Hälsosajter

WEBKategori
276PUH AB Personlig Utveckling och Hälsa
http://www.puh.se/
Erbjuder kurser i meditation, yoga och personlig utveckling. Vi ger även massage och samtalsterapi. Örebro.
Mental hälsa / Professionella resurser
277Psykoterapigruppen Orion
http://www.psykoterapigruppenorion.se/
Erbjuder samtalsterapi inom psykisk hälsa. Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
278Socialpsykologiska institutet
http://www.spi.nu/
Erbjuder organisatoriskt och psyykologiskt stöd på olika nivåer inom företag och organisationer. Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
279QLIVET
http://www.qlivet.se/
Arbetar med kommunikation, ledarskap och teambuilding för bättre samspel mellan människor på en arbetsplats. Jönköping.
Mental hälsa / Professionella resurser
280Järna Arbetsterapeutcenter
http://www.jatc.se/
Järna Arbetsterapeutcenter är en mötesplats för mänskligt växande för unga vuxna med psykosociala svårigheter och Aspergers syndrom.
Mental hälsa / Professionella resurser
281Spelkliniken
http://www.spelkliniken.se/
Bedriver öppenvårdsbehandling i Malmö och Kristianstad för personer med spelberoende.
Mental hälsa / Professionella resurser
282Zenit Dialog
http://zenitdialog.se/
Erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna, utbildningar och kompetensutveckling för privata och offentliga arbetsgivare mm.
Mental hälsa / Professionella resurser
283KBT-byrån
http://www.kbtbyran.se/
Information om tvångssyndrom, social fobi, paniksyndrom och specifika fobier och hur dessa kan behandlas med kognitiv beteendeterapi.
Mental hälsa / Professionella resurser
284Web 4 Health på svenska
http://web4health.info/sv/proj-ask-the-expert-form.htm
Gratis rådgivning om psykologiska problem och relationsproblem.
Mental hälsa / Professionella resurser
285Asp Resurscenter
http://www.asperger.se/
Behandlingshem för Asperger, ADHD och damp.
Mental hälsa / Professionella resurser
286Kompa IT-logopedi
http://www.kompa.se/
Konsultation kring läs- och skrivsvårigheter. Datorn som redskap för t.ex. koncentrationsstörningar och språkstörningar.
Mental hälsa / Professionella resurser
287Levande liv
http://www.levandeliv.se/
Samtalsterapi, terapi och livscoaching med psykosyntes som metod. Områden: utbrändhet, depression och dysfunktionella familjerelationer. Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
288Psykologpraktik AB
http://www.psykologpraktik.se/
Om olika ångestsyndrom, och om behandling med kognitiv terapi. Kommerciell sajt.
Mental hälsa / Professionella resurser
289Institutet för PsykodynamiskTerapi
http://www.psykodynamiskterapi.se/
Erbjuder psykoterapi, utbildning och konsultationstjänster hos leg. psykoterapeuter. Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
290Leg. psykolog Monica Ahlin
http://home.swipnet.se/monica_ahlin/
Erbjuder psykologisk utredning av barn och ungdomar, konsultation till personal inom skola, förskola och socialtjänst mm.
Mental hälsa / Professionella resurser
291Leg. psykolog Marie Johnard
http://www.johnard.se/psykolog/
Erbjuder KBT mm. Är legitimerad psykoterapeut. Västra Götaland.
Mental hälsa / Professionella resurser
292LLM
http://www.llm.se/
Erbjuder psykoterapi och samtalsterapi mot panikångest och depression. Göteborg.
Mental hälsa / Professionella resurser
293Klinisk Psykologi, Trenning & Löwstedt
http://www.trenning.se/
Erbjuder samtalskontakter för vuxna och unga med olika typer av frågeställningar och problem.
Mental hälsa / Professionella resurser
294Kavansa
http://www.kavansa.se/
Erbjuder rehabilitering och skapande terapi. Arbetar med bildterapi, individuellt eller i grupp. Finns i Dalarna.
Mental hälsa / Professionella resurser
295Svenska Psykoterapeutregistret
http://user.tninet.se/~tkh498t/index.ix123.nu.index.htm
Landsomfattande presentation av psykoterapeuter med hemsidor och e-postadresser. Uppdelade på respektive stadsdelar i storstäder.
Mental hälsa / Professionella resurser
296Tell Hauge Consulting
http://www.tellhauge.com/
Erbjuder fokuserad och resultatorienterad terapi för bl.a. missbruk, depressioner och stress på både svenska och engelska.
Mental hälsa / Professionella resurser
297Leg. psykoterapeut Ulf Gustavsson
http://www.ulfgustavsson.se/
Bedriver psykoterapi för vuxna, unga vuxna och ungdomar, med psykodynamisk utgångspunkt. Uppsala.
Mental hälsa / Professionella resurser
298Empathos
http://www.empathos.se/
Erbjuder utbildningar, konsultationer och terapeutiska insatser till individer, grupper eller hela organisationer. Uppsala.
Mental hälsa / Professionella resurser
299Nlp coaching
http://singularitet.se/
Resultatoriented coaching med hjälp av nlp. Syftet är att kunna göra kunden så nöjd att dom fick mer än vad dom trodde dom kunde få innan dom började coachningen.
Mental hälsa / Professionella resurser
300Institutet för Handledning o Konsultation
http://www.handledning.nu/
Treårig utbildning i psykosocial handledning.
Mental hälsa / Professionella resurser
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  - Nästa

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer