Videos
ActivinsInserting Documents in ActivInspire - YouTube
How to insert a document to make it part of a flipchart in ActivInspire.
youtube.com - Sun, 16 Oct 2011 23:25
02:32HDSD: Phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 1 ...
1/ Hướng dẫn cài đặt phần mềm Activ Inspire 2/ Khởi động, thiết lập ngôn ngữ 3/ Bảng điều khiển 4/ Các khu vực làm ...
youtube.com - Wed, 18 Dec 2013 18:22
11:52How to Pronounce alfaxalone - YouTube
This video shows you how to pronounce alfaxalone.
youtube.com - Wed, 25 Feb 2015 21:07
00:19خطوات تشغيل برنامج ActivInspire - YouTube
دورة في استخدام السبورة التفاعلية آكتف بورد ActiveBord من إعداد وتقديم هاشم الزهراني - Duration: 1:21:45. by هاشم الزهراني 63,146 views. 1:21:45.
youtube.com - Sat, 24 Mar 2012 11:21
01:17[ActivInspire] CHUYEN POWERPOINT SANG ...
Xem thêm tại: http://bangvu.net.
youtube.com - Wed, 17 Sep 2014 15:48
04:47Transformers Revenge Of The Fallen Psp Gameplay ...
Ok another psp gameplay, but this one is fucking annoying, i didnt even feel like finishing the ...
youtube.com - Thu, 25 Jun 2009 02:37
06:52HDSD: Phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 6 ...
Trình Duyệt Đối Tượng Ví dụ Trình tự xây dựng bài giảng vận dụng trình Duyệt đối tượng.
youtube.com - Wed, 18 Dec 2013 18:29
12:19Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 5 - YouTube
1/ Giới thiệu về trình duyệt 2/ Trình duyệt Trang 3/ Trình duyệt Tài Nguyên 4/ Trình duyệt Ghi Chú *** Download ...
youtube.com - Tue, 17 Dec 2013 08:40
08:12We do not evaluate or guarantee the accuracy of any content in this site. Click here for the full disclaimer.