Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Syndrom100+ 
275+ 
3Kronisk sjukdom61+ 
4Remission, spontan61+ 
5Hudtumörer58+ 
6Sjukdomsförlopp57+ 
7Missbildningar, multipla52+ 
8Postoperativa komplikationer49+ 
9Sjukdomar bland tvillingar44+ 
10Akut sjukdom43+ 
11Sjukdomsmodeller, djur42+ 
12Intellectual Disability41+ 
13Smärta41+ 
14Hudsjukdomar40+ 
15Genetiska sjukdomsanlag40+ 
1639+ 
17Rörelserubbningar37+ 
18Psykiska störningar36+ 
19Hjärnsjukdomar36+ 
20Schizofreni35+ 
21Förtvining35+ 
22Melanom34+ 
23Svullnad34+ 
24Epilepsi33+ 
25Vävnadsdöd33+ 
26Kromosomavvikelser33+ 
27Cystor33+ 
28Adenokarcinom32+ 
29Hjärnskador32+ 
30Perceptionsstörningar31+ 
31Hjärntumörer31+ 
32Högt blodtryck31+ 
33Anfall31+ 
34Missbruksrelaterade sjukdomar30+ 
35Medvetslöshet30+ 
36Koma30+ 
37Lungtumörer30+ 
38Näthinnesjukdomar30+ 
39Tumörrecidiv, lokalt30+ 
40Manodepressiv sjukdom29+ 
41Tumörer29+ 
42Parkinsons sjukdom29+ 
43Fostrets sjukdomar29+ 
44Klåda29+ 
45Hyperplasi28+ 
46Graviditetskomplikationer28+ 
47Neurotiska störningar28+ 
48Förkalkning28+ 
49Alkoholism28+ 
50Kromosomdeletion28+ 
51Depressiv sjukdom27+ 
52Metastaser27+ 
5327+ 
54Benresorption27+ 
55Kromosomrubbningar27+ 
56Tumörtillbakagång, spontan26+ 
57Njursjukdomar26+ 
58Körtelsvulst26+ 
59Skivepitelkarcinom26+ 
60Kornsvulst26+ 
61Tumörer, multipla primära26+ 
62Darrning26+ 
63Yrkessjukdomar26+ 
64Hypertrofi26+ 
65Pigmenteringsrubbningar26+ 
66Pigmentnevus26+ 
67Virussjukdomar25+ 
68Cerebral infarkt25+ 
69Andningsstörningar25+ 
70Diabetes25+ 
71Nervsystemets sjukdomar25+ 
72Eksem25+ 
73Levertumörer25+ 
74Somatosensoriska störningar25+ 
75Hjärnblödning25+ 
76Njursvikt, kronisk25+ 
77Autoimmuna sjukdomar25+ 
78Psykotiska störningar25+ 
79Takykardi25+ 
80Kognitiva störningar25+ 
81Språkutvecklingsstörningar25+ 
8225+ 
83Psoriasis25+ 
8425+ 
85Fibros25+ 
86Tillväxtstörningar25+ 
87Fetma25+ 
88Dövhet24+ 
89Muskelsjukdomar24+ 
90Hudrodnad24+ 
91Strålningsskador24+ 
92Hyperventilering24+ 
93Sjukdomar hos nyfödda24+ 
94Utvecklingsstörningar24+ 
95Astma24+ 
96Vattenskalle24+ 
97Amyloidos24+ 
98Ledgångsreumatism24+ 
99Grön starr23+ 
100Bakteriella infektioner23+ 
101Lungsjukdomar23+ 
102Temporallobsepilepsi23+ 
103Prematurslag23+ 
104Feber23+ 
105Demens23+ 
106Blodcancer23+ 
107Nässelutslag23+ 
108Hypotyreos23+ 
109Multipelt myelom23+ 
110Perifera nervsystemets sjukdomar23+ 
111Läkemedelsutslag23+ 
112Ledinflammation23+ 
11323+ 
114Autism23+ 
115Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade23+ 
11623+ 
117Inflammation23+ 
118Celltransformation, neoplastisk23+ 
119Translokation, genetisk23+ 
120Yrsel23+ 
121Brösttumörer22+ 
122Muskelhypertoni22+ 
123Leversjukdomar22+ 
124Nystagmus, patologisk22+ 
125Fosterdöd22+ 
126Trisomi22+ 
127Multipel skleros22+ 
128Dvärgväxt22+ 
129Blödning22+ 
130Syrebrist i hjärnan22+ 
131Hallucinationer22+ 
132Onormalt stort sömnbehov22+ 
133Eosinofili22+ 
134Sjukdomsmottaglighet22+ 
135Trötthet22+ 
136Inlärningsstörningar22+ 
137Magsäckstumörer22+ 
138Alzheimers sjukdom21+ 
13921+ 
140Cerebellär ataxi21+ 
141Motoriska störningar21+ 
142Leukemia, myeloisk, akut21+ 
143Parodontala sjukdomar21+ 
144Slaganfall21+ 
145Hjärtblock21+ 
146Skelettumörer21+ 
147Nagelsjukdomar21+ 
148Illamående21+ 
149Afasi21+ 
150Bukspottkörteltumörer21+ 
151Illusioner21+ 
152Sinnesjämviktsstörningar21+ 
153Immunbristsyndrom21+ 
154Vagus Nerve Injuries21+ 
155Beteendestörningar hos barn21+ 
156Neuromuskulära sjukdomar21+ 
157Synstörningar21+ 
158Cerebrovaskulära sjukdomar21+ 
159Skrumplever21+ 
160Kvarhållen moderkaka21+ 
161Hematom20+ 
162Sjukdomar hos för tidigt födda20+ 
163Downs syndrom20+ 
164Hornhinnesjukdomar20+ 
165Leukemi, lymfoid20+ 
166Demyeliniserande sjukdomar20+ 
167Muskelatrofi20+ 
168Ansiktstumörer20+ 
169Tumörer, experimentella20+ 
170Typ 2-diabetes20+ 
171AIDS20+ 
172Lymfom20+ 
173Trombocytopeni20+ 
174Kraniofaciala missbildningar20+ 
175Andningsstillestånd20+ 
176Karcinom20+ 
177Blindhet20+ 
178Extremitetsmissbildningar, medfödda20+ 
179Epilepsi, partiell20+ 
180Ansiktsdermatoser20+ 
181Handmissbildningar, medfödda20+ 
182Menieres sjukdom20+ 
183Syndaktyli20+ 
184Myoklonus20+ 
185Hyperpigmentering20+ 
186Typ 1-diabetes19+ 
187Anemi, aplastisk19+ 
188Pupillstörningar19+ 
189Polycytemia vera19+ 
190Huvud- och halstumörer19+ 
191Drunkning19+ 
192Psykomotoriska störningar19+ 
193Hodgkins sjukdom19+ 
194Kraniocerebralt trauma19+ 
195Reflex, onormal19+ 
196Intraoperativa komplikationer19+ 
197Blodsjukdomar19+ 
198Asfyxi, neonatal19+ 
199Tumörinvasivitet19+ 
200Chock19+ 
201Kroppsvikt19+ 
202Hjärnskada, kronisk19+ 
203Leukemi, myeloid19+ 
204Minnesstörningar19+ 
205Hemangiom19+ 
206Hypopigmentering19+ 
207Värkarbete, för tidigt19+ 
208Grå starr18+ 
209Nervdegeneration18+ 
210Transsexualism18+ 
211Polyhydramnios18+ 
212Alveolarresorption18+ 
213Handdermatoser18+ 
214Neuroblastom18+ 
215Håravfall18+ 
216Prenatal exponering, sena effekter18+ 
217Talamussjukdomar18+ 
21818+ 
219Hand-Foot Syndrome18+ 
220Blodkoagulationsstörningar18+ 
221Leverfläck18+ 
222Sår, icke-penetrerande18+ 
223Näthinneavlossning18+ 
224Fotdermatoser18+ 
225Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar18+ 
226Gliom18+ 
227Ljusöverkänslighet18+ 
228Död18+ 
229Lysosomala upplagringssjukdomar18+ 
230Livmodertumörer18+ 
231Reumatiska sjukdomar18+ 
232Kranskärlssjukdom18+ 
233Hämmad fostertillväxt18+ 
234Astrocytom18+ 
235Ledsjukdomar18+ 
236Lipidoser18+ 
237Mikrocefali18+ 
238Lymfatiska sjukdomar18+ 
239Blod i urin18+ 
240Autonoma nervsystemets sjukdomar18+ 
241Bradykardi18+ 
242Muskeldystrofier18+ 
243Medfödda missbildningar18+ 
244Bett och stick18+ 
245Artros18+ 
246Remitterande multipel skleros17+ 
247HIV-infektioner17+ 
248Huvudvärk17+ 
249Förlamning, halvsidig17+ 
250Osteokondrodysplasier17+ 
251Skallfrakturer17+ 
252Hjärtstopp17+ 
25317+ 
254Personlighetsstörningar17+ 
255Hjärtförstoring17+ 
256Blodpropp17+ 
257Minnesförlust17+ 
258Njurtumörer17+ 
259Blodbrist17+ 
260Diabeteskomplikationer17+ 
261Cystinuri17+ 
262Lipodystrofi17+ 
263Dysplastiskt nevussyndrom17+ 
264Meningiom17+ 
265Näthinneblödning17+ 
266Hamartom17+ 
267Abstinenssyndrom17+ 
268Språkstörningar17+ 
269HIV-positivitet17+ 
270Näthinneperforationer17+ 
271Psykosomatiska sjukdomar17+ 
272Hjärnischemi17+ 
273Hjärnhinnetumörer17+ 
274Angioödem17+ 
275Telangiektasi17+ 
276Svår kombinerad immunbrist17+ 
277Hyperalgesi17+ 
278Basalgangliesjukdomar17+ 
279Diabetisk näthinnesjukdom17+ 
280Vanlig migrän17+ 
281Muskelhypotoni17+ 
282Neurologiska manifestationer17+ 
283Lik17+ 
284Syrebrist17+ 
285Gomspalt17+ 
286Psykoser, toxiska17+ 
287Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv17+ 
288Anorexia nervosa17+ 
289Stamning17+ 
290Akatalasemi16+ 
291Brännskador16+ 
292Anemi, sideroblastisk16+ 
293Hjärtrytmrubbningar16+ 
294Parkinsons sjukdom, sekundär16+ 
295Handlingsoförmåga16+ 
296Hårsjukdomar16+ 
297Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande16+ 
298Takykardi, paroxysmal16+ 
299Centrala nervsystemets sjukdomar16+ 
300Rodnad16+ 
301Hundsjukdomar16+ 
302Basalcellskarcinom16+ 
303Stafylokockinfektioner16+ 
304Hjärtfel, medfödda16+ 
305Svindel16+ 
306Hosta16+ 
307Uvealtumörer16+ 
308Missfall16+ 
309Utvidgning, patologisk16+ 
310Rastlöshet16+ 
311Plötslig död16+ 
312Neutropeni16+ 
313Okulära motilitetsrubbningar16+ 
314Tumörer, sekundära primära16+ 
31516+ 
316Sår och skador16+ 
317Munsjukdomar16+ 
318Psoriasisartrit16+ 
319Kärlnybildning, patologisk16+ 
320Skolios16+ 
321Dubbelseende16+ 
322Diarre16+ 
323Sarkom, Kaposis16+ 
324Crohns sjukdom16+ 
325Ischemi16+ 
326Lillhjärnetumörer16+ 
327Papillom16+ 
328Lunginflammation16+ 
329Drug Overdose16+ 
330Hyperlipemier16+ 
331Tandgnissling16+ 
332Nystagmus, medfödd16+ 
333Sklerodermi, systemisk16+ 
334Allergisk chock16+ 
335Förhårdning16+ 
336Friedreichs ataxi16+ 
337Ormbett16+ 
338Spontanbristning16+ 
339Non-Hodgkins lymfom16+ 
340Hudsår16+ 
341Fotmissbildningar, medfödda16+ 
342Hjärnskakning16+ 
343Sarkom16+ 
344Lymfödem16+ 
345Blåmärken16+ 
346Fetal Alcohol Spectrum Disorders16+ 
347Pemfigus16+ 
348Creutzfeldt-Jakobs syndrom16+ 
349Huvudskador, slutna16+ 
350Sarkoidos15+ 
351Hudsjukdomar, vesikulobullösa15+ 
352Tyreoidit, autoimmun15+ 
353Subkutant emfysen15+ 
354Ataxi15+ 
355Parestesi15+ 
356Pemfigoid, bullös15+ 
357Stressyndrom, posttraumatiskt15+ 
358Muskelsvaghet15+ 
359Könskromosomavvikelser15+ 
360Skelettsjukdomar15+ 
361Lymfmetastas15+ 
362Svimning15+ 
363Hypertelorism15+ 
364Talstörningar15+ 
365Nackskador15+ 
366Hjärninflammation15+ 
367Epilepsi, myoklon15+ 
368Giftstruma15+ 
36915+ 
370Uremi15+ 
371Systemisk lupus erythematosus15+ 
372Trötthetssyndrom, kroniskt15+ 
373Affektiva störningar, psykotiska15+ 
374Magkatarr15+ 
37515+ 
376Varbildning15+ 
377Lichen planus15+ 
378Njurinflammation15+ 
379Sväljningssvårigheter15+ 
380Lesch-Nyhans syndrom15+ 
381Adenofibrom15+ 
382Leiomyom15+ 
383Keratos15+ 
384Epilepsi, reflexutlöst15+ 
38515+ 
386Hypofystumörer15+ 
387Sammandragning, patologisk15+ 
388Luftvägshinder15+ 
389Binjuretumörer15+ 
390Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma15+ 
391Leverförstoring15+ 
392Glomerulonefrit15+ 
393Födelsevikt15+ 
394Cytomegalovirusinfektioner15+ 
395Tjocktarmstumörer15+ 
396Hjärtsvikt15+ 
397Lymfocytos15+ 
398Parodontal ficka15+ 
399Nefrotiskt syndrom15+ 
400Sklerodermi, lokaliserad15+ 
401Sjukdom orsakad av läkares åtgärder15+ 
402Hudsjukdomar, papuloskvamösa15+ 
403Diabetiska njursjukdomar15+ 
404Shellfish Poisoning15+ 
405Histiocytom, benignt fibröst15+ 
406Hudinflammation, atopisk14+ 
407Hyperkinesi14+ 
408Skelning14+ 
409Synnervssjukdomar14+ 
410Agenesis of Corpus Callosum14+ 
411B-cellsleukemi, kronisk14+ 
412Menstruation, utebliven14+ 
413Mycosis fungoides14+ 
414Gångstörningar, neurologiska14+ 
415Paraproteinemier14+ 
416Struphuvudsjukdomar14+ 
417Hjärtinfarkt14+ 
418Hornhinnedystrofier, ärftliga14+ 
419Dyskinesi, läkemedelsframkallad14+ 
420Beroende personlighetsstörning14+ 
421Intertrigo14+ 
422Agranulocytos14+ 
423Drug-Induced Liver Injury14+ 
424Cerebral pares14+ 
425Förvirringstillstånd14+ 
426Blodtrycksfall14+ 
427Cancerförstadier14+ 
428Melanos14+ 
429Hepatit B14+ 
430Hudmissbildningar14+ 
431Myelodysplastiska syndrom14+ 
432Ordglömska14+ 
433Fibrom14+ 
434Kraniosynostoser14+ 
435Mag-tarmsjukdomar14+ 
436Paraneoplastiska syndrom14+ 
437Subaraknoidalblödning14+ 
438Fiskfjällshud14+ 
439Grenblock14+ 
440Nagelsvamp14+ 
441Optikusatrofi14+ 
442Lillhjärnans sjukdomar14+ 
443Finnar14+ 
444Hypokalcemi14+ 
445Närsynthet14+ 
446Hudinflammation14+ 
447Fascikulation14+ 
448Onormal muskelspänning14+ 
449Spottflöde14+ 
450Sugmaskinfektioner14+ 
451Ektromeli14+ 
45214+ 
453Buktumörer14+ 
454Viktökning14+ 
455Danssjuka14+ 
456Bindhinnesjukdomar14+ 
457Hypokinesi14+ 
45814+ 
459Förlamning14+ 
46014+ 
461Beckwith-Wiedemanns syndrom14+ 
462Kärlinflammation14+ 
463Nefroskleros14+ 
464Ansiktsförlamning14+ 
465Hörselnedsättning, sensorisk14+ 
466Basalcellstumörer14+ 
467Hypoglykemi14+ 
468Lungsjukdomar, obstruktiva14+ 
469Kärlsjukdomar14+ 
470Affektiva störningar14+ 
471Minnesförlust, retrograd14+ 
472Vitiligo14+ 
473Graviditetskomplikationer, tumörer14+ 
474Pubertet, för tidig14+ 
475Acute Kidney Injury14+ 
476Struma14+ 
477Tymom14+ 
478Medvetandegrad, nedsatt14+ 
479Epilepsi, generaliserad14+ 
480Myotonisk dystrofi14+ 
481Fibrocystisk bröstsjukdom14+ 
482Kolobom14+ 
483Karcinoma in situ13+ 
484Tjock- och ändtarmstumörer13+ 
485Koristom13+ 
486Självstympning13+ 
487Karcinom, hepatocellulärt13+ 
48813+ 
489Kvävning13+ 
490Tandlossning13+ 
491Hornhinneinflammation13+ 
492Andningsförlamning13+ 
493Hornhinnegrumling13+ 
494Virushepatit, human13+ 
495Förlamning, partiell13+ 
496Hepatit C13+ 
497Benmärgssjukdomar13+ 
498Afasi, Broca13+ 
499Labyrintsjukdomar13+ 
500Kardiomyopati, dilaterande13+ 
501Hörselnedsättning13+ 
502Bendermatoser13+ 
503Impulskontrollstörningar13+ 
504Cutis laxa13+ 
505Käksjukdomar13+ 
506Makuladegeneration13+ 
507Blåsa13+ 
508Smittsamma sjukdomar13+ 
509Smittkoppor13+ 
510Ciguateraförgiftning13+ 
511Luftvägsinfektioner13+ 
512Tumörvirusinfektioner13+ 
513Hårbottenssjukdomar13+ 
514Aneuploidi13+ 
515Bristsjukdomar13+ 
516Neuroaxonala dystrofier13+ 
517Blodproteinsjukdomar13+ 
518Status epilepticus13+ 
519Hudutslag13+ 
520Pannikulit13+ 
521Förmaksflimmer13+ 
522Blödarsjuka13+ 
523Leukemi, monocytisk, akut13+ 
524Epilepsi, tonisk-klonisk13+ 
52513+ 
526Ryggmärgsskador13+ 
527Fanconis anemi13+ 
528Varböld13+ 
529Matstrupstumörer13+ 
530Syrebrist hos foster13+ 
531Kvalsterinfestationer13+ 
532Yrkesdermatit13+ 
533Tandköttssjukdomar13+ 
534Njurfunktion, nedsatt13+ 
535Hjärt-kärlsjukdomar13+ 
536Hyperkalcemi13+ 
537Blödning i mag-tarmkanal13+ 
538Gammaglobulinbrist13+ 
539Laboratorieinfektion13+ 
540Goldenhars syndrom13+ 
541Dermatomyosit13+ 
54213+ 
543Somatoforma störningar13+ 
544Ledhinneinflammation13+ 
545Livshotande sjukdom13+ 
546Klusterhuvudvärk13+ 
547Mikrognati13+ 
548Migränsjukdomar13+ 
549Sår13+ 
550Sezarys syndrom13+ 
551Stickskador13+ 
552Myasthenia gravis13+ 
553Nedsänkt ögonlock13+ 
554Skotom13+ 
555Akustikusneurinom13+ 
556Vidhäftningar13+ 
557Insektsbett och insektsstick12+ 
558Andningssvikt12+ 
559Kärlkramp12+ 
560Dariers sjukdom12+ 
561Trombocytos12+ 
562Främmande kroppar12+ 
563Lentigo12+ 
564Mjältförstoring12+ 
565Decerebrering12+ 
566Sprängskador12+ 
567Bukspottkörtelinflammation12+ 
568Keratoderma, palmoplantar12+ 
569Muskelstelhet12+ 
570Hjärnödem12+ 
571Heroinberoende12+ 
572Ryggmärgssjukdomar12+ 
573Polydaktyli12+ 
574Tinea versicolor12+ 
575Uvealsjukdomar12+ 
576Sepsis12+ 
577Ledinstabilitet12+ 
578Fibromyalgi12+ 
579Naglar, missbildade12+ 
580Tarmtumörer12+ 
581Smärta, svårbehandlad12+ 
582Mjukdelstumörer12+ 
583Kramp12+ 
58412+ 
585Barnsängssjukdomar12+ 
586Epidermolysis bullosa12+ 
587Karcinoidtumör12+ 
588Dvärgväxt, hypofysär12+ 
58912+ 
590Arnold-Chiaris missbildning12+ 
591Fågelsjukdomar12+ 
592Perifera kärlsjukdomar12+ 
593T-cellslymfom, kutant12+ 
594ADHD12+ 
595Munandning12+ 
596Höjdsjuka12+ 
597Synostos12+ 
598Lungröntgenskugga12+ 
599Hypotalamussjukdomar12+ 
600Förändringar efter döden12+ 
601Utseende hos de sjuka12+ 
602Sensoriska störningar12+ 
603Dermatit, seborroisk12+ 
604Käkledssjukdomar12+ 
605Leukemi, erytroblastisk, akut12+ 
606Neurofibromatos 112+ 
607Hormonsjukdomar12+ 
608Sjukhussjuka12+ 
609Kardiomyopatier12+ 
610Keratit, dendritisk12+ 
611Retinitis pigmentosa12+ 
612Klumpfot12+ 
613Wilms tumör12+ 
614Ansiktsblindhet12+ 
615Kandidos12+ 
616Amyotrofisk lateralskleros12+ 
617Tromboflebit12+ 
618Gauchers sjukdom12+ 
619Malaria12+ 
620Magsår12+ 
621Ataxia telangiektasia12+ 
622Superinfektion12+ 
62312+ 
624Opportunistiska infektioner12+ 
625Behcets syndrom12+ 
626Mediastinalt emfysem12+ 
627Kraniofacial dysostos12+ 
628Filariasis12+ 
629Inåtskelning12+ 
630Lupus erythematosus, diskoid12+ 
631Glaskroppsblödning12+ 
632Hydronefros12+ 
633Absensepilepsi12+ 
634Hjärnischemi, övergående12+ 
635Halvseende12+ 
636Resttumör12+ 
637Alfa 1-antitrypsinbrist12+ 
638Scleredema adultorum12+ 
639Polycystnjure12+ 
640Charcot-Marie-Tooths sjukdom12+ 
641Sömnbrist12+ 
642Hyperlipoproteinemier12+ 
643Prostatatumörer12+ 
644Akuta situationer12+ 
645Veninflammation12+ 
646Skottskador12+ 
647Testikeltumörer12+ 
648Lymfopeni12+ 
649Inflammation i ögats druvhinna12+ 
650Skelettsjukdomar, metabola12+ 
651Purpura, trombocytopen12+ 
652Hudsjukdomar, genetiska12+ 
653Gangliosidos, GM112+ 
654Preleukemi12+ 
655Lentigo, malign12+ 
656Tymustumörer12+ 
657Legg-Calve-Perthes Disease12+ 
658Nervkompressionssyndrom12+ 
659Hudblödning12+ 
660Vårtor12+ 
661Främmandekroppsreaktion12+ 
662Sexuella störningar, fysiologiska12+ 
663Bindhinneinflammation12+ 
664Teratom12+ 
665Glomerulonefrit, IgA12+ 
666Arthritis, Juvenile12+ 
667Polyper11+ 
668Tjocktarmssjukdomar11+ 
669Transplantat-mot-värdsjukdom11+ 
670Fokal hudhypoplasi11+ 
671Hepatolentikulär degeneration11+ 
672Kardiomyopati, hypertrofisk11+ 
673Agrafi11+ 
674Talassemi11+ 
675Sicklecellanemi11+ 
676Hepatit, kronisk11+ 
677Oligohydramnios11+ 
678Takykardi, supraventrikulär11+ 
679Cystisk fibros11+ 
680Proteslossning11+ 
681DiGeorges syndrom11+ 
682Gränspsykos11+ 
683Kondrosarkom11+ 
684Inflammatoriska tarmsjukdomar11+ 
685Plack11+ 
686Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions11+ 
687Testikelsjukdomar11+ 
688Ryggradssjukdomar11+ 
689Hudsjukdomar, vaskulära11+ 
690Separationsångest11+ 
691Herpesviridaeinfektioner11+ 
692Kasabach-Merritt Syndrome11+ 
693Andnödssyndrom hos vuxna11+ 
694Hepatit A11+ 
695Nötkreatursjukdomar11+ 
696Lungödem11+ 
697Sweets syndrom11+ 
698Lunghypertoni11+ 
699Karcinom, papillärt11+ 
700Lymfom, follikulärt11+ 
701AIDS-relaterade opportunistiska infektioner11+ 
702Hjärnsjukdomar, metabola11+ 
703Gallstas11+ 
704Hjärtsjukdomar11+ 
705Färgblindhet11+ 
70611+ 
707Galaktosemier11+ 
708Dyslexi, förvärvad11+ 
709Hjärndöd11+ 
710Glaskroppsavlossning11+ 
711Schizotyp personlighetsstörning11+ 
712Hemangiopericytom11+ 
713Sällsynta sjukdomar11+ 
714Ansiktssmärta11+ 
715Subduralblödning11+ 
716Demens, vaskulär11+ 
717Fobier11+ 
718Rotavirusinfektioner11+ 
719Hypoparatyreos11+ 
720Ansiktsasymmetri11+ 
721Uveomeningoencefalt syndrom11+ 
72211+ 
723Leukomalaci, periventrikulär11+ 
724Intrakraniell hypertoni11+ 
725Kontraktur11+ 
726Gomtumörer11+ 
727Adenokarcinom, bronkiolo-alveolär11+ 
728Noonans syndrom11+ 
729Wernickes afasi11+ 
730Hypoxi-ischemi i hjärnan11+ 
731Strupkatarr11+ 
732Hypotoni, ortostatisk11+ 
733Läpptumörer11+ 
734Neuroakantocytos11+ 
735Sänkt kroppstemperatur11+ 
736Bronsdiabetes11+ 
737Lymfom, diffust storcelligt11+ 
738Läppspalt11+ 
739Struphuvudtumörer11+ 
740Pulsåderförträngning11+ 
741Lipom11+ 
742Buksmärta11+ 
743Neurilemmom11+ 
744Förlamning, dubbelsidig11+ 
745Näthinnetumörer11+ 
746Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust11+ 
747B-cellslymfom11+ 
748Myeloproliferativa sjukdomar11+ 
749Cystnjure11+ 
750Schizoid personlighetsstörning11+ 
751Idrottsskador11+ 
752Simulerade sjukdomar11+ 
753Benbildning, heterotop11+ 
754Picornaviridaeinfektioner11+ 
755Osteogenesis imperfecta11+ 
756Zoonoser11+ 
757Spondylit, ankyloserande11+ 
758Glioblastom11+ 
759Feokromocytom11+ 
760Streptokockinfektioner11+ 
761Kraniofaryngiom11+ 
762Tarmperforation11+ 
763Graviditetskomplikationer, infektiösa11+ 
764Tolvfingertarmssår11+ 
765Brosksjukdomar11+ 
766Monosomi11+ 
767Respiratorisk överkänslighet11+ 
768Näthinneförtvining11+ 
769Hemangiom, kavernöst11+ 
770Lymfangiom11+ 
771Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel11+ 
772Likenoida utslag11+ 
773Svampsjukdomar i lungor11+ 
774Hjärnbråck11+ 
775Infektion11+ 
776Polycytemi11+ 
777Mag-tarmtumörer11+ 
778Hemangioendoteliom11+ 
779Lymfoproliferativa sjukdomar11+ 
780Leversvikt11+ 
781Sår, penetrerande11+ 
782Arsenikförgiftning11+ 
783Vaginaltumörer11+ 
784Benförtjockning11+ 
785Hjärnaneurysm11+ 
786Fistel10+ 
787Chediak-Higashis syndrom10+ 
788Xantomatos10+ 
789Ryggmärgstumörer10+ 
790Ryggmärgsbråck10+ 
791Benbrott10+ 
792Anemi, hemolytisk10+ 
793Protozoinfektioner10+ 
79410+ 
795Arteriovenösa missbildningar10+ 
796Retinopati hos prematura10+ 
797Hepatit C, kronisk10+ 
798Graviditetskomplikationer, blod10+ 
799Dermatit, exfoliativ10+ 
800Medulloblastom10+ 
801Kromosombrott10+ 
802Fokal segmental glomeruloskleros10+ 
803Magsäckssjukdomar10+ 
804Hörselskador10+ 
805Hemolys10+ 
806Mutism10+ 
807Bristfälligt uttal10+ 
808Anencefali10+ 
809Svampsjukdomar i hud10+ 
810Preexcitationssyndrom10+ 
811Polyneuropatier10+ 
812Osteitis deformans10+ 
813Luft i lungsäcken10+ 
814Perceptionssvikt10+ 
815Intrakraniella blödningar10+ 
816Cushings syndrom10+ 
817Sklerala sjukdomar10+ 
818Vegetativt tillstånd10+ 
819Akrocefalosyndaktyli10+ 
820Stelnad led10+ 
821Prader-Willis syndrom10+ 
822Hypergammaglobulinemi10+ 
823Sadism10+ 
824Primär myelofibros10+ 
825Svalginflammation10+ 
826Förgiftningar10+ 
827Trigeminusneuralgi10+ 
828Matnings- och ätstörningar hos barn10+ 
829Högt ögontryck10+ 
830Ryggsmärta10+ 
831Ektodermal dysplasi10+ 
832Malabsorptionssyndrom10+ 
83310+ 
834Sjukdom10+ 
835Aneurysm, brustet10+ 
836Andningsljud10+ 
837Glutenintolerans10+ 
838Reyes syndrom10+ 
839Pneumoperitoneum10+ 
840Tandköttsficka10+ 
841Makulaödem10+ 
842Sjögrens syndrom10+ 
843Disorders of Sex Development10+ 
844Hyperestesi10+ 
845Irisinflammation10+ 
84610+ 
847Graves' oftalmopati10+ 
848Glios10+ 
849Tarmvred10+ 
850Barnlöshet hos kvinnor10+ 
851Bartters sjukdom10+ 
852Parkinsons sjukdom, postencefalitisk10+ 
853Urogenitala missbildningar10+ 
854Hypokondri10+ 
855Involutionsdepression10+ 
856Vanställande muskelspänning10+ 
857Sexuella avvikelser10+ 
858Hypokalemi10+ 
859Osteomyelit10+ 
860Hårcellsleukemi10+ 
861Emfysem10+ 
862Gastroesofageal reflux10+ 
863Hjärnhinneinflammation10+ 
864Bronkutvidgning10+ 
865Alkoholcirros10+ 
866Svettning, överdriven10+ 
867Viremi10+ 
868beta-talassemi10+ 
869Körtelfeber10+ 
870Rubellapneumonit, medfödd10+ 
871Lungsäckstumörer10+ 
872Främmandekroppsgranulom10+ 
873Karcinom, småcelligt10+ 
874Histrionisk personlighetsstörning10+ 
875Burkitts lymfom10+ 
876Araknoidalcystor10+ 
877Matstrupssjukdomar10+ 
878Prurigo10+ 
879Metaplasi10+ 
880Mediastinala tumörer10+ 
881Toxoplasmos, okulär10+ 
882Synnervstumörer10+ 
883Epilepsi, posttraumatisk10+ 
884Andnöd10+ 
885Otas nevus10+ 
886Tourettes syndrom10+ 
887Kollagena sjukdomar10+ 
888Kärlnybildning i näthinnan10+ 
889Tick10+ 
890Scorpion Stings10+ 
891Benförhårdning10+ 
892Insulinresistens10+ 
893Kolibakterieinfektioner10+ 
894Sköldkörteltumörer10+ 
895Underkäkstumörer10+ 
896Keratoakantom10+ 
897Pyelit10+ 
898Vulvasjukdomar10+ 
899Hypogonadism10+ 
900Polycystiskt ovariesyndrom10+ 
901Näs-svalgtumörer10+ 
902Adenokarcinom, skirröst10+ 
903Alopecia areata10+ 
904Tandmissbildningar10+ 
905Karcinosarkom10+ 
906Tvångsbeteende, personlighetsstörning10+ 
907Kammarflimmer10+ 
908Synnervsskador10+ 
909Graviditetsdiabetes10+ 
910Nackspärr10+ 
911Vattkoppor10+ 
912Alfatalassemi10+ 
913Schilders diffusa cerebrala skleros10+ 
914Mag-tarmkatarr10+ 
915Supranukleär pares, progressiv10+ 
916Rabdomyosarkom10+ 
91710+ 
918Luftvägssjukdomar9+ 
919Anpassningssvårigheter9+ 
920Konjunktivit, inklusion9+ 
9219+ 
922Spottkörtelsjukdomar9+ 
923Tarmsjukdomar9+ 
924Bindhinneinflammation, allergisk9+ 
925Sömnstörningar9+ 
926Muskelkramp9+ 
927Tandemaljhypoplasi9+ 
928Osteosarkom9+ 
929Adenokarcinom, papillärt9+ 
9309+ 
931Hypertyreos9+ 
932Chromosome Inversion9+ 
933Wiskott-Aldrichs syndrom9+ 
934Benskörhet9+ 
935Lungsäcksinflammation9+ 
936Lungtuberkulos9+ 
937Follikelinflammation9+ 
938Influensa9+ 
939Luftrörskatarr9+ 
940Hjärnnervstumörer9+ 
941Acidos9+ 
942Irissjukdomar9+ 
943Hypotrikos9+ 
944Teratokarcinom9+ 
945Mukopolysackaridos IV9+ 
946Osteitis fibrosa cystica9+ 
947Leiomyosarkom9+ 
948Urinvägsinfektioner9+ 
949Hyperparatyreos9+ 
950Bettfel9+ 
951Dysgerminom9+ 
952Polyarteritis nodosa9+ 
953Blodpropp, vandrande9+ 
954Papillomvirusinfektioner9+ 
955Infarkt9+ 
956Kolit, ulcerös9+ 
957Vätska i buken9+ 
958Neuralrörsdefekter9+ 
959Hemangioendoteliom, epitelioid9+ 
960Motorneuronsjukdom9+ 
961Waldenströms makroglobulinemi9+ 
962Bristning9+ 
963Artikulationsrubbningar9+ 
964Njurstenar9+ 
9659+ 
966Ryggskador9+ 
967Tumörer, hormonberoende9+ 
968Svinkoppor9+ 
969Röda hund9+ 
970Tandluxation9+ 
971Meningoencefalit9+ 
972Gerstmanns syndrom9+ 
973Korioretinit9+ 
974Postpartumdepression9+ 
975Tandköttsinflammation9+ 
976Artärbråck9+ 
977Papillödem9+ 
978Ryggradstumörer9+ 
979Klamydiainfektioner9+ 
980Mediainfarkt9+ 
981Tandfrakturer9+ 
982Dermatit, allergisk kontakt9+ 
983Disseminerad intravasal koagulation9+ 
984Arterioskleros9+ 
985Hiatusbråck9+ 
986Legionärssjuka9+ 
987Underkäkssjukdomar9+ 
988Livmoderhalstumörer9+ 
989Mucinoser9+ 
990Tumörer, germinalcells- och embryonala9+ 
991Osteokondrit9+ 
992Näthinneinflammation9+ 
993Hypopituitarism9+ 
994Glossopharyngeal Nerve Injuries9+ 
995Intrakraniella arteriovenösa missbildningar9+ 
996Alkoholförgiftning9+ 
997Bencystor9+ 
998Muskelspänningssjukdomar9+ 
999Philadelphiakromosom9+ 
1000Hypereosinofilt syndrom9+ 
1001Akatisi, läkemedelsframkallad9+ 
1002Smärta, postoperativ9+ 
1003Kontaktdermatit9+ 
1004Atetos9+ 
1005Hyperglykemi9+ 
1006Tandförlust9+ 
1007Schizofreni, paranoid9+ 
1008Lupus erythematosus, kutan9+ 
1009Konversionsstörning9+ 
1010Transvestism9+ 
1011Aklorhydri9+ 
1012Hjärnsjukdomar, metabola, medfödda9+ 
1013Hydrops fetalis9+ 
1014Urinblåsetumörer9+ 
1015Epiretinalmembran9+ 
1016Stort foster9+ 
1017Solskador9+ 
1018Fenylketonuri9+ 
1019Blåsstörning, neurogen9+ 
1020Dyskinesi9+ 
1021Dislokationer9+ 
1022Hemolytiskt uremiskt syndrom9+ 
1023Gonaddysgenesi9+ 
1024Myxom9+ 
1025Medfödd hypotyreos9+ 
1026Syringomyeli9+ 
1027Fantomkänsla9+ 
1028Plötslig spädbarnsdöd9+ 
1029Tumörer i svettkörtlar9+ 
1030Vätske- och elektrolytrubbning9+ 
1031Cysticerkos9+ 
1032Spinocerebellära ataxier9+ 
1033Prediabetisk fas9+ 
1034Fetal distress9+ 
1035Blodplättssjukdomar9+ 
1036Muskelinflammation9+ 
1037Sömnapnesyndrom9+ 
1038Tandköttsrecession9+ 
1039Erytromelalgi9+ 
1040Spinocerebellär degeneration9+ 
1041Hörselnedsättning, dubbelsidig9+ 
1042Keratokonjunktivit9+ 
1043Främmandekroppsförflyttningar9+ 
1044Fragil X-syndrom9+ 
1045Herpes simplex9+ 
1046Blyförgiftning9+ 
1047Fokal nodulär hyperplasi9+ 
1048Vänsterkammardysfunktion9+ 
1049Hjärnhinneinflammation, viral9+ 
1050Kardiomyopati, restriktiv9+ 
1051Kataplexi9+ 
1052Havandeskapsförgiftning9+ 
1053Hörselnedsättning, central9+ 
1054Könsorganens sjukdomar hos män9+ 
1055Bindhinnetumörer9+ 
1056Hjärtmuskelinflammation9+ 
1057Bulimi9+ 
1058Aortaklafförträngning9+ 
1059Foodborne Diseases9+ 
1060Växtförgiftning9+ 
1061Laktosintolerans9+ 
1062Leukemi, strålningsframkallad9+ 
1063Myotonia congenita9+ 
1064T-cellslymfom9+ 
1065Tand, icke-erupterad9+ 
1066Myotoni9+ 
1067Kvicksilverförgiftning9+ 
1068Främmande kroppar i ögat9+ 
1069Fotsvamp9+ 
1070Mukopolysackaridos I9+ 
1071Akondroplasi9+ 
1072Adenomatös tjocktarmspolypos9+ 
1073Trofoblasttumörer9+ 
1074Stelkramp9+ 
1075Fostervattenavgång, för tidig9+ 
10769+ 
1077Nervsystemets missbildningar9+ 
1078Retroperitoneala tumörer9+ 
1079Jätteväxt8+ 
1080Vesikoureteral reflux8+ 
10818+ 
1082Tungans sjukdomar8+ 
1083Arterioskleros, oblitererande8+ 
1084Lungemboli8+ 
10858+ 
1086Tuberös skleros8+ 
1087Periodontal Attachment Loss8+ 
1088Paragangliom8+ 
1089Benbildningsdefekter8+ 
1090Portvinsfläckar8+ 
1091Framfall8+ 
1092Hjärn- och ryggmärgsinflammation8+ 
1093AVNRT8+ 
1094Xantogranulom, juvenilt8+ 
1095Tand, inkilad8+ 
1096Kolestas, intrahepatisk8+ 
1097Pancytopeni8+ 
1098Tjocktarmsinflammation8+ 
1099Tarmatresi8+ 
1100Munmissbildningar8+ 
1101Hjärnstamstumörer8+ 
1102Esofagusakalasi8+ 
1103Missbildningar, läkemedelsframkallade8+ 
1104Pannikulit, nodulär icke-suppurativ8+ 
1105Acanthosis nigricans8+ 
1106Nefrit, interstitiell8+ 
1107Kemiska brännskador8+ 
1108Viktminskning8+ 
1109Tjocktarmspolyper8+ 
1110Immunkomplexsjukdomar8+ 
1111Lymfangiosarkom8+ 
1112Hemosideros8+ 
1113Tandpulpasjukdomar8+ 
1114Rundmaskinfektioner8+ 
1115Bukspottkörtelsjukdomar8+ 
1116Bröstkorgstumörer8+ 
1117Ansiktsnervssjukdomar8+ 
1118Synnedsättning8+ 
1119Svampförgiftning8+ 
1120Perifera nervsystemets tumörer8+ 
1121Rabies8+ 
1122Placentainsufficiens8+ 
1123Stukningar och vrickningar8+ 
1124Förlossningsskador8+ 
1125Turners syndrom8+ 
11268+ 
1127Intrakraniell emboli och trombos8+ 
1128Histoplasmos8+ 
1129B-cellsleukemi8+ 
1130Skabb8+ 
1131Ganglioneurom8+ 
1132Dermatit, perioral8+ 
1133Filariaelefantsjuka8+ 
1134Bukhinneinflammation8+ 
1135Blodförlust vid operation8+ 
11368+ 
1137Röststörningar8+ 
1138Fibrös skeletal dysplasi8+ 
1139Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda8+ 
1140Eosinofilt granulom8+ 
1141Hemangiom, kapillärt8+ 
1142Placentasjukdomar8+ 
1143Duktal karcinom, icke-infiltrerande8+ 
1144Aggressiv tandlossning8+ 
1145Iristumörer8+ 
1146Hjärtseptumdefekter8+ 
1147Levercirros, biliär8+ 
1148Tumörer, strålningsframkallade8+ 
1149Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl8+ 
1150Paranoia8+ 
1151Kyfos8+ 
1152Hereditary Sensory and Motor Neuropathy8+ 
1153Vätskeutgjutning i lungsäcken8+ 
1154Fibrosarkom8+ 
1155Pyoderma gangrenosum8+ 
1156Fetma, sjuklig8+ 
1157Variantangina8+ 
1158Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie8+ 
1159Leukodystrofi, metakromatisk8+ 
1160Menstruationssmärta8+ 
1161Stråldermatit8+ 
1162Hemangiosarkom8+ 
1163Sinoatriellt block8+ 
1164Ileus8+ 
1165Bensår8+ 
1166Kwashiorkor8+ 
1167Myokardischemi8+ 
1168Amnionbandsyndrom8+ 
1169Polyradikuloneuropati8+ 
1170Retts syndrom8+ 
1171Uttorkning8+ 
1172Status asthmaticus8+ 
1173Hypertrikos8+ 
1174Narkotikamissbruk8+ 
1175Spottkörteltumörer8+ 
1176Gulsot8+ 
1177Lungfibros8+ 
1178Osteom8+ 
1179Struplocksinflammation8+ 
1180Multipel skleros, kronisk progressiv8+ 
1181Lungemfysem8+ 
1182Elektriska skador8+ 
1183Myxödem8+ 
1184Peptiskt sår8+ 
1185Addisons sjukdom8+ 
1186XYY-karyotyp8+ 
1187Falsk led8+ 
1188Dyspepsi8+ 
1189Hyperkalemi8+ 
1190Tetraplegi8+ 
1191Bältros8+ 
1192Analatresi8+ 
1193Proteinförlorande tarmsjukdomar8+ 
1194Lupus vulgaris8+ 
1195Tandvandring8+ 
1196Sturge-Webers syndrom8+ 
1197Käke, tandlös8+ 
1198Lässvårigheter8+ 
1199Vitamin A-brist8+ 
1200Leukemiinfiltration8+ 
1201Mastocytos8+ 
1202Araknoidit8+ 
1203Gikt8+ 
1204Mjälttumörer8+ 
1205Tay-Sachs sjukdom8+ 
1206Pemfigoid, slemhinna, benign8+ 
1207Järnöverskott8+ 
1208Reumatoid knuta8+ 
1209Bukhinnetumörer8+ 
1210Artrit, infektiös8+ 
1211Vasculitis, Leukocytoclastic, Cutaneous8+ 
1212Socker i urin8+ 
1213Kommunikationsproblem8+ 
1214Langerhanscellshistiocytos8+ 
1215Proteinundernäring8+ 
1216Barnlöshet hos män8+ 
1217Uveit, främre8+ 
1218Värmeslag8+ 
1219Nervtumör8+ 
1220Tandsjukdomar8+ 
1221Förmaksseptumdefekter8+ 
1222Ledvärk8+ 
1223Upplösning av benvävnad8+ 
1224Amblyopi8+ 
1225Pierre Robins syndrom8+ 
1226Mikroftalmi8+ 
1227Ringkromosomer8+ 
1228Bukspottkörtelsvikt8+ 
1229Lungsarkoidos8+ 
1230Ependymom8+ 
1231Syfilis8+ 
1232Hyperinsulinism8+ 
1233Tarmsjukdomar, parasitära8+ 
1234Tumörutsådd8+ 
1235Lårbenshuvudnekros8+ 
1236Hypofosfatemi8+ 
1237Hyperparatyreos, sekundär8+ 
1238Muskelvävnadstumörer8+ 
1239Mesenkymom8+ 
1240Sfärocytos, ärftlig8+ 
1241Sköldkörtelinflammation8+ 
1242Aortaklaffinsufficiens8+ 
1243Frakturer, spontana8+ 
1244Fotmissbildningar8+ 
1245Cystinos8+ 
1246Hepatoblastom8+ 
1247Kryptorkism8+ 
1248Hjärninfarkt8+ 
1249Tyreotoxikos8+ 
1250Missfall, återkommande8+ 
1251Kramp hos spädbarn8+ 
1252Vaskulär huvudvärk8+ 
1253Huvudvärksproblem8+ 
1254Bindvävssjukdomar8+ 
1255Blastkris8+ 
1256Osteolys, essentiell8+ 
1257Tandrörlighet8+ 
1258Förstoppning8+ 
1259Adenovirusinfektioner, humana8+ 
1260Stevens-Johnsons syndrom8+ 
1261Perikardiell utgjutning8+ 
1262Rosfeber8+ 
1263Tandskador8+ 
1264Fettomsättningsrubbningar, medfödda8+ 
1265Neuroepiteltumörer8+ 
1266Synnervsinflammation8+ 
1267Anemi, dyserytropoietisk, medfödd8+ 
1268Ergotaminförgiftning8+ 
1269Nagelbandsinfektion8+ 
12708+ 
1271Virilism8+ 
1272Analsjukdomar7+ 
1273Ameloblastom7+ 
1274Herpeskeratit7+ 
1275Odontogena tumörer7+ 
1276Elefantsjuka7+ 
1277Laryngeal Nerve Injuries7+ 
1278Menstruationsstörningar7+ 
1279Lungkollaps7+ 
1280Chock, septisk7+ 
1281Hemartros7+ 
1282Nålsticksskador7+ 
12837+ 
1284Odontom7+ 
1285Iktyos, lamellär7+ 
1286Tårsäcksinflammation7+ 
1287Underkäksfrakturer7+ 
1288Narkolepsi7+ 
1289Endometrios7+ 
1290Förlossningskomplikationer7+ 
1291Vulvatumörer7+ 
1292Strongyloidiasis7+ 
1293Karcinom, adenocystiskt7+ 
1294Ryggradsdeformeringar7+ 
1295Kardiomyopati, hypertrofisk familjär7+ 
1296Blåsljud7+ 
1297Tolvfingertarmens sjukdomar7+ 
1298Flertaliga lungknutor7+ 
1299Aptitlöshet7+ 
13007+ 
1301Pankreaskarcinom, duktalt7+ 
1302Mesoteliom7+ 
1303Helicobacterinfektioner7+ 
1304Svalgsjukdomar7+ 
1305Neoplastiska syndrom, ärftliga7+ 
1306Vascularisation i åderhinnan7+ 
1307Peptiskt sår, blödande7+ 
1308Aneurysm, dissekerande7+ 
1309Panuveit7+ 
1310Radikulopati7+ 
1311Bronkialspasm7+ 
1312Psykosexuella störningar7+ 
1313Lacerationer7+ 
1314Centrala nervsystemets tumörer7+ 
13157+ 
1316Dyslipidemier7+ 
1317Makrostomi7+ 
1318Aspirationspneumoni7+ 
1319Binjurebarkstumörer7+ 
1320Hypohidros7+ 
1321Urinvägsstenar7+ 
13227+ 
1323Fuchs endoteliala dystrofi7+ 
1324Kirurgisk sårinfektion7+ 
1325Livmodersjukdomar7+ 
1326Hyperemi7+ 
1327Hjärnnervsjukdomar7+ 
1328Purpura, Schoenlein-Henochs7+ 
1329Kleine-Levins syndrom7+ 
1330Pseudohypoparatyreos7+ 
1331Esofagusmotilitetsstörningar7+ 
1332Pulpanekros7+ 
1333Snuva7+ 
1334Retinoblastom7+ 
1335Nefrit, ärftlig7+ 
1336Priapism7+ 
1337Munhåletumörer7+ 
13387+ 
1339Pseudomonasinfektioner7+ 
1340Silverförgiftning7+ 
1341Nästumörer7+ 
1342Adenokarcinom, mucinös7+ 
1343Blodproppssjukdomar7+ 
1344Stämbandsförlamning7+ 
1345Duktal karcinom, bröst7+ 
1346Näthinnevensocklusion7+ 
1347Wegeners granulomatos7+ 
1348Glukosintolerans7+ 
1349Mitokondriella sjukdomar7+ 
1350Tymushyperplasi7+ 
1351MELAS-syndrom7+ 
1352Lupusnefrit7+ 
1353Bronkialtumörer7+ 
1354Spinal dysrrafi7+ 
1355Gapsvårighet7+ 
1356Hyperlipoproteinemi typ II7+ 
1357Hörseluppfattningsstörningar7+ 
1358Drogmissbruk, intravenöst7+ 
1359Trichomonasinfektioner7+ 
1360Binjurehypofunktion7+ 
1361Coinfection7+ 
1362Anemi, perniciös7+ 
1363Periventrikulär nodulär heterotopi7+ 
1364Anemi, hypokrom7+ 
1365Ryggmärgskompression7+ 
1366Hyperlipoproteinemi typ I7+ 
1367Fönstertittarsjuka7+ 
1368Mediastinala sjukdomar7+ 
1369Tumörer, körtel och epitel7+ 
1370Dandy-Walkers syndrom7+ 
1371Wolff-Parkinson-Whites syndrom7+ 
1372Meiges syndrom7+ 
1373Hjärttumörer7+ 
1374Chondodysplasia punctata7+ 
1375Sömnapne, obstruktiv7+ 
1376Matstrupsförträngning7+ 
1377Coxsackievirusinfektioner7+ 
1378Subaraknoidal blödning, traumatisk7+ 
1379Parapsoriasis7+ 
1380Hepatit, alkoholbetingad7+ 
1381Hepatit, autoimmun7+ 
1382Makroglossi7+ 
1383Bäckentumörer7+ 
1384Bröstkorgsskador7+ 
1385Lunginflammation, viral7+ 
1386Leishmaniasis, kutan7+ 
1387Urogenitala tumörer7+ 
1388Neurocysticerkos7+ 
1389Hyphema7+ 
13907+ 
1391Raynauds sjukdom7+ 
1392Hjärnbarksmissbildningar7+ 
1393Shy-Dragers syndrom7+ 
1394Minnesförlust, anterograd7+ 
1395Leighs sjukdom7+ 
1396Endokardit, bakteriell7+ 
1397Magnesiumbrist7+ 
1398Amelogenesis imperfecta7+ 
1399Leukoencephalopathies7+ 
1400Tarmpseudoobstruktion7+ 
1401Fabrys sjukdom7+ 
1402Utåtvikning av ögonlock7+ 
1403Utebliven ägglossning7+ 
1404Wernickes encefalopati7+ 
1405Vridning7+ 
1406Molluscum contagiosum7+ 
1407Granulom, varbildande7+ 
1408Akantolys7+ 
1409Graviditet hos diabetiker7+ 
1410Sjuka sinus-syndrom7+ 
1411Hypertoni, malign7+ 
1412Muskeltumörer7+ 
1413Bowens sjukdom7+ 
1414Sömnstörningar, dygnsrytm7+ 
1415T-cellsleukemi7+ 
1416Mjältbristning7+ 
1417Kirurgisk såröppning7+ 
1418Retinoschis7+ 
1419Transposition av de stora kärlen7+ 
1420Tryckskada7+ 
1421Fettlever7+ 
1422Tandocklusion, traumatisk7+ 
1423Bakteriemi7+ 
1424Benvävsdöd7+ 
1425Koriokarcinom7+ 
1426Ventrombos7+ 
1427Hemofagocytisk lymfohistiocytos7+ 
1428Marfans syndrom7+ 
1429Ansiktsförtvining, halvsidig7+ 
1430Tolvfingertarmstumörer7+ 
1431Rastlösa ben-syndrom7+ 
1432Lyme-sjukdom7+ 
1433Blodutgjutning7+ 
1434Dermatit, icke-allergisk7+ 
1435Ganglioneuroblastom7+ 
1436Leukopeni7+ 
1437Bronkopneumoni7+ 
1438Hiv-associerat lipodystrofisyndrom7+ 
1439Muninflammation7+ 
1440Granuloma annulare7+ 
1441Bukspottkörtelinflammation, kronisk7+ 
1442Utmärgling7+ 
1443Hjärnventrikeltumörer7+ 
1444Reflektorisk sympatisk dystrofi7+ 
1445Leukoencefalopati, progressiv multifokal7+ 
14467+ 
1447Muskel- och skelettsjukdomar7+ 
1448Mässling7+ 
1449Mitokondriella encefalomyopatier7+ 
1450Hjärnuppmjukning7+ 
1451Luftemboli7+ 
1452Livsmedelsöverkänslighet7+ 
1453Tarmpolyper7+ 
1454Hudsjukdomar, infektiösa7+ 
1455Polio7+ 
1456Torgskräck7+ 
1457Aspergillos7+ 
1458Kallbrand7+ 
1459Gynekomasti7+ 
1460Halsartärsjukdomar7+ 
1461Neurofibrom7+ 
1462Porfyri, erytropoetisk7+ 
1463Hyperandrogenism7+ 
1464Gallvägsinflammation7+ 
1465Högerkammardysfunktion7+ 
1466Ljuskänslighet7+ 
1467Graviditetskramp7+ 
1468Hyalinmembransjukdom7+ 
1469Urinvägssjukdomar7+ 
1470Aortabristning7+ 
1471Hjärnhinneinflammation, bakteriell7+ 
1472Diabetesketoacidos7+ 
1473Kroniskt obstruktiv lungsjukdom7+ 
1474Rotresorption7+ 
1475Erythema multiforme7+ 
1476Autoimmuna nervsjukdomar7+ 
14777+ 
1478Kransartärsjukdom7+ 
1479Hjärttamponad7+ 
1480Kryoglobulinemi7+ 
1481Multitrauma7+ 
1482Holoprosencefali7+ 
1483Plasmacytom7+ 
1484Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration7+ 
1485Periapikal tandlossning7+ 
1486Bulbär pares, progressiv7+ 
1487Lecitinacyltransferasbrist7+ 
1488Armskador7+ 
1489Endolymfatisk hydrops7+ 
1490Hemoglobinuri6+ 
1491Myoklon epilepsi, juvenil6+ 
1492Parkinsonism6+ 
1493Angiomatos6+ 
1494Bisköldkörteltumörer6+ 
1495Munchhausens syndrom6+ 
1496Acidos, renal tubulär6+ 
1497Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna6+ 
1498Klippel-Trenaunay-Webers syndrom6+ 
1499Arteriovenös fistel6+ 
1500Hornhinneödem6+ 
1501Käktumörer6+ 
1502Frakturer, slutna6+ 
1503Hypestesi6+ 
1504Ketos6+ 
1505Williams syndrom6+ 
1506Tiaminbrist6+ 
1507Mandibulofacial dysostos6+ 
1508Diabetesneuropatier6+ 
1509Tandlöshet6+ 
1510Förmaksfladder6+ 
1511Möbius syndrom6+ 
1512Malakoplaki6+ 
1513Purpura, trombotisk trombocytopen6+ 
1514Supratentoriella tumörer6+ 
1515Leverencefalopati6+ 
1516Ranula6+ 
1517Hjärnnervskador6+ 
1518Aortabråck6+ 
1519Xeroderma pigmentosum6+ 
1520Leukemi, promyeloisk, akut6+ 
1521Ryggradsfrakturer6+ 
1522Blodtumörer6+ 
1523Bakteriella infektioner, grampositiva6+ 
1524Glykogenupplagringssjukdom6+ 
1525Nevus, epiteloid och spindelcell6+ 
1526Benvävsuppmjukning6+ 
1527Sköldkörtelsjukdomar6+ 
1528Lårbenstumörer6+ 
1529Höftledsdislokation, medfödd6+ 
1530Navelbråck6+ 
1531Lichen sclerosus et atrophicus6+ 
1532Hjärnhinneinflammation, pneumokock6+ 
1533Luftstrupssjukdomar6+ 
1534Leverinflammation6+ 
1535Li-Fraumenis syndrom6+ 
1536Hjärtkammarförstoring, vänstersidig6+ 
1537Lårbensfrakturer6+ 
1538Plötslig dövhet6+ 
1539Histiocytos6+ 
1540Pyelonefrit6+ 
1541Anemi, hemolytisk, autoimmun6+ 
1542Jättecellstumörer6+ 
1543Nervsystemets tumörer6+ 
15446+ 
1545Luftrörssjukdomar6+ 
1546Osteoartropati, primär hypertrofisk6+ 
1547Blodpropp i kranskärl6+ 
1548Ateroskleros6+ 
1549Tungtumörer6+ 
1550Akrodermatit6+ 
1551Svimning, vasovagal6+ 
1552Cyanos6+ 
1553Primary Ovarian Insufficiency6+ 
1554Purpura, trombocytopen, idiopatisk6+ 
1555Retroviridaeinfektioner6+ 
1556Sklerit6+ 
1557Histiocytiskt sarkom6+ 
1558Hjärnabscess6+ 
1559Barnlöshet6+ 
1560Tillväxthämning6+ 
1561Krigsneuroser6+ 
1562Näs-svalgsjukdomar6+ 
1563Methemoglobinemi6+ 
1564Aortasjukdomar6+ 
1565Granulosacellstumör6+ 
1566Endomyokardiell fibros6+ 
1567Kranskärlsrestenos6+ 
1568Drusennäthinna6+ 
1569Kolmonoxidförgiftning6+ 
1570Neurosyfilis6+ 
1571Purin-pyrimidin, medfödda ämnesomsättningsrubbningar6+ 
1572Megaloblastanemi6+ 
1573Spinala muskelatrofier i barndomen6+ 
1574Anemi, refraktär6+ 
1575Halsartärförträngning6+ 
1576Revbensfrakturer6+ 
1577Skallbastumörer6+ 
1578Artrit, reaktiv6+ 
1579Hypertoni, renal6+ 
1580Insomningsproblem och tidigt uppvaknade6+ 
1581Centrala nervsystemets cystor6+ 
1582Jejunaltumörer6+ 
1583Epilepsi, komplex, partiell6+ 
1584Asbestos6+ 
1585Elliptocytos, ärftlig6+ 
1586Bröstsmärta6+ 
1587Whipples sjukdom6+ 
1588Subduralblödning, kronisk6+ 
1589Gynekologiska tumörer6+ 
1590Neurodegenerativa sjukdomar6+ 
1591Kammartakykardi6+ 
1592Knäskador6+ 
1593Mukopolysackaridoser6+ 
1594Cystadenokarcinom, seröst6+ 
1595Belastningsskador6+ 
1596Karcinom, endometrioid typ6+ 
1597Intervertebral Disc Displacement6+ 
1598Binjurebarkshyperfunktion6+ 
1599Hyperlucent lunga6+ 
1600Diabetes insipidus, nefrogen6+ 
1601Tickrubbningar6+ 
1602Nässjukdomar6+ 
1603Bukskador6+ 
1604Hornhinnesår6+ 
1605Multiinfarktdemens6+ 
1606Hallux valgus6+ 
1607Bindvävshinneinflammation6+ 
1608Ankylos6+ 
1609Barretts esofagus6+ 
1610Benhinneinflammation6+ 
1611Vestibulära sjukdomar6+ 
1612Porfyri6+ 
1613Encefalomyelit, akut disseminerad6+ 
1614Ryggkotsinflammation6+ 
1615Tumörer i talgkörtlar6+ 
1616Handskador6+ 
1617Multisystematrofi6+ 
1618Degenerativ myopi6+ 
1619Kromoblastomykos6+ 
1620Myositis ossificans6+ 
1621Hyperglykemi, icke-ketotisk6+ 
1622Tyreoidit, subakut6+ 
1623Placentaavlossning6+ 
1624Ileumtumörer6+ 
1625Akut buk6+ 
1626Beninflammation6+ 
1627Sömnmyokloni6+ 
1628Exfoliationssyndrom6+ 
1629Rosenfinnar6+ 
1630Osteom, osteoid6+ 
1631Lunginflammation, Pneumocystis6+ 
1632Snäckfeber6+ 
1633Tvilling till tvilling-transfusion6+ 
1634Essentiell tremor6+ 
1635Ehlers-Danlos syndrom6+ 
16366+ 
1637Dermoidcysta6+ 
1638Spetälska6+ 
1639Enterokolit, pseudomembranös6+ 
1640Delirium6+ 
1641Ileumsjukdomar6+ 
1642MALT-lymfom6+ 
1643Hemoglobinopatier6+ 
1644Uniparental disomi6+ 
1645Akromegali6+ 
1646Mjölksyraacidos6+ 
1647Koccidioidomykos6+ 
1648Benign intrakraniell tryckökning6+ 
1649Iridocyklit6+ 
1650Dermatofibrosarkom6+ 
1651Kandidos, oral6+ 
1652Epidermoidcysta6+ 
1653Adrenoleukodystrofi6+ 
1654Hashimotos sjukdom6+ 
1655Sjukdomar i tårapparaten6+ 
1656Myelinolys, central pontin6+ 
1657Rabdomyolys6+ 
1658Hemofili B6+ 
1659Spondylolys6+ 
1660Hudsjukdomar, parasitära6+ 
1661Trångvinkelglaukom6+ 
1662Myopatier, nemalin6+ 
1663Käkmissbildningar6+ 
1664Ansiktsskador6+ 
1665Knuta i sköldkörtel6+ 
1666Artärinflammation6+ 
1667Hjärnhinnetuberkulos6+ 
1668Hyperkolesterolemi6+ 
1669Glomerulonefrit, membranproliferativ6+ 
1670Keratokonus6+ 
1671Dupuytren Contracture6+ 
1672Sertolicellstumör6+ 
1673Periapikala sjukdomar6+ 
1674Erytroblastopeni6+ 
1675Hyperaldosteronism6+ 
1676Kromosomsvaghet6+ 
1677Blod i bukhålan6+ 
1678Cellulit6+ 
1679Binjurebarkshyperplasi, medfödd6+ 
1680Blödningschock6+ 
1681Olivopontocerebellär atrofi6+ 
1682Diafragmabråck6+ 
1683Nervinflammation6+ 
1684Nacksmärta6+ 
1685Hjärninflammation, viral6+ 
1686Myokardhibernation6+ 
1687Livmoderhalssjukdomar6+ 
1688Psykisk utvecklingsstörning, X-bunden6+ 
1689Polyuri6+ 
1690Refluxesofagit6+ 
1691Svettkörtelinflammation, varig6+ 
1692Myelomonocytleukemi, akut6+ 
1693Tuberkulos6+ 
1694IgA-brist6+ 
1695Neuroendokrina tumörer6+ 
1696Muskelatrofi, spinal6+ 
1697Kranskärlskramp6+ 
1698Frontallobsepilepsi6+ 
1699Postkataraktafaki6+ 
1700Plasmacellsgranulom6+ 
1701Knölros6+ 
1702Spinal osteofytos6+ 
1703Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili6+ 
1704Oliguri6+ 
1705Fibrös dysplasi, polyostotisk6+ 
1706Toxoplasmos6+ 
1707Sicklecelltrait6+ 
1708Kompartmentsyndrom6+ 
1709Campylobacterinfektioner6+ 
1710Pylorusförträngning6+ 
1711Kryptokockos6+ 
1712Järnbristanemi6+ 
1713Ornitinkarbamoyltransferasbristsjukdom6+ 
1714Hypertoni, portal6+ 
1715Tarmkatarr6+ 
1716Testikeltorsion6+ 
1717Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet6+ 
1718Tandköttstumörer6+ 
1719Blödningsbenägenhet6+ 
1720Kolesteatom, mellanöra6+ 
1721Stiff-Mans syndrom6+ 
17226+ 
1723Spider Bites5+ 
1724Blodgruppsinkompatibilitet5+ 
1725Uretärhinder5+ 
1726Polyploidi5+ 
1727Leukemi, prolymfocytär5+ 
1728Näthinnevaskulit5+ 
1729Fotsjukdomar5+ 
1730Benskörhet efter menopaus5+ 
17315+ 
1732Fotsår5+ 
1733Waardenburg Syndrome5+ 
1734Jejunalsjukdomar5+ 
1735Brosktumör5+ 
1736Trycksår5+ 
1737Kordom5+ 
1738Bells pares5+ 
1739Alkalos5+ 
1740Niemann-Picks sjukdomar5+ 
1741Hyperammonemi5+ 
1742Hemoglobinuri, paroxysmal5+ 
1743Gastrointestinala stromatumörer5+ 
1744Kolangit, skleroserande5+ 
1745Fibrinogenbrist5+ 
1746Mukokutant lymfkörtelsyndrom5+ 
1747Polycystnjure, autosomal dominant5+ 
1748Hyperprolaktinemi5+ 
1749Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign5+ 
1750End Stage Liver Disease5+ 
1751Ryggradsförträngning5+ 
1752Divertikel5+ 
1753Hjärtskador5+ 
1754Bröstsjukdomar5+ 
1755Kolangiokarcinom5+ 
1756Skalltumörer5+ 
1757Tekom5+ 
1758von Hippel-Lindaus sjukdom5+ 
1759Takayasus arterit5+ 
1760Androgenokänslighetssyndrom5+ 
1761Lymfkörtelinflammation5+ 
1762Halsfluss5+ 
1763Lönnsirapssjuka5+ 
1764Telangiektasi, ärftlig hemorragisk5+ 
1765Panikattack5+ 
1766Pseudolymfom5+ 
1767Gallstenar5+ 
1768Neurokutana syndrom5+ 
1769Prionsjukdomar5+ 
1770Endometrietumörer5+ 
1771Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller5+ 
1772Huntingtons sjukdom5+ 
1773Lipoidnefros5+ 
1774Hyponatremi5+ 
1775Hamartomsyndrom, multipelt5+ 
1776Lymfohistiocytos, hemofagocyterande5+ 
1777Hirschsprungs sjukdom5+ 
1778Angiomyolipom5+ 
1779Fanconis syndrom5+ 
1780Protesrelaterade infektioner5+ 
1781Hypofosfatemi, familjär5+ 
1782Lungskada5+ 
1783Lymphoma, Extranodal NK-T-Cell5+ 
1784Bukspottkörtelinflammation, alkoholbetingad5+ 
1785Falciparummalaria5+ 
1786Diabetes insipidus5+ 
1787Glosögdhet5+ 
1788Dermatitis herpetiformis5+ 
1789Hyperkapni5+ 
1790Leukoencefalit, akut hemorragisk5+ 
1791Hudadnexakarcinom5+ 
1792Slemsäcksinflammation5+ 
1793Galaktorre5+ 
1794Hjärtsäcksinflammation5+ 
1795Lungkarcinom, icke-småcelligt5+ 
1796Aortainflammation5+ 
1797Retroperitoneal fibros5+ 
1798AIDS-demens5+ 
1799Megakaryoblastisk leukemi, akut5+ 
1800Neuroleptiskt malignt syndrom5+ 
1801Engelska sjukan5+ 
1802Heshet5+ 
18035+ 
1804Pinealom5+ 
1805Transplantatocklusion, kärl5+ 
1806Binjurebarksadenom5+ 
1807Antifosfolipidsyndrom5+ 
1808Nefrokalcinos5+ 
1809Botulism5+ 
1810Maduromycosis5+ 
1811Basalcellsnevussyndrom5+ 
1812Leishmaniasis, visceral5+ 
1813Lewykropp-sjukdom5+ 
1814Mesonefrom5+ 
1815Hyperbilirubinemi5+ 
1816Lungsäckssjukdomar5+ 
1817Andnödssyndrom hos nyfödda5+ 
1818Trattbröst5+ 
1819Katatoni5+ 
1820Kokainmissbruk5+ 
1821Kärlnybildning i hornhinnan5+ 
1822Gallblåsetumörer5+ 
1823Tarmfistel5+ 
1824Lateralt medullärt syndrom5+ 
1825Ansiktsspasm, halvsidig5+ 
1826Gangliogliom5+ 
1827Urinrörstumörer5+ 
18285+ 
1829Mjölköverkänslighet5+ 
1830Brännskador i ögonen5+ 
1831Orala ulcerationer5+ 
1832Ventrikelseptumdefekter5+ 
1833Skuldersmärta5+ 
1834Hypoprotrombinemier5+ 
1835Fallots tetrad5+ 
1836Pre-B-cellsleukemi5+ 
1837Klebsiellainfektioner5+ 
1838Hjärnhinnebråck5+ 
1839Cystadenom5+ 
1840Epidermolysis bullosa dystrophica5+ 
1841Urineringsstörningar5+ 
1842Torsades de pointes5+ 
1843Karies5+ 
1844Leiomyomatos5+ 
1845Peptiskt sår, perforerat5+ 
1846Hyperhomocysteinemi5+ 
1847Yersiniainfektioner5+ 
1848Polyomavirusinfektioner5+ 
1849Peutz-Jeghers syndrom5+ 
1850Adenom, pleomorft5+ 
1851Diskit5+ 
1852Thrombocythemia, Hemorrhagic5+ 
1853Glomerulonefrit, membranös5+ 
1854Chromosome Duplication5+ 
1855Urinledarsjukdomar5+ 
1856Ljumskbråck5+ 
1857Blandtumör, malign5+ 
1858Leversvikt, akut5+ 
1859Carolis sjukdom5+ 
1860Moyamoyasjukdom5+ 
1861Mykoplasmainfektioner5+ 
1862Toxoplasmos, cerebral5+ 
1863Hjärtkammarprematurslag5+ 
1864Aneurysm, falskt5+ 
1865Flerorgansvikt5+ 
1866Hemophilusinfektioner5+ 
1867Hepatit B, kronisk5+ 
1868Cytomegalovirusretinit5+ 
1869Oligospermi5+ 
1870Plötslig hjärtdöd5+ 
1871Marmorbensjuka5+ 
1872Urinblåsesjukdomar5+ 
1873Postoperativ blödning5+ 
1874Graviditetskräkningar5+ 
1875Livmoderblödning5+ 
1876Blodkräkningar5+ 
1877Njurkanalnekros, akut5+ 
1878Job Syndrome5+ 
18794:e kranialnervssjukdomar5+ 
1880Sömnapne, central5+ 
1881Hypertoni, renovaskulär5+ 
1882Sarcoma, Ewing5+ 
1883Endoftalmit5+ 
1884Bitestikelinflammation5+ 
1885Kalcifylax5+ 
1886Linssjukdomar5+ 
1887Vitamin B12-brist5+ 
1888Myoglobinuri5+ 
1889Astigmatism5+ 
1890Cystadenokarcinom5+ 
1891Kolondivertikulit5+ 
1892Epidermolysis bullosa acquisita5+ 
1893Incontinentia pigmenti5+ 
1894Penissjukdomar5+ 
1895Merkelcellskarcinom5+ 
1896Näthinneartärocklusion5+ 
1897Leukocytos5+ 
1898Myoepiteliom5+ 
1899Tandköttshyperplasi5+ 
1900Kolelitiasis5+ 
1901Njurartärhinder5+ 
1902Pyruvatdehydrogenasbrist5+ 
1903Gallvägssjukdomar5+ 
1904Svampinfektioner5+ 
1905Långt QT-syndrom5+ 
1906Benskador5+ 
1907Obliterativ bronkiolit5+ 
1908Parvoviridaeinfektioner5+ 
1909Opticusneuropatier, ischemiska5+ 
1910Brucellos5+ 
1911Kranskärlsförträngning5+ 
1912Pagets sjukdom i bröstkörteln5+ 
19135+ 
1914Ledmus5+ 
1915Oligodendrogliom5+ 
1916Ledningshörselnedsättning5+ 
1917Diabetesfot5+ 
1918Knäartros5+ 
1919Hjärtminutvolym, låg5+ 
1920Hjärtaneurysm5+ 
1921Karcinom, bronkogent5+ 
1922HTLV-I-infektioner4+ 
1923Epiduralblödning, kraniell4+ 
1924Pneumokockinfektioner4+ 
1925Neuronal ceroidlipofuscinoses4+ 
1926Lungabscess4+ 
1927Utmattningsfrakturer4+ 
1928Korttarmssyndrom4+ 
1929Brenners tumör4+ 
1930Paragangliom, extraadrenalt4+ 
1931Aortabråck, buk4+ 
1932Gallgångstumörer4+ 
1933Nysttumör4+ 
1934Bettfel, Angle-klass II4+ 
1935Höftledsdislokation4+ 
1936Pneumatosis cystoides intestinalis4+ 
1937Germinom4+ 
1938Tand, övertalig4+ 
1939Immunoblastisk lymfadenopati4+ 
1940Skenbensfrakturer4+ 
1941Blindtarmsinflammation4+ 
1942Vitamin E-brist4+ 
1943Lårbenshalsfrakturer4+ 
1944Penistumörer4+ 
1945Bukspottkörtelcysta4+ 
1946Skulderdislokation4+ 
1947Bihålesjukdomar4+ 
1948Leverabscess4+ 
1949Liposarkom4+ 
1950Arteria vertebrobasilaris-insufficiens4+ 
1951Lymfangiom, cystiskt4+ 
1952Könsvårtor4+ 
1953Zollinger-Ellisons syndrom4+ 
1954Mitralklaffinsufficiens4+ 
1955Faktor VII-brist4+ 
1956Svettkörtelsadenom4+ 
1957Mitokondriella myopatier4+ 
1958Bukspottkörtelfistel4+ 
1959Familjär medelhavsfeber4+ 
1960Genitalherpes4+ 
1961Cerebrospinal rinorre4+ 
1962Paraneoplastiska endokrina syndrom4+ 
1963Sjukdomar i gemensamma gallgången4+ 
1964T-cellslymfom, perifert4+ 
1965Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig4+ 
1966Broskförkalkning4+ 
1967von Willebrand Diseases4+ 
1968Ländryggssmärta4+ 
1969Prolaktinom4+ 
1970Metastaser av okänt ursprung4+ 
1971Mjältsjukdomar4+ 
1972Fibromuskulär dysplasi4+ 
1973Ductus arteriosus, öppetstående4+ 
1974Aortabråck, bröst4+ 
1975Hypofyssjukdomar4+ 
1976Horners syndrome4+ 
1977Esofagusperforation4+ 
1978Salmonellainfektioner4+ 
1979Hjärtklaffsjukdomar4+ 
1980Blodupphostning4+ 
1981Mjukdelsskador4+ 
1982Karcinom, neuroendokrint4+ 
1983Jättelymfkörtelhyperplasi4+ 
1984Lymfom, storcelligt, anaplastiskt4+ 
1985Trikuspidalklaffinsufficiens4+ 
1986Blindtarmssjukdomar4+ 
1987Cirkulerande tumörceller4+ 
1988SIADH4+ 
1989Obstruktionsikterus4+ 
1990Bihåleinflammation4+ 
1991Fingerskador4+ 
1992Bakteriella infektioner, gramnegativa4+ 
1993Histiocytos, sinus4+ 
1994Binjuresjukdomar4+ 
19954+ 
1996Halsartärskador4+ 
1997Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv4+ 
19984+ 
1999Mykobakterieinfektioner4+ 
2000Aneurysm, infekterat3+ 
2001Jättecellsarterit3+ 
2002Senskador3+ 
2003Takotsubokardiomyopati3+ 
2004Budd-Chiaris syndrom3+ 
2005Gallblåseinflammation3+ 
2006Pulmonalklafförträngning3+ 
2007Lungsjukdomar, interstitiella3+ 
2008Blåsmasksjuka3+ 
2009Utomkvedshavandeskap3+ 
2010Aortaförträngning3+ 
2011Nervskidetumörer3+ 
2012Kranskärlsanomalier3+ 
2013Kranskärlsaneurysm2+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer