FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Bakterie- och svampinfektioner -- Blod- och lymfatiska sjukdomar -- Chemically-Induced Disorders -- Djursjukdomar -- Eye Diseases -- Hjärt-kärlsjukdomar -- Hormonsjukdomar -- Hud- och bindvävssjukdomar -- Immunsjukdomar -- Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer -- Luftvägssjukdomar -- Matsmältningssystemets sjukdomar -- Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar -- Miljöbetingade hälsoproblem -- Munhålesjukdomar -- Muskel- och skelettsjukdomar -- Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar -- Nervsystemets sjukdomar -- Otorhinolaryngologic Diseases -- Parasitsjukdomar -- Patologiska tillstånd, tecken och symtom -- Psykiska störningar -- Sår och skador -- Tumörer -- Urogenitala sjukdomar hos män -- Virussjukdomar -- Yrkessjukdomar -

1

11q-deletionssynromet

2

22q11 Deletion Syndrome

4

4:e kranialnervssjukdomar
46, XX Disorders of Sex Development
46, XX Testicular Disorders of Sex Development
46, XY Disorders of Sex Development

A

Abducensnervsjukdomar
Abducensnervskada
Aberrant Crypt Foci
Abetalipoproteinemi
Abnormal Karyotype
Abnormalities, Severe Teratoid
Abort, ofullständig
Abort, septisk
Abort, veterinär
Absensepilepsi
Abstinenssyndrom
Abstinenssyndrom hos nyfödda
Acanthamoebakeratit
Acanthocheilonemiasis
Acanthosis nigricans
Accessory Atrioventricular Bundle
Accessory Nerve Injuries
Acidos
Acidos, renal tubulär
Acidos, respiratorisk
Acinärcellskarcinom
Acinetobacterinfektioner
Acrospiroma
ACTH-producerande hypofysadenom
ACTH-syndrom, ektopiskt
Actinobacillusinfektioner
Actinomycetalesinfektioner
Acute Chest Syndrome
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis
Acute Kidney Injury
Acute Pain
Adamantinom
Adams-Stokes syndrom
Addisons sjukdom
Adenofibrom
Adenokarcinom
Adenokarcinom, bronkiolo-alveolär
Adenokarcinom, follikulärt
Adenokarcinom, mucinös
Adenokarcinom, papillärt
Adenokarcinom, sebaceus
Adenokarcinom, skirröst
Adenolymfom
Adenom, acidofilt
Adenom, basofilt
Adenom, kromofobt
Adenom, oxyfilt
Adenom, pleomorft
Adenom, villöst
Adenoma, Islet Cell
Adenomatoid lungcysta, medfödd
Adenomatös tjocktarmspolypos
Adenomatos, pulmonell
Adenomatösa polyper
Adenomyoepiteliom
Adenomyom
Adenomyosis
Adenophoreainfektioner
Adenosarkom
Adenovirusinfektioner
Adenovirusinfektioner, humana
ADHD
Adies syndrom
Adnexasjukdomar
Adningssystemetsmissbildningar
Adrenogenitalt syndrom
Adrenokortikalt karcinom
Adrenoleukodystrofi
Afaki
Afasi
Afasi, Broca
Afasi, primär progressiv
Affektiva störningar
Affektiva störningar, psykotiska
Afrikansk hästpest
Afrikansk svinpest
Agenesis of Corpus Callosum
Aggressiv tandlossning
Agrafi
Agranulocytos
Aicardi Syndrome
AIDS
AIDS hos katter
AIDS hos möss
AIDS-arterit, centrala nervsystemet
AIDS-associerad nefropati
AIDS-demens
AIDS-relaterade opportunistiska infektioner
AIDS-relaterat komplex
AIDS-relaterat lymfom
Airway Remodeling
Akalkulös kolecystit
Akantolys
Akantom
Akatalasemi
Akatisi, läkemedelsframkallad
Akinetisk mutism
Aklorhydri
Akneärr
Akneiformutslag
Akondroplasi
Akro-osteolys
Akrocefalosyndaktyli
Akrodermatit
Akrodyni
Akrokalosalt syndrom
Akromegali
Aktinobacillos
Aktiverat protein C-resistens
Akustikusneurinom
Akut bifenotypisk leukemi
Akut buk
Akut koronarsyndrom
Akut sjukdom
Akut strålningssyndrom
Akuta situationer
Akutfasreaktion
Alagilles syndrom
Albinism
Albinism, okulär
Albinism, okulokutan
Albuminuri
Aleutisk minksjukdom
Alexanders sjukdom
Alexi
Alfa 1-antitrypsinbrist
Alfamannosidos
Alfatalassemi
Alfavirusinfektioner
Alice in Wonderland Syndrome
Alien Hand Syndrome
Aliivibrio Infections
Alkalos
Alkaptonuri
Alkoholabstinensanfall
Alkoholbetingad varaktig minnesstörning
Alkoholcirros
Alkoholförgiftning
Alkoholism
Alkoholkardiomyopati
Alkoholmissbruk
Alkoholneuropati
Alkoholpsykoser
Alkoholskador
Allergisk chock
Alopecia areata
Alstrom Syndrome
Alternariosis
Alveolarresorption
Alveolit, exogen allergisk
Alzheimers sjukdom
Amauros, flyktig
Amblyopi
Ameloblastom
Amelogenesis imperfecta
Amfetaminmissbruk
Aminosyratransportrubbningar, medfödda
Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Amningssvårigheter
Amnionbandsyndrom
Amöbadysenteri
Amöbainfektion
Amputation, traumatisk
Amyloidneuropatier
Amyloidneuropatier, familjära
Amyloidos
Amyloidos, familjär
Amyotrofisk lateralskleros
Analatresi
Analfissur
Analkörteltumörer
Analsjukdomar
Anaplasi
Anaplasmaceaeinfektioner
Anaplasmos
Anastomotic Leak
Andersens syndrom
Andningsalkalos
Andningsförlamning
Andningsljud
Andningsstillestånd
Andningsstörningar
Andningssvikt
Andnöd
Andnödssyndrom hos nyfödda
Andnödssyndrom hos vuxna
Androgenokänslighetssyndrom
Anemi hos nyfödda
Anemi, aplastisk
Anemi, dyserytropoietisk, medfödd
Anemi, hemolytisk
Anemi, hemolytisk, autoimmun
Anemi, hemolytisk, medfödd
Anemi, hemolytisk, medfödd icke-sfärocytisk
Anemi, hypokrom
Anemi, hypoplastisk, medfödd
Anemi, makrocytär
Anemi, myeloftisisk
Anemi, perniciös
Anemi, refraktär
Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller
Anemi, sideroblastisk
Anencefali
Anetoderma
Aneuploidi
Aneurysm, brustet
Aneurysm, dissekerande
Aneurysm, falskt
Aneurysm, infekterat
Anfall
Angelmans syndrom
Angina, instabil
Angina, Stable
Angiodysplasi
Angioedemas, Hereditary
Angiofibrom
Angioida strimmor
Angiokeratom
Angiolipom
Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili
Angiomatos
Angiomatos, bacillär
Angiomyolipom
Angiomyom
Angioödem
Anhedonia
Aniridi
Anisakiasis
Aniseikoni
Anisokori
Anisometropi
Ankle Fractures
Ankylos
Ankylos av tänder
Ankylostomiasis
Anoftalmi
Anorexia nervosa
Anpassningssvårigheter
Ansikts- och käkskador
Ansiktsasymmetri
Ansiktsblindhet
Ansiktsdermatoser
Ansiktsförlamning
Ansiktsförtvining, halvsidig
Ansiktsmissbildningar
Ansiktsnervssjukdomar
Ansiktsneuralgi
Ansiktsskador
Ansiktssmärta
Ansiktsspasm, halvsidig
Ansiktstumörer
Ansträngningsinkontinens
Antecipation, genetisk
Anterior Capsular Rupture, Ocular
Anterior Wall Myocardial Infarction
Anti-GBM-sjukdom
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis
Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis
Anticholinergic Syndrome
Antifosfolipidsyndrom
Antisocial personlighetsstörning
Antitrombin III-brist
Antley-Bixler syndrom
Antrakosilikos
Anxiety Disorders
Aortabågesyndrom
Aortabråck
Aortabråck, bröst
Aortabråck, buk
Aortabristning
Aortaförträngning
Aortainflammation
Aortaklaffinsufficiens
Aortaklafförträngning
Aortaklaffprolaps
Aortapulmonal septumdefekt
Aortasjukdomar
Aortastenos, subvalvulär
Aortastenos, supravalvulär
Apermi
Apkoppor
Apraxi, ideomotorisk
Apsjukdomar
Aptitlöshet
Apudom
Araknodaktyli
Araknoidalcystor
Araknoidit
Arbovirusinfektioner
Arcus Senilis
Arenavirusinfektioner
Argininosuccinic Aciduria
Armskador
Arnold-Chiaris missbildning
Arsenikförgiftning
Artärbråck
Artärinflammation
Arteria mesenterica superior-syndrom
Arteria vertebrobasilaris-insufficiens
Arterio-arteriell fistel
Arterioloskleros
Arterioskleros
Arterioskleros, oblitererande
Arteriovenös fistel
Arteriovenösa missbildningar
Arterivirusinfektioner
Arthritis, Juvenile
Arthus reaktion
Artificial Lens Implant Migration
Artikulationsrubbningar
Artrit, experimentell
Artrit, infektiös
Artrit, reaktiv
Artros
Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare
Asbestos
Ascaridiasis
Ascarididainfektioner
Asfyxi, neonatal
Aspartylglukosaminuri
Aspergers syndrom
Aspergillos
Aspergillos, allergisk bronkopulmonell
Aspirationspneumoni
Astenozoospermi
Asthma, Aspirin-Induced
Asthma, Occupational
Astigmatism
Astma
Astma, ansträngningsutlöst
Astrocytom
Astrovirusinfektioner
Asymptomatic Diseases
Asymptomatic Infections
Ataxi
Ataxia telangiektasia
Ateroskleros
Atetos
Atrial Remodeling
Atrioventrikulär block
Atrophic Vaginitis
Auramigrän
Autism
Autoimmuna nervsjukdomar
Autoimmuna sjukdomar
Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome
Autonom dysreflexi
Autonoma nervsystemets sjukdomar
Avföringsinkontinens
Avmagring
AVNRT
Avulavirusinfektioner
Avvikande beteende
Azoospermi
Azotemi

B

B-cellsleukemi
B-cellsleukemi, kronisk
B-cellslymfom
Babesios
Babinskireflex
Bacillaceaeinfektioner
Bäcken-skuldergördelmuskeldystrofier
Bäckenförträngning
Bäckeninfektion
Bäckeninflammation
Bäckenlösning
Bäckensmärta
Bäckentumörer
Bacteroidaceaeinfektioner
Bacteroidesinfektioner
Bakre leukoencefalopatisyndrom
Bakterie- och svampinfektioner
Bakteriella infektioner
Bakteriella infektioner i centrala nervsystemet
Bakteriella infektioner, gramnegativa
Bakteriella infektioner, grampositiva
Bakteriemi
Bakteriuri
Balanit
Balanitis xerotica obliterans
Balantidiasis
Balkan-nefropati
Bältros
Bandmaskinfektioner
Bardet-Biedls syndrom
Barnlöshet
Barnlöshet hos kvinnor
Barnlöshet hos män
Barnsängsinfektioner
Barnsängssjukdomar
Barretts esofagus
Barth Syndrome
Bartonellaceaeinfektioner
Bartonellainfektioner
Bartters sjukdom
Basalcellskarcinom
Basalcellsnevussyndrom
Basalcellstumörer
Basalganglieblödning
Basalgangliesjukdomar
Beckwith-Wiedemanns syndrom
Behcets syndrom
Belastningsskador
Bells pares
Benbildning, bakre longitudinell ligament
Benbildning, heterotop
Benbildningsdefekter
Benbrott
Bencystor
Bencystor, aneurysmala
Bendemineralisering, patologisk
Bendermatoser
Benförhårdning
Benförtjockning
Benhinneinflammation
Benign intrakraniell tryckökning
Benigna neonatala kramper
Beninflammation
Benlängdsskillnad
Benmalalignment
Benmärgssjukdomar
Benmärgstumörer
Benresorption
Bensår
Benskador
Benskörhet
Benskörhet efter menopaus
Benutväxter
Benvävnadstumörer
Benvävsdöd
Benvävsuppmjukning
Beriberi
Bernard-Souliers syndrom
Beroende personlighetsstörning
Beryllios
Besoar

b

beta-talassemi

B

Betamannosidos
Beteendestörningar hos barn
Beteendestörningar, REM-sömn
Bett och stick
Bettfel
Bettfel, Angle-klass I
Bettfel, Angle-klass II
Bettfel, Angle-klass III
Bifidobacterialesinfektioner
Bihåleinflammation
Bihålesjukdomar
Bihåletumörer
Bindhinneinflammation
Bindhinneinflammation, akut hemorragisk
Bindhinneinflammation, allergisk
Bindhinneinflammation, bakteriell
Bindhinneinflammation, viral
Bindhinnesjukdomar
Bindhinnetumörer
Bindvävshinneinflammation
Bindvävssjukdomar
Bindvävstumörer
Binge Drinking
Binge-Eating Disorder
Binjurebarksadenom
Binjurebarkshyperfunktion
Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Binjurebarkssjukdomar
Binjurebarkstumörer
Binjurehypofunktion
Binjureresttumör
Binjuresjukdomar
Binjuretumörer
Biotinidasbrist
Birnaviridaeinfektioner
Birt-Hogg-Dube Syndrome
Bisköldkörtelsjukdomar
Bisköldkörteltumörer
Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw
Bitestikelinflammation
Blå nevus
Blå tåsyndrom
Blåmärken
Bland White Garland Syndrome
Blandad bindvävssjukdom
Blandtumör, malign
Blandtumör, mesodermal
Blåsa
Blåsexstrofi
Blåshalshinder
Blåskatarr
Blåsljud
Blåsmasksjuka
Blåsstörning, neurogen
Blastkris
Blastocystisinfektioner
Blastomykos
Blåtunga
Blekhet
Blepharitis
Blepharophimosis
Blepharospasm
Blind tarmslynga-syndrom
Blindhet
Blindtarmsinflammation
Blindtarmssjukdomar
Blindtarmstumörer
Blixtolyckor
Blod i bukhålan
Blod i urin
Blod- och lymfatiska sjukdomar
Blödande tandkött
Blödarsjuka
Blodbråck
Blodbrist
Blodcancer
Blodfärgad avföring
Blodförlust vid operation
Blodgruppsinkompatibilitet
Blodkärlskramp, intrakraniell
Blodkoagulationsstörningar
Blodkoagulationsstörningar, ärftliga
Blodkräkningar
Blödning
Blödning i lungsäcken
Blödning i mag-tarmkanal
Blödning i munnen
Blödning i putamen
Blödningsbenägenhet
Blödningschock
Blodplättssjukdomar
Blodpropp
Blodpropp i kranskärl
Blodpropp, vandrande
Blodproppssjukdomar
Blodproteinsjukdomar
Blodsjukdomar
Blodtrycksfall
Blodtrycksutlöst encefalopati
Blodtumörer
Blodupphostning
Blodutgjutning
Blodvallningar
Blöjutslag
Blooms syndrom
Blyförgiftning
Blyförgiftning, nervsystemet
Blyförgiftning, nervsystemet, barn
Blyförgiftning, nervsystemet, vuxna
Body Dysmorphic Disorders
Böld
Bone Anteversion
Bone Retroversion
Border disease
Bordetellainfektioner
Bornavirusinfektion
Bornholmssjuka
Borreliainfektioner
Boskapspest
Botulism
Boutonneuse-feber
Bovine Virus Diarrhea-Mucosal Disease
Bowens sjukdom
Brachydactyly
Bråck
Bradykardi
Brakialplexusneurit
Brakialplexusneuropatier
Brankio-oto-renalsyndrom
Brankiom
Brännskador
Brännskador i ögonen
Breakthrough Pain
Brenners tumör
Bristfälligt uttal
Bristning
Bristsjukdomar
Bronkialfistel
Bronkialspasm
Bronkialtumörer
Bronkiell hyperreaktivitet
Bronkiolit
Bronkiolit, viral
Bronkit, kronisk
Bronkogen cysta
Bronkomalaci
Bronkopneumoni
Bronkopulmonell dysplasi
Bronkopulmonell sekvestrering
Bronkutvidgning
Bronsdiabetes
Broskförkalkning
Broskfrakturer
Brosksjukdomar
Brosktumör
Bröstcysta
Bröstkorgssjukdomar
Bröstkorgsskador
Bröstkorgstumörer
Bröstkörtelinflammation
Bröstryggmärgssyndrom
Bröstsjukdomar
Bröstsmärta
Brösttumörer
Brösttumörer hos djur
Brösttumörer hos män
Brösttumörer, experimentella
Brown-Sequards syndrom
Brucellos
Brucellos, bovin
Brugadas syndrom
Brytningsfel
Budd-Chiaris syndrom
Bukabscess
Bukbråck
Bukfibromatos
Bukhålegraviditet
Bukhinneinflammation
Bukhinnesjukdomar
Bukhinnetumörer
Bukskador
Buksmärta
Bukspottkörtelcysta
Bukspottkörtelfistel
Bukspottkörtelinflammation
Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd
Bukspottkörtelinflammation, alkoholbetingad
Bukspottkörtelinflammation, kronisk
Bukspottkörtelsjukdomar
Bukspottkörtelsvikt
Bukspottkörteltumörer
Buktumörer
Bulbär pares, progressiv
Bulbospinal atrofi, X-bunden
Bulimi
Bulimia nervosa
Bullerskador
Bunyaviridaeinfektioner
Burkholderiainfektioner
Burkitts lymfom
Burning mouth-syndrom
Burulisår
Buschke-Lowenstein Tumor
Byssinos

C

C-vitaminbrist
CADASIL
Cafe-au-lait-fläckar
Caliciviridaeinfektioner
Campomelisk dysplasi
Campylobacterinfektioner
Camurati-Engelmanns syndrom
Canavans sjukdom
Cancerförstadier
Candidemia
Candidiasis, Invasive
Capgras syndrom
Caplans syndrom
Capsule Opacification
Carcinogenesis
Carcinoma, Islet Cell
Carcinoma, Transitional Cell
Cardio-Renal Syndrome
Cardiovirusinfektioner
Carney Complex
Carolis sjukdom
Celltransformation, neoplastisk
Celltransformation, viral
Cellulit
Cementom
Central Serous Chorioretinopathy
Centrala nervsystemets cystor
Centrala nervsystemets infektioner
Centrala nervsystemets sjukdomar
Centrala nervsystemets tumörer
Centrala nervsystemets venöst angiom
Centronukleär myopati
Cerebellär ataxi
Cerebral amyloid angiopati
Cerebral amyloid angiopati, familjär
Cerebral infarkt
Cerebral pares
Cerebral Phaeohyphomycosis
Cerebral Small Vessel Diseases
Cerebral Ventriculitis
Cerebralt hematom, traumatiskt
Cerebrospinal otorre
Cerebrospinal rinorre
Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie
Cerebrovaskulära sjukdomar
Cerebrovaskulära skador
Cervikal intraepitelial neoplasi
Cervixerosion
Cervixinkompetens
Chagas kardiomyopati
Chagas sjukdom
Charcot-Marie-Tooths sjukdom
CHARGE Syndrome
Chediak-Higashis syndrom
Chemically-Induced Disorders
Chemotherapy-Induced Febrile Neutropenia
Cheyne-Stokes` andning
Chiari-Frommels syndrom
Chilaiditi Syndrome
Chlamydiaceaeinfektioner
Chlamydial Pneumonia
Chlamydophilainfektioner
Chock
Chock, kardiogen
Chock, septisk
Chock, traumatisk
Cholera morbus
Chondodysplasia punctata
Chondromalacia patellae
Chorea gravidarum
Choroid Diseases
Choroid Hemorrhage
Choroid Neoplasms
Choroiditis
Chromosome Duplication
Chromosome Inversion
Chronic Pain
Churg-Strauss syndrom
Cicatrix
Cicatrix, Hypertrophic
Ciguateraförgiftning
Cilierörlighet, defekt
Ciliophorainfektioner
Circoviridaeinfektioner
Cirkulerande tumörceller
Citrullinemi
Clonorchiasis
Clostridiuminfektioner
Cochliomyia hominivorax-infektion
Cockaynes syndrom
Coffin-Lowrys syndrom
Cogan Syndrome
Coinfection
Collagenous Sprue
Colles fraktur
Colloid Cysts
Coloradofästingfeber
Commotio Cordis
Composite Lymphoma
Conducted Energy Weapon Injuries
Congenital Disorders of Glycosylation
Congenital Hyperinsulinism
Contrecoup Injury
Cor triatriatum
Corneal Endothelial Cell Loss
Corneal Perforation
Corneal Wavefront Aberration
Coronary-Subclavian Steal Syndrome
Coronaviridaeinfektioner
Coronavirusinfektioner
Corpse Dismemberment
Corynebacteriuminfektioner
Costello Syndrome
Cowdrios
Coxa Valga
Coxa Vara
Coxsackievirusinfektioner
CREST-syndrom
Creutzfeldt-Jakobs syndrom
Crigler-Najjars syndrom
Criss-cross heart
Crohns sjukdom
Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes
Cushings syndrom
Cutis laxa
Cyanos
Cyklosporiasis
Cystadenofibroma
Cystadenokarcinom
Cystadenokarcinom, mucinöst
Cystadenokarcinom, papillärt
Cystadenokarcinom, seröst
Cystadenom
Cystadenom, mucinöst
Cystadenom, papillärt
Cystadenom, seröst
Cysticerkos
Cystinos
Cystinuri
Cystisk fibros
Cystit, interstitiell
Cystnjure
Cystocele
Cystor
Cytokrom c-oxidasbrist
Cytomegalovirusinfektioner
Cytomegalovirusretinit
Cytophagaceae Infections

D

Dagenures
Dålig andedräkt
Dammlunga
Dandruff
Dandy-Walkers syndrom
Danssjuka
Dariers sjukdom
Darrning
De Langes syndrom
De Quervains sjukdom
Decerebrering
Degenerativ myopi
Dekalcificering, patologisk
Dekapitation
Delirium
Delirium tremens
Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust
Delta-talassemi
Deltaretrovirusinfektioner
Delusional Parasitosis
Demens
Demens, vaskulär
Demyeliniserande autoimmuna sjukdomar, CNS
Demyeliniserande sjukdomar
Dengue
Dent Disease
Dental attrition
Dentalt mikroläckage
Dentin, sekundärt
Dentindysplasi
Dentinkänslighet
Dentinogenesis imperfecta
Dentofacial Deformities
Denys-Drashs syndrom
Depressiv sjukdom
Depressive Disorder, Treatment-Resistant
Dermatit, allergisk kontakt
Dermatit, exfoliativ
Dermatit, fototoxisk
Dermatit, icke-allergisk
Dermatit, perioral
Dermatit, seborroisk
Dermatitis herpetiformis
Dermatofibrosarkom
Dermatomyosit
Dermoidcysta
Desmoplastic Small Round Cell Tumor
Desulfovibrioinfektioner
Diabetes
Diabetes insipidus
Diabetes insipidus, nefrogen
Diabetes insipidus, neurogen
Diabetes, experimentell
Diabetes, lipoatrofisk
Diabetesfot
Diabetesketoacidos
Diabeteskoma
Diabeteskomplikationer
Diabetesneuropatier
Diabetic Cardiomyopathies
Diabetisk näthinnesjukdom
Diabetiska kärlsjukdomar
Diabetiska njursjukdomar
Diafragmabråck
Diafragmabråck, traumatiskt
Diafragmatisk eventration
Diamond-Blackfans anemi
Diarre
Diarre hos spädbarn
Dicrocoeliasis
Dictyocaulusinfektioner
Dientamoeba-infektion
Diffus axonskada
Diffuse Neurofibrillary Tangles with Calcification
Difteri
DiGeorges syndrom
Digital Dermatitis
Dihydropyrimidindehydrogenasbrist
Dipetalonemainfektioner
Diphyllobothriasis
Dirofilariasis
Disease Resistance
Diskit
Dislokationer
Disorders of Sex Development
Dissektion av inre halsartär
Disseminerad intravasal koagulation
Dissociativa störningar
Distala myopatier
Divertikel
Divertikulit
Djursjukdomar
DNA-nedbrytning, nekrotisk
DNA-reparationsbrist
DNA-virusinfektioner
Död
Donohue Syndrome
Dourine
Dövblindhet
Dövhet
Downs syndrom
Dracunculiasis
Drogmissbruk, intravenöst
Drug Hypersensitivity Syndrome
Drug Overdose
Drug-Induced Liver Injury
Drug-Induced Liver Injury, Chronic
Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
Drunkning
Drusennäthinna
Drusenpapill
Duanes syndrom
Dubbelseende
Dubbelt flöde från högerkammare
Ductus arteriosus, öppetstående
Duktal karcinom
Duktal karcinom, bröst
Duktal karcinom, icke-infiltrerande
Dumpningssyndrom
Duodenalhinder
Duodenogastrisk reflux
Dupuytren Contracture
Dvärgväxt
Dvärgväxt, hypofysär
Dygnsrytmstörningar
Dykarsjuka
Dysautonomi, familjär
Dysbiosis
Dyscalculia
Dysenteri
Dysfunktion i bakre tibiasena
Dysgammaglobulinemi
Dysgerminom
Dyskeratos, medfödd
Dyskinesi
Dyskinesi, läkemedelsframkallad
Dyslexi, förvärvad
Dyslipidemier
Dyspareuni
Dyspepsi
Dysplastiskt nevussyndrom
Dyspné, paroxysmal
Dyssomnia
Dyssynergia cerebellaris myoclonica
Dysuri

E

Ear Deformities, Acquired
Ear Diseases
Ear Neoplasms
Earache
Eating Disorders
Ebsteins anomali
Eccrine Porocarcinoma
Echinostomiasis
ECHO-virusinfektioner
Echogenic Bowel
Ectopia cordis
Ectopia lentis
Edema Disease of Swine
Efemeralfeber
Egg Hypersensitivity
Ehlers-Danlos syndrom
Ehrlichios
Ehrlichtumör
Eisenmengers komplex
Ekinokockos, lever
Eksem
Eksem, dyshidrotiskt
Ektodermal dysplasi
Ektodermal dysplasi 1, anhidrotisk
Ektodermal dysplasi 3, anhidrotisk
Ektodermal dysplasi, autosomal recessiv
Ektoparasitinfestationer
Ektromeli
Ektromeli, smittsam
Ektyma
Ektyma, smittsam
Elefantsjuka
Elektriska brännskador
Elektriska skador
Eliminationsstörningar
Elliptocytos, ärftlig
Ellis-Van Crevelds syndrom
Emaljfluoros
Emaljsprickor
Emboli och trombos
Emboli, paradoxal
Embryodöd
Emfysem
Emfysematös kolecystit
Empty sella-syndrom
Empyem
Encefalitozoonos
Encefalomyelit, akut disseminerad
Encefalomyelit, autoimmun, experimentell
End Stage Liver Disease
Endarterit
Endocarditis, Non-Infective
Endodermal sinustumör
Endoftalmit
Endokardiell cushion-defekt
Endokardiell fibroelastos
Endokardit
Endokardit, bakteriell
Endokardit, subakut bakteriell
Endoleak
Endolymfatisk hydrops
Endometriehyperplasi
Endometrietumörer
Endometrios
Endomyokardiell fibros
Endotoxemi
Engelska sjukan
Enkondromatos
Enoftalmus
Enoplidainfektioner
Entamoebiasis
Enterobacteriaceaeinfektioner
Enterokolit, nekrotiserande
Enterokolit, neutrogen
Enterokolit, pseudomembranös
Enteropathy-Associated T-Cell Lymphoma
Enterotoxemi
Enterovirusinfektioner
Enures
Enzootisk bovin leukos
Enzootisk pneumoni
Enzootisk pneumoni hos kalv
Eosinofili
Eosinofili-myalgisyndrom
Eosinofilt granulom
Eosinophilic Esophagitis
Ependymom
Epidermal dysplasi, verruciform
Epidermoidcysta
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa acquisita
Epidermolysis bullosa dystrophica
Epidermolysis bullosa lethalis
Epidermolysis bullosa simplex
Epiduralabscess
Epiduralblödning, kraniell
Epiduralblödning, spinal
Epiduraltumörer
Epifysglidning
Epilepsi
Epilepsi, generaliserad
Epilepsi, komplex, partiell
Epilepsi, myoklon
Epilepsi, partiell
Epilepsi, partiell, motorisk
Epilepsi, partiell, sensorisk
Epilepsi, posttraumatisk
Epilepsi, reflexutlöst
Epilepsi, rolandisk
Epilepsi, tonisk-klonisk
Epilepsia partialis continua
Epiretinalmembran
Epispadi
Epstein-Barrvirusinfektioner
Erdheim-Chesters sjukdom
Erektil dysfunktion
Ergotaminförgiftning
Erysipelas hos svin
Erysipeloid
Erysipelothrixinfektioner
Erythema chronicum migrans
Erythema induratum
Erythema infectiosum
Erythema multiforme
Erythrokeratodermia Variabilis
Erytrasma
Erytroblastopeni
Erytromelalgi
Erytroplasi
Esofagusakalasi
Esofagusatresi
Esofaguscysta
Esofagusdivertikel
Esofagusdivertikulos
Esofagusfistel
Esofaguskramp
Esofagusmotilitetsstörningar
Esofagusperforation
Esophageal and Gastric Varices
Essentiell tremor
Estesioneuroblastom, olfaktorisk
Etmoidalsinuit
Euglenozoa Infections
Eunuckism
Euthyroid-sick syndromes
Exfoliationssyndrom
Exhibitionism
Exostoser, multipla ärftliga
Experimentella, autoimmuna, nervsystemetssjukdomar
Exsanguination
Extremitetsmissbildningar, medfödda
Extremt läkemedelsresistent tuberkulos
Exudativ dermatit hos svin
Eye Abnormalities
Eye Diseases
Eye Diseases, Hereditary
Eye Hemorrhage
Eye Infections
Eye Infections, Bacterial
Eye Infections, Fungal
Eye Infections, Parasitic
Eye Infections, Viral
Eye Injuries
Eye Injuries, Penetrating
Eye Manifestations
Eye Neoplasms
Eye Pain
Eyelid Diseases
Eyelid Neoplasms

F

Fabrys sjukdom
Facialisnervskador
Fågelalveolit
Fågelinfluensa
Fågelleukos
Fågelmalaria
Fågelretikuloendotelios
Fågelsarkom
Fågelsjukdomar
Fågeltuberkulos
Fagocytens bakteriedödande dysfunktion
Faktor V-brist
Faktor VII-brist
Faktor X-brist
Faktor XI-brist
Faktor XII-brist
Faktor XIII-brist
Falciparummalaria
Fallopian Tube Diseases
Fallopian Tube Neoplasms
Fallots tetrad
Falsk led
Familial Hypophosphatemic Rickets
Familjär medelhavsfeber
Fanconis anemi
Fanconis syndrom
Fantomkänsla
Farbers lipogranulomatos
Färgblindhet
Fårsjukdomar
Fascikulation
Fascioliasis
Fascioloidiasis
Fascit, nekrotiserande
Fascit, plantar
Fästingburna sjukdomar
Fästinginfestationer
Fästingöverförd rickettsios
Fästingparalys
Fästingtoxikoser
Favism
Feber
Feber av okänt ursprung
Feberkramper
Febrile Neutropenia
Fekal klumpbildning
Felställningsfrakturer
Felty Syndrome
Feminisering
Femoracetabular Impingement
Femoralbråck
Femurneuropati
Fencyklidinmissbruk
Fenylketonuri
Fenylketonuri, maternell
Feokromocytom
Fetal Alcohol Spectrum Disorders
Fetal distress
Fetischism (Psykiatrisk)
Fetma
Fetma med alveolär hypoventilation
Fetma, sjuklig
Fetomaternell blodpassage
Fettemboli
Fettlever
Fettlever, alkolbetingad
Fettnekros
Fettomsättningsrubbningar
Fettomsättningsrubbningar, medfödda
Fettvävnadstumörer
Fettvävsreumatism
Fibervävnadstumörer
Fibrinogenbrist
Fibroadenom
Fibrocystisk bröstsjukdom
Fibroepiteltumörer
Fibrom
Fibrom, desmoplastiskt
Fibrom, ossifierande
Fibromatos, aggressiv
Fibromuskulär dysplasi
Fibromyalgi
Fibros
Fibrös dysplasi, monostotisk
Fibrös dysplasi, polyostotisk
Fibrös skeletal dysplasi
Fibrosarkom
Filariaelefantsjuka
Filariasis
Filovirusinfektioner
Fingerskador
Finnar
Fiskfjällshud
Fiskfjällssjuka
Fisksjukdomar
Fistel
Fistel i matsmältningssystemet
Fjäderfäsjukdomar
Flanksmärta
Flaviridaeinfektioner
Flavivirusinfektioner
Flavobacteriaceaeinfektioner
Flea Infestations
Flerorgansvikt
Flertaliga lungknutor
Fluoridförgiftning
Flytning, vit
Fobier
Födelsevikt
Fokal epitelhyperplasi
Fokal hudhypoplasi
Fokal infektion
Fokal nodulär hyperplasi
Fokal segmental glomeruloskleros
Fokal tandinfektion
Follikelinflammation
Follikulär cysta
Follikulärt dendritcellsarkom
Folsyrabrist
Fönstertittande
Fönstertittarsjuka
Foodborne Diseases
För tidig födelse
För tidig menopaus
Foramen Ovale, Patent
Förändringar efter döden
Fördröjd transplantatfunktion
Fördröjt uppvaknande efter narkos
Forestiers sjukdom
Förgiftningar
Förhårdnader
Förhårdning
Förhudsförträngning
Förkalkning
Förkylning
Förlamning
Förlamning, dubbelsidig
Förlamning, halvsidig
Förlamning, partiell
Förlossningskomplikationer
Förlossningsskador
Förlossningssmärta
Förmaksfladder
Förmaksflimmer
Förmaksprematurslag
Förmaksseptumdefekter
Förstoppning
Fortplantningsskador
Förtvining
Förvärvat hyperostossynddrom
Förvirringstillstånd
Fosforomsättningsstörningar
Fosterdöd
Fosterhinneinflammation
Fosterresorption
Fosterskador
Fostervattenavgång, för tidig
Fostervattenemboli
Fostervikt
Fostrets sjukdomar
Fotdermatoser
Fotledsskador
Fotmissbildningar
Fotmissbildningar, förvärvade
Fotmissbildningar, medfödda
Fotodermatit
Fotsår
Fotsjukdomar
Fotskador
Fotsvamp
Fourniers gangrän
Fox-Fordyces sjukdom
Fragil X-syndrom
Frakturer, öppna
Frakturer, slutna
Frakturer, spontana
Framboesi
Framfall
Främmande kroppar
Främmande kroppar i ögat
Främmandekroppsförflyttningar
Främmandekroppsgranulom
Främmandekroppsreaktion
Främre kompartmentsyndrom
Främre ryggartärsyndrom
Fraser Syndrome
Frasiers syndrom
Freemartinism
Friedreichs ataxi
Frontallobsepilepsi
Frontotemporal Dementia
Frontotemporal Lobar Degeneration
Frostskada
Fruktos-1,6-difosfatasbrist
Fruktosintolerans
Fruktosomsättningsrubbningar, medfödda
Fuchs endoteliala dystrofi
Fukosidos
Fuktig ansiktsbrand
Fungemi
Furkationsdefekter
Furunkulos
Fusariosis
Fusobacteriaceaeinfektioner
Fusobacteriuminfektioner

G

Galaktorre
Galaktosemier
Gallblåseinflammation
Gallblåseinflammation, akut
Gallblåsesjukdomar
Gallblåsetumörer
Gallgångsadenom
Gallgångsatresi
Gallgångsdyskinesi
Gallgångsfistel
Gallgångssjukdomar
Gallgångstumörer
Gallreflux
Gallstas
Gallstenar
Gallvägsblödning
Gallvägsinflammation
Gallvägssjukdomar
Gallvägstumörer
Galna ko-sjuka
Gammaglobulinbrist
Gangliogliom
Ganglioncystor
Ganglioneuroblastom
Ganglioneurom
Gangliosidos, GM1
Gangliosidoser
Gangliosidoser, GM2
Gångoförmåga
Gångstörningar, neurologiska
Gångsvårigheter
Gapsvårighet
Gardners syndrom
Gasbildning
Gasförgiftning
Gasgangrän
Gastrinom
Gastrisk antral vaskulär ektasi
Gastrit, atrofisk
Gastrit, hypertrofisk
Gastroenteritis, Transmissible, of Swine
Gastroesofageal reflux
Gastrointestinala stromatumörer
Gastroschis
Gauchers sjukdom
Genetic Diseases, Inborn
Genetic Diseases, X-Linked
Genetic Diseases, Y-Linked
Genetiska sjukdomsanlag
Genitala tumörer hos män
Genitalherpes
Genominstabilitet
Genu Valgum
Genu Varum
Geographic Atrophy
Geotrikos
Germinom
Gerstmann-Straussler-Scheinkers sjukdom
Gerstmanns syndrom
Gestational Trophoblastic Disease
Getsjukdomar
Giant Axonal Neuropathy
Giardiasis
Giftstruma
Gikt
Giktartrit
Gilberts sjukdom
Gingival fibromatos
Gingivit, nekrotiserande ulcerös
Gitelmans syndrom
Glaskroppsavlossning
Glaskroppsblödning
Glattmuskeltumör
Glaucoma, Open-Angle
Glaukom, neovaskulärt
Glioblastom
Gliom
Gliom, subependymalt
Glios
Gliosarkom
Glomerulonefrit
Glomerulonefrit, IgA
Glomerulonefrit, membranös
Glomerulonefrit, membranproliferativ
Glomus jugulare-tumör
Glomus tympanicum-tumör
Glosögdhet
Glossit, benign migrerande
Glossopharyngeal Nerve Injuries
Glukagonom
Glukosfosfatdehydrogenasbrist
Glukosintolerans
Glukosomsättningsstörningar
Glukosuri, renal
Glutenintolerans
Glykogenupplagringssjukdom
Glykogenupplagringssjukdom typ I
Glykogenupplagringssjukdom typ II
Glykogenupplagringssjukdom typ IIb
Glykogenupplagringssjukdom typ III
Glykogenupplagringssjukdom typ IV
Glykogenupplagringssjukdom typ V
Glykogenupplagringssjukdom typ VI
Glykogenupplagringssjukdom typ VII
Glykogenupplagringssjukdom typ VIII
Gnagarsjukdomar
Gnathostomiasis
Goldenhars syndrom
Gomspalt
Gomtumörer
Gonaddysgenesi
Gonaddysgenesi, 46,XX
Gonaddysgenesi, 46,XY
Gonaddysgenesi, blandad
Gonadoblastom
Gonadrubbningar
Gonadvävnadstumörer
Gonorré
Grå starr
Gränspsykos
Granularcellstumör
Granulom, letalt mittlinje
Granulom, varbildande
Granuloma annulare
Granuloma inguinale
Granuloma, Plasma Cell, Orbital
Granuloma, Plasma Cell, Pulmonary
Granulomatös sjukdom, kronisk
Granulomatos, orofacial
Granulomatous Mastitis
Granulosacellstumör
Graves' oftalmopati
Graviditet hos diabetiker
Graviditet, överburen
Graviditetsdiabetes
Graviditetshypertoni
Graviditetskomplikationer
Graviditetskomplikationer, blod
Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl
Graviditetskomplikationer, infektiösa
Graviditetskomplikationer, parasitära
Graviditetskomplikationer, tumörer
Graviditetskräkningar
Graviditetskramp
Gray Platelet Syndrome
Grenblock
Grön starr
Guillain-Barres syndrom
Gula febern
Gulsot
Gulsot hos nyfödda
Gulsot, kronisk idiopatisk
Gynatresi
Gynekologiska tumörer
Gynekomasti
Gyratrofi

H

Haemonkiasis
Hajdu-Cheneys syndrom
Hakmaskinfektioner
Hallermanns syndrom
Hallucinationer
Hallux limitus
Hallux rigidus
Hallux valgus
Hallux varus
Halsartär-sinus cavernosusfistel
Halsartärförträngning
Halsartärsjukdomar
Halsartärskador
Halsartärtrombos
Halsböld
Halsbränna
Halsfluss
Hälsporre
Halsrevbenssyndrom
Hälta hos djur
Halvseende
Hamartom
Hamartomsyndrom, multipelt
Hämmad fostertillväxt
Hammartå
Hand-arm-vibrationssyndrom
Hand-Foot Syndrome
Handdermatoser
Handledsskador
Handlingsoförmåga
Handmissbildningar
Handmissbildningar, förvärvade
Handmissbildningar, medfödda
Handskador
Hantavirus pulmonellt syndrom
Hantavirusinfektioner
Håravfall
Hårbottenssjukdomar
Hårcellsleukemi
Hårighet, patologisk
Harpest
Hårryckningsmani
Hårsjukdomar
Hårsvampinfektion
Hartnups sjukdom
Hårtunga
Hasardspel
Haschmissbruk
Hashimotos sjukdom
Hästencefalomyelit
Hästencefalomyelit, östlig
Hästencefalomyelit, västlig
Hästencefalomyelit, venezuelansk
Hästfot
Hästsjukdomar
Havandeskapsförgiftning
Helicobacterinfektioner
HELLP-syndrom
Hemangioblastom
Hemangioendoteliom
Hemangioendoteliom, epitelioid
Hemangiom
Hemangiom, kapillärt
Hemangiom, kavernöst
Hemangiom, kavernöst, centrala nervsystemet
Hemangiopericytom
Hemangiosarkom
Hemartros
Hematokolpos
Hematom
Hematometra
Hemofagocytisk lymfohistiocytos
Hemofili B
Hemoglobin C-sjukdom
Hemoglobin SC-sjukdom
Hemoglobinopatier
Hemoglobinuri
Hemoglobinuri, paroxysmal
Hemolys
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
Hemolytiskt uremiskt syndrom
Hemophilusinfektioner
Hemopneumotorax
Hemorragisk feber med renalt syndrom
Hemorragisk feber, Amerikansk
Hemorragisk feber, Ebola
Hemorragisk feber, Krim
Hemorragisk feber, Omsk
Hemorragisk septikemi
Hemorragisk septikemi, viral
Hemorragiska febrar, virala
Hemorragiskt syndrom, bovint
Hemorrojder
Hemosideros
Hemospermi
Hemostatiska störningar
Henipavirusinfektioner
Hepadnaviridae-infektioner
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit B, kronisk
Hepatit C
Hepatit C, kronisk
Hepatit D
Hepatit D, kronisk
Hepatit E
Hepatit, alkoholbetingad
Hepatit, autoimmun
Hepatit, djur
Hepatit, infektiös, hos hundar
Hepatit, kronisk
Hepatoblastom
Hepatolentikulär degeneration
Hepatopulmonellt syndrom
Hepatorenalt syndrom
Hereditary Angioedema Type III
Hereditary Angioedema Types I and II
Hereditary Autoinflammatory Diseases
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome
Hereditary Central Nervous System Demyelinating Diseases
Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies
Hereditary Sensory and Motor Neuropathy
Heredodegenerative Disorders, Nervous System
Hermanski-Pudlaks syndrom
Heroinberoende
Herpangina
Herpes simplex
Herpes Zoster Ophthalmicus
Herpes zoster oticus
Herpeskeratit
Herpesviridaeinfektioner
Heshet
Heterotaxy Syndrome
Hiatusbråck
Hicka
Hidrocystom
Hirschsprungs sjukdom
Histiocytisk nekrotiserande lymfadenit
Histiocytiskt sarkom
Histiocytneoplasmer, maligna
Histiocytom
Histiocytom, benignt fibröst
Histiocytom, malignt fibröst
Histiocytos
Histiocytos, sinus
Histoplasmos
Histrionisk personlighetsstörning
Hiv-associerat lipodystrofisyndrom
HIV-avtacklingssyndrom
HIV-enteropati
HIV-infektioner
HIV-positivitet
Hjärn- och ryggmärgsinflammation
Hjärnabscess
Hjärnaneurysm
Hjärnartärsjukdomar
Hjärnbarksmissbildningar
Hjärnblödning
Hjärnblödning, traumatisk
Hjärnbråck
Hjärndöd
Hjärnemboli
Hjärnhinnebråck
Hjärnhinneinflammation
Hjärnhinneinflammation, aseptisk
Hjärnhinneinflammation, bakteriell
Hjärnhinneinflammation, Hemophilus
Hjärnhinneinflammation, kolibakterie
Hjärnhinneinflammation, kryptokock
Hjärnhinneinflammation, Listeria
Hjärnhinneinflammation, meningokock
Hjärnhinneinflammation, pneumokock
Hjärnhinneinflammation, svamp
Hjärnhinneinflammation, viral
Hjärnhinnetuberkulos
Hjärnhinnetumörer
Hjärninfarkt
Hjärninflammation
Hjärninflammation, Arbovirus
Hjärninflammation, fästingburen
Hjärninflammation, herpes simplex
Hjärninflammation, japansk
Hjärninflammation, kalifornisk
Hjärninflammation, St. Louis
Hjärninflammation, varicella zoster
Hjärninflammation, viral
Hjärnischemi
Hjärnischemi, övergående
Hjärnnervsjukdomar
Hjärnnervskador
Hjärnnervstumörer
Hjärnödem
Hjärnsjukdomar
Hjärnsjukdomar, metabola
Hjärnsjukdomar, metabola, medfödda
Hjärnskada, bestående
Hjärnskada, kronisk
Hjärnskador
Hjärnskakning
Hjärnstamsblödning, traumatisk
Hjärnstamsinfarkter
Hjärnstamstumörer
Hjärntrombos
Hjärntumörer
Hjärnuppmjukning
Hjärnventrikeltumörer
Hjärt-kärlmissbildningar
Hjärt-kärlsjukdomar
Hjärt-kärltuberkulos
Hjärtaneurysm
Hjärtat på höger kroppssida
Hjärtblock
Hjärtbristning
Hjärtbristning efter infarkt
Hjärtfel, medfödda
Hjärtförstoring
Hjärtinfarkt
Hjärtkammardysfunktion
Hjärtkammarförstoring, högersidig
Hjärtkammarförstoring, vänstersidig
Hjärtkammarprematurslag
Hjärtklaffprolaps
Hjärtklaffsjukdomar
Hjärtminutvolym, hög
Hjärtminutvolym, låg
Hjärtmuskelinflammation
Hjärtödem
Hjärtrytmrubbningar
Hjärtsäcksinflammation
Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv
Hjärtsäcksinflammation, tuberkulös
Hjärtseptumdefekter
Hjärtsjukdomar
Hjärtskador
Hjärtstopp
Hjärtsvikt
Hjärtsvikt, diastolisk
Hjärtsvikt, systolisk
Hjärttamponad
Hjärttumörer
Hodgkins sjukdom
Höftartros
Höftdysplasi hos hund
Höftfrakturer
Höftkontraktur
Höftledsdislokation
Höftledsdislokation, medfödd
Höftskador
Högerkammardysfunktion
Högt blodtryck
Högt ögontryck
Högtryckssyndrom, neurologiskt
Höjdsjuka
Holokarboxilassyntetasbrist
Holoprosencefali
Homocystinuri
Hönskoppor
Hoppsjuka
Hormonkörteltumörer
Hormonsjukdomar
Horners syndrome
Hornhinnedystrofier, ärftliga
Hornhinnegrumling
Hornhinneinflammation
Hornhinneödem
Hornhinnesår
Hornhinnesjukdomar
Hörsel- och balansnervssjukdomar
Hörselnedsättning
Hörselnedsättning, blandad konduktiv-sensorisk
Hörselnedsättning, central
Hörselnedsättning, dubbelsidig
Hörselnedsättning, ensidig
Hörselnedsättning, funktionell
Hörselnedsättning, högfrekvens
Hörselnedsättning, sensorisk
Hörselskador
Hörselsrubbningar, centrala
Hörseluppfattningsstörningar
Hosta
Höstblåsor
HTLV-I-infektioner
HTLV-II-infektioner
Hud- och bindvävssjukdomar
Hudadnexakarcinom
Hudblödning
Hudfistel
Hudinflammation
Hudinflammation, atopisk
Hudmanifestationer
Hudmissbildningar
Hudrodnad
Hudsår
Hudsjukdomar
Hudsjukdomar, bakteriella
Hudsjukdomar, eksematösa
Hudsjukdomar, genetiska
Hudsjukdomar, infektiösa
Hudsjukdomar, metabola
Hudsjukdomar, papuloskvamösa
Hudsjukdomar, parasitära
Hudsjukdomar, vaskulära
Hudsjukdomar, vesikulobullösa
Hudsjukdomar, virala
Hudsyfilis
Hudtuberkulos
Hudtumörer
Hudutslag
Humeral Fractures
Hundsjukdomar
Huntingtons sjukdom
Huvud- och halstumörer
Huvudlöss
Huvudskador, penetrerande
Huvudskador, slutna
Huvudvärk
Huvudvärksproblem
Huvudvärksproblem, primära
Huvudvärksproblem, sekundära
Hyalinmembransjukdom
Hyalinosis, Systemic
Hyalohyphomycosis
Hydatidmola
Hydatidmola, invasiv
Hydranencefali
Hydrartros
Hydroa vacciniforme
Hydroftalmi
Hydrokolpos
Hydronefros
Hydropneumotorax
Hydrops fetalis
Hymenolepiasis
Hyper-IgM syndrom
Hyper-IgM syndrom, typ 1
Hyperaldosteronism
Hyperalgesi
Hyperammonemi
Hyperamylasemi
Hyperandrogenism
Hyperargininemi
Hyperbilirubinemi
Hyperbilirubinemi hos nyfödda
Hyperbilirubinemi, ärftlig
Hypercementos
Hyperemi
Hypereosinofilt syndrom
Hyperestesi
Hyperfosfatemi
Hypergammaglobulinemi
Hyperglykemi
Hyperglykemi, icke-ketotisk
Hyperglykemisk hyperosmolär icke-ketotisk koma
Hyperhomocysteinemi
Hyperinsulinism
Hyperkalcemi
Hyperkalciuri
Hyperkalemi
Hyperkapni
Hyperkeratos, epidermolytisk
Hyperkinesi
Hyperkolesterolemi
Hyperlipemi, ärftlig kombinerad
Hyperlipemier
Hyperlipoproteinemi typ I
Hyperlipoproteinemi typ II
Hyperlipoproteinemi typ III
Hyperlipoproteinemi typ IV
Hyperlipoproteinemi typ V
Hyperlipoproteinemier
Hyperlucent lunga
Hyperlysinemier
Hypernatremi
Hyperopia
Hyperostos, kortikal, medfödd
Hyperostos, sternokostoklavikulär
Hyperostosis frontalis interna
Hyperoxaluri
Hyperoxaluri, primär
Hyperoxi
Hyperparatyreos
Hyperparatyreos, primär
Hyperparatyreos, sekundär
Hyperphagia
Hyperpigmentering
Hyperpituitarism
Hyperplasi
Hyperprolaktinemi
Hypersensitivity
Hypersensitivity, Delayed
Hypersensitivity, Immediate
Hypersomni, idiopatisk
Hypersplenism
Hypertelorism
Hypertensive Retinopathy
Hypertoni, malign
Hypertoni, portal
Hypertoni, renal
Hypertoni, renovaskulär
Hypertriglyceridemi
Hypertriglyceridemic Waist
Hypertrikos
Hypertrofi
Hypertyreos
Hypertyroxinemi
Hypertyroxinemi, familjär dysalbuminemisk
Hyperurikemi
Hyperventilering
Hypervitaminos A
Hypestesi
Hyphema
Hypoalbuminemi
Hypoaldosteronism
Hypoalfalipoproteinemier
Hypobetalipoproteinemi, familjär, apolipoprotein B
Hypobetalipoproteinemier
Hypodermyiasis
Hypofarynxtumörer
Hypofosfatasi
Hypofosfatemi
Hypofosfatemi, familjär
Hypofysär ACTH-överproduktion
Hypofysär apoplexi
Hypofyssjukdomar
Hypofystumörer
Hypoglossal Nerve Injuries
Hypoglossussjukdomar
Hypoglykemi
Hypogonadism
Hypohidros
Hypokalcemi
Hypokalemi
Hypokalemisk periodisk paralys
Hypokapni
Hypokinesi
Hypokondri
Hypolipoproteinemier
Hyponatremi
Hypoparatyreos
Hypopigmentering
Hypopituitarism
Hypoplastisk vänsterkammare
Hypoproteinemi
Hypoprotrombinemier
Hypospadi
Hypotalamussjukdomar
Hypotalamustumörer
Hypotoni, ortostatisk
Hypotrikos
Hypotyreos
Hypoventilering
Hypovolemi
Hypoxi-ischemi i hjärnan
Hysteri

I

Ichthyosis Bullosa of Siemens
Icke-disjunktion, genetisk
Icke-odontogena cystor
Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig
Idiopatisk interstitiel pneumoni
Idiopatisk lungfibros
Idrottsskador
IgA-brist
IgG-brist
Iktyos, lamellär
Iktyos, X-bunden
Iktyosiform erytrodermi, medfödd
Ileuminflammation
Ileumsjukdomar
Ileumtumörer
Ileus
Iliaca-aneurysm
Iliotibial Band Syndrome
Illamående
Illusioner
Immersionsfot
Immunbristsyndrom
Immunkomplexsjukdomar
Immunoblastisk lymfadenopati
Immunproliferativ rubbning i tunntarmen
Immunproliferativa rubbningar
Immunrekonstitutionssyndrom
Immunsjukdomar
Implant Capsular Contracture
Impotens, vaskulärt betingad
Impulskontrollstörningar
Inandning av maginnehåll
Inåtskelning
Inåtvikning av ögonlock
Incontinentia pigmenti
Inert Gas Narcosis
Infantile Apparent Life-Threatening Event
Infarkt
Infarkt, bakre hjärnartär
Infarkt, främre hjärnartär
Infektion
Infektiös anemi hos häst
Infektiös bukhinneinflammation hos katter
Inferior Wall Myocardial Infarction
Inflammation
Inflammation i ögats druvhinna
Inflammatoriska tarmsjukdomar
Inflammatory Breast Neoplasms
Influensa
Infratentoriella tumörer
Inhalant Abuse
Inhalationsbrännskador
Inhalationsskador, rök
Inklusionskroppsmyosit
Inlärningsstörningar
Inneröreinflammation
Insektsbett och insektsstick
Insomnia, fatal familjär
Insomningsproblem och tidigt uppvaknade
Instabil bröstkorg
Insulinkoma
Insulinom
Insulinresistens
Intellectual Disability
Interdigiterande dendritcellsarkom
Intertrigo
Intervertebral Disc Degeneration
Intervertebral Disc Displacement
Intra-Abdominal Hypertension
Intra-Articular Fractures
Intraabdominal Infections
Intrakraniell arterioskleros
Intrakraniell blödning, hyperton
Intrakraniell blödning, traumatisk
Intrakraniell emboli och trombos
Intrakraniell hypertoni
Intrakraniell hypotoni
Intrakraniella arteriella sjukdomar
Intrakraniella arteriovenösa missbildningar
Intrakraniella blödningar
Intraocular Lymphoma
Intraoperativa komplikationer
Intraoperative Awareness
Intrauterine Device Migration
Intussusception
Invasiv lungaspergillos
Involutionsdepression
Iridocorneal Endothelial Syndrome
Iridocyklit
Irisinflammation
Irissjukdomar
Iristumörer
Irritabel tarm
Isaacs syndrom
Ischemi
Ischemisk kontraktur
Ischias
Ischiaticusneuropati
Isokromosomer
Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium
Isosporiasis

J

Järnbristanemi
Järnomsättningsstörningar
Järnöverskott
Jättecellsarterit
Jättecellsgranulom
Jättecellskarcinom
Jättecellstumör i skelettet
Jättecellstumörer
Jättelymfkörtelhyperplasi
Jätteväxt
Jejunalsjukdomar
Jejunaltumörer
Jervell-Lange Nielsens syndrom
Jetlag
Job Syndrome
Jordnötsöverkänslighet
Juverinflammation

K

Kadmiumförgiftning
Käkcystor
Käke, delvis tandlös
Käke, tandlös
Käkfrakturer
Käkhålesinuit
Käkhåletumörer
Käkledssjukdomar
Käkledssyndrom
Käkmissbildningar
Käksjukdomar
Käktumörer
Kalcifylax
Kalciumomsättningsrubbningar
Kaliumbrist
Kallbrand
Kallmanns syndrom
Kammarfladder
Kammarflimmer
Kammartakykardi
Kanalopatier
Kandidos
Kandidos, kronisk mukokutan
Kandidos, kutan
Kandidos, oral
Kandidos, vulvovaginal
Kapillärläckagesyndrom
Kaposis varicelliforma-utslag
Karbamolylfosfatsyntas I-bristsjukdom
Karcinoid hjärtsjukdom
Karcinoidtumör
Karcinom
Karcinom 256, Walker
Karcinom, adenocystiskt
Karcinom, adenoskvamöst
Karcinom, basoskvamöst
Karcinom, bronkogent
Karcinom, Brown-Pearce
Karcinom, embryonalt
Karcinom, endometrioid typ
Karcinom, hepatocellulärt
Karcinom, Krebs 2
Karcinom, lobulärt
Karcinom, medullärt
Karcinom, neuroendokrint
Karcinom, papillärt
Karcinom, papillärt, follikulärt
Karcinom, småcelligt
Karcinom, storcelligt
Karcinom, verruköst
Karcinoma in situ
Karcinosarkom
Kardiomyopati, dilaterande
Kardiomyopati, hypertrofisk
Kardiomyopati, hypertrofisk familjär
Kardiomyopati, restriktiv
Kardiomyopatier
Kardiovaskulära infektioner
Karies
Kärlfistel
Kärlinflammation
Kärlkramp
Kärlmissbildningar
Kärlmissbildningar i centrala nervsystemet
Kärlnybildning i hornhinnan
Kärlnybildning i näthinnan
Kärlnybildning, patologisk
Kärlsjukdomar
Kärlsjukdomar i ryggmärgen
Kärltumörer
Kärlvävnadstumörer
Karotiskörteltumör
Karpaltunnelsyndrom
Kartageners syndrom
Kasabach-Merritt Syndrome
Kashin-Beck Disease
Katalepsi
Kataplexi
Katatoni
Kateterrelaterade infektioner
Kattjam-syndromet
Kattklössjuka
Kattleukemi
Kattpest
Kattsjukdomar
Kausalgi
Kearns-Sayre Syndrome
Keloid
Kemiska brännskador
Keratit, dendritisk
Keratoakantom
Keratoconjunctivitis sicca
Keratoderma, palmoplantar
Keratoderma, palmoplantar, diffus
Keratoderma, palmoplantar, epidermolytisk
Keratokonjunktivit
Keratokonjunktivit, infektiös
Keratokonus
Keratos
Keratos, aktinisk
Keratos, seborroisk
Kernikterus
Kerubism
Ketos
Kikhosta
Kilbenshålesinuit
Kirurgisk sårinfektion
Kirurgisk såröppning
Klåda
Klåda i ändtarmsmynningen
Klåda i vulva
Klamydiainfektioner
Klarcellsadenokarcinom
Klarcellssarkom
Klassiska lissencefalier och bandheterotopier
Klatskins tumör
Klebsiellainfektioner
Kleidokranial dysplasi
Kleine-Levins syndrom
Klinefelters syndrom
Klippel-Feils syndrom
Klippel-Trenaunay-Webers syndrom
Klippiga bergen-fläckfeber
Klorakne
Klövröta
Klumpfot
Klusterhuvudvärk
Kluver-Bucys syndrom
Knäartros
Knädislokation
Knäskador
Knäveckscysta
Knölros
Knuta i sköldkörtel
Koagulationsproteinrubbningar
Koanalatresi
Koccidioidomykos
Koccidios
Kognitiva manifestationer
Kognitiva störningar
Kokainmissbruk
Kokarcinogenes
Kokleasjukdomar
Kokoppor
Kolangiokarcinom
Kolangit, skleroserande
Köldfrossa
Köldknölar
Kolecystolitiasis
Koledokolitiasis
Koledokuscysta
Kolelitiasis
Kolera
Kolestas, extrahepatisk
Kolestas, intrahepatisk
Kolesteatom
Kolesteatom, mellanöra
Kolesterolemboli
Kolesterolesterlagringsdefekt
Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda
Kolibakterieinfektioner
Kolik
Kolinbrist
Kolit, ischemisk
Kolit, kollagenös
Kolit, lymfocytär
Kolit, mikroskopisk
Kolit, ulcerös
Kollagena sjukdomar
Kolmonoxidförgiftning
Kolobom
Kolondivertikel
Kolondivertikulit
Kolondivertikulos
Kolonpseudoobstruktion
Koltetrakloridförgiftning
Koma
Koma, posttraumatisk
Kommunikationsproblem
Kompartmentsyndrom
Komplext regionalt smärtsyndrom
Kompressionsfrakturer
Kondroblastom
Kondromatos
Kondrosarkom
Konjunktivit, inklusion
Könskromosomavvikelser
Könskromosomrubbningar
Könsorganens sjukdomar hos kvinnor
Könsorganens sjukdomar hos män
Könssjukdomar
Könssjukdomar, bakteriella
Könssjukdomar, virala
Könssträngstumörer
Könsvårtor
Kontaktdermatit
Kontraktur
Konvalescens
Konversionsstörning
Koproporfyri, ärftlig
Kordom
Koriokarcinom
Koriokarcinom, icke-graviditetsbetingad
Korioretinit
Koristom
Kornsvulst
Koroideremi
Koronarocklusion
Korsakoffs syndrom
Korta revben-polydaktylisyndrom
Körtelfeber
Körtelsvulst
Körteltumör
Kortikal blindhet
Korttarmssyndrom
Kotförskjutning
Kraftlöshet
Kräkning
Kräkning, anticipatorisk
Kramp
Kramp hos spädbarn
Kraniocerebralt trauma
Kraniofacial dysostos
Kraniofaciala missbildningar
Kraniofaryngiom
Kraniomandibulära sjukdomar
Kraniosynostoser
Kransartärsjukdom
Kranskärlsaneurysm
Kranskärlsanomalier
Kranskärlsförträngning
Kranskärlskramp
Kranskärlsrestenos
Kranskärlssjukdom
Krigsneuroser
Kromoblastomykos
Kromosomavvikelser
Kromosombrott
Kromosomdeletion
Kromosominstabilitet
Kromosomrubbningar
Kromosomsvaghet
Kronisk parodontit
Kronisk sjukdom
Kronisk vagel
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Kroppstemperaturförändringar
Kroppsvikt
Kroppsviktförändringar
Krossyndrom
Krukenbergs tumör
Krupp
Kryoglobulinemi
Kryptogen organiserad pneumoni
Kryptokockos
Kryptorkism
Kryptosporidios
Kubitaltunnelsyndromet
Kuru
Kväljning
Kvalsterinfestationer
Kvarhållen moderkaka
Kvävning
Kvicksilverförgiftning
Kvicksilverförgiftning, nervsystemet
Kvinliga triaden
Kvinnosjukdomar
Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer
Kwashiorkor
Kyasanurskogssjuka
Kyfos
Kylös ascites
Kylotorax

L

Laboratorieinfektion
Labyrintsjukdomar
Lacerationer
Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel
Lafora progressiv myoklon epilepsi
Lågt ögontryck
Läkemedelsöverkänslighet
Läkemedelsutslag
Laktosintolerans
Lambert-Eaton myastent syndrom
Landau-Kleffners syndrom
Ländryggssmärta
Langer-Giedions syndrom
Langerhanscellshistiocytos
Langerhanscellssarkom
Långt QT-syndrom
Läppinflammation
Läppsjukdomar
Läppspalt
Läpptumörer
Lårbensfrakturer
Lårbenshalsfrakturer
Lårbenshuvudnekros
Lårbenstumörer
Larons syndrom
Larva migrans
Larva migrans, visceral
Laryngeal Nerve Injuries
Laryngocele
Laryngomalaci
Laryngopharyngeal Reflux
Larynxgranulom
Lassafeber
Lässvårigheter
Latent Tuberculosis
Lateral sinustrombos
Lateralt medullärt syndrom
Latexallergi
Latyrism
Laurence-Moons syndrom
Leber Congenital Amaurosis
Lecitinacyltransferasbrist
Ledgångsreumatism
Ledhinneinflammation
Ledinflammation
Ledinstabilitet
Ledmissbildningar, förvärvade
Ledmus
Ledningsafasi
Ledningshörselnedsättning
Ledsjukdom, neurogen
Ledsjukdomar
Ledtuberkulos
Ledvärk
Legg-Calve-Perthes Disease
Legionärssjuka
Legionella-infektioner
Leighs sjukdom
Leiomyom
Leiomyom, epitelioid
Leiomyomatos
Leiomyosarkom
Leishmania-infektion
Leishmaniasis, diffus kutan
Leishmaniasis, kutan
Leishmaniasis, mukokutan
Leishmaniasis, visceral
Lemierre Syndrome
Lentigo
Lentigo, malign
Lentivirusinfektioner
LEOPARD-syndrom
Leprosy, Multibacillary
Leprosy, Paucibacillary
Leptospiros
Leriches syndrom
Lesch-Nyhans syndrom
Letargi
Leukemi L1210
Leukemi L5178
Leukemi P388
Leukemi, basofil, akut
Leukemi, eosinofil, akut
Leukemi, erytroblastisk, akut
Leukemi, experimentell
Leukemi, lymfoid
Leukemi, monocytisk, akut
Leukemi, myeloid
Leukemi, myeloid, aggressivfas
Leukemi, myeloid, kronisk fas
Leukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativ
Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv
Leukemi, prolymfocytär
Leukemi, promyeloisk, akut
Leukemi, strålningsframkallad
Leukemia, Large Granular Lymphocytic
Leukemia, myeloisk, akut
Leukemia, Prolymphocytic, B-Cell
Leukemiinfiltration
Leukemoid reaktion
Leukoaraios
Leukocytadhesionsdefektsyndrom
Leukocytos
Leukocytsjukdomar
Leukodystrofi, globoidcell
Leukodystrofi, metakromatisk
Leukoencefalit, akut hemorragisk
Leukoencefalopati, progressiv multifokal
Leukoencephalopathies
Leukomalaci, periventrikulär
Leukoödem, oralt
Leukopeni
Leukoplaki
Leukoplaki, hårig
Leukoplaki, oral
Leukostas
Leverabscess
Leverabscess, amöba
Leverabscess, varbildande
Levercellsadenom
Levercirros, biliär
Levercirros, experimentell
Leverencefalopati
Leverfläck
Leverförstoring
Leverinflammation
Leverinsufficiens
Leversjukdomar
Leversjukdomar, alkoholbetingade
Leversjukdomar, parasitära
Leversvikt
Leversvikt, akut
Levertuberkulos
Levertumörer
Levertumörer, experimentella
Levokardi
Lewykropp-sjukdom
Leydigcellstumör
Li-Fraumenis syndrom
Lichen nitidus
Lichen planus
Lichen planus, oral
Lichen sclerosus et atrophicus
Lichen sclerosus i vulva
Liddle Syndrome
Lik
Likenoida utslag
Likstelhet
Lillhjärnans sjukdomar
Lillhjärnetumörer
Limbisk encefalit
Linear IgA Bullous Dermatosis
Lingual Nerve Injuries
Lingual struma
Lingual tyreoidea
Linitis plastica
Linsluxation
Linssjukdomar
Lipidoser
Lipidpneumoni
Lipoblastoma
Lipodystrofi
Lipodystrofi, familjär partiell
Lipodystrofi, medfödd generaliserad
Lipoidnefros
Lipom
Lipomatos
Lipomatos, multipel symmetrisk
Liposarkom
Lissencefali
Listeriosis
Livedo reticularis
Livmoderblödning
Livmoderbristning
Livmoderframfall
Livmoderhalsdysplasi
Livmoderhalsinflammation
Livmoderhalssjukdomar
Livmoderhalstumörer
Livmoderinversion
Livmoderperforation
Livmodersjukdomar
Livmoderslemhinneinflammation
Livmodertumörer
Livshotande sjukdom
Livshotande tillstånd
Livsmedelsöverkänslighet
Ljudöverkänslighet
Ljumskbråck
Ljuskänslighet
Ljusöverkänslighet
Lobomycosis
Loeys-Dietz Syndrome
Loiasis
Lönnsirapssjuka
Loose Anagen Hair Syndrome
Lordos
Low Tension Glaucoma
Lower Urinary Tract Symptoms
Lown-Ganong-Levins syndrom
Ludwigs angina
Luft i lungsäcken
Luftemboli
Luftrörskatarr
Luftrörssjukdomar
Luftslukning
Luftstrupsförträngning
Luftstrupsinflammation
Luftstrupssjukdomar
Luftstrupstumörer
Luftvägsfistel
Luftvägsgranulom
Luftvägshinder
Luftvägsinfektioner
Luftvägssjukdomar
Luftvägstumörer
Luktnervsjukdomar
Luktstörningar
Lumpy skin disease
Lung-hjärtsjukdom
Lungabscess
Lungaspergillos
Lungatresi
Lungblastom
Lungekinokockos
Lungemboli
Lungemfysem
Lungeosinofili
Lungfibros
Lunghypertoni
Lunginfarkt
Lunginflammation
Lunginflammation, bakteriell
Lunginflammation, mykoplasma
Lunginflammation, Pneumocystis
Lunginflammation, pneumokock
Lunginflammation, Rickettsia
Lunginflammation, stafylokock
Lunginflammation, viral
Lungkarcinom, icke-småcelligt
Lungkarcinom, Lewis
Lungkollaps
Lungödem
Lungröntgenskugga
Lungsäcksinflammation
Lungsäckssjukdomar
Lungsäckstumörer
Lungsäcktuberkulos
Lungsarkoidos
Lungsjukdomar
Lungsjukdomar, interstitiella
Lungsjukdomar, obstruktiva
Lungskada
Lungtuberkulos
Lungtumörer
Lupus erythematosus, diskoid
Lupus erythematosus, kutan
Lupus vulgaris
Lupus-pannikulit
Lupusnefrit
Lupusvaskulit, centrala nervsystemet
Lutembachers syndrom
Luteom
Luxationsfrakturer
Lyme-neuroborrelios
Lyme-sjukdom
Lymfangiektasi, tarm
Lymfangioleiomyomatos
Lymfangiom
Lymfangiom, cystiskt
Lymfangiomyom
Lymfangiosarkom
Lymfatiska sjukdomar
Lymfkärlsinflammation
Lymfkärlsutvidgning
Lymfkärltumörer
Lymfkörtelinflammation
Lymfkörteltuberkulos
Lymfmetastas
Lymfocele
Lymfocytär meningit
Lymfocytos
Lymfödem
Lymfohistiocytos, hemofagocyterande
Lymfom
Lymfom, diffust storcelligt
Lymfom, follikulärt
Lymfom, mantle-cell
Lymfom, storcelligt, anaplastiskt
Lymfom, storcelligt, immunoblastiskt
Lymfomatoid granulomatos
Lymfomatoid papulos
Lymfopeni
Lymfoproliferativa sjukdomar
Lymphogranuloma venereum
Lymphoma, Extranodal NK-T-Cell
Lymphoma, Primary Cutaneous Anaplastic Large Cell
Lymphoma, Primary Effusion
Lynch syndrom II
Lysosomala upplagringssjukdomar
Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet

M

Machado-Josephs sjukdom
Macrocephaly
Maduromycosis
Mag-tarmkatarr
Mag-tarmsjukdomar
Mag-tarmtumörer
Magerhet
Magfistel
Magkatarr
Magmuskelförlamning
Magnesiumbrist
Magruptur
Magsäcksdivertikel
Magsäcksdivertikulos
Magsäckssjukdomar
Magsäckstumörer
Magsår
Magutvidgning
Makrofagaktiveringssyndrom
Makroglossi
Makrostomi
Makuladegeneration
Makulaödem
Malabsorptionssyndrom
Malakoplaki
Malaria
Malaria, cerebral
Malign atrofisk papulos
Malign hypertermi
Malign katarr
Malignt karcinoidsyndrom
Mallory-Weiss syndrom
MALT-lymfom
Mandibulofacial dysostos
Manganförgiftning
Människobett
Mannosidasbristsjukdomar
Manodepressiv sjukdom
Mansonellias
Marburgsjuka
Marchiafava-Bignamis sjukdom
Mareks sjukdom
Marfans syndrom
Marmorbensjuka
Masked Hypertension
Masksjukdom
Masksjukdom, djur
Masksjukdomar i centrala nervsystemet
Masochism
Massiv levernekros
Mässling
Mastcellsleukemi
Mastcellssarkom
Mastocytom
Mastocytom, hud
Mastocytos
Mastocytos, kutan
Mastocytos, systemisk
Mastodynia
Mastoidit
Maternal Death
Matnings- och ätstörningar hos barn
Matsmältningssystemets sjukdomar
Matsmältningssystemets tumörer
Matstrupsförträngning
Matstrupsinflammation
Matstrupssjukdomar
Matstrupstumörer
Maxillary Diseases
Maxillary Fractures
Maxillary Neoplasms
May-Thurner Syndrome
Meckels divertikel
Medfödd hypotyreos
Medfödda missbildningar
Medfödda missbildningar av nedre extremiteten
Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar
Mediainfarkt
Medial Tibial Stress Syndrome
Medianneuropati
Mediastinal cysta
Mediastinala sjukdomar
Mediastinala tumörer
Mediastinalt emfysem
Mediastinit
Medulloblastom
Medvetandegrad, nedsatt
Medvetslöshet
Meesmanns dystrofi
Megakaryoblastisk leukemi, akut
Megakolon
Megakolon, toxisk
Megaloblastanemi
Meiges syndrom
Meigs syndrom
Mekoniumaspirationssyndrom
Melanom
Melanom, amelanotiskt
Melanom, experimentellt
Melanos
MELAS-syndrom
Melioidosis
Melkersson-Rosenthals syndrom
Mellanblödning
Mellanlobssyndrom
Mellanöreinflammation
Mellanrum mellan tänder
Melorheostosis
Menieres sjukdom
Meningeal karcinomatos
Meningiom
Meningism
Meningoencefalit
Meningokockinfektioner
Menkes Kinky hair-syndrom
Mensblödning, riklig
Menstruation, sällan förekommande
Menstruation, utebliven
Menstruationssmärta
Menstruationsstörningar
Merkelcellskarcinom
MERRF-syndrom
Mesenkymalt kondrosarkom
Mesenkymom
Mesenterial lymfadenit
Mesenterial vaskulär ocklusion
Mesial Movement of Teeth
Mesomycetozoeainfektioner
Mesonefrom
Mesoteliom
Mesoteliom, cystiskt
Mesoteltumörer
Metabola syndromet X
Metabolic Diseases
Metabolism, Inborn Errors
Metallämnesomsättningsrubbningar, medfödda
Metaplasi
Metastaser
Metastaser av okänt ursprung
Metatarsalgi
Methemoglobinemi
Mevalonatkinasbrist
Microscopic Polyangiitis
Migränsjukdomar
Mikrocefali
Mikroftalmi
Mikrognati
Mikrokärnor, kromosomdefekta
Mikrosatellitinstabilitet
Mikrosporidios
Mikrostomi
Mikrovaskulär angina
Mikulicz sjukdom
Mild Cognitive Impairment
Miliaria
Miljöbetingade hälsoproblem
Miljösjukdomar
Miller Fishers syndrom
Minkenterit, viral
Minnesförlust
Minnesförlust, anterograd
Minnesförlust, retrograd
Minnesstörningar
Mirizzi Syndrome
Missbildningar i lymfatiska systemet
Missbildningar i matsmältningssystemet
Missbildningar i mun, tänder, svalg
Missbildningar, läkemedelsframkallade
Missbildningar, multipla
Missbildningar, strålningsframkallade
Missbruksrelaterade sjukdomar
Missfall
Missfall, återkommande
Missfall, hotande
Missfall, utebliven
Misslyckad ryggkirurgi
Mitokondriella encefalomyopatier
Mitokondriella myopatier
Mitokondriella sjukdomar
Mitralklaffinsufficiens
Mitralklafförträngning
Mitralklaffprolaps
Mjältbrand
Mjältbristning
Mjältförstoring
Mjältinfarkt
Mjältsjukdomar
Mjälttuberkulos
Mjälttumörer
Mjölköverkänslighet
Mjölksjuka
Mjölksyraacidos
Mjukdelsinfektioner
Mjukdelsskador
Mjukdelstumörer
Möbius syndrom
Molluscum contagiosum
Mönckebergs mediaskleros
Mongolfläck
Monieziasis
Monilethrix
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance
Mononegaviralesinfektioner
Mononeuropatier
Monosomi
Monteggias fraktur
Moraxellaceae-infektioner
Morbillivirusinfektioner
Morfinberoende
Morgellons sjukdom
Morgonsjuka
Motion Sickness
Motoriska störningar
Motorneuronsjukdom
Moyamoyasjukdom
MPTP-förgiftning
Mucinos, follikulär
Mucinoser
Muir-Torres syndrom
Mukoepidermoid tumör
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
Mukolipidoser
Mukopolysackaridos I
Mukopolysackaridos II
Mukopolysackaridos III
Mukopolysackaridos IV
Mukopolysackaridos VI
Mukopolysackaridos VII
Mukopolysackaridoser
Mukormykos
Mukosit
Mul- och klövsjuka
Mulibrey nanism
Mullers blandtumör
Multicystisk dysplastisk njure
Multiinfarktdemens
Multipel acylkoenzym A-dehydrogenasbrist
Multipel karboxylasbrist
Multipel kemisk känslighet
Multipel skleros
Multipel skleros, kronisk progressiv
Multipel sulfatasbrist
Multipelt myelom
Multipla hormonella tumörer
Multipla hormonella tumörer typ 1
Multipla hormonella tumörer typ 2a
Multipla hormonella tumörer typ 2b
Multisystematrofi
Multitrauma
Mun, tandlös
Munandning
Munchhausens syndrom
Munfistel
Munhålesjukdomar
Munhåletumörer
Muninflammation
Munmissbildningar
Munsår
Munsjukdomar
Muntorrhet
Musculoskeletal Pain
Muskel- och skelettmissbildningar
Muskel- och skelettsjukdomar
Muskelatrofi
Muskelatrofi, spinal
Muskelatrofier
Muskeldystrofi, djur
Muskeldystrofi, Duchenne
Muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
Muskeldystrofi, facioskapulohumeral
Muskeldystrofi, okulofaryngeal
Muskeldystrofier
Muskelhypertoni
Muskelhypotoni
Muskelinflammation
Muskelkramp
Muskelsjukdomar
Muskelspänningssjukdomar
Muskelspasticitet
Muskelstelhet
Muskelsvaghet
Muskeltumörer
Muskelvävnadstumörer
Mutism
Myalgia
Myastena syndrom, medfödda
Myasthenia gravis
Myasthenia gravis hos nyfödda
Myasthenia gravis, autoimmun, experimentell
Mycobacterium avium-intracellulare-infektion
Mycobacterium Infections, Nontuberculous
Mycoplasmatalesinfektioner
Mycosis fungoides
Myelinolys, central pontin
Myelit, transversell
Myelodysplastiska syndrom
Myelodysplastiska-myeloproliferativa syndrom
Myelolipom
Myelomonocytleukemi, akut
Myelomonocytleukemi, juvenil
Myelomonocytleukemi, kronisk
Myeloproliferativa sjukdomar
Myiasis
Mykobakterieinfektioner
Mykoplasmainfektioner
Mykoplasmapneumoni hos svin
Mykotoxikos
Myocardial Bridging
Myoepiteliom
Myofasciella smärtsyndrom
Myofibrom
Myofibromatos
Myoglobinuri
Myokardhibernation
Myokardiell reperfusionsskada
Myokardischemi
Myoklon epilepsi, juvenil
Myoklon epilepsi, progressiv
Myoklonus
Myokymi
Myom
Myopatier, nemalin
Myopatier, strukturella, medfödda
Myosarkom
Myositis ossificans
Myotoni
Myotonia congenita
Myotonisk dystrofi
Myotoniska störningar
Myringosclerosis
Myxödem
Myxoidliposarkom
Myxom
Myxomatos, infektiös
Myxosarkom

N

Nackskador
Nacksmärta
Nackspärr
Nagel-patella-syndrom
Nagelbandsinfektion
Nagelsjukdomar
Nagelsvamp
Nageltrång
Naglar, missbildade
Nairobi-fårsjukdom
Nålsticksskador
Nära-drunkning
Näringsrubbningar
Näringsrubbningar hos barn
Näringsrubbningar hos foster
Näringsrubbningar hos spädbarn
Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Narkolepsi
Narkotikamissbruk
Närsynthet
Näs-svalgsjukdomar
Näs-svalgtumörer
Nasal Septal Perforation
Näsblödning
Näsmissbildningar, förvärvade
Nasofaryngit
Näspolyper
Nässelutslag
Nässjukdomar
Nästäppa
Nästumörer
Näthinneartärocklusion
Näthinneavlossning
Näthinneblödning
Näthinnedysplasi
Näthinneförtvining
Näthinneinflammation
Näthinneperforationer
Näthinnesjukdomar
Näthinnetumörer
Näthinnevaskulit
Näthinnevensocklusion
Nattblindhet
Nattenures
Nattlig paroxysmal dystoni
Nattskräck
Navelbråck
Navelcysta
Navelsträng runt halsen
Necatoriasis
Necrobiosis lipoidica
Necrobiotic Xanthogranuloma
Necrolytic Migratory Erythema
Nedsänkt ögonlock
Nefrit, ärftlig
Nefrit, interstitiell
Nefrogen fibroserande dermopati
Nefrokalcinos
Nefrolitias
Nefrom, mesoblastiskt
Nefros
Nefroskleros
Nefrotiskt syndrom
Neglected Diseases
Neisseriaceaeinfektioner
Nekrobios
Nelsons syndrom
Neointima
Neoplasm Micrometastasis
Neoplastiska syndrom, ärftliga
Nervdegeneration
Nervinflammation
Nervkompressionssyndrom
Nervskador av alkoholbruk
Nervskador av tungmetallförgiftningar
Nervskidetumörer
Nervsmärta
Nervsystemets missbildningar
Nervsystemets sjukdomar
Nervsystemets skador
Nervsystemets tumörer
Nervtumör
Nervvävnadstumörer
Nesidioblastos
Netherton Syndrome
Neuralgi, postherpetisk
Neuralrörsdefekter
Neurasteni
Neurilemmom
Neurit, autoimmun, experimentell
Neuroakantocytos
Neuroaspergillos
Neuroaxonala dystrofier
Neuroblastom
Neurocirkulatorisk asteni
Neurocysticerkos
Neurocytom
Neurodegenerativa sjukdomar
Neurodermatit
Neuroektodermal tumor, melanotisk
Neuroektodermala tumörer
Neuroektodermala tumörer, primitiva
Neuroektodermala tumörer, primitiva, perifera
Neuroendokrina tumörer
Neuroepiteltumörer
Neurofibrom
Neurofibrom, plexiform
Neurofibromatos 1
Neurofibromatos 2
Neurofibromatoser
Neurofibrosarkom
Neurogen inflammation
Neurogen tarm
Neurokutana syndrom
Neuroleptiskt malignt syndrom
Neurologiska manifestationer
Neuromuskulär förbindelse-sjukdomar
Neuromuskulära manifestationer
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromyelitis optica
Neuronal ceroidlipofuscinoses
Neuronal migrationsstörning
Neuroschistosomiasis
Neurosyfilis
Neurotekeom
Neurotiska störningar
Neutrofilleukemi, kronisk
Neutropeni
Nevi och melanom
Nevus, epiteloid och spindelcell
Nevus, intradermal
Nevus, Sebaceous of Jadassohn
Nevus, spindelcell
Newcastlesjuka
Nidoviralesinfektioner
Niemann-Picks sjukdom, typ A
Niemann-Picks sjukdom, typ B
Niemann-Picks sjukdom, typ C
Niemann-Picks sjukdomar
Nijmegen Breakage Syndrome
Njurartärhinder
Njurbarksnekros
Njurcellskarcinom
Njurfunktion, nedsatt
Njurfunktionsförsämring, kronisk
Njurinflammation
Njurkanalnekros, akut
Njurnekros, papillär
Njursjukdomar
Njurstenar
Njursvikt, kronisk
Njurtuberkulos
Njurtumörer
No-Reflow Phenomenon
Nocardiainfektioner
Nociceptive Pain
Nodding Syndrome
Nokturi
Non-Filarial Lymphedema
Non-Hodgkins lymfom
Noonans syndrom
Nötkreatursjukdomar
Nötöverkänslighet
Nysning
Nystagmus, medfödd
Nystagmus, patologisk
Nysttumör

O

Obesity, Abdominal
Obliterativ bronkiolit
Obsessive Hoarding
Obstruktionsikterus
Obturatorbråck
Occupational Injuries
Oculomotor Nerve Diseases
Oculomotor Nerve Injuries
Oddis sfinkterdysfunktion
Odontodysplasi
Odontogen follikulär cysta
Odontogen tumor, skvamös
Odontogena cystor
Odontogena cystor, förkalkade
Odontogena tumörer
Odontom
Oesophagostomiasis
Oftalmi, sympatisk
Oftalmoplegi, kronisk progressiv extern
Okbensfrakturer
Okoordinerad gång
Okronos
Okulära motilitetsrubbningar
Okulocerebrorenalt syndrom
Olfactory Nerve Injuries
Oligodendrogliom
Oligohydramnios
Oligospermi
Oliguri
Olivopontocerebellär atrofi
Onchocerciasis
Onchocerciasis, okulär
Onormal muskelspänning
Onormalt stort sömnbehov
Onykolys
Oophoritis
Open Bite
Operationschock
Ophthalmia Neonatorum
Ophthalmoplegia
Ophthalmoplegic Migraine
Opisthorchiasis
Opportunistiska infektioner
Opsoclonus-myoclonus syndrom
Opticusneuropatier, ischemiska
Optikusatrofi
Optikusatrofi, ärftlig, Leber
Optikusatrofi, autosomal dominant
Optikusatrofier, ärftliga
Oral submukös fibros
Orala manifestationer
Orala ulcerationer
Orbital Cellulitis
Orbital Diseases
Orbital Fractures
Orbital Neoplasms
Orbital pseudotumör
Ordglömska
Organophosphate Poisoning
Ormbett
Ornitinkarbamoyltransferasbristsjukdom
Orofaciodigitala syndrom
Orofarynxtumörer
Oronatral fistel
Orthomyxoviridaeinfektioner
Ortostatisk intolerans
Osteitis deformans
Osteitis fibrosa cystica
Osteoartropati, primär hypertrofisk
Osteoartropati, sekundär hypertrofisk
Osteoblastom
Osteochondritis dissecans
Osteofyt
Osteogenesis imperfecta
Osteokondrit
Osteokondrodysplasier
Osteokondrom
Osteokondromatos
Osteolys, essentiell
Osteom
Osteom, osteoid
Osteomyelit
Osteopoikilos
Osteoporotic Fractures
Osteoradionekros
Osteosarkom
Osteosarkom, juxtakortikal
Ostertagiasis
Otas nevus
Otitis
Otitis Externa
Otitis Media with Effusion
Otitis media, varbildande
Otomycosis
Otorhinolaryngologic Diseases
Otorhinolaryngologic Neoplasms
Otoskleros
Out-of-Hospital Cardiac Arrest
Ovarian Cysts
Ovarian Diseases
Ovarian Neoplasms
Ovariellt hyperstimulationssyndrom
Overbite
Overnutrition
Overweight
Ovotesticular Disorders of Sex Development
Oxyuridainfektioner

P

Pachyonychia congenita
Paget Disease, Extramammary
Pagetoid Reticulosis
Pagets sjukdom i bröstkörteln
Pain, Referred
Pallister-Hall syndrom
Pancoasts syndrom
Pancytopeni
Panikattack
Pankreaskarcinom, duktalt
Pankreatisk pseudocysta
Pankreatit i transplantatet
Pannhålesinuit
Pannikulit
Pannikulit, nodulär icke-suppurativ
Pannikulit, peritoneal
Panoftalmit
Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration
Panuveit
Papegojsjuka
Papillödem
Papillom
Papillom, choroid plexus
Papillom, intraduktalt
Papillom, inverterat
Papillomvirusinfektioner
Papillon-Lefevres sjukdom
Parafimos
Paragangliom
Paragangliom, extraadrenalt
Paragonimiasis
Parakeratos
Parakockidioidomykos
Paralys hos spädbarn
Paralys, hyperkalemisk periodisk
Paralyser, familjära periodiska
Parametrit
Paramyxoviridaeinfektioner
Paraneoplastic Syndromes, Ocular
Paraneoplastisk cerebellär degeneration
Paraneoplastisk polyneuropati
Paraneoplastiska endokrina syndrom
Paraneoplastiska syndrom
Paraneoplastiska syndrom, nervsystemet
Paranoia
Paranoisk personlighetsstörning
Parapares
Parapares, spastisk
Parapares, tropisk spastisk
Paraproteinemier
Parapsoriasis
Parasitemi
Parasitinfektioner i centrala nervsystemet
Parasitsjukdomar
Parasitsjukdomar i lungor
Parasitsjukdomar, djur
Parasomni
Parasomni, REM-sömn
Parasystole
Paratuberkulos
Paratyfus
Parental Death
Parestesi
Parkinsonism
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, postencefalitisk
Parkinsons sjukdom, sekundär
Parodontal abscess
Parodontal atrofi
Parodontal cysta
Parodontal ficka
Parodontala sjukdomar
Parotid Diseases
Parotid Neoplasms
Parotitis
Parovarialcysta
Paroxysmal hemikrani
Pars planitis
Parturient pares
Parvoviridaeinfektioner
Passiv-aggressiv personlighetsstörning
Påssjuka
Pasteurellaceaeinfektioner
Pasteurellainfektioner
Pasteurellos, pneumonisk
Patelladislokation
Patellofemoralt smärtsyndrom
Patologiska processer
Patologiska tillstånd, anatomiska
Patologiska tillstånd, tecken och symtom
PEComa
Pediatric Obesity
Pedofili
Pelger-Huets anomali
Peliosis hepatis
Pelizaeus-Merzbachers sjukdom
Pellagra
Pelvic Floor Disorders
Pelvic Girdle Pain
Pelvic Organ Prolapse
Pemfigoid, bullös
Pemfigoid, slemhinna, benign
Pemfigus
Pemfigus, benign familjär
Pemphigoid gestationis
Penisinduration
Penissjukdomar
Penistumörer
Pentalogy of Cantrell
Peptiskt sår
Peptiskt sår, blödande
Peptiskt sår, perforerat
Perceptionsstörningar
Perceptionssvikt
Peri-Implantitis
Periapikal abscess
Periapikal tandlossning
Periapikala sjukdomar
Periapikalt granulom
Periartrit
Perifera kärlsjukdomar
Perifera nervsystemets sjukdomar
Perifera nervsystemets tumörer
Perikardiell utgjutning
Perikoronit
Perimeningeala infektioner
Perinefrit
Periodontal Attachment Loss
Peripheral Arterial Disease
Peripheral Nerve Injuries
Periprosthetic Fractures
Peritoneal Fibrosis
Peritonit, tuberkulös
Periventrikulär nodulär heterotopi
Peroneusneuropatier
Peroxisomala sjukdomar
Persian Gulf-syndrom
Persisterande fetal cirkulation
Persisterande primär glaskropp
Personlighetsklyvning
Personlighetsstörningar
Pest
Peste-des-petits-ruminants
Pestivirusinfektioner
Petrositis
Peutz-Jeghers syndrom
Phaeohyphomycosis
Philadelphiakromosom
Phyllodes tumör
Pica
Picks sjukdom
Picornaviridaeinfektioner
Piebaldism
Pierre Robins syndrom
Pigmenteringsrubbningar
Pigmentnevus
Pilomatrikom
Pilonidalcysta
Pinealom
Pinguecula
Pinta
Piriformis Muscle Syndrome
Piscirickettsiaceaeinfektioner
Pisksnärtskador
Pityriasis
Pityriasis lichenoides
Pityriasis rosea
Pityriasis rubra pilaris
Placenta accreta
Placenta previa
Placentaavlossning
Placentainsufficiens
Placentasjukdomar
Plack
Plagiocefali, icke-synostotisk
Plagiocephaly
Plaque, Amyloid
Plaque, Atherosclerotic
Plasmacellsgranulom
Plasmacellsleukemi
Plasmacellsneoplasmer
Plasmacytom
Platelet Storage Pool Deficiency
Plattfot
Platybasi
Pleuropneumoni
Pleuropneumoni, smittsam
Plexus choroideustumörer
Plötslig död
Plötslig dövhet
Plötslig hjärtdöd
Plötslig spädbarnsdöd
Plummer-Vinsons syndrom
Pneumatosis cystoides intestinalis
Pneumocefalus
Pneumocystis infektioner
Pneumokockinfektioner
Pneumonia, Atypical Interstitial, of Cattle
Pneumonia, Progressive Interstitial, of Sheep
Pneumoperikardium
Pneumoperitoneum
Pneumorrhachis
Pneumovirusinfektioner
POEMS-syndrom
Polands syndrom
Polio
Poliomyelit, bulbär
Polyarteritis nodosa
Polychondritis, Relapsing
Polycystiskt ovariesyndrom
Polycystnjure
Polycystnjure, autosomal dominant
Polycystnjure, autosomal recessiv
Polycytemi
Polycytemia vera
Polydaktyli
Polydipsia
Polydipsia, Psychogenic
Polyendokrinopatier, autoimmuna
Polyhydramnios
Polymyalgia rheumatica
Polymyosit
Polyneuropatier
Polyomavirusinfektioner
Polyper
Polyploidi
Polyradikuloneuropati
Polyradikuloneuropati, kronisk inflammatorisk demyeliniserande
Polyradikulopati
Polyuri
Porcine Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome
Porfyri
Porfyri, akut intermittent
Porfyri, erytropoetisk
Porfyri, hepatisk
Porfyri, hepatoerytropoietisk
Porokeratos
Poroma
Porphyria cutanea tarda
Porphyria variegata
Portvinsfläckar
Positive-Pressure Respiration, Intrinsic
Post-Exercise Hypotension
Postdural punkteringshuvudvärk
Posterior Capsular Rupture, Ocular
Postflebitiskt syndrom
Postgastrektomisyndrom
Postkataraktafaki
Postkolecystektomisyndrom
Postkommotionella syndrom
Postoperativ blödning
Postoperativ illamående och kräkning
Postoperativa komplikationer
Postpartumblödning
Postpartumdepression
Postpartumtyreoidit
Postperikardiotomisyndrom
Postpoliosyndrom
Posttraumatisk huvudvärk
Posttrombotiskt syndrom
Postural ortostatisk takykardisyndrom
Pott Puffy Tumor
Pouchit
Poult Enteritis Mortality Syndrome
Poxviridaeinfektioner
Prader-Willis syndrom
Pre-B-cellsleukemi
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma
Prediabetisk fas
Preexcitation, Mahaim-typ
Preexcitationssyndrom
Pregnancy, Heterotopic
Prehypertension
Preleukemi
Premature Ejaculation
Prematurslag
Premenstruellt syndrom
Prenatal exponering, sena effekter
Presbycusis
Presbyopi
Priapism
Primär graftdysfunktion
Primär myelofibros
Primära dysautonomier
Primary Ovarian Insufficiency
Primary Progressive Nonfluent Aphasia
Prionsjukdomar
Proctitis
Prodromal Symptoms
Progeria
Proktokolit
Prolaktinom
Prolidase Deficiency
Propionic Acidemia
Prostataförstoring
Prostataneoplasi, intraepitelial
Prostatasjukdomar
Prostatatumörer
Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant
Prostatism
Prostatit
Protein C-brist
Protein S-brist
Proteinbrist
Proteinförlorande tarmsjukdomar
Proteinundernäring
Proteinuria
Proteostasis Deficiencies
Proteslossning
Protesrelaterade infektioner
Protesstomatit
Proteus syndrom
Proteusinfektioner
Protoporfyri, erytropoetisk
Protozoinfektioner
Protozoinfektioner i centrala nervsystemet
Protozoinfektioner, djur
PRRS
Prune-belly syndrom
Prurigo
Pseudobulbär pares
Pseudofaki
Pseudohypoaldosteronism
Pseudohypoparatyreos
Pseudolymfom
Pseudomonasinfektioner
Pseudomyxoma peritonei
Pseudopseudohypoparatyreos
Pseudorabies
Pseudoxanthoma elasticum
Psoasabscess
Psoriasis
Psoriasisartrit
Psykisk utmattning
Psykisk utvecklingsstörning, X-bunden
Psykiska störningar
Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen
Psykomotoriska störningar
Psykoser, toxiska
Psykosexuella störningar
Psykosomatiska sjukdomar
Psykotiska störningar
Pterygium
Pubertet, för tidig
Pubertet, försenad
Pudendal Neuralgia
Pulmonalklaffinsufficiens
Pulmonalklafförträngning
Pulmonell adenomatos hos får
Pulmonell alveolär proteinos
Pulmonell subvalvulär stenos
Pulmonellt skleroserande hemangiom
Pulpablottning
Pulpaförkalkning
Pulpainflammation
Pulpanekros
Pulsåderförträngning
Pungåderbråck
Pupillsammandragning
Pupillstörningar
Pupillutvidgning
Pure Autonomic Failure
Purin-pyrimidin, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Purpura, hyperglobulinemisk
Purpura, Schoenlein-Henochs
Purpura, trombocytopen
Purpura, trombocytopen, idiopatisk
Purpura, trombotisk trombocytopen
Pycnodysostosis
Pyelectasis
Pyelit
Pyelocystit
Pyelonefrit
Pyelonefrit, xantogranulomatös
Pylorusförträngning
Pylorusstenos, hypertrofisk
Pyoderma
Pyoderma gangrenosum
Pyometra
Pyomyosit
Pyonefros
Pyromani
Pyruvatdehydrogenasbrist
Pyruvatkarboxylasbristsjukom
Pyruvatomsättningsrubbningar, medfödda
Pythiosis
Pyuri

Q

Q-feber

R

Rabdoid tumör
Rabdomyolys
Rabdomyom
Rabdomyosarkom
Rabdomyosarkom, alveolärt
Rabdomyosarkom, embryonalt
Rabdoviridaeinfektioner
Rabies
Radialisneuropati
Radikulär cysta
Radikulopati
Ranula
Rapning
Rastlösa ben-syndrom
Rastlöshet
Råttbettsfeber
Raynauds sjukdom
Reaktiv kontaktstörning
Rectal Diseases
Rectal Fistula
Rectal Neoplasms
Rectal Prolapse
Rectocele
Recurrence
Recurrent Laryngeal Nerve Injuries
Refeeding Syndrome
Reflektorisk sympatisk dystrofi
Reflex, onormal
Refluxesofagit
Refsums sjukdom
Refsums sjukdom hos spädbarn
Rektovaginal fistel
Relapsing Fever
Remission, spontan
Remitterande multipel skleros
Renal aminoaciduri
Renal Colic
Renal Nutcracker Syndrome
Renal osteodystrofi
Renal tubulär transport, medfödda rubbningar
Reoviridaeinfektioner
Reperfusionsskada
Reproductive Tract Infections
Respiratorassocierad pneumoni
Respiratorinducerad lungskada
Respiratorisk överkänslighet
Respiratoriska syncytialvirusinfektioner
Respiratory Aspiration of Gastric Contents
Respirovirusinfektioner
Resttumör
Retikulocytos
Retinal Dystrophies
Retinal nekros, akut
Retinal Telangiectasis
Retinitis pigmentosa
Retinoblastom
Retinopati hos prematura
Retinoschis
Retrobulbär blödning
Retrocaval Ureter
Retrofaryngeal abscess
Retrognathia
Retrograd degeneration
Retrokokleära sjukdomar
Retroperitoneal fibros
Retroperitoneala tumörer
Retropneumoperitoneum
Retroviridaeinfektioner
Retts syndrom
Reumafaktor
Reumatisk hjärtsjukdom
Reumatisk knuta
Reumatiska sjukdomar
Reumatoid knuta
Revbensfrakturer
Reyes syndrom
Rh-isoimmunisering
Rhabditidainfektioner
Rheumatoid Vasculitis
Riboflavinbrist
Rickets, Hypophosphatemic
Rickettsiaceaeinfektioner
Rickettsiainfektioner
Rift valley-feber
Ringkromosomer
Ringorm i hårbotten
Rinit, allergisk, årstidsbunden
Rinit, allergisk, perenn
Rinit, atrofisk
Rinit, vasomotorisk
Rinofym
Rinosklerom
Rizomelisk chondrodysplasia punctata
RNA-virusinfektioner
Röda hund
Rodnad
Rödsot
Romano-Wards syndrom
Rörelserubbningar
Rosenfinnar
Roseolovirusinfektioner
Rosfeber
Röstförlust
Röststörningar
Rotavirusinfektioner
Rothmund-Thomsons syndrom
Rotkaries
Rotresorption
Rots
Rubellapneumonit, medfödd
Rubinstein-Taybis syndrom
Rubivirusinfektioner
Rubulavirusinfektioner
Rundmaskinfektioner
Ryggartros
Ryggkotsinflammation
Ryggmärgsbråck
Ryggmärgsinflammation
Ryggmärgsischemi
Ryggmärgskompression
Ryggmärgssjukdomar
Ryggmärgsskador
Ryggmärgstumörer
Ryggradsdeformeringar
Ryggradsförträngning
Ryggradsfrakturer
Ryggradssjukdomar
Ryggradsskador
Ryggradstumörer
Ryggskador
Ryggsmärta
Rymdsjuka

S

Sacroiliitis
Sadism
Sagittal sinustrombos
Saids
Salivstenar
Sällsynta sjukdomar
Salmonella-matförgiftning
Salmonellainfektioner
Salmonellainfektioner, djur
Salpingitis
SAME
Samhällsförvärvade infektioner
Sammandragning, patologisk
Sammansmälta tänder
Sandflugefeber
Sandhoffs sjukdom
Sänkt kroppstemperatur
Sår
Sår och skador
Sår, icke-penetrerande
Sår, penetrerande
Sarcocystosis
Sarcoglycanopathies
Sarcoma, Alveolar Soft Part
Sarcoma, Ewing
Sarcopenia
Sårinfektioner
Sarkoidos
Sarkom
Sarkom 180
Sarkom 37
Sarkom, experimentell
Sarkom, Kaposis
Sarkom, myeloisk
Sarkom, småcelligt
Sarkom, synovialt
Sarkom, Yoshida
Sätesbjudning
Schanker
Schanker, mjuk
Scharlakansfeber
Scheuermanns sjukdom
Schilders diffusa cerebrala skleros
Schistosomiasis haematobia
Schistosomiasis japonica
Schistosomiasis mansoni
Schizofreni
Schizofreni i barndomen
Schizofreni och störningar med psykotiska drag
Schizofreni, desorienterad
Schizofreni, kataton
Schizofreni, paranoid
Schizoid personlighetsstörning
Schizotyp personlighetsstörning
Schnitzlers syndrom
Scimitarsyndrom
Scleredema adultorum
Sclerema neonatorum
Scorpion Stings
Sea-Blue Histiocyte Syndrome
Seasonal Affective Disorder
Secernenteainfektioner
Seminom
Senskador
Senskideinflammation
Sensoriska störningar
Separationsångest
Sepsis
Septo-optisk dysplasi
Serom
Serosit
Serotoninsyndrom
Serratiainfektioner
Sertoli Cell-Only Syndrome
Sertoli-Leydigcellstumör
Sertolicellstumör
Serumsjuka
Setariasis
Severe Dengue
Sex Chromosome Disorders of Sex Development
Sexuell infantilism
Sexuella avvikelser
Sexuella och könsidentitetsstörningar
Sexuella störningar, fysiologiska
Sezarys syndrom
Sfärocytos, ärftlig
Sfingolipidoser
Shaken baby-syndrom
Shellfish Poisoning
Shwartzmans fenomenon
Shy-Dragers syndrom
SIADH
Sialometaplasi, nekrotiserande
Sialuri
Sicklecellanemi
Sicklecelltrait
Sideros
Sigmoidsjukdomar
Sigmoidtumörer
Signetringcellscancer
Silikotuberkulos
Siloarbetarsjuka
Silver-Russell Syndrome
Silverförgiftning
Simulerade sjukdomar
Single Umbilical Artery
Sinnesjämviktsstörningar
Sinoatriellt block
Sinus cavernosustrombos
Sinus pericranii
Sinusarrest
Sinusarytmi
Sinustakykardi
Sinustrombos, intrakraniell
Sister Mary Joseph's Nodule
Situs inversus
Självstympning
Självupplösning
Sjögren-Larssons syndrom
Sjögrens syndrom
Sjuka hus-syndrom
Sjuka sinus-syndrom
Sjukdom
Sjukdom orsakad av läkares åtgärder
Sjukdomar bland lantbrukare
Sjukdomar bland tvillingar
Sjukdomar hos för tidigt födda
Sjukdomar hos människoapor
Sjukdomar hos nyfödda
Sjukdomar hos primater
Sjukdomar i den accessoriska nerven
Sjukdomar i gemensamma gallgången
Sjukdomar i svettkörtlar
Sjukdomar i talgkörtlar
Sjukdomar i tårapparaten
Sjukdomsförlopp
Sjukdomsmodeller, djur
Sjukdomsmottaglighet
Sjukdomssymtom
Sjukhussjuka
Skabb
Skallbasfraktur
Skallbastumörer
Skallfraktur, nedtryckt
Skallfrakturer
Skalltumörer
Skelettsjukdomar
Skelettsjukdomar, endokrina
Skelettsjukdomar, infektiösa
Skelettsjukdomar, metabola
Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade
Skelettumörer
Skelning
Skenbensfrakturer
Skivepitelkarcinom
Skivepiteltumörer
Sklerala sjukdomar
Sklerit
Sklerodermi, begränsad
Sklerodermi, diffus
Sklerodermi, lokaliserad
Sklerodermi, systemisk
Skleromyxödem
Sköldkörtelinflammation
Sköldkörtelsjukdomar
Sköldkörteltumörer
Skolios
Skörbjugg
Skorv i hårbotten
Skotom
Skottskador
Skrapie
Skrofler
Skrumplever
Skulderdislokation
Skulderfrakturer
Skulderinklämningssyndrom
Skuldersmärta
Skyttegravsfeber
Slaganfall
Sleep-Wake Transition Disorders
Slemcysta
Slemhinneleukokeratos, ärftlig
Slemsäcksinflammation
Slidkatarr
Slipped Capital Femoral Epiphyses
Slit Ventricle Syndrome
Slow virus-sjukdomar
Småcelligt lungkarcinom
Smakförnimmelse, förlorad
Smakrubbning
Smakstörningar
Smärta
Smärta, postoperativ
Smärta, svårbehandlad
Smärtokänslighet, medfödd
Smear Layer
Smith-Lemli-Opitz syndrom
Smith-Magenis Syndrome
Smittkoppor
Smittsam bovin rinotrakeit
Smittsam kalkonenterit
Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna
Snäckfeber
Snarkning
Sneddons syndrom
Snuva
Socker i urin
Solitär fibrös lungsäckstumör
Solitära fibrösa tumörer
Solskador
Solsting
Somatoforma störningar
Somatosensoriska störningar
Somatostatinom
Sömnapne, central
Sömnapne, obstruktiv
Sömnapnesyndrom
Sömnbrist
Sömngång
Sömnmyokloni
Sömnparalys
Sömnrubbningar, intrinsiska
Sömnstörningar
Sömnstörningar, dygnsrytm
Sotos Syndrome
Spänningshuvudvärk
Sparganos
Spastisk paraplegi, ärftlig
Spermatocele
Spetälska
Spetälska, borderline
Spetälska, knölig
Spetälska, tuberkuloid
Spider Bites
Spina bifida cystica
Spina bifida occulta
Spinal dysrrafi
Spinal osteofytos
Spinal osteokondros
Spinala muskelatrofier i barndomen
Spinocerebellär degeneration
Spinocerebellära ataxier
Spirochaetalesinfektioner
Spirurida-infektioner
Splenosis
Splitterfrakturer
Spolmaskinfektion
Spondylartrit
Spondylartropatier
Spondylit, ankyloserande
Spondylolys
Spontanbristning
Sporotrikos
Spottflöde
Spottkörtelfistel
Spottkörtelinflammation
Spottkörtelsjukdomar
Spottkörtelsjukdomar, underkäke
Spottkörtelstenar
Spottkörteltumörer
Spottkörteltumörer, underkäke
Språkstörningar
Språkutvecklingsstörningar
Sprängskador
Springmaskinfektion
Springmaskinfektion hos människa
Sprue, tropisk
Stafylokockhudinfektioner
Stafylokockinfektioner
Stafylokockmatförgiftning
Stafylokockorsakad epidermal nekrolys
Stämbandsförlamning
Stamning
Stämningsstörningar
Status asthmaticus
Status epilepticus
Steatit
Steatocystoma Multiplex
Steatorre
Stelkramp
Stelnad led
Stenar
Stenar i spottkörtelgången
Stendammslunga
Stenoserande tenosynovit
Stensjukdom
Stereotyp rörelsestörning
Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Stevens-Johnsons syndrom
Stickskador
Stiff-Mans syndrom
Stills sjukdom, vuxendebuterande
Stöldsyndrom, arteria subclavia
Stomatit, aftös
Stomatit, herpetisk
Stort foster
Stört uppvaknande
Strålbensfrakturer
Stråldermatit
Strålningspneumonit
Strålningsskador
Strålningsskador, experimentella
Strålsvampsjuka
Strålsvampsjuka, hals-ansikte
Streptokockinfektioner
Stressyndrom, posttraumatiskt
Stressyndrom, traumatiskt
Stressyndrom, traumatiskt, akut
Striae Distensae
Striatonigral degeneration
Stroke, Lacunar
Stromasarkom i livmoderslemhinnan
Stromatumörer i livmoderslemhinnan
Strongyle Infections, Equine
Strongylidainfektioner
Strongyloidiasis
Struma
Struma ovarii
Struma, endemisk
Struma, intratorakal
Struma, nodulär
Struphuvudförträngning
Struphuvudödem
Struphuvudsjukdomar
Struphuvudspasm
Struphuvudtuberkulos
Struphuvudtumörer
Strupkatarr
Struplocksinflammation
Stukningar och vrickningar
Stupor
Sturge-Webers syndrom
Subakut kombinerad degeneration
Subakut skleroserande panencefalit
Subaortastenos
Subaraknoidal blödning, traumatisk
Subaraknoidalblödning
Subduralblödning
Subduralblödning, akut
Subduralblödning, intrakraniell
Subduralblödning, kronisk
Subduralblödning, spinal
Subduralempyem
Subduralvätskeutgjutning
Subfrenisk abscess
Subkutant emfysen
Sublinguala körteltumörer
Sugmaskinfektioner
Sulfatidosis
Sulfhemoglobinemi
SUNCT-syndrom
Superinfektion
Supraglottitis
Supranukleär pares, progressiv
Supratentoriella tumörer
Susac Syndrome
Svalginflammation
Svalgsjukdomar
Svalgtumörer
Sväljningssvårigheter
Svält
Svampförgiftning
Svampinfektion i näshålorna
Svampinfektioner
Svampinfektioner i centrala nervsystemet
Svampnjure
Svampsjukdomar i hud
Svampsjukdomar i lungor
Svankrygg, djur
Svår akut luftvägsinfektion
Svår förlossning
Svår kombinerad immunbrist
Svartvattenfeber
Svettkörtelinflammation
Svettkörtelinflammation, varig
Svettkörtelsadenom
Svettning, gustatorisk
Svettning, överdriven
Svettsjukdom
Svimning
Svimning, vasovagal
Svindel
Svinencefalomyelit, enzootisk
Svinfeber
Svinkoppor
Svinsjukdomar
Svullnad
Sweets syndrom
Swine Vesicular Disease
Syfilis
Syfilis, kardiovaskulär
Syfilis, latent
Syfilis, medfödd
Syfilitisk ryggmärgsförtvining
Symbiogen psykos
Syndaktyli
Syndrom
Synkinesi
Synnedsättning
Synnervsgliom
Synnervsinflammation
Synnervssjukdomar
Synnervsskador
Synnervstumörer
Synostos
Synovialcysta
Synovialkondromatos
Synovit, pigmenterad villonodulär
Synstörningar
Syntrötthet
Syra-basobalans
Syrebrist
Syrebrist hos foster
Syrebrist i hjärnan
Syringom
Syringomyeli
Systemic Vasculitis
Systemisk inflammatorisk respons syndrom
Systemisk lupus erythematosus
Systoliska blåsljud

T

T-cellsleukemi
T-cellsleukemi, kronisk
T-cellsleukemi, vuxna
T-cellslymfom
T-cellslymfom, kutant
T-cellslymfom, perifert
T-lymfocytopeni, idiopatisk CD4-positiv
Tåavstötning
Tachycardia, Ectopic Junctional
Tachycardia, reciprok
Tachycardia, Sinoatrial Nodal Reentry
Tachypnea
Taeniasis
Tailors bunion
Takayasus arterit
Takotsubokardiomyopati
Takykardi
Takykardi, ektopisk atriell
Takykardi, paroxysmal
Takykardi, supraventrikulär
Talamussjukdomar
Talassemi
Talstörningar
Tanatofor dvärgväxt
Tand i tand
Tand, icke-erupterad
Tand, icke-vital
Tand, inkilad
Tand, övertalig
Tandbeläggningar
Tanddemineralisering
Tandemaljhypoplasi
Tanderosion
Tandfistel
Tandförlust
Tandfrakturer
Tandframbrott, ektopiskt
Tandgnissling
Tandgnissling under sömn
Tandköttsficka
Tandköttsförstoring
Tandköttshyperplasi
Tandköttsinflammation
Tandköttsöverskott
Tandköttsrecession
Tandköttssjukdomar
Tandköttstumörer
Tandlöshet
Tandlossning
Tandluxation
Tandmissbildningar
Tandmissfärgning
Tandnedslitning
Tandocklusion, traumatisk
Tandpulpasjukdomar
Tandresorption
Tandrörlighet
Tandsjukdomar
Tandskador
Tandsprickor
Tandsten
Tandvandring
Tandvärk
Tangier sjuka
Tärande sjukdom, kronisk
Tärande syndrom
Tårkanalhinder
Tarlovs cystor
Tarmatresi
Tarmfistel
Tarmkatarr
Tarmkäxcysta
Tarmperforation
Tarmpolyper
Tarmpolypos
Tarmpseudoobstruktion
Tarmsjukdomar
Tarmsjukdomar, parasitära
Tarmtömning, ofrivillig
Tarmtumörer
Tarmvred
Tårsäcksinflammation
Tarsaltunnelsyndrom
Tauopatier
Tay-Sachs sjukdom
Tay-Sachs sjukdom, AB-variant
TDP-43 Proteinopathies
Tecken och symtom
Tecken och symtom, andning
Tecken och symtom, matsmältning
Tekom
Telangiektasi
Telangiektasi, ärftlig hemorragisk
Temporallobsepilepsi
Tendinopati
Tennisarmbåge
Teratogenesis
Teratokarcinom
Teratom
Testikelinflammation
Testikelsjukdomar
Testikeltorsion
Testikeltumörer
Tetani
Tetraplegi
Tetraploidy
Tetrasomy
Theileriasis
Thrombangiitis obliterans
Thrombocythemia, Hemorrhagic
Thrombotic Microangiopathies
Tiaminbrist
Tibialisneuropati
Tick
Tick Bites
Tickrubbningar
Tidigt åldrande
Tietzes syndrom
Tillförande slyngans syndrom
Tilltagande idioventrikulär rytm
Tillväxthämning
Tillväxthormonproducerande hypofysadenom
Tillväxtstörningar
Tinea
Tinea versicolor
Tinnitus
Tjock- och ändtarmstumörer
Tjocktarmsinflammation
Tjocktarmspolyper
Tjocktarmssjukdomar
Tjocktarmssjukdomar, funktionella
Tjocktarmstumörer
Tobaksberoende
Togaviridaeinfektioner
Tolosa-Hunts syndrom
Tolvfingertarmens sjukdomar
Tolvfingertarmsinflammation
Tolvfingertarmssår
Tolvfingertarmstumörer
Tonisk pupill
Tonsilltumörer
Tooth Wear
Toraxapertursyndrom
Torgskräck
Torovirusinfektioner
Torr tandhåleinflammation
Torrögdhetssyndrom
Torsades de pointes
Total minnesförlust, övergående
Tourettes syndrom
Toxascariasis
Toxemi
Toxicodendrondermatit
Toxiska nervskador
Toxocariasis
Toxoplasmos
Toxoplasmos, cerebral
Toxoplasmos, djur
Toxoplasmos, medfödd
Toxoplasmos, okulär
Trakeobronkomalaci
Trakeobronkomegali
Trakeoesofageal fistel
Trakeomalaci
Trakom
Trängningsinkontinens
Trångvinkelglaukom
Transient Tachypnea of the Newborn
Translokation, genetisk
Transplantat-mot-värdsjukdom
Transplantatocklusion, kärl
Transposition av de stora kärlen
Transsexualism
Transvestism
Trattbröst
Tredagarsfeber
Treponemainfektioner
Trichiasis
Trichinellosis
Trichomonas-vaginit
Trichomonasinfektioner
Trichosporonosis
Trichostrongyloidiasis
Trichostrongylosis
Trigeminal autonom cefalalgi
Trigeminal Nerve Injuries
Trigeminusnervsjukdomar
Trigeminusneuralgi
Triggertumme
Trikotiodystrofisyndrom
Trikuriasis
Trikuspidalatresi
Trikuspidalklaffinsufficiens
Trikuspidalklafförträngning
Trikuspidalklaffprolaps
Triple Negative Breast Neoplasms
Triploidy
Trisomi
Trochlear Nerve Injuries
Trofoblasttumör, placenta
Trofoblasttumörer
Trombasteni
Trombiculiasis
Trombocytopeni
Trombocytopeni, neonatal alloimmun
Trombocytos
Trombofili
Tromboflebit
Tröskdammlunga
Trötthet
Trötthetssyndrom, kroniskt
Trumhinneperforation
Truncus arteriosus, persisterande
Trycksår
Tryckskada
Trypanosomiasis
Trypanosomiasis, afrikansk
Trypanosomiasis, bovin
Tubargraviditet
Tuberculosis, Ocular
Tuberkulom
Tuberkulom, intrakraniellt
Tuberkulos
Tuberkulos hos kvinnan, genital
Tuberkulos hos mannen, genital
Tuberkulos, bovin
Tuberkulos, centrala nervsystemet
Tuberkulos, endokrin
Tuberkulos, gastrointestinal
Tuberkulos, läkemedelsresistent
Tuberkulos, miliär
Tuberkulos, oral
Tuberkulos, spinal
Tuberkulos, urogenital
Tuberkulosempyem
Tuberös skleros
Tumörer
Tumörer i ändtarmsöppningen
Tumörer i blindtarmsbihang
Tumörer i gemensamma gallgången
Tumörer i svettkörtlar
Tumörer i talgkörtlar
Tumörer, adnexa och hudbihang
Tumörer, bindväv och mjukdelar
Tumörer, cystiska, mucinösa och serösa
Tumörer, duktala, lobulära och medullära
Tumörer, experimentella
Tumörer, germinalcells- och embryonala
Tumörer, histologisk typ
Tumörer, hormonberoende
Tumörer, komplexa och blandade
Tumörer, körtel och epitel
Tumörer, lokalisering
Tumörer, multipla primära
Tumörer, posttraumatiska
Tumörer, sekundära primära
Tumörer, strålningsframkallade
Tumörinvasivitet
Tumörlyssyndrom
Tumörprocesser
Tumörrecidiv, lokalt
Tumörtillbakagång, spontan
Tumörutsådd
Tumörvirusinfektioner
Tung- och svalgnervssjukdomar
Tunga, fissurerad
Tungans sjukdomar
Tungiasis
Tunginflammation
Tungkedjesjukdom
Tungsmärta
Tungtumörer
Tunn- och tjocktarmsinflammation
Turners syndrom
Tvångsbeteende, personlighetsstörning
Tvångssyndrom
Tvångsupprepning av ord
Tvilling till tvilling-transfusion
Tvillingar, sammanvuxna
Tyflit
Tyfoidfeber
Tyfus, endemisk loppburen
Tyfus, epidemisk lusburen
Tymom
Tymushyperplasi
Tymustumörer
Typ 1-diabetes
Typ 2-diabetes
Typ 2-lissencefali
Tyreoglossuscysta
Tyreoidea dysgenesi
Tyreoideahormonresistens
Tyreoidit, autoimmun
Tyreoidit, subakut
Tyreoidit, varbildande
Tyreotoxikos
Tyreotoxisk kris
Tyrosinemier

U

Ulnafrakturer
Ulnarisneuropati
Ulnarnervkompressionssyndrom
Underarmsskador
Underbett
Underkäksfrakturer
Underkäkssjukdomar
Underkäksskador
Underkäkstumörer
Undernäring
Uniparental disomi
Unverricht-Lundborgs syndrom
Upper Extremity Deep Vein Thrombosis
Upper Extremity Deformities, Congenital
Upphävd urinutsöndring
Upplösning av benvävnad
Uppmärksamhets- och beteendestörningar
Urbach-Wiethes syndrom
Urea Cycle Disorders, Inborn
Ureaplasmainfektioner
Uremi
Uretärhinder
Uretärstenar
Ureterolitiasis
Uretrahinder
Urinary Bladder, Overactive
Urinblåsefistel
Urinblåsesjukdomar
Urinblåsestenar
Urinblåsetumörer
Urineringsstörningar
Urininkontinens
Urinledarbråck
Urinledarsjukdomar
Urinledartumörer
Urinom
Urinrörsförträngning
Urinrörsinflammation
Urinrörssjukdomar
Urinrörstumörer
Urinstämma
Urinvägsfistel
Urinvägsinfektioner
Urinvägssjukdomar
Urinvägsstenar
Urinvägstumörer
Urogenitala missbildningar
Urogenitala sjukdomar hos män
Urogenitala tumörer
Urolitiasis
Urologiska manifestationer
Urticaria pigmentosa
Ushers syndrom
Utåtskelning
Utåtvikning av ögonlock
Utebliven ägglossning
Uterine Retroversion
Utmärgling
Utmattningsfrakturer
Utomkvedshavandeskap
Utseende hos de sjuka
Uttorkning
Utvecklingsstörningar
Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande
Utvidgning, patologisk
Uvealsjukdomar
Uvealtumörer
Uveit, bakre
Uveit, främre
Uveit, mellanliggande
Uveit, varbildande
Uveomeningoencefalt syndrom
Uveoparotid feber

V

Vaccinia
Vagel
Vaginala sjukdomar
Vaginalfistel
Vaginalflytning
Vaginaltumörer
Vaginism
Vaginos, bakteriell
Vagus Nerve Injuries
Vagusnervsjukdomar
Valpsjuka
Vandrande mjälte
Vanlig migrän
Vanlig variabel immunbrist
Vanställande muskelspänning
Vänsterkammardysfunktion
Varansamling i lungsäcken
Varbildning
Varböld
Variantangina
Varicose Veins
Värkarbete, för tidigt
Värksvaghet
Värmesjuka
Värmeslag
Värmeutmattning
Vårtor
Vasa Previa
Vascular Calcification
Vascular System Injuries
Vascularisation i åderhinnan
Vasculitis, Leukocytoclastic, Cutaneous
Vaskulär huvudvärk
Vaskulit, centrala nervsystemet
Vasoplegia
Vätska i buken
Vätska i lungsäcken
Vätske- och elektrolytrubbning
Vätskeutgjutning i lungsäcken
Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign
Vattenbråck
Vattenförgiftning
Vattenskalle
Vattenskalle, normaltrycks
Vattkoppor
Vävnadsdöd
Växtförgiftning
Vegetativt tillstånd
Vein of Galen Malformations
Velofaryngealsvikt
Vena cava superior-syndrom
Veneriska tumörer hos djur
Veninflammation
Venös insufficiens
Venös ocklusiv leversjukdom
Venös ocklusiv lungsjukdom
Venös tromboemboli
Venöst bensår
Ventralbråck
Ventrikelseptumdefekter
Ventrikelseptumruptur
Ventrikeltömningsobstruktion
Ventrikelvolvulus
Ventrikulär remodeling
Ventrikulärt utflödeshinder
Ventrombos
Vertebralisdissektion
Vesikoureteral reflux
Vesikovaginal fistel
Vesikulär stomatit
Vesikulärt svinexantemvirus
Vestibulär neuronit
Vestibulära sjukdomar
Vestibulocochlear Nerve Injuries
Veteöverkänslighet
Vibrioinfektioner
Vidhäftningar
Viktminskning
Viktökning
Vipom
Viremi
Virilism
Virushepatit, djur
Virushepatit, human
Virussjukdomar
Virussjukdomar i centrala nervsystemet
Visceral Pain
Visceral prolaps
Visna
Vitamin A-brist
Vitamin B-brist
Vitamin B12-brist
Vitamin B6-brist
Vitamin D-brist
Vitamin E-brist
Vitamin K Deficiency Bleeding
Vitamin K-brist
Vitaminbrist
Vitelliform Macular Dystrophy
Vitiligo
Vitreoretinopati, proliferativ
Vivaxmalaria
Vocal Cord Dysfunction
Volvulus

v

von Hippel-Lindaus sjukdom
von Willebrand Disease, Type 1
von Willebrand Disease, Type 2
von Willebrand Disease, Type 3
von Willebrand Diseases

V

Vridning
Vulvainflammation
Vulvasjukdomar
Vulvatumörer
Vulvavestibulit
Vulvodynia
Vulvovaginit

W

Waardenburg Syndrome
WAGR-syndrom
Waldenströms makroglobulinemi
Walker-Warburg Syndrome
Wallersk degeneration
Waterhouse-Friderichsens syndrom
Wegeners granulomatos
Weill-Marchesani Syndrome
Weils sjukdom
Werners syndrom
Wernickes afasi
Wernickes encefalopati
West Nile-feber
Wet Macular Degeneration
Whipples sjukdom
White Coat Hypertension
White Heifer Disease
White Muscle Disease
Williams syndrom
Wilms tumör
Wiskott-Aldrichs syndrom
Wisslers syndrom
Wolf-Hirchhorns syndrom
Wolff-Parkinson-Whites syndrom
Wolframs syndrom
Wolmans sjukdom

X

X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases
Xantogranulom, juvenilt
Xantomatos
Xantomatos, cerebrotendinös
Xeroderma pigmentosum
Xerophthalmia
XYY-karyotyp

Y

Yang-brist
Yellow Nail Syndrome
Yersinia pseudotuberculosis-infektioner
Yersiniainfektioner
Yin-brist
Yrkesdermatit
Yrkessjukdomar
Yrsel

Z

Zellwegers syndrom
Zenkers divertikel
Zollinger-Ellisons syndrom
Zoonoser
Zoster sine herpete
Zygomykos

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer