Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Leukopeni100+ 
2Leukocytos80+ 
3Agranulocytos63+ 
4Neutropeni46+ 
5Leukemoid reaktion37+ 
6Chediak-Higashis syndrom29+ 
7Feber26+ 
8Bakteriella infektioner25+ 
9Hepatit, alkoholbetingad24+ 
10Eosinofili24+ 
11Pelger-Huets anomali23+ 
12Varböld20+ 
13Osteomyelit20+ 
14Infektion20+ 
15Pancytopeni19+ 
16Kikhosta19+ 
17Anemi, aplastisk19+ 
18Akut sjukdom18+ 
19Blodbrist18+ 
20Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv18+ 
21Leukemia, myeloisk, akut18+ 
22Myeloproliferativa sjukdomar17+ 
23Leukemi, myeloid17+ 
24Blodcancer17+ 
25Stafylokockinfektioner17+ 
26Leukostas16+ 
27Pyuri16+ 
28B-cellsleukemi, kronisk16+ 
29Leukemi, prolymfocytär16+ 
30Trombocytopeni15+ 
31Bukhinneinflammation15+ 
32Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma15+ 
33Myelodysplastiska syndrom14+ 
34Leukemi, lymfoid14+ 
35Kronisk sjukdom14+ 
36Mjältförstoring14+ 
37Artrit, infektiös14+ 
38Feber av okänt ursprung14+ 
3913+ 
40T-cellsleukemi, kronisk13+ 
41Syndrom13+ 
42Hjärnhinneinflammation13+ 
43Trombocytos13+ 
44Protesrelaterade infektioner12+ 
45Felty Syndrome12+ 
46Neutrofilleukemi, kronisk12+ 
47Fagocytens bakteriedödande dysfunktion11+ 
48Downs syndrom11+ 
49Hypereosinofilt syndrom11+ 
50Ledinflammation11+ 
51Sepsis11+ 
52Fruktos-1,6-difosfatasbrist11+ 
53Laktosintolerans11+ 
54Blastkris10+ 
55Hemolys10+ 
56Flerorgansvikt10+ 
57Lunginflammation, bakteriell10+ 
58T-cellsleukemi10+ 
59Leukocytadhesionsdefektsyndrom10+ 
60Bakteriemi10+ 
61Sjukdomsförlopp9+ 
62Vävnadsdöd9+ 
63Cytomegalovirusinfektioner9+ 
64Lymfocytos9+ 
65Kolibakterieinfektioner9+ 
66Kirurgisk sårinfektion9+ 
67Bakteriella infektioner, grampositiva9+ 
68Buksmärta8+ 
69Leverabscess8+ 
70Lunginflammation8+ 
71Anemi, hemolytisk8+ 
72Postoperativa komplikationer8+ 
73Granulomatös sjukdom, kronisk8+ 
74Syrebrist8+ 
75Kromosomavvikelser8+ 
76Blodsjukdomar8+ 
77Leukemi, promyeloisk, akut7+ 
78Philadelphiakromosom7+ 
79Leukodystrofi, metakromatisk7+ 
80Gangliosidoser7+ 
81Blodgruppsinkompatibilitet7+ 
82Njursvikt, kronisk7+ 
83Njursjukdomar7+ 
84Acute Kidney Injury6+ 
85Sandhoffs sjukdom6+ 
86Vätskeutgjutning i lungsäcken6+ 
87Levertumörer6+ 
88Fabrys sjukdom6+ 
89Lysosomala upplagringssjukdomar6+ 
90Translokation, genetisk6+ 
91Kandidos6+ 
92Lipidoser6+ 
93Trisomi6+ 
94Anemi, hemolytisk, autoimmun5+ 
95Tay-Sachs sjukdom5+ 
96Adenokarcinom5+ 
97Inflammation5+ 
98Polycytemia vera5+ 
99Blodpropp5+ 
100Gauchers sjukdom5+ 
1015+ 
102Primär myelofibros5+ 
103Sfärocytos, ärftlig5+ 
104Betamannosidos5+ 
105Immunbristsyndrom4+ 
106Fettomsättningsrubbningar, medfödda4+ 
107Leverförstoring4+ 
108Ehrlichios4+ 
109Hemolytisk sjukdom hos nyfödda4+ 
110Mukopolysackaridos I4+ 
111Mukopolysackaridos VI4+ 
112beta-talassemi4+ 
113Blödning i mag-tarmkanal4+ 
114Streptokockinfektioner4+ 
115Mukolipidoser4+ 
116Blödning4+ 
117Sicklecellanemi4+ 
118Tandlossning4+ 
119Kearns-Sayre Syndrome4+ 
120Lymfopeni4+ 
121Leukemi, monocytisk, akut4+ 
122Hudsjukdomar4+ 
123Hemoglobinuri4+ 
124Luftvägsinfektioner4+ 
125Gangliosidos, GM13+ 
126Mukopolysackaridos IV3+ 
127Genetiska sjukdomsanlag3+ 
1283+ 
129Mukopolysackaridoser3+ 
130Schizofreni3+ 
131Viremi3+ 
132Mitokondriella myopatier3+ 
133Fiskfjällshud3+ 
134Polycytemi3+ 
135Niemann-Picks sjukdomar3+ 
136Blod i urin3+ 
137Erytroblastopeni3+ 
138Leversjukdomar, alkoholbetingade3+ 
139Psoriasis3+ 
140Disseminerad intravasal koagulation3+ 
141Leukoencephalopathies3+ 
142Hornhinnedystrofier, ärftliga3+ 
143Njurinflammation3+ 
144Självupplösning3+ 
145Anemi, hemolytisk, medfödd3+ 
146Albinism3+ 
147Leukemiinfiltration3+ 
1483+ 
149Glykogenupplagringssjukdom3+ 
150Rh-isoimmunisering3+ 
151Hemoglobinuri, paroxysmal3+ 
152Andnöd3+ 
153Transplantat-mot-värdsjukdom3+ 
154Struplocksinflammation3+ 
1553+ 
156Kolesterolesterlagringsdefekt3+ 
157Anemi, makrocytär3+ 
158Muskelsjukdomar3+ 
159Intellectual Disability3+ 
160Tjocktarmsinflammation3+ 
161Gonaddysgenesi3+ 
162Parasitemi3+ 
163Lymfom3+ 
164Könskromosomavvikelser3+ 
165Falciparummalaria2+ 
166Hudsjukdomar, infektiösa2+ 
167Leukodystrofi, globoidcell2+ 
168Muskelkramp2+ 
169Glykogenupplagringssjukdom typ II2+ 
170Hjärnhinneinflammation, bakteriell2+ 
171Sjukdomsmottaglighet2+ 
172Hypersplenism2+ 
173Glukosfosfatdehydrogenasbrist2+ 
174Hjärnsjukdomar2+ 
175Talassemi2+ 
176Fragil X-syndrom2+ 
177Multipelt myelom2+ 
178Systemisk lupus erythematosus2+ 
179Elliptocytos, ärftlig2+ 
180Demens, vaskulär2+ 
181Aggressiv tandlossning2+ 
182Sjukdomar bland tvillingar2+ 
183Reyes syndrom2+ 
184Myotonisk dystrofi2+ 
185Hudblödning2+ 
186Parodontala sjukdomar2+ 
187Hudtumörer2+ 
188Blindtarmsinflammation2+ 
189Karcinom2+ 
190Kromosomdeletion2+ 
191Babesios2+ 
192Hyperplasi2+ 
193Anemi, hemolytisk, medfödd icke-sfärocytisk2+ 
194Malaria, cerebral2+ 
195Graviditetskomplikationer, blod2+ 
196Anemi, hypokrom2+ 
197Anemi hos nyfödda2+ 
198Demyeliniserande sjukdomar2+ 
199Hudsjukdomar, vesikulobullösa2+ 
200Muskelatrofi, spinal2+ 
201Hemoglobinopatier2+ 
202Hemangiom2+ 
203Methemoglobinemi2+ 
204Glios2+ 
205Förtvining2+ 
206Adenokarcinom, papillärt2+ 
207Parvoviridaeinfektioner2+ 
208Hemoglobin SC-sjukdom2+ 
209Lungtumörer2+ 
210Järnbristanemi2+ 
211Retikulocytos2+ 
212Allergisk chock2+ 
213Slemhinneleukokeratos, ärftlig2+ 
214Autoimmuna sjukdomar1+ 
215Gallvägsinflammation1+ 
216Fetomaternell blodpassage1+ 
217Hyperbilirubinemi1+ 
218Disorders of Sex Development1+ 
219Anemi, myeloftisisk1+ 
220Tymom1+ 
221Sicklecelltrait1+ 
222Gulsot hos nyfödda1+ 
223Blödningschock1+ 
224Anemi, sideroblastisk1+ 
225Hemangiom, kavernöst1+ 
226Schilders diffusa cerebrala skleros1+ 
227Svullnad1+ 
228Pigmenteringsrubbningar1+ 
229Malaria1+ 
230Hårsvampinfektion1+ 
231Blodförlust vid operation1+ 
232Yrkessjukdomar1+ 
233Andnödssyndrom hos vuxna1+ 
234Multipel skleros1+ 
235Svår kombinerad immunbrist1+ 
236Hyalinmembransjukdom1+ 
237Galaktosemier1+ 
2381+ 
239Fanconis anemi1+ 
240Mjälttumörer1+ 
241Blodutgjutning1+ 
242Leukoencefalopati, progressiv multifokal1+ 
243Järnöverskott1+ 
244Chock1+ 
245Hyperkalemi1+ 
246Blodfärgad avföring1+ 
247Sjukdomar hos för tidigt födda1+ 
248Kromosomrubbningar1+ 
249Adrenoleukodystrofi1+ 
250Anfall1+ 
251Blyförgiftning1+ 
252Tymustumörer1+ 
2531+ 
254Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda1+ 
255Benmärgssjukdomar1+ 
256B-cellsleukemi1+ 
257Hjärnödem1+ 
258Luftvägssjukdomar1+ 
259Leukoplaki, oral1+ 
260Protoporfyri, erytropoetisk1+ 
261Näthinnesjukdomar1+ 
262Gulsot1+ 
263Diamond-Blackfans anemi1+ 
264Alkoholism1+ 
265Dvärgväxt, hypofysär1+ 
266Favism1+ 
267Tarmtumörer1+ 
268Andnödssyndrom hos vuxna1+ 
269Diabetes1+ 
2701+ 
271T-cellsleukemi, vuxna1+ 
272Neuroakantocytos1+ 
273Vitamin B12-brist1+ 
274Nervdegeneration1+ 
275Hjärnsjukdomar, metabola1+ 
276Leukemi, erytroblastisk, akut1+ 
277Typ 2-diabetes1+ 
278Dermatit, exfoliativ1+ 
279Demens1+ 
280Handdermatoser1+ 
281Förgiftningar1+ 
282AIDS1+ 
283Remission, spontan1+ 
284Hyperbilirubinemi hos nyfödda1+ 
285Splenosis1+ 
286Hjärnhinneinflammation, pneumokock1+ 
287Plasmacellsleukemi1+ 
288Kryoglobulinemi1+ 
289Drug Overdose1+ 
290Uvealsjukdomar1+ 
291Leukomalaci, periventrikulär1+ 
292Typ 1-diabetes1+ 
293Muninflammation1+ 
294Diabeteskomplikationer1+ 
295Lungödem1+ 
296Sjukdomsmodeller, djur1+ 
297Mycoplasmatalesinfektioner1+ 
298Skrumplever1+ 
299Blodtrycksfall1+ 
300HIV-infektioner1+ 
301HIV-positivitet1+ 
302Trötthet1+ 
303Alkoholcirros1+ 
304Hjärnblödning1+ 
305Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar1+ 
306Hårcellsleukemi1+ 
307Anemi, dyserytropoietisk, medfödd1+ 
308Megaloblastanemi1+ 
309Parodontal abscess1+ 
310Kärlinflammation1+ 
3111+ 
312Hypovolemi1+ 
313Leversvikt1+ 
314Non-Hodgkins lymfom1+ 
315Smärta1+ 
316Hematom1+ 
317Hudinflammation1+ 
318Encefalomyelit, akut disseminerad1+ 
319Crohns sjukdom1+ 
320Sezarys syndrom1+ 
321Blodplättssjukdomar1+ 
322Purpura, trombocytopen1+ 
323Blodkoagulationsstörningar1+ 
324Uremi1+ 
325Livshotande sjukdom1+ 
326Purpura, trombocytopen, idiopatisk1+ 
327Vivaxmalaria1+ 
328Kärlsjukdomar1+ 
329B-cellslymfom1+ 
330Sår och skador1+ 
331Hemolytiskt uremiskt syndrom1+ 
332MELAS-syndrom1+ 
333Ljusöverkänslighet1+ 
334Lungsjukdomar1+ 
335Lymfatiska sjukdomar1+ 
336Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer