Hälsosajter

WEBKategori
1Apoteket
http://www.apoteket.se/
Ger dig råd och tips kring egenvård och hälsa. Du kan testa dina vanor och ställa frågor till oss. Du hittar också information om vår organisation, kontaktpersoner och annan information relevant för Apoteksbolaget.
Farmaci / Apotek
2Ungdomar.se
http://ungdomar.se/
Här kan ungdomar få expertsvar på frågor om sex, föräldrar, relationer och att bli vuxen. Innhåller även diskussionsforum, tävlingar och ungdomsrelaterade nyheter.
Reproduktiv hälsa
3Terapisnack
http://www.terapisnack.com/
Forum där man kan diskutera allt som har med terapi och mental hälsa att göra. Experter svarar på eventuella frågor.
Mental hälsa
4Läkartidningen
http://www.lakartidningen.se/
Vetenskaplig tidskrift inom medicin samt organ för Sveriges Läkarförbund.
Publikationer
5InternetMedicin
http://www.internetmedicin.se/
Ett verktyg för läkare i svenska sjukvården som erbjuder aktuella behandlingsöversikter skrivna av experter.
Medicin
6Barncancerfonden
http://www.barncancerfonden.se/
Information om barncancer och om fondens arbete.
Sjukdomar och åkommor / Cancer
7Läkemedelsverket
http://www.lakemedelsverket.se/
Statlig myndighet som ansvarar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Nyheter och information för företag, sjukvård och patienter om användning av mediciner, biverkningar, riskbedömningar, rekommendationer samt gällande regelverk.
Farmaci
8Cancerfonden
http://www.cancerfonden.se/
En ideell organisation som stöder omkring 75 procent av all projektbunden cancerforskning i Sverige.
Sjukdomar och åkommor / Cancer
9Karolinska Sjukhuset
http://www.karolinska.se/
Ett av Sveriges största universitetssjukhus. På sjukhuset bedrivs högspecialiserad sjukvård och bassjukvård samt forskning och utbildning. På KS finns också Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
10Dagens medicin
http://www.dagensmedicin.se/
Oberoende nyhetstjänst för hela sjukvården.
Publikationer
11Sahlgrenska Universitetssjukhuset
http://www.sahlgrenska.se/
Ett av Europas största sjukhus med länssjukvård för invånarna i Göteborgsområdet och specialistkompetens inom bland annat hjärt- och kärlsjukvård, rekonstruktiv kirurgi, barnsjukvård, vaccin, immunologi, reumatologi och kateterburen intervention.
Medicin / Sjukhus och vårdinrättningar / Sjukhus
12Strandkliniken
http://www.strandkliniken.se/
Specialistklinik, belägen i Stockholm.
Medicin / Kirurgi / Plastikkirurgi
13Medical Link
http://www.medicallink.se/
En informationstjänst på Internet för informationsgivare som vill nå ut till svenska sjukvården. Medicallink har mer än 2500 medicinska länkar.
14Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa forskningsmetoder.
http://www.infovoice.se/fou/
Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.
15SCADB
http://user.tninet.se/~egq308s/
Svenska certifieringsföreningen för behandlare av alkohol- och drogberoende. Information om certifieringen samt priser.
16Om stank och smuts
http://www.peterenglund.com/textarkiv/stank.htm
En essä av Peter Englund om hygienen genom tiderna, från medeltiden till våra dagar.
17PrimaVi
http://www.primavi.se/
Guide till hälsa och friskvård med medicinska nyheter och frågelådor med svar från experter.
18Giftinformationscentralen
http://www.giftinformationscentralen.se/
Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.
19Multiresistenta bakterier i svensk sjukvård
http://www.srga.org/MRB/index.html
RAF, STRAMA och SFSS:s handlingsplan och rekommendationer för tidig upptäckt och åtgärder för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier på svenska vårdinrättningar.
20Försäkringskassan
http://www.fk.se/privatpers/sjuk/
Information om ekonomisk hjälp vid sjukdom och rehabilitering.
21Landstingsförbundet - Väntetider i vården
http://sas.skl.se/
Om väntetider inom vården i hela landet. Sökbar på landsting och typ av mottagning. Innehåller även information om uppföljning av tillgänglighet inom vården.
22Geblod.nu
http://www.geblod.nu/main.aspx?PageId=1
Information från blodcentralerna i Sverige. Portal om blodgivning.
23Alternativmedicin
http://www.alternativmedicin.se/
En rikstäckande guide över terapeuter, företag, organisationer, produkter och evenemang som alla har alternativ medicin som gemensam nämnare.
Alternativmedicin
24DCG Farmaceutiska AB
http://www.dcg.se/
Tillverkar och marknadsför läkemedel, naturläkemedel, homeopatiska medel och kosttillskott.
Alternativmedicin
25Ayur-Veda Hälsocenter Veda Lila
http://www.vedalila.se/
Säljer ayurvediska produkter och kurser.
Alternativmedicin
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  - Nästa

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer