Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Utvidgning, patologisk100+ 
2Magutvidgning49+ 
3Tumörinvasivitet12+ 
4Matstrupsförträngning9+ 
5Sammandragning, patologisk7+ 
6Esofagusakalasi6+ 
7Postoperativa komplikationer6+ 
8Gallgångssjukdomar6+ 
9Cystor5+ 
10Marfans syndrom4+ 
11Hjärtförstoring4+ 
12Carolis sjukdom3+ 
13Bihåletumörer3+ 
14Aortaklaffinsufficiens3+ 
153+ 
16Koledokuscysta3+ 
17Sjukdomar i gemensamma gallgången3+ 
18Artärbråck3+ 
19Gallgångstumörer3+ 
203+ 
21Cirkulerande tumörceller3+ 
22Slemcysta3+ 
23Skalltumörer3+ 
24Tarmatresi3+ 
25Sväljningssvårigheter3+ 
26Leiomyomatos3+ 
27Luftstrupsförträngning3+ 
28Aortabråck3+ 
29Syndrom3+ 
30Kärltumörer3+ 
31Näs-svalgtumörer3+ 
32Hydronefros3+ 
33Akut sjukdom3+ 
34Kontraktur3+ 
35Skallbastumörer3+ 
36Tarmvred2+ 
37Hjärttumörer2+ 
38Uvealtumörer2+ 
39Nästumörer2+ 
40Pulmonalklafförträngning2+ 
41Urinvägssjukdomar2+ 
42Gallvägsinflammation2+ 
43Pylorusförträngning2+ 
44Gallvägssjukdomar2+ 
45Hypofystumörer2+ 
46Hjärntumörer2+ 
47Aortaförträngning2+ 
48Vattenskalle2+ 
49Fostrets sjukdomar2+ 
50Tumörrecidiv, lokalt2+ 
51Meningiom2+ 
52Vävnadsdöd2+ 
53Bihålesjukdomar2+ 
54Trakeobronkomegali2+ 
55Trikuspidalklafförträngning2+ 
56Aneurysm, dissekerande2+ 
57Kemiska brännskador2+ 
58Hjärnsjukdomar2+ 
59Gallstas2+ 
60Kolangiokarcinom2+ 
61Tarmpseudoobstruktion2+ 
62Kolonpseudoobstruktion2+ 
63Ryggradstumörer2+ 
64Adenokarcinom2+ 
65Förkalkning2+ 
66Livmodertumörer2+ 
67Dermoidcysta2+ 
68Bulimi2+ 
69Uretärhinder2+ 
70Kranskärlssjukdom2+ 
71Kronisk sjukdom2+ 
72Tjocktarmssjukdomar2+ 
73Esofagusperforation2+ 
74Missbildningar, multipla2+ 
75Glosögdhet2+ 
76Hjärnnervstumörer2+ 
77Luftrörssjukdomar2+ 
78Kardiomyopati, dilaterande2+ 
79Kärlsjukdomar2+ 
80Pulsåderförträngning2+ 
81Loeys-Dietz Syndrome2+ 
82Aortabråck, bröst2+ 
83Cervixinkompetens2+ 
84Melanom2+ 
85Urinledarsjukdomar2+ 
86Transplantatocklusion, kärl2+ 
87Hjärtsvikt2+ 
88Aortasjukdomar2+ 
89Mitralklafförträngning2+ 
90Hypertrofi2+ 
91Pupillutvidgning2+ 
92Hjärnhinnetumörer2+ 
93Skivepitelkarcinom2+ 
942+ 
95Aortaklafförträngning2+ 
96Varböld2+ 
97Ileumsjukdomar2+ 
98Bukspottkörteltumörer2+ 
99Gallstenar2+ 
100Hjärnblödning2+ 
101Neurilemmom2+ 
102Urinrörsförträngning1+ 
1031+ 
104Magruptur1+ 
105Gallgångsatresi1+ 
106Tarmsjukdomar1+ 
107Körtelsvulst1+ 
108Knäskador1+ 
1091+ 
110Bristning1+ 
111Gallgångsadenom1+ 
112Sjukdomsförlopp1+ 
113Tumörer i gemensamma gallgången1+ 
114Blodpropp1+ 
115Medfödda missbildningar1+ 
116Sällsynta sjukdomar1+ 
117Sklerala sjukdomar1+ 
118Kolestas, intrahepatisk1+ 
119Megakolon1+ 
120Matstrupssjukdomar1+ 
1211+ 
122Aortabågesyndrom1+ 
123Magsäckssjukdomar1+ 
124Ledsjukdomar1+ 
125Luftvägshinder1+ 
126Trikuspidalklaffinsufficiens1+ 
127Levertumörer1+ 
128Bukspottkörtelinflammation1+ 
129Hemangiom1+ 
130Huvud- och halstumörer1+ 
131Aortabristning1+ 
132Gastroesofageal reflux1+ 
133Esofagusdivertikel1+ 
134Karcinom1+ 
135Obstruktionsikterus1+ 
136Hjärtfel, medfödda1+ 
1371+ 
138Dandy-Walkers syndrom1+ 
139Intraoperativa komplikationer1+ 
140Fibromuskulär dysplasi1+ 
141Hjärnaneurysm1+ 
142Blödning i mag-tarmkanal1+ 
143Sjukdomar hos för tidigt födda1+ 
144Fistel1+ 
145Skrumplever1+ 
146Asthma, Occupational1+ 
147Hjärtkammarförstoring, vänstersidig1+ 
148Spontanbristning1+ 
149Buksmärta1+ 
150Jejunalsjukdomar1+ 
151Matstrupstumörer1+ 
152Smärta1+ 
153Estesioneuroblastom, olfaktorisk1+ 
154Fallots tetrad1+ 
155Förstoppning1+ 
1561+ 
157Kransartärsjukdom1+ 
158Lipom1+ 
159Struphuvudförträngning1+ 
160Refluxesofagit1+ 
161Mediastinala tumörer1+ 
162Ischemi1+ 
163Ryggmärgstumörer1+ 
164Megakolon, toxisk1+ 
165Hypertoni, portal1+ 
166Tolvfingertarmens sjukdomar1+ 
167Sjukdom orsakad av läkares åtgärder1+ 
168Kolestas, extrahepatisk1+ 
169Inflammation1+ 
1701+ 
171Huvudvärk1+ 
172Tetraplegi1+ 
173Aortabråck, buk1+ 
174Orbital pseudotumör1+ 
175Lungtumörer1+ 
176Anisokori1+ 
177Ryggmärgskompression1+ 
178Teratom1+ 
179Kranskärlsaneurysm1+ 
180Hematom1+ 
181Peliosis hepatis1+ 
182Kolelitiasis1+ 
183Metastaser1+ 
184Mitralklaffinsufficiens1+ 
185Koristom1+ 
186Njurartärhinder1+ 
187Andnöd1+ 
188Bulimia nervosa1+ 
189Skelettsjukdomar1+ 
190Osteom1+ 
191Lunghypertoni1+ 
192Glomus jugulare-tumör1+ 
193Luftstrupssjukdomar1+ 
194Kordom1+ 
195Mukokutant lymfkörtelsyndrom1+ 
196Reumatisk hjärtsjukdom1+ 
197Gallgångsdyskinesi1+ 
198Svullnad1+ 
199Hjärtinfarkt1+ 
200Synstörningar1+ 
201Kraniofaryngiom1+ 
202Livmoderblödning1+ 
203Arterioskleros1+ 
204Sjukdomar i tårapparaten1+ 
205Arteriovenös fistel1+ 
206Svalgtumörer1+ 
207Pulmonalklaffinsufficiens1+ 
208Kardiomyopatier1+ 
209Matstrupsinflammation1+ 
210Hjärtkammarförstoring, högersidig1+ 
211Gliom1+ 
212Hiatusbråck1+ 
213Gallblåsetumörer1+ 
214Plummer-Vinsons syndrom1+ 
215Dislokationer1+ 
216Ledinstabilitet1+ 
217Retinoblastom1+ 
218Högerkammardysfunktion1+ 
219Leversjukdomar1+ 
220Halsartärsjukdomar1+ 
221Lymfkärlsutvidgning1+ 
222Fingerskador1+ 
223Missfall, utebliven1+ 
224Synovialkondromatos1+ 
225Subaraknoidalblödning1+ 
226Vänsterkammardysfunktion1+ 
227Aneurysm, brustet1+ 
228Hypertoni, renovaskulär1+ 
229Stensjukdom1+ 
230Senskador1+ 
231Takayasus arterit1+ 
232Kardiomyopati, hypertrofisk1+ 
233Brakialplexusneuropatier1+ 
234Skelettumörer1+ 
235Endometrietumörer1+ 
236Nässjukdomar1+ 
237Akuta situationer1+ 
238Hjärnventrikeltumörer1+ 
239Proteslossning1+ 
240Urininkontinens1+ 
241Vidhäftningar1+ 
242Nervkompressionssyndrom1+ 
243Hjärtsjukdomar1+ 
244Livmoderhalssjukdomar1+ 
245Duodenalhinder1+ 
246Papillom, inverterat1+ 
247Resttumör1+ 
248Tårkanalhinder1+ 
249Ventrombos1+ 
250Bindhinnetumörer1+ 
251Andnödssyndrom hos nyfödda1+ 
252Ryggradsfrakturer1+ 
253Analfissur1+ 
254Leiomyom1+ 
255Njurcellskarcinom1+ 
256Kräkning1+ 
257Alkoholcirros1+ 
258Hemospermi1+ 
259Idrottsskador1+ 
260Lungemboli1+ 
261Heshet1+ 
262Muskelsjukdomar1+ 
263Syrebrist1+ 
264Käkhåletumörer1+ 
265Slaganfall1+ 
266Ryggsmärta1+ 
267Cerebral infarkt1+ 
268Volvulus1+ 
269Mag-tarmsjukdomar1+ 
270Bihåleinflammation1+ 
271Budd-Chiaris syndrom1+ 
272Förtvining1+ 
273Prolaktinom1+ 
274Underarmsskador1+ 
275Radialisneuropati1+ 
276Snuva1+ 
277Graviditetskomplikationer1+ 
278Noonans syndrom1+ 
279Arteriovenösa missbildningar1+ 
280Trakeoesofageal fistel1+ 
281Spinal dysrrafi1+ 
282Svalgsjukdomar1+ 
283Hepatopulmonellt syndrom1+ 
284Förlamning, partiell1+ 
285Luftslukning1+ 
286Gastroschis1+ 
287Adenokarcinom, papillärt1+ 
288Persisterande fetal cirkulation1+ 
289Fetma, sjuklig1+ 
290Remission, spontan1+ 
291Pankreaskarcinom, duktalt1+ 
292Spondylit, ankyloserande1+ 
293Tumörer, multipla primära1+ 
294Njursjukdomar1+ 
295Bukspottkörtelcysta1+ 
296Astrocytom1+ 
297Bakteriella infektioner1+ 
298Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl1+ 
299Benbrott1+ 
300Livmoderhalstumörer1+ 
301Kondrosarkom1+ 
302Sjukdomar bland tvillingar1+ 
303Syringomyeli1+ 
304Ductus arteriosus, öppetstående1+ 
305Livmoderperforation1+ 
306Höftkontraktur1+ 
307Crohns sjukdom1+ 
308Hjärtaneurysm1+ 
309Aortainflammation1+ 
310Hudtumörer1+ 
311Lymfangiom1+ 
312Abort, ofullständig1+ 
3131+ 
314Kranskärlsförträngning1+ 
315Urinvägsinfektioner1+ 
316Lillhjärnetumörer1+ 
317Förlamning1+ 
318Karcinom, hepatocellulärt1+ 
319Blindtarmssjukdomar1+ 
320Klatskins tumör1+ 
321Sår, icke-penetrerande1+ 
322Nacksmärta1+ 
323Ansiktstumörer1+ 
324Epidermoidcysta1+ 
325Anorexia nervosa1+ 
326Pulmonell subvalvulär stenos1+ 
327Trigeminusnervsjukdomar1+ 
328Intrakraniell blödning, traumatisk1+ 
329Viktminskning1+ 
330Andningssvikt1+ 
331Handmissbildningar, förvärvade1+ 
332Uretärstenar1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer