Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Svampinfektioner100+ 
2Svampsjukdomar i lungor52+ 
3Svampsjukdomar i hud52+ 
4Maduromycosis51+ 
5Aspergillos42+ 
6Kromoblastomykos41+ 
7Mukormykos33+ 
8Nagelsvamp30+ 
930+ 
10Kandidos30+ 
11Svampinfektioner i centrala nervsystemet25+ 
12Opportunistiska infektioner24+ 
13Sporotrikos23+ 
14Koccidioidomykos21+ 
15Fungemi21+ 
16Fotdermatoser21+ 
17Bihåleinflammation20+ 
18Zygomykos20+ 
19Parakockidioidomykos19+ 
20Tinea18+ 
21Blastomykos17+ 
22Histoplasmos16+ 
23Phaeohyphomycosis15+ 
24Käkhålesinuit15+ 
25Diabeteskomplikationer15+ 
26Snuva14+ 
27Alveolit, exogen allergisk14+ 
28Hjärnabscess14+ 
29Hornhinneinflammation14+ 
30Bihålesjukdomar13+ 
31Lungaspergillos12+ 
32Hornhinnesår12+ 
33Ringorm i hårbotten12+ 
34Fusariosis11+ 
35Kryptokockos11+ 
36Invasiv lungaspergillos11+ 
37Fotsvamp11+ 
38Lunginflammation11+ 
3911+ 
40Handdermatoser10+ 
41Nässjukdomar10+ 
42Kornsvulst10+ 
43Hjärnhinneinflammation, svamp10+ 
44Aspergillos, allergisk bronkopulmonell9+ 
45Etmoidalsinuit9+ 
46Sjukdomar bland lantbrukare9+ 
47Respiratorisk överkänslighet8+ 
48Endoftalmit8+ 
49Granulomatös sjukdom, kronisk8+ 
50Endokardit8+ 
51Sårinfektioner7+ 
52Bukhinneinflammation7+ 
53Kattsjukdomar7+ 
54Rinit, allergisk, perenn7+ 
55Sjukdomar hos för tidigt födda7+ 
56Hjärnsjukdomar7+ 
57Mjukdelsinfektioner7+ 
58Kronisk sjukdom6+ 
59Varböld6+ 
60Yrkessjukdomar6+ 
61Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna6+ 
62Sjuka hus-syndrom6+ 
63Svampförgiftning6+ 
64Mag-tarmsjukdomar6+ 
65Kandidos, oral6+ 
66Munsjukdomar6+ 
67Kirurgisk sårinfektion6+ 
68Neutropeni6+ 
69Trichosporonosis5+ 
70AIDS-relaterade opportunistiska infektioner5+ 
71Bakteriella infektioner5+ 
72Bendermatoser5+ 
73Geotrikos5+ 
74Bindhinnesjukdomar5+ 
75Ansiktsdermatoser5+ 
76Dyslipidemier5+ 
77Candidemia5+ 
78Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma5+ 
79Nära-drunkning5+ 
80Skelettsjukdomar, infektiösa5+ 
81Blodtumörer5+ 
82Blodupphostning5+ 
83Hyalohyphomycosis5+ 
84Leukemia, myeloisk, akut5+ 
85Njursjukdomar5+ 
86Sjukdomsmodeller, djur5+ 
87Uretärhinder4+ 
88Sjukhussjuka4+ 
89Lungtuberkulos4+ 
904+ 
91Bronkopneumoni4+ 
92AIDS4+ 
93Slidkatarr4+ 
94Luftrörskatarr4+ 
95Zoonoser4+ 
96Upphävd urinutsöndring4+ 
97Nagelsjukdomar4+ 
98Coinfection4+ 
99Postoperativa komplikationer4+ 
100Osteomyelit4+ 
101Kilbenshålesinuit4+ 
102Lungsjukdomar3+ 
103Lungsäcksinflammation3+ 
104Panoftalmit3+ 
105Alternariosis3+ 
106Astma3+ 
107Kateterrelaterade infektioner3+ 
108Slemcysta3+ 
109Hjärnhinneinflammation3+ 
110Urinvägsinfektioner3+ 
111Sår och skador3+ 
112Protesrelaterade infektioner3+ 
113Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions3+ 
114Svampinfektion i näshålorna3+ 
1153+ 
116Blodcancer3+ 
117Pterygium3+ 
118Näspolyper3+ 
1193+ 
120Lungsjukdomar, obstruktiva3+ 
121Sjukdomsmottaglighet3+ 
122Varbildning3+ 
123Fotsjukdomar3+ 
124Hårbottenssjukdomar3+ 
125Akut sjukdom3+ 
126Fotsår3+ 
1273+ 
128Artrit, infektiös3+ 
129Urinblåsesjukdomar3+ 
130Bronkutvidgning3+ 
131Slemsäcksinflammation3+ 
132Meningoencefalit3+ 
133Lungabscess3+ 
134Aspirationspneumoni3+ 
135Eosinofili3+ 
136Benmärgssjukdomar3+ 
137Näs-svalgsjukdomar3+ 
138Diabetes3+ 
139Sår3+ 
140Hudsår3+ 
141Kandidos, kutan3+ 
142Bensår2+ 
143Brännskador2+ 
144Hjärnhinneinflammation, kryptokock2+ 
145Sarkoidos2+ 
146Sklerit2+ 
147Hydronefros2+ 
1482+ 
149Cystisk fibros2+ 
150Matstrupssjukdomar2+ 
151Aneurysm, infekterat2+ 
152Hornhinnesjukdomar2+ 
153Kroniskt obstruktiv lungsjukdom2+ 
154Cellulit2+ 
155Njursvikt, kronisk2+ 
156Sällsynta sjukdomar2+ 
157Feber av okänt ursprung2+ 
158HIV-infektioner2+ 
159Hudsjukdomar2+ 
160Lungfibros2+ 
161Luftrörssjukdomar2+ 
162Flerorgansvikt2+ 
163Graviditetskomplikationer, infektiösa2+ 
1642+ 
165Nästäppa2+ 
166Diabetesketoacidos2+ 
167Anemi, aplastisk2+ 
1682+ 
169Korioretinit2+ 
170Leukemi, myeloid2+ 
1712+ 
172Hudrodnad2+ 
173Strålsvampsjuka2+ 
174Nocardiainfektioner2+ 
175Pseudomonasinfektioner2+ 
176Sår, penetrerande2+ 
177Immunbristsyndrom2+ 
178Leverabscess2+ 
179Bihåletumörer2+ 
180Gallvägssjukdomar2+ 
181Diskit2+ 
182Typ 2-diabetes2+ 
183Tuberkulos2+ 
184Acute Kidney Injury2+ 
185Typ 1-diabetes1+ 
186Lymfatiska sjukdomar1+ 
187Bakteriella infektioner, grampositiva1+ 
188Feber1+ 
189Ryggradssjukdomar1+ 
190Sjukdomsförlopp1+ 
191Cystor1+ 
192Sepsis1+ 
193Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ 
194Aortabråck1+ 
195Stafylokockinfektioner1+ 
196Främmande kroppar1+ 
197Systemisk lupus erythematosus1+ 
198Ledgångsreumatism1+ 
199Non-Hodgkins lymfom1+ 
200Skivepitelkarcinom1+ 
201Lungtumörer1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer