Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Plötslig död100+ 
2Död59+ 
3Yrkessjukdomar58+ 
4Plötslig hjärtdöd47+ 
5Hjärndöd43+ 
6Snuva40+ 
7Fosterdöd39+ 
8Astma33+ 
9Plötslig spädbarnsdöd33+ 
10Främmande kroppar30+ 
11Dermatit, allergisk kontakt27+ 
12Kvävning25+ 
13Yrkesdermatit25+ 
1423+ 
15Främmande kroppar i ögat23+ 
1622+ 
17Inandning av maginnehåll20+ 
18Gallvägssjukdomar19+ 
19Asthma, Occupational19+ 
20Sår, penetrerande16+ 
21Nötöverkänslighet16+ 
22Erytrasma16+ 
23Kontaktdermatit15+ 
24Gallvägsinflammation14+ 
25Bronkialfistel14+ 
26Gallstas14+ 
27Luftrörssjukdomar14+ 
28Gallgångstumörer13+ 
29Rinit, allergisk, perenn13+ 
30Luftstrupssjukdomar12+ 
31Bindhinneinflammation, allergisk12+ 
32Dammlunga12+ 
33Gallvägstumörer12+ 
34Respiratorisk överkänslighet11+ 
35Gallgångssjukdomar11+ 
36Främmandekroppsreaktion11+ 
37Luftvägshinder10+ 
38Ansiktsdermatoser10+ 
39Jordnötsöverkänslighet10+ 
40Bronkialtumörer10+ 
41Gallgångsfistel9+ 
42Handdermatoser8+ 
43Arsenikförgiftning8+ 
44Kolangiokarcinom8+ 
45Klatskins tumör8+ 
46Luftstrupstumörer8+ 
47Kolmonoxidförgiftning8+ 
48Alveolit, exogen allergisk8+ 
49Förändringar efter döden8+ 
50Koledokuscysta8+ 
51Kolestas, extrahepatisk7+ 
52Svår förlossning7+ 
53Gallstenar7+ 
54Andningsstörningar7+ 
55Sjukdomar i gemensamma gallgången7+ 
56Luftrörskatarr7+ 
57Obstruktionsikterus7+ 
58Ansikts- och käkskador7+ 
59Lentigo, malign7+ 
60Dermatit, fototoxisk7+ 
61Drunkning7+ 
62Utvidgning, patologisk7+ 
63Kromoblastomykos6+ 
64Gallgångsadenom6+ 
65Luftvägssjukdomar6+ 
66Kolelitiasis6+ 
67Hosta6+ 
68Växtförgiftning6+ 
69Sammandragning, patologisk6+ 
70Bronkogen cysta6+ 
71Bronkopulmonell sekvestrering6+ 
72Blodupphostning6+ 
73Dysplastiskt nevussyndrom6+ 
74Hjärnskador6+ 
75Tumörer i gemensamma gallgången5+ 
76Gulsot5+ 
77Hjärtstopp5+ 
78Lunghypertoni5+ 
795+ 
80Förgiftningar5+ 
81Kolangit, skleroserande5+ 
82Livsmedelsöverkänslighet5+ 
83Lungkollaps5+ 
84Leversjukdomar5+ 
85Postoperativa komplikationer5+ 
86Nackskador5+ 
87Koledokolitiasis5+ 
88Spolmaskinfektion5+ 
89Bronkopneumoni5+ 
90Spontanbristning5+ 
91Allergisk chock5+ 
92Ekinokockos, lever5+ 
93Gallblåseinflammation5+ 
94Blödning4+ 
95Rinit, allergisk, årstidsbunden4+ 
96Kolestas, intrahepatisk4+ 
97Cystor4+ 
984+ 
99Sår, icke-penetrerande4+ 
1004+ 
101Luftstrupsinflammation4+ 
102Bronkutvidgning4+ 
103Andningsstillestånd4+ 
104Fistel4+ 
105Papillom4+ 
106Sexuella avvikelser4+ 
107Ormbett4+ 
108Luftvägsinfektioner4+ 
109Sprängskador4+ 
110Akut sjukdom4+ 
111Kranskärlssjukdom4+ 
112Aspirationspneumoni4+ 
113Hjärtrytmrubbningar4+ 
114Nästumörer4+ 
115Andningssvikt4+ 
116Trakeobronkomalaci3+ 
117Vävnadsdöd3+ 
118Andnöd3+ 
119Värmesjuka3+ 
120Syndrom3+ 
121Fibros3+ 
122Missbruksrelaterade sjukdomar3+ 
123Gallblåsetumörer3+ 
124Bukspottkörtelinflammation3+ 
125Gallgångsatresi3+ 
126Lungsjukdomar, obstruktiva3+ 
127Lunginflammation3+ 
128Kronisk sjukdom3+ 
129Serratiainfektioner3+ 
130Kammarflimmer3+ 
131Luftvägsfistel3+ 
132Lungtumörer3+ 
133Gallvägsblödning3+ 
1343+ 
135Akuta situationer3+ 
136Tooth Wear3+ 
137Lungemboli3+ 
138Insektsbett och insektsstick3+ 
139Luftstrupsförträngning3+ 
140Främmandekroppsförflyttningar3+ 
141Förhårdning3+ 
142Rabdomyosarkom, embryonalt3+ 
143Carolis sjukdom3+ 
144Bristning3+ 
145Bröstkorgsskador3+ 
146Leversjukdomar, parasitära3+ 
147Sjukdomsförlopp3+ 
148Stensjukdom3+ 
149Könssjukdomar, virala3+ 
150Lungsäckssjukdomar3+ 
151Intraoperativa komplikationer3+ 
152Drug Overdose3+ 
153Hjärtinfarkt3+ 
154Alkoholförgiftning2+ 
155Gallblåsesjukdomar2+ 
156Blodpropp2+ 
157Blåsa2+ 
158Muskelvävnadstumörer2+ 
1592+ 
160Skrumplever2+ 
161Muskelkramp2+ 
162Trakeoesofageal fistel2+ 
163Kranskärlsanomalier2+ 
164Luft i lungsäcken2+ 
165Levertumörer2+ 
166Bukspottkörteltumörer2+ 
167Adenokarcinom2+ 
168Exsanguination2+ 
169Lungsjukdomar2+ 
170Sår och skador2+ 
171Hjärnödem2+ 
172Kransartärsjukdom2+ 
173Kardiomyopatier2+ 
174Hjärtfel, medfödda2+ 
175Kärlsjukdomar2+ 
176Lungtuberkulos2+ 
177Gastrinom2+ 
178Rabdomyosarkom2+ 
179Blodpropp, vandrande2+ 
180Buksmärta2+ 
181Hjärtförstoring2+ 
182Bukskador2+ 
183Elektriska skador2+ 
184Nålsticksskador2+ 
185Skivepitelkarcinom2+ 
186Hyperbilirubinemi2+ 
187Blodpropp i kranskärl2+ 
188Hjärt-kärlsjukdomar2+ 
189Lungödem2+ 
190Bukspottkörtelsjukdomar2+ 
191Struphuvudtumörer2+ 
192Lungemfysem2+ 
193Koma2+ 
194Hudinflammation, atopisk2+ 
195Postkolecystektomisyndrom2+ 
196Sepsis2+ 
197Erythema multiforme2+ 
198Graviditetskomplikationer2+ 
199Hjärtmuskelinflammation2+ 
200Mediastinalt emfysem2+ 
201Förkalkning2+ 
202Hudblödning2+ 
203Ischemi2+ 
204Missbildningar, multipla2+ 
205Tarmfistel2+ 
206Aortasjukdomar2+ 
207Uttorkning2+ 
208Karcinom, bronkogent2+ 
209Tolvfingertarmens sjukdomar2+ 
210Huvudskador, penetrerande2+ 
211Magfistel2+ 
212Kardiomyopati, hypertrofisk2+ 
213Levercirros, biliär2+ 
214Esofagusatresi2+ 
215Tumörinvasivitet2+ 
216Kraniocerebralt trauma1+ 
217Metastaser1+ 
218Självupplösning1+ 
219Blödning i mag-tarmkanal1+ 
220Långt QT-syndrom1+ 
221Blåmärken1+ 
222Subkutant emfysen1+ 
223Artärbråck1+ 
224Matstrupstumörer1+ 
225Feber1+ 
226Bukhinneinflammation1+ 
227Tumörrecidiv, lokalt1+ 
228Hypoxi-ischemi i hjärnan1+ 
229Kammartakykardi1+ 
230Nässelutslag1+ 
231Pulsåderförträngning1+ 
232Sjukdomar bland tvillingar1+ 
233Svimning1+ 
234Leverabscess1+ 
235Svampsjukdomar i lungor1+ 
236Bett och stick1+ 
237HIV-infektioner1+ 
238Syrebrist1+ 
239Aspergillos1+ 
240Graviditetskomplikationer, infektiösa1+ 
241Polyper1+ 
242Chock1+ 
243Karcinom, hepatocellulärt1+ 
244Zollinger-Ellisons syndrom1+ 
245Fostrets sjukdomar1+ 
246Multitrauma1+ 
247Brugadas syndrom1+ 
248Autoimmuna sjukdomar1+ 
249Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl1+ 
250Skottskador1+ 
251Kärlfistel1+ 
252Adenokarcinom, papillärt1+ 
253Hjärtsjukdomar1+ 
254Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions1+ 
255Mediastinala tumörer1+ 
256Sicklecelltrait1+ 
257Intrakraniella blödningar1+ 
258Disseminerad intravasal koagulation1+ 
259Hjärtsvikt1+ 
260Sänkt kroppstemperatur1+ 
261Aneurysm, falskt1+ 
262Svält1+ 
263Hjärnsjukdomar1+ 
264Kräkning1+ 
265Hjärnblödning1+ 
266Värmeslag1+ 
267Sjukdomar hos nyfödda1+ 
268Bradykardi1+ 
269Hjärnuppmjukning1+ 
270Förlossningskomplikationer1+ 
271Tumörer1+ 
272Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare1+ 
273Förkylning1+ 
274Koristom1+ 
275Parental Death1+ 
276Luftemboli1+ 
277Syrebrist i hjärnan1+ 
278Stickskador1+ 
279Tumörer, multipla primära1+ 
280Fettemboli1+ 
281Värkarbete, för tidigt1+ 
282Hjärttumörer1+ 
283Medvetslöshet1+ 
284Anfall1+ 
285Inhalant Abuse1+ 
286Hjärtkammarförstoring, vänstersidig1+ 
287Karcinoidtumör1+ 
288Placentasjukdomar1+ 
289Myokardischemi1+ 
290Gasförgiftning1+ 
291Asfyxi, neonatal1+ 
292Hydrops fetalis1+ 
293Livshotande sjukdom1+ 
294Alkoholism1+ 
295Hjärttamponad1+ 
296Hjärntumörer1+ 
297Missfall1+ 
298Chock, septisk1+ 
299Blödningschock1+ 
300Lunginfarkt1+ 
301Epilepsi1+ 
302Fetal distress1+ 
303Rabies1+ 
304Fostervattenemboli1+ 
305Dekapitation1+ 
306Placentaavlossning1+ 
307Delirium1+ 
308Fettomsättningsrubbningar, medfödda1+ 
309Graviditetskomplikationer, blod1+ 
310Perikardiell utgjutning1+ 
311Havandeskapsförgiftning1+ 
312Amfetaminmissbruk1+ 
313Artärinflammation1+ 
314Drogmissbruk, intravenöst1+ 
315Sjukdomar hos för tidigt födda1+ 
316Blodtrycksfall1+ 
317Skallfrakturer1+ 
318Andnödssyndrom hos vuxna1+ 
319Fluoridförgiftning1+ 
320Vegetativt tillstånd1+ 
321Förtvining1+ 
322Hjärtskador1+ 
323Glios1+ 
324Hjärtblock1+ 
325Vattenskalle1+ 
326Aneurysm, dissekerande1+ 
327Asymptomatic Diseases1+ 
328Högt blodtryck1+ 
329Virussjukdomar1+ 
330Kokainmissbruk1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer