Hälsosajter

WEBKategori
226Sophiahemmet
http://www.sophiahemmet.se/
I Stockholm. Sveriges största privata sjukhus.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
227S:t Görans Sjukhus AB
http://www.stgoran.se/
Strävar efter att erbjuda patienten en kombination av akutsjukhusets specialistkunskaper och trygghet och den privata vårdens goda service.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
228Capiokoncernen
http://www.citykliniken.se/
Redovisning av olika underavdelningar.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
229Ängelholms Sjukhus AB
http://www.angelholmssjukhus.se/
Personlig hälsovård och sjukvård dygnet runt.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
230Landstinget Halland
http://www.lthalland.se/
Information om hälso- och sjukvård i Hallands län.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
231Åbolands Sjukhus
http://www.abolandssjukhus.fi/se/
I Åbo.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
232Universitetssjukhuset Örebro
http://www.orebroll.se/uso/
Om vård, forskning, utbildning och arbete.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
233MAS, Malmö
http://www.skane.se/default.aspx?id=21002
Akut- och universitetssjukhus samt regionsjukhus, med uppdrag att bedriva klinisk hälso- och sjukvård, forska och utbilda.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
234Ersta diakonisällskap
http://www.ersta.se/
Driver sjukhus, högskola med vårdutbildning samt socialt arbete och stöd för människor i kris. Stockholm.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
235Vidarkliniken
http://www.vidarkliniken.se/
Ett antroposofiskt sjukhus i Järna.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
236Boländernas Vårdcentral
http://www.bolandernasvardcentral.se/
En vårdcentral i stadsdelen Boländerna i Uppsala
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Vårdcentraler
237ÄltaPraktiken
http://www.altapraktiken.se/
Vårdcentral i Älta.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Vårdcentraler
238Mobbad? Det har vi inte märkt!
http://www.mobbning.se/
Pedagogiskt material för att motverka mobbning.
Mental hälsa
239Bullying
http://www.angelfire.com/scary/bullying/
Personlig hemsida om mobbning, med dikter, tankar, berättelser och länkar.
Mental hälsa
240Studenthälsan i Stockholm
http://www.studenthalsanistockholm.se/
Gratis psykokologisk behandling för studenter.
Mental hälsa
241Svenska föreningen för psykisk hälsa
http://www.sfph.se/
Sfph är en obunden ideell förening med uppgift att främja psykisk hälsa i samhället.
Mental hälsa / Organisationer
242Svenska föreningen för dansterapi
http://www.dansterapi.info/
Information om dansterapi och om föreningen. Adressar till verksamma dansterapeuter.
Mental hälsa / Organisationer
243Upplands Vårdgivarförening
http://www.uvf.se/
Intresseförening för HVB-hem.
Mental hälsa / Organisationer
244C G Jungstiftelsen
http://www.jungstiftelsen.se/
Information om kurser, föredrag, workshops och jungianska terapeuter i Sverige.
Mental hälsa / Organisationer
245Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR)
http://www.kmr.nu/
Ett internationellt nätverk som undersöker och avslöjar psykiatriska övergrepp mot mänskliga rättigheter.
Mental hälsa / Organisationer
246Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling
http://www.gruppterapi.org/
Intresseförening med uppgift att förmedla och utveckla kunskap om grupper och professionellt arbete med grupper.
Mental hälsa / Organisationer
247Riksföreningen PsykoterapiCentrum
http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/
En intresseorganisation med uppgift att stödja och utveckla psykodynamiskt orienterad psykoterapi.
Mental hälsa / Organisationer
248IFS-Sollentuna
http://hem.spray.se/ifs.sollentuna/
Om föreningens arbete, en förening för bl.a. anhöriga till personer som drabbats av schizofrena störningar och liknande psykotiska handikapp inom Sollentuna kommun och Stockholms Nordvästra Sjukvårdsområde.
Mental hälsa / Organisationer
249Samtal.nu
http://www.samtal.nu/
Information om psykoterapi och hjälp om att hitta en passande terapiform.
Mental hälsa / Professionella resurser
250Göteborgs Psykoterapi Institut
http://www.gpsi.se/
Psykoanalytisk terapi och utbildning av terapeuter.
Mental hälsa / Professionella resurser
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  - Nästa

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer