Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Parasitsjukdomar100+ 
2Tarmsjukdomar, parasitära78+ 
3Sugmaskinfektioner67+ 
4Protozoinfektioner59+ 
5Malaria59+ 
6Leishmaniasis, kutan57+ 
7Falciparummalaria56+ 
8Parasitemi56+ 
9Leishmania-infektion50+ 
10Leishmaniasis, visceral47+ 
11Masksjukdom46+ 
12Strongyloidiasis45+ 
13Rundmaskinfektioner42+ 
1440+ 
15Hudsjukdomar, parasitära39+ 
16Dirofilariasis37+ 
17Tvillingar, sammanvuxna37+ 
18Blastocystisinfektioner36+ 
19Zoonoser36+ 
20Babesios33+ 
21Bandmaskinfektioner33+ 
22Taeniasis32+ 
23Parasitsjukdomar i lungor32+ 
24Spirurida-infektioner31+ 
25Graviditetskomplikationer, parasitära31+ 
26Giardiasis31+ 
27Koccidios30+ 
28Vivaxmalaria29+ 
29Ektoparasitinfestationer29+ 
30Mikrosporidios28+ 
31Springmaskinfektion hos människa26+ 
32Fascioliasis26+ 
33Onchocerciasis24+ 
34Kryptosporidios24+ 
35Strongylidainfektioner23+ 
36Isosporiasis23+ 
37Sparganos23+ 
38Anisakiasis23+ 
39Larva migrans22+ 
40Chagas sjukdom22+ 
41Filariasis22+ 
42Diarre21+ 
43Trypanosomiasis21+ 
44Toxoplasmos21+ 
45Cysticerkos20+ 
46Leversjukdomar, parasitära20+ 
47Ankylostomiasis20+ 
48Loiasis19+ 
49Leishmaniasis, diffus kutan19+ 
50Toxoplasmos, medfödd18+ 
51Spolmaskinfektion18+ 
52Trichinellosis18+ 
53Malaria, cerebral18+ 
54Kvalsterinfestationer18+ 
55Cyklosporiasis17+ 
56Snäckfeber17+ 
57Leishmaniasis, mukokutan17+ 
58Sarcocystosis17+ 
59Eosinofili16+ 
60Entamoebiasis16+ 
61Neglected Diseases16+ 
62Enoplidainfektioner16+ 
63AIDS-relaterade opportunistiska infektioner16+ 
64Schistosomiasis haematobia16+ 
65Hundsjukdomar15+ 
66Tungiasis15+ 
67Paragonimiasis15+ 
68Balantidiasis15+ 
69Neurocysticerkos15+ 
70Trypanosomiasis, afrikansk15+ 
71Masksjukdomar i centrala nervsystemet15+ 
72Amöbadysenteri14+ 
73Toxocariasis14+ 
74Springmaskinfektion14+ 
75Diphyllobothriasis14+ 
76Dicrocoeliasis13+ 
77Ascarididainfektioner13+ 
78Gnathostomiasis13+ 
79Chagas kardiomyopati13+ 
80Myiasis13+ 
81Superinfektion13+ 
82Hakmaskinfektioner12+ 
83Bindhinneinflammation12+ 
84Gnagarsjukdomar12+ 
85Blåsmasksjuka11+ 
86Schistosomiasis mansoni11+ 
87Schistosomiasis japonica10+ 
88Ekinokockos, lever10+ 
89Amöbainfektion10+ 
90Clonorchiasis10+ 
91Dientamoeba-infektion10+ 
92Fästinginfestationer10+ 
93Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna9+ 
94Opportunistiska infektioner9+ 
95Coinfection9+ 
96Encefalitozoonos9+ 
97Trikuriasis9+ 
98Fågelsjukdomar8+ 
99AIDS8+ 
100Klåda8+ 
101Dracunculiasis8+ 
1028+ 
103Nötkreatursjukdomar8+ 
104Näringsrubbningar hos barn8+ 
105Bindhinnesjukdomar7+ 
106Medfödda missbildningar av nedre extremiteten7+ 
107Sjukdomar bland lantbrukare7+ 
108Svinsjukdomar7+ 
109Filariaelefantsjuka7+ 
110Gallvägssjukdomar7+ 
111Onchocerciasis, okulär7+ 
112HIV-infektioner7+ 
113Abnormalities, Severe Teratoid7+ 
114Kornsvulst7+ 
115Kronisk sjukdom6+ 
116Nässelutslag6+ 
117Tarmkatarr6+ 
118Protozoinfektioner i centrala nervsystemet6+ 
119Hjärnsjukdomar6+ 
1206+ 
121Sjukdomsmottaglighet6+ 
122Lymfkörtelinflammation5+ 
123Mansonellias5+ 
1245+ 
125Blodbrist5+ 
126Svampinfektion i näshålorna5+ 
127Leverabscess, amöba5+ 
128Toxoplasmos, okulär5+ 
129Mag-tarmsjukdomar5+ 
130Spinal dysrrafi5+ 
131Blindtarmsinflammation5+ 
132Kräkning4+ 
133Lungekinokockos4+ 
1344+ 
135Hjärnhinneinflammation4+ 
136Graviditetskomplikationer, infektiösa4+ 
1374+ 
138Hosta4+ 
139Toxoplasmos, cerebral4+ 
140Feber4+ 
141Ansiktsdermatoser4+ 
142Navelbråck4+ 
143Buksmärta4+ 
144Hornhinneinflammation4+ 
145Munsjukdomar3+ 
146Muskelinflammation3+ 
147Lungeosinofili3+ 
148Bröstsjukdomar3+ 
149Akut sjukdom3+ 
150Hemolys3+ 
151Tjocktarmsinflammation3+ 
152Vätskeutgjutning i lungsäcken3+ 
153Vävnadsdöd2+ 
154Sepsis2+ 
155Postoperativa komplikationer2+ 
156Missbildningar, multipla1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer