+ 
461Lik8+ 
462Myom8+ 
463Medulloblastom8+ 
464Anti-GBM-sjukdom8+ 
465Skelettsjukdomar8+ 
466Plasmacytom8+ 
467Missbildningar, multipla8+ 
468Leukemi, basofil, akut8+ 
469Vätskeutgjutning i lungsäcken8+ 
4708+ 
471Livmoderslemhinneinflammation8+ 
472Hemosideros8+ 
473Osteogenesis imperfecta8+ 
474Fotsjukdomar8+ 
475Blödning8+ 
476Fettnekros8+ 
477Uremi8+ 
478Papillom8+ 
479Karcinom, neuroendokrint8+ 
480Cystadenokarcinom8+ 
481Fettomsättningsrubbningar, medfödda7+ 
482Azoospermi7+ 
483Muskelsvaghet7+ 
484Diabetes7+ 
485Kromosomrubbningar7+ 
486Endoftalmit7+ 
487Karcinom, hepatocellulärt7+ 
488Naglar, missbildade7+ 
489Myxom7+ 
490Fanconis syndrom7+ 
491Neuroendokrina tumörer7+ 
492Insektsbett och insektsstick7+ 
4937+ 
494Gangliosidoser7+ 
495Hemofagocytisk lymfohistiocytos7+ 
496Svampsjukdomar i hud7+ 
497Socker i urin7+ 
498Sjukdomar bland tvillingar7+ 
499Somatostatinom7+ 
500Falciparummalaria7+ 
501HIV-infektioner7+ 
502Polyneuropatier7+ 
503Hyphema7+ 
504Oligospermi7+ 
505Purpura, Schoenlein-Henochs7+ 
506Hyperlipemier7+ 
507Antrakosilikos7+ 
508Vårtor7+ 
509Tandmissfärgning7+ 
510Njurfunktion, nedsatt7+ 
511Vulvatumörer7+ 
512Virussjukdomar7+ 
513Hudsår7+ 
514Kearns-Sayre Syndrome7+ 
515Alfamannosidos7+ 
516Högt blodtryck7+ 
517Cancerförstadier7+ 
518Hemangioendoteliom7+ 
519Merkelcellskarcinom7+ 
520Cystadenom7+ 
521Tolvfingertarmstumörer7+ 
522Plaque, Amyloid7+ 
523Fibromyalgi7+ 
524Svår akut luftvägsinfektion7+ 
5257+ 
526Lungtuberkulos7+ 
527Iridocorneal Endothelial Syndrome7+ 
528Duktal karcinom, icke-infiltrerande7+ 
529Leukemi, monocytisk, akut7+ 
530Hormonkörteltumörer7+ 
531Osteosarkom7+ 
532Hypolipoproteinemier7+ 
533Prostatatumörer7+ 
534Penissjukdomar7+ 
535Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda7+ 
536Tandlossning7+ 
537Duktal karcinom, bröst7+ 
538Hjärninflammation, viral7+ 
539Mitokondriella encefalomyopatier7+ 
540Tjocktarmspolyper7+ 
541Hypervitaminos A7+ 
542Opportunistiska infektioner7+ 
543Spottkörteltumörer7+ 
544Psoriasis7+ 
545Koristom7+ 
546Anemi, hemolytisk, medfödd7+ 
547Drug-Induced Liver Injury7+ 
548Intrakraniell blödning, hyperton7+ 
549Utvidgning, patologisk7+ 
550Lunginflammation7+ 
551Tandköttsinflammation7+ 
552Gynekologiska tumörer7+ 
553Tandresorption7+ 
554Adenofibrom7+ 
555Näs-svalgtumörer7+ 
556Lymfom, follikulärt7+ 
557Non-Hodgkins lymfom7+ 
558Brännskador i ögonen7+ 
559Benbildning, heterotop7+ 
560Ledhinneinflammation7+ 
561Lichen planus7+ 
562Hyperprolaktinemi7+ 
563Paraneoplastiska syndrom6+ 
564Wilms tumör6+ 
565Upplösning av benvävnad6+ 
566Gangliogliom6+ 
567Munhåletumörer6+ 
568Adenokarcinom, mucinös6+ 
569Hepatolentikulär degeneration6+ 
570Pulmonell alveolär proteinos6+ 
571Cerebellär ataxi6+ 
572Multiinfarktdemens6+ 
573Stafylokockinfektioner6+ 
574Tymustumörer6+ 
575Kromoblastomykos6+ 
576Vaginos, bakteriell6+ 
577Cytokrom c-oxidasbrist6+ 
578Viremi6+ 
579Leukemia, myeloisk, akut6+ 
580Myastena syndrom, medfödda6+ 
581Myoglobinuri6+ 
582Tarmpseudoobstruktion6+ 
583Mitokondriella sjukdomar6+ 
584Niemann-Picks sjukdomar6+ 
585Leukodystrofi, metakromatisk6+ 
586Akrodermatit6+ 
587Hudsyfilis6+ 
588Hypergammaglobulinemi6+ 
589Lyme-sjukdom6+ 
590Bindvävshinneinflammation6+ 
591Tyrosinemier6+ 
592Parvoviridaeinfektioner6+ 
593Rotavirusinfektioner6+ 
594Mesonefrom6+ 
595Missfall6+ 
596Bett och stick6+ 
597Inklusionskroppsmyosit6+ 
598Underkäkstumörer6+ 
599Syfilis6+ 
600Ryggmärgstumörer6+ 
601Klarcellssarkom6+ 
602Sarkom, synovialt6+ 
603Gulsot, kronisk idiopatisk6+ 
604Acinärcellskarcinom6+ 
605Molluscum contagiosum6+ 
606Rothmund-Thomsons syndrom6+ 
607Benresorption6+ 
608Translokation, genetisk6+ 
609Intellectual Disability6+ 
610Leptospiros6+ 
611Nefrogen fibroserande dermopati6+ 
612Anemi, myeloftisisk6+ 
613Jejunaltumörer6+ 
614Zygomykos6+ 
615B-cellslymfom6+ 
616Parapsoriasis6+ 
617Ektodermal dysplasi6+ 
618Lårbenstumörer6+ 
619Hundsjukdomar6+ 
620Bakteriuri6+ 
621Blodsjukdomar6+ 
622Paramyxoviridaeinfektioner6+ 
623Infektion6+ 
624Polyper6+ 
625Feokromocytom6+ 
626Postkataraktafaki6+ 
627Nervinflammation6+ 
628Hypotalamustumörer6+ 
629Prolaktinom6+ 
630Pannikulit, nodulär icke-suppurativ6+ 
631Goldenhars syndrom6+ 
632Eksem6+ 
633Mjälttumörer6+ 
634Corynebacteriuminfektioner6+ 
635Lipodystrofi6+ 
636Hudsjukdomar, papuloskvamösa6+ 
637Blödningsbenägenhet6+ 
6386+ 
639Vitiligo6+ 
640Presbyopi6+ 
641Neurofibromatos 16+ 
642Tymom5+ 
6435+ 
644Kvicksilverförgiftning5+ 
645Adrenoleukodystrofi5+ 
646MELAS-syndrom5+ 
647Luftrörskatarr5+ 
648Svettkörtelinflammation5+ 
649Radialisneuropati5+ 
650Fosterdöd5+ 
651Spetälska5+ 
652Parasitemi5+ 
653Tumörer, sekundära primära5+ 
654Knäartros5+ 
655Scleredema adultorum5+ 
656Lupus erythematosus, diskoid5+ 
657Luftvägssjukdomar5+ 
658Anemi, sideroblastisk5+ 
659Alopecia areata5+ 
6605+ 
661Mjölksyraacidos5+ 
662Mukopolysackaridos III5+ 
663Dvärgväxt5+ 
664Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance5+ 
665Strongyloidiasis5+ 
666Spottkörteltumörer, underkäke5+ 
667Dövhet5+ 
668Adenom, pleomorft5+ 
669Tolvfingertarmsinflammation5+ 
670Progeria5+ 
671Benmärgssjukdomar5+ 
672Autonoma nervsystemets sjukdomar5+ 
673Feber5+ 
674Mag-tarmsjukdomar5+ 
675Cystnjure5+ 
676Endokardiell fibroelastos5+ 
677Makroglossi5+ 
678Kryptosporidios5+ 
679Dysgammaglobulinemi5+ 
680Njurstenar5+ 
681Streptokockinfektioner5+ 
682Tjocktarmstumörer5+ 
683Immunbristsyndrom5+ 
684Hjärnhinneinflammation, kryptokock5+ 
685Mykoplasmainfektioner5+ 
686Binjurebarkstumörer5+ 
687Sköldkörtelsjukdomar5+ 
688Oftalmi, sympatisk5+ 
689Lymfom, diffust storcelligt5+ 
690Fostrets sjukdomar5+ 
691Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign5+ 
692Tandköttstumörer5+ 
693Kandidos5+ 
694Klamydiainfektioner5+ 
695Sår5+ 
696Nedsänkt ögonlock5+ 
697Leverinflammation5+ 
698Luftstrupstumörer5+ 
699Mycobacterium avium-intracellulare-infektion5+ 
700Downs syndrom5+ 
701Strålningsskador5+ 
702Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma5+ 
703Främmande kroppar5+ 
704Skalltumörer5+ 
705Lymfangiom5+ 
706Kolestas, intrahepatisk5+ 
707Tarmpolyper5+ 
708Bältros5+ 
709Gliom5+ 
710Optikusatrofi5+ 
711Dermoidcysta5+ 
712Mjältförstoring5+ 
713Hjärtmuskelinflammation5+ 
714Högt ögontryck5+ 
715Karcinom, bronkogent5+ 
716Bronsdiabetes5+ 
717Sällsynta sjukdomar5+ 
718Muskelhypotoni5+ 
719Cushings syndrom5+ 
720Anemi, hypokrom5+ 
721Protesrelaterade infektioner5+ 
722Retts syndrom5+ 
723Angiomatos, bacillär5+ 
724Bindvävstumörer5+ 
725Ehrlichios5+ 
726Njurcellskarcinom5+ 
727Actinomycetalesinfektioner5+ 
7285+ 
729Iktyos, X-bunden5+ 
730Varböld5+ 
731Glukagonom5+ 
732Odontogena tumörer5+ 
733Signetringcellscancer5+ 
734Vivaxmalaria5+ 
735Angiomatos5+ 
736Epiretinalmembran5+ 
737Keratos, seborroisk5+ 
738Graviditetskomplikationer, infektiösa5+ 
739Centrala nervsystemets sjukdomar5+ 
740Myotonisk dystrofi5+ 
741Magkatarr5+ 
742Näthinneperforationer5+ 
743Hypotyreos5+ 
744Sarkom, Kaposis5+ 
745Tumörer, komplexa och blandade5+ 
746Coronavirusinfektioner5+ 
747Nocardiainfektioner5+ 
748Kraniofaryngiom5+ 
749Hereditary Sensory and Motor Neuropathy5+ 
750Coinfection5+ 
751Cellulit5+ 
752Penistumörer5+ 
7535+ 
754Stevens-Johnsons syndrom5+ 
755Ileuminflammation5+ 
756Bronkutvidgning5+ 
757Sarkoidos5+ 
758Läkemedelsutslag5+ 
759Neuroektodermala tumörer, primitiva5+ 
760Acidos5+ 
761Vidhäftningar5+ 
762Könsorganens sjukdomar hos män4+ 
7634+ 
764Bartonellainfektioner4+ 
765Hjärn- och ryggmärgsinflammation4+ 
766Kardiomyopati, dilaterande4+ 
767Karcinom, storcelligt4+ 
768Leighs sjukdom4+ 
769Hydrops fetalis4+ 
770Paraneoplastiska endokrina syndrom4+ 
771Hepatit B4+ 
772Basalgangliesjukdomar4+ 
773Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade4+ 
774Blandtumör, malign4+ 
775Meningoencefalit4+ 
776Multipla hormonella tumörer4+ 
777Gallstas4+ 
778Dermatomyosit4+ 
779Alfa 1-antitrypsinbrist4+ 
780Hörselnedsättning4+ 
781Fettlever4+ 
782Kirurgisk såröppning4+ 
783Neutropeni4+ 
784Hudinflammation, atopisk4+ 
785Luftvägsinfektioner4+ 
786Typ 2-diabetes4+ 
787Otoskleros4+ 
788Vattkoppor4+ 
7894+ 
790Tårsäcksinflammation4+ 
791Hodgkins sjukdom4+ 
792Glosögdhet4+ 
793Muskeldystrofi, Emery-Dreifuss4+ 
794Varbildning4+ 
795Tolvfingertarmens sjukdomar4+ 
796Artros4+ 
797Läppsjukdomar4+ 
798Näthinnetumörer4+ 
799Liposarkom4+ 
800Käkhåletumörer4+ 
801Magsår4+ 
802Parapares, tropisk spastisk4+ 
803Vaccinia4+ 
804Mastocytos4+ 
805Hypertyreos4+ 
806Karcinom, medullärt4+ 
807Tandmissbildningar4+ 
808Kemiska brännskador4+ 
809Tungans sjukdomar4+ 
810Supratentoriella tumörer4+ 
811Smärta4+ 
812Artrit, infektiös4+ 
813Bisköldkörteltumörer4+ 
814Rabdomyosarkom, embryonalt4+ 
815Hypertoni, renal4+ 
816Kolit, ulcerös4+ 
817Artärinflammation4+ 
818Andningssvikt4+ 
819Agranulocytos4+ 
820Korioretinit4+ 
821Deltaretrovirusinfektioner4+ 
822Kryoglobulinemi4+ 
823Leukocytos4+ 
824Polyradikuloneuropati4+ 
825Glioblastom4+ 
826Sicklecelltrait4+ 
827Q-feber4+ 
828Nässjukdomar4+ 
829Svalgtumörer4+ 
830Blodpropp4+ 
831Ledvärk4+ 
832Hjärttumörer4+ 
833Aspergillos4+ 
834Vanlig variabel immunbrist4+ 
835Tumörtillbakagång, spontan4+ 
836Burkitts lymfom4+ 
837Urinvägsinfektioner4+ 
838Hypoglykemi4+ 
839Strålsvampsjuka4+ 
840Tjocktarmsinflammation4+ 
841Leydigcellstumör4+ 
842Andnödssyndrom hos nyfödda4+ 
843Lymfödem4+ 
844Ileumtumörer4+ 
845Teratom4+ 
846Främmandekroppsförflyttningar4+ 
847Könskromosomavvikelser4+ 
848Fetma4+ 
849Blindhet4+ 
850Megakaryoblastisk leukemi, akut4+ 
851Plasmacellsgranulom4+ 
852Kontraktur4+ 
853Tungkedjesjukdom4+ 
854Bihåleinflammation4+ 
855Hjärnödem4+ 
856Stelnad led4+ 
857Porfyri4+ 
858Agenesis of Corpus Callosum4+ 
859Benvävsuppmjukning4+ 
860Leishmaniasis, visceral4+ 
861Tillväxtstörningar4+ 
862Dysgerminom4+ 
863Tolvfingertarmssår4+ 
864Sjögrens syndrom4+ 
865Anfall4+ 
866Disseminerad intravasal koagulation4+ 
867Hjärnnervstumörer4+ 
868Lymfocytos4+ 
869Osteokondrodysplasier4+ 
870Näthinneblödning4+ 
871Anemi, hemolytisk4+ 
872Sklerodermi, lokaliserad3+ 
873Kirurgisk sårinfektion3+ 
874Bukspottkörtelsjukdomar3+ 
875Extremitetsmissbildningar, medfödda3+ 
876Blåskatarr3+ 
877Legionärssjuka3+ 
878Ischemi3+ 
879Lungröntgenskugga3+ 
880Gallvägsinflammation3+ 
881Granularcellstumör3+ 
882Struphuvudsjukdomar3+ 
883Plötslig död3+ 
884Bakteriella infektioner, grampositiva3+ 
885T-cellsleukemi, vuxna3+ 
886Myasthenia gravis3+ 
887Glykogenupplagringssjukdom typ IV3+ 
888Paget Disease, Extramammary3+ 
889Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar3+ 
890Hjärnnervsjukdomar3+ 
891Kromosomdeletion3+ 
892Tumörer i gemensamma gallgången3+ 
893Sarcoma, Alveolar Soft Part3+ 
894Hjärtsvikt3+ 
895Insulinom3+ 
896Lungsjukdomar, interstitiella3+ 
897Tjocktarmssjukdomar3+ 
898Ryggmärgssjukdomar3+ 
899Struma ovarii3+ 
900Svampsjukdomar i lungor3+ 
901Vätska i buken3+ 
902Lunginflammation, Pneumocystis3+ 
903Missbruksrelaterade sjukdomar3+ 
904Tuberös skleros3+ 
905Graviditetskomplikationer3+ 
906Endokardit, bakteriell3+ 
907Hemangiom, kavernöst3+ 
908Vascularisation i åderhinnan3+ 
909Intraoperativa komplikationer3+ 
910Levercirros, biliär3+ 
9113+ 
912Vattenskalle3+ 
913Tumörer, strålningsframkallade3+ 
914Bencystor3+ 
915Typ 1-diabetes3+ 
916Kryptokockos3+ 
917Lillhjärnans sjukdomar3+ 
918Klarcellsadenokarcinom3+ 
919Cerebrovaskulära sjukdomar3+ 
920Crohns sjukdom3+ 
921Diabetes insipidus3+ 
922Bukhinneinflammation3+ 
923Brännskador3+ 
924Andnödssyndrom hos vuxna3+ 
925Glutenintolerans3+ 
926Polyarteritis nodosa3+ 
927Sjukdomar hos för tidigt födda3+ 
928Primär myelofibros3+ 
929Transplantat-mot-värdsjukdom3+ 
930Histiocytos, sinus3+ 
931Sväljningssvårigheter3+ 
932Hjärtblock3+ 
933Amyotrofisk lateralskleros3+ 
934Ryggradstumörer3+ 
935Mukormykos3+ 
936T-cellslymfom3+ 
937Lunghypertoni3+ 
938Cerebral infarkt3+ 
939Sicklecellanemi3+ 
940MALT-lymfom2+ 
941Hypertoni, portal2+ 
942Bakteriemi2+ 
943Lymfoproliferativa sjukdomar2+ 
944Bukspottkörtelinflammation2+ 
945Blödning i mag-tarmkanal2+ 
946Sår, icke-penetrerande2+ 
947Hepatit C2+ 
948Osteomyelit2+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer