Hälsosajter

WEBKategori
376Rubinen
http://www.rubinen.se/
Ett motivations- och omvårdnadsboende för missbrukare.
Missbruk / Illegala droger
377Hassela
http://www.hassela.se/
Driver behandlingshem och arbetar mot narkotika.
Missbruk / Illegala droger
378Tobaksfakta
http://www.tobaksfakta.org/
Ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet, Läkare mot tobak, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.
Missbruk / Tobak
379En Rökfri Generation
http://www.nonsmoking.se/
Vårt syfte är att få ungdomar att spola röken och aldrig börja använda tobak.
Missbruk / Tobak
380Tobakslagen
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930581.HTM
Texten i tobakslagen (1993:581) redovisas här av Notisum.
Missbruk / Tobak
381Unga Allergiker
http://www.ungaallergiker.se/
Allergi, astma, ungdom, förening, konsument, information.
Organisationer
382Histopatologi: Riksföreningen
http://home.swipnet.se/hp-sidan/
En ideell förening för dig som är biomedicinsk analytiker. Föreningen fungerar som remissinstans rörande ett antal frågor inom området.
Organisationer
383Riksföreningen för ME-patienter
http://www.rme.nu/
En sida för patienter som lider av ME/CFS. Information om föreningen och sjukdomstillståndet.
Organisationer
384Svensk Egenvård
http://www.svenskegenvard.se/
Svensk Egenvård vill öka allmänhetens kunskaper om egenvårdens betydelse såväl som att skapa trovärdighet och goda kontakter med vårdpersonal, terapeuter, opinionsbildare, forskare och utbildningsinstitutioner.
Organisationer
385Smittskyddsläkarföreningen
http://www.slf.se/templates/AssociationStartPage.aspx?id=2191
Innehåller bland annat smittskyddsläkarnas smittskyddsblad med läkar- och patientinformation om olika smittsamma sjukdomar. Adresser till smittskyddsläkare i Sverige.
Organisationer
386Blomsterfonden
http://www.blomsterfonden.se/
Ideell förening som arbetar för hem och vård till äldre i Storstockholmsområdet.
Organisationer
387Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
http://www.kroppsterapeuterna.se/
Svenska kroppsterapeuternas riksförbund är Sveriges största yrkesförbund för kroppsterapeuter.
Organisationer
388Aftonbladet Hälsa
http://www.aftonbladet.se/halsa
Information och nyheter om hälsa.
Publikationer
389Ungdomsmottagningen
http://www.ungdomsmottagningen.info/
Hemsidor från lokala ungdomsmottagningar. Information till ungdomar om sex och samlevnad, samt frågelåda.
Reproduktiv hälsa
390shenet aroma - Graviditet och förlossning
http://www.shenet.se/ravaror/gravid.html
Några tips för hudvården under den gravida tiden.
Reproduktiv hälsa / Graviditet och förlossning
391Vill ha barn
http://www.villhabarn.com/
Nättidningen för de som längtar efter barn men inte lyckas bli föräldrar. Med berättelser om par som till slut har fått barn, om forskning, medicinska lösningar, kliniker och adoption.
Reproduktiv hälsa / Infertilitet
392KOL.se
http://www.kol.se/
Om KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, symptom, behandling och vørdet av motion. Från läkemedelsföretagen Pfizer och Boehringer Ingelheim.
Sjukdomar och åkommor / Andningsbesvär
393Astma- och Allergiföreningen för Familjer Göteborg
http://www.allergiforeningen.com/
Information om astma och allergi. Även aktuella aktiviteter, läger med mera.
Sjukdomar och åkommor / Astma och allergi
394Astma.com
https://www.astma.com/
Astmaportal med information och nyheter. Driven av AstraZeneca.
Sjukdomar och åkommor / Astma och allergi
395Astma- och Allergiförbundet
http://www.astmaoallergiforbundet.se/
Vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. Länkar till samtliga medlemsföreningar i landet.
Sjukdomar och åkommor / Astma och allergi
396Astma
http://home.swipnet.se/~w-13250/allergiastma.htm
Kortfattat information om sjukdemen. Privat sida.
Sjukdomar och åkommor / Astma och allergi
397Astma & allergi
http://astmaochallergi.netdoktor.passagen.se/
Netdoktors fokussida med nyheter och information om sjukdomarna.
Sjukdomar och åkommor / Astma och allergi
398Mjölk skyddar mot astma
http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article10376154.ab
Artikel från Aftonbladet.
Sjukdomar och åkommor / Astma och allergi
399Blodsjukdomar
http://www.internetmedicin.se/dyn_list.asp?item=7&sub=121
Artikler om 28 olika blodsjukdomar.
Sjukdomar och åkommor / Blodåkommor
400Förbundet Blödarsjuka i Sverige
http://www.fbis.se/
Information om olika sjukdomar i spektret och om föreningens arbete.
Sjukdomar och åkommor / Blodåkommor
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  - Nästa

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer