Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Huvud- och halstumörer100+ 
2Nackskador59+ 
3Nacksmärta42+ 
4Lårbenshalsfrakturer33+ 
5Skivepitelkarcinom8+ 
6Struphuvudtumörer6+ 
7Tungtumörer5+ 
8Svalgtumörer5+ 
9Svalgsjukdomar5+ 
10Munhåletumörer4+ 
11Orofarynxtumörer4+ 
12Tonsilltumörer4+ 
13Näs-svalgtumörer4+ 
14Sköldkörteltumörer4+ 
15Hypofarynxtumörer4+ 
164+ 
17Varböld3+ 
18Lymfmetastas3+ 
19Nackspärr3+ 
20Postoperativa komplikationer3+ 
21Luftvägshinder3+ 
22Tumörrecidiv, lokalt3+ 
23Kontraktur3+ 
24Ansiktsskador3+ 
25Ansiktstumörer3+ 
26Koristom3+ 
27Sår, penetrerande3+ 
28Pisksnärtskador3+ 
29Blåshalshinder2+ 
30Retrofaryngeal abscess2+ 
31Hudtumörer2+ 
32Bisköldkörteltumörer2+ 
33Brännskador2+ 
34Sväljningssvårigheter2+ 
352+ 
36Stickskador2+ 
37Subkutant emfysen2+ 
38Karcinom2+ 
39Frakturer, spontana2+ 
40Utmattningsfrakturer2+ 
41Lårbenshuvudnekros2+ 
42Osteoradionekros2+ 
43Halsartärsjukdomar2+ 
44Höftfrakturer2+ 
45Karcinom, papillärt2+ 
46Halsartärskador2+ 
47Svullnad2+ 
48Lymfangiom, cystiskt2+ 
49Sköldkörtelsjukdomar2+ 
50Lipomatos, multipel symmetrisk2+ 
51Struphuvudsjukdomar2+ 
52Karotiskörteltumör2+ 
53Hjärnaneurysm2+ 
54Benbrott2+ 
55Syndrom2+ 
56Lipom2+ 
57Skottskador2+ 
58Neurilemmom2+ 
59Nästumörer2+ 
60Strålningsskador1+ 
61Främmande kroppar1+ 
62Mediastinalt emfysem1+ 
631+ 
64Sår, icke-penetrerande1+ 
65Tumörinvasivitet1+ 
66Hyperparatyreos1+ 
67Lymfangiom1+ 
68Heshet1+ 
69Bihåletumörer1+ 
70Smärta1+ 
71Läpptumörer1+ 
72Kraniocerebralt trauma1+ 
73Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili1+ 
74Mediastinit1+ 
75Körtelsvulst1+ 
76Bisköldkörtelsjukdomar1+ 
77Urininkontinens1+ 
78Struma1+ 
79Lymfatiska sjukdomar1+ 
80Metastaser1+ 
81Tungans sjukdomar1+ 
82Vävnadsdöd1+ 
83Paragangliom1+ 
84Multitrauma1+ 
85Dekapitation1+ 
86Tumörer, multipla primära1+ 
87Hudsjukdomar1+ 
88Metastaser av okänt ursprung1+ 
89Tyreoidit, varbildande1+ 
90Underkäkstumörer1+ 
91Cystor1+ 
92Huvudvärk1+ 
93Klippel-Feils syndrom1+ 
94Hemangiom1+ 
95Halsböld1+ 
96Dislokationer1+ 
97Knuta i sköldkörtel1+ 
98Käkhåletumörer1+ 
99Sarkom, synovialt1+ 
100Basalcellskarcinom1+ 
101Mjukdelstumörer1+ 
1021+ 
103Fokal tandinfektion1+ 
104Paragangliom, extraadrenalt1+ 
105Melanom1+ 
106Muskelsvaghet1+ 
107Infektion1+ 
1081+ 
109Tumörer, strålningsframkallade1+ 
110Främmandekroppsförflyttningar1+ 
111Ansiktsdermatoser1+ 
112Blödning1+ 
113Fistel1+ 
114Halsfluss1+ 
115Fascit, nekrotiserande1+ 
116Struphuvudödem1+ 
117Sår och skador1+ 
118Luxationsfrakturer1+ 
119Lymfkörtelinflammation1+ 
1201+ 
121Adenom, pleomorft1+ 
122Sköldkörtelinflammation1+ 
123Förkalkning1+ 
124Tumörer, sekundära primära1+ 
125Osteom, osteoid1+ 
126Kylotorax1+ 
127Sällsynta sjukdomar1+ 
128Cellulit1+ 
1291+ 
130Fibrom1+ 
131Skelettumörer1+ 
132Teratom1+ 
133Neurofibrom1+ 
1341+ 
135Idrottsskador1+ 
136Karcinom, adenocystiskt1+ 
137Aneurysm, brustet1+ 
138Ryggradsfrakturer1+ 
139Gomtumörer1+ 
140Subaraknoidalblödning1+ 
141Skivepiteltumörer1+ 
142Struma, nodulär1+ 
143Benskörhet1+ 
144Skuldersmärta1+ 
145Ryggmärgskompression1+ 
146Lårbensfrakturer1+ 
147Spottkörteltumörer, underkäke1+ 
148Ryggradssjukdomar1+ 
149Hematom1+ 
150Aneurysm, falskt1+ 
151Rabdomyom1+ 
152Skalltumörer1+ 
153Hemangiopericytom1+ 
154Fibromatos, aggressiv1+ 
155Hjärnnervstumörer1+ 
156Lymfkörteltuberkulos1+ 
157Akut sjukdom1+ 
158Spottkörteltumörer1+ 
159Vagusnervsjukdomar1+ 
160Liposarkom1+ 
161Stämbandsförlamning1+ 
1621+ 
163Adenokarcinom1+ 
164Streptokockinfektioner1+ 
165Epifysglidning1+ 
166Jättelymfkörtelhyperplasi1+ 
167Rabdomyosarkom1+ 
168Mjukdelsinfektioner1+ 
169Gapsvårighet1+ 
170Muskelsjukdomar1+ 
171Parestesi1+ 
172Missbildningar i lymfatiska systemet1+ 
173Sjukdom orsakad av läkares åtgärder1+ 
174Ansiktssmärta1+ 
175Näs-svalgsjukdomar1+ 
176Ryggradstumörer1+ 
177Tetraplegi1+ 
178Muskeltumörer1+ 
179Frakturer, slutna1+ 
180Missbildningar, multipla1+ 
181Matstrupstumörer1+ 
182Strålbensfrakturer1+ 
183Sarkom1+ 
184Tumörutsådd1+ 
185Ryggradsskador1+ 
186Ledinstabilitet1+ 
187Hyperparatyreos, primär1+ 
188Hyperkalcemi1+ 
189Dermoidcysta1+ 
190Arteriovenösa missbildningar1+ 
191Lårbenstumörer1+ 
192Strålsvampsjuka, hals-ansikte1+ 
193Andningsljud1+ 
194Proteslossning1+ 
195Artärbråck1+ 
196Stafylokockinfektioner1+ 
197Ranula1+ 
198Spottkörtelsjukdomar, underkäke1+ 
199Dissektion av inre halsartär1+ 
200Fibrosarkom1+ 
201Bristning1+ 
202Munsjukdomar1+ 
203Hudsjukdomar, papuloskvamösa1+ 
204Osteomyelit1+ 
205Mediastinala sjukdomar1+ 
2061+ 
207Parodontal abscess1+ 
2081+ 
209Akuta situationer1+ 
210Pilomatrikom1+ 
211Plasmacytom1+ 
212Mediastinal cysta1+ 
213Merkelcellskarcinom1+ 
214Akneärr1+ 
215Sjukdomsförlopp1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer