Hälsosajter

WEBKategori
301Leg. psykolog Per Folkesson
http://www.perfolkesson.se/
Privatpraktiserande psykolog i Karlstad. Även forskare vid Karlstads universitet.
Mental hälsa / Professionella resurser
302Leg. psykolog Philip Weiss
http://www.psykoterapi.nl/
Erbjuder integrativ terapi, parterapi, KBT, och EMDR (ögonrörelseterapi). Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
303Institutet för lacaniansk teori och praktik
http://www.jagstrukturerande.se/
Erbjuder jagstrukturerande psykoterapi mot bl.a. schizofreni och andra psykoser, samt personlighetsstörning.
Mental hälsa / Professionella resurser
304KBT Praktiken i Roslagen
http://www.kbtpraktiken.se/
En privat psykolog och psykiatermottagning i Roslagen som arbetar utifrån en kognitiv beteendeteoretisk grundsyn.
Mental hälsa / Professionella resurser
305Humanprocess
http://www.humanprocess.se/
Information om psykoterapi av Jens Mebius som bedriver gestaltterapi i Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
306Barnpsykiatrisk mottagning Rolf Karlsson
http://www.barnpsyk.se/
Specialist på barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm som erbjuder handledning och konsultation i barnpsykiatriska frågor, ej farmakologisk behandling.
Mental hälsa / Professionella resurser
307Mind To Mind
http://www.mindtomind.se/
Personlig coaching för livs- och balansfrågor, stresshantering och samtalsterapi i psykosyntes. Mottagning i centrala Malmö.
Mental hälsa / Professionella resurser
308Livanda - Internetkliniken
http://www.livanda.se/
Utvecklar kognitiv beteendeterapi (KBT) på Internet. Självhjälpsprogram mot ångest, nedstämdhet, sömnproblem, övervikt, stress och smärta.
Mental hälsa / Professionella resurser
309KBT specialisten Stockholm
http://www.kbterapi.se/
Erbjuder psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, KBT-analyser, diagnostiska utvärderingar, undervisning och konsultation.
Mental hälsa / Professionella resurser
310Bildterapeut Anette Faringer
http://www.bildterapeut.se/
Konstnärliga terapier, enskilt eller i grupp.
Mental hälsa / Professionella resurser
311Leg psykoterapeut Claes Göran Aurell
http://www.psykoterapi-gruppanalys.se/
Erbjuder psykodynamisk individualpsykoterapi, gruppterapi, par och familjterapi.
Mental hälsa / Professionella resurser
312Beroendekonsult
http://www.annawingren.com/
Beorenderådgivning för individ, par och arbetsplatser. KBT.
Mental hälsa / Professionella resurser
313Valentin & Linton psykologtjänst
http://www.psykologtjanst.se/
Erbjuder kognitiv och dialektisk beteendeterapi. Stockholm.
Mental hälsa / Professionella resurser
314Alfa-Omega
http://www.alfaomegaint.se/
Utbildning inom ledarutveckling, mentorskap, stresshantering mm.
Mental hälsa / Professionella resurser
315Stressmanagement Almroth Consulting
http://www.stressmanagement.se/
Erbjuder stresshantering och inre ledarskap för privatpersoner och företag. Även chefs-coaching.
Mental hälsa / Professionella resurser
316Psykoterapitjänst
http://www.psykoterapitjanst.se/
En privat psykoterapeutisk mottagning med inriktning på arbete med individer, vuxna såväl som barn, familjer, grupper och organisationer.
Mental hälsa / Professionella resurser
317Herrgården i Anderstorp
http://www.lange.nu/
Behandling av barn med DAMP/ADHD. Mycket information.
Mental hälsa / Professionella resurser
318Nordic institute
http://www.nordicinstitute.se/
Erbjuder utbildning i mental träning och NLP.
Mental hälsa / Professionella resurser
319Anhörigstöd
http://www.anhorigstod.se/
Erbjuder kognitiv samtalsterapi mot t.ex. separation, sorgearbete, arbetslivsförändringar och livskriser.
Mental hälsa / Professionella resurser
320Comunicera
http://www.comunicera.se/
Erbjuder behandling mot bl.a. ångest, stress, depression, anorexi, bulimi, missbruk, alkohol och relationsproblem.
Mental hälsa / Professionella resurser
321Drapier, Tove
http://www.tovedrapier.se/
Legitimerad psykoterapeut och psykolog som erbjuder terapi individuellt och för par, samt handledning och utbildning.
Mental hälsa / Professionella resurser
322Södra samtalsmottagningen
http://www.mamut.net/ssm/
Psykologpraktik i Stockholm. Information om mottagningens tjänster.
Mental hälsa / Professionella resurser
323Bo Martin Lindgren
http://home.swipnet.se/grisbacka/Sida_1x.html
Personliga texter om att leva med social fobi och panikångest.
Mental hälsa / Sjukdomar / Ångest och panik
324Panikattack
http://user.tninet.se/~mpm202d/index.html
Om symptom och behandling. Dessutom dagböcker och erfarenheter från panikattackpatienter.
Mental hälsa / Sjukdomar / Ångest och panik
325Panikångest
http://home.swipnet.se/~w-45740/
Privat sida med information om åkomman och behandlingsmöjligheter, och med en egen sjukdomshistoria.
Mental hälsa / Sjukdomar / Ångest och panik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  - Nästa

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer