Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Astma100+ 
2Bronkiell hyperreaktivitet74+ 
3Asthma, Occupational70+ 
4Lungsjukdomar, obstruktiva66+ 
5Andnöd58+ 
6Yrkessjukdomar55+ 
7Astma, ansträngningsutlöst37+ 
8Andningsljud35+ 
9Kroniskt obstruktiv lungsjukdom32+ 
10Hosta31+ 
11Luftrörssjukdomar27+ 
12Luftvägshinder25+ 
13Alveolit, exogen allergisk24+ 
14Luftstrupsförträngning22+ 
15Andningsförlamning19+ 
16Lungsjukdomar17+ 
17Lungfibros15+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer