Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Lungsjukdomar, interstitiella100+ +
2Lungsjukdomar99+ +
3Lungtumörer53+ +
4Lungsjukdomar, obstruktiva52+ +
5Lungfibros25+ +
6Lungabscess15+ +
7Lungkarcinom, icke-småcelligt13+ +
8Svampsjukdomar i lungor13+ +
9Dammlunga12+ +
10Cystisk fibros11+ +
11Yrkessjukdomar11+ +
12Tröskdammlunga11+ +
13Lunginflammation11+ +
14Alveolit, exogen allergisk10+ +
15Bronkutvidgning10+ +
16Kroniskt obstruktiv lungsjukdom10+ +
17Bronkiolit10+ +
18Lungskada10+ +
19Andningssvikt9+ +
20Dermatomyosit9+ +
21Lungemfysem8+ +
22Andnöd8+ +
23Luft i lungsäcken7+ +
24Andnödssyndrom hos nyfödda7+ +
25Fågelalveolit7+ +
26Obliterativ bronkiolit7+ +
27Bronkopulmonell dysplasi7+ +
28Lungtuberkulos6+ +
29Parasitsjukdomar i lungor6+ +
30Lungeosinofili6+ +
31Stendammslunga6+ +
32Alfa 1-antitrypsinbrist6+ +
33Idiopatisk lungfibros5+ +
34Syrebrist5+ +
35Respiratorisk överkänslighet5+ +
36Luftrörskatarr5+ +
37Kronisk sjukdom5+ +
38Astma5+ +
39Beryllios5+ +
40Kryptogen organiserad pneumoni5+ +
41Hosta5+ +
42Lungkollaps5+ +
43Ledgångsreumatism5+ +
44Pulmonell alveolär proteinos5+ +
45Sjukdomsförlopp4+ +
46Aspirationspneumoni4+ +
47Muskelinflammation4+ +
48Lunghypertoni4+ +
49Luftvägsgranulom4+ +
50Lungsarkoidos4+ +
51Aspergillos, allergisk bronkopulmonell4+ +
52Polymyosit4+ +
53Asbestos4+ +
54Lymfangioleiomyomatos4+ +
55Blodupphostning4+ +
56Lungaspergillos4+ +
57Luftvägsinfektioner4+ +
58Andnödssyndrom hos vuxna3+ +
59Kornsvulst3+ +
60Andnödssyndrom hos vuxna3+ +
61Luftvägssjukdomar3+ +
62Lungröntgenskugga3+ +
63Mycobacterium avium-intracellulare-infektion3+ +
64Sklerodermi, systemisk3+ +
65Blåsa3+ +
66Aspergillos3+ +
67Sklerodermi, diffus3+ +
68Karcinom, småcelligt3+ +
69Lungsäckssjukdomar3+ +
70Lunginflammation, bakteriell3+ +
71Flertaliga lungknutor3+ +
72Akut sjukdom3+ +
73Sarkoidos3+ +
74Skivepitelkarcinom2+ +
752+ +
76Hyperkapni2+ +
77Lymfkärlsinflammation2+ +
78Luftrörssjukdomar2+ +
79Lung-hjärtsjukdom2+ +
80Hyperlucent lunga2+ +
81Osteoartropati, sekundär hypertrofisk2+ +
82Birt-Hogg-Dube Syndrome2+ +
83Vätskeutgjutning i lungsäcken2+ +
84Mediastinalt emfysem2+ +
85Smittsamma sjukdomar2+ +
86Syndrom2+ +
87Byssinos2+ +
88Sklerodermi, begränsad2+ +
89Lunginflammation, Pneumocystis2+ +
90Mykobakterieinfektioner2+ +
91Lungödem2+ +
92Blödning2+ +
93Sjukdomar hos för tidigt födda2+ +
94Ledinflammation2+ +
95Andningsstörningar2+ +
96Mycobacterium Infections, Nontuberculous2+ +
97Reumatisk knuta2+ +
98Adenomatoid lungcysta, medfödd2+ +
99Luftvägshinder2+ +
100Acidos, respiratorisk2+ +
101Strålningspneumonit2+ +
102Lungekinokockos2+ +
103Bronkopneumoni2+ +
104Emfysem2+ +
105Postoperativa komplikationer2+ +
106Raynauds sjukdom1+ +
107Lunginflammation, pneumokock1+ +
108Cystor1+ +
109För tidig födelse1+ +
110Inflammation1+ +
111Paragonimiasis1+ +
112Empyem1+ +
113Langerhanscellshistiocytos1+ +
114Karcinom, bronkogent1+ +
115Lymfangiomyom1+ +
116Lunginflammation, viral1+ +
117Bindvävssjukdomar1+ +
118Stensjukdom1+ +
119Lipidpneumoni1+ +
120Undernäring1+ +
121Främmandekroppsgranulom1+ +
122Periventrikulär nodulär heterotopi1+ +
123Cytomegalovirusinfektioner1+ +
124Karcinom, storcelligt1+ +
125Lymfkärlsutvidgning1+ +
126Hypoventilering1+ +
127Trichomonasinfektioner1+ +
128Kärlinflammation1+ +
129Respiratoriska syncytialvirusinfektioner1+ +
130Meningeal karcinomatos1+ +
131Systemisk lupus erythematosus1+ +
132Andningsljud1+ +
133Moraxellaceae-infektioner1+ +
134Sjögrens syndrom1+ +
135Autoimmuna sjukdomar1+ +
136Subkutant emfysen1+ +
137Granuloma, Plasma Cell, Pulmonary1+ +
138Dammlunga1+ +
139Andningsförlamning1+ +
140Tjock- och ändtarmstumörer1+ +
141Reumatiska sjukdomar1+ +
142Bronkialtumörer1+ +
143Adenokarcinom1+ +
144Hjärtkammarförstoring, högersidig1+ +
145Reumatoid knuta1+ +
146Venös ocklusiv lungsjukdom1+ +
147Pseudomonasinfektioner1+ +
148Läkemedelsöverkänslighet1+ +
149Eosinofili1+ +
150Neurofibromatoser1+ +
151Paraneoplastiska syndrom1+ +
152Persisterande fetal cirkulation1+ +
153Hyperplasi1+ +
154Svampinfektioner1+ +
155Kolit, ulcerös1+ +
156Adenovirusinfektioner1+ +
157Nocardiainfektioner1+ +
158Sällsynta sjukdomar1+ +
159IgG-brist1+ +
160Urinvägsinfektioner1+ +
161Varbildning1+ +
162Förkalkning1+ +
163Tumörer, multipla primära1+ +
164Lungsäckstumörer1+ +
165Vanlig variabel immunbrist1+ +
166Legionärssjuka1+ +
167Lymfomatoid granulomatos1+ +
168Lymfatiska sjukdomar1+ +
169Bronkiolit, viral1+ +
170Neurofibromatos 11+ +
171Graviditetskomplikationer1+ +
172Karcinom1+ +
173Skelettumörer1+ +
174Bakteriella infektioner1+ +
175Gastroesofageal reflux1+ +
176Skolios1+ +
177Glykogenupplagringssjukdom1+ +
178Respirovirusinfektioner1+ +
179Amyloidos1+ +
180Lymfmetastas1+ +
181Luftstrupssjukdomar1+ +
182HIV-infektioner1+ +
183Sjukhussjuka1+ +
184Tumörrecidiv, lokalt1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer